Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. listopada 2022.
VT-2022-1-1/7

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do srpnja 2022. i od siječnja do kolovoza 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 103,7 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 176,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 72,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2022. bila je 58,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 118,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 205,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 86,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 57,9%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SRPNJA 2021. DO SRPNJA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4
2022.                                
  I. 11 668 641 1 552 167 1 755 912 19 406 480 2 581 401 2 920 403 -7 737 839 -1 029 235 -1 164 491 60,1
  II. 12 856 163 1 707 929 1 918 638 21 780 379 2 893 381 3 246 782 -8 924 216 -1 185 452 -1 328 144 59,0
  III. 15 308 963 2 030 234 2 286 747 28 360 163 3 760 214 4 232 198 -13 051 200 -1 729 979 -1 945 451 54,0
  IV. 14 438 074 1 906 950 2 112 640 26 043 145 3 439 724 3 811 279 -11 605 071 -1 532 774 -1 698 639 55,4
  V. 15 848 596 2 097 063 2 231 700 26 773 759 3 542 572 3 769 160 -10 925 163 -1 445 509 -1 537 460 59,2
  VI. 16 483 606 2 189 790 2 330 342 26 451 148 3 513 793 3 741 488 -9 967 542 -1 324 003 -1 411 146 62,3
  VII. 17 089 189 2 271 964 2 378 547 27 281 517 3 627 138 3 798 481 -10 192 327 -1 355 175 -1 419 934 62,6
  I. - VII. 103 693 233 13 756 098 15 014 526 176 096 591 23 358 224 25 519 792 -72 403 358 -9 602 126 -10 505 266 58,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
    Ukupno 78 390 988 103 693 233 132,3 118 600 307 176 096 591 148,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 892 147 5 764 139 148,1 3 402 786 4 603 096 135,3
  Rudarstvo i vađenje 4 405 420 9 507 191 215,8 7 102 778 20 829 206 293,3
  Prerađivačka industrija 66 091 498 81 043 320 122,6 104 532 160 141 029 958 134,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 6 030 434 7 356 695 122,0 10 549 933 13 875 675 131,5
  11 Proizvodnja pića 816 160 984 803 120,7 1 230 891 1 488 203 120,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 726 494 842 297 115,9 662 292 913 481 137,9
  13 Proizvodnja tekstila 818 596 1 011 831 123,6 1 853 134 2 391 445 129,0
  14 Proizvodnja odjeće 2 926 944 3 491 332 119,3 4 821 171 5 939 891 123,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 947 607 2 035 693 104,5 2 729 999 2 965 226 108,6
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4 029 381 5 655 993 140,4 1 723 625 2 478 851 143,8
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 471 365 2 151 336 146,2 2 403 125 3 577 058 148,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 9 859 11 388 115,5 11 130 19 794 177,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 3 709 214 6 630 072 178,7 3 899 923 11 700 910 300,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4 195 595 5 240 275 124,9 10 489 446 13 556 183 129,2
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4 869 432 4 838 066 99,4 7 375 020 7 817 072 106,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 669 230 3 392 949 127,1 5 459 741 6 735 897 123,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 622 156 3 131 990 119,4 2 332 293 3 119 850 133,8
  24 Proizvodnja metala 3 321 981 4 948 940 149,0 8 182 097 13 409 403 163,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 5 225 422 6 261 301 119,8 4 782 156 5 649 980 118,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 365 873 2 526 493 106,8 6 710 714 7 804 538 116,3
  27 Proizvodnja električne opreme 6 006 563 7 368 634 122,7 6 353 621 8 270 404 130,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 4 501 508 5 420 472 120,4 8 864 968 11 058 249 124,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2 835 633 2 755 194 97,2 8 251 170 9 772 431 118,4
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 865 052 2 496 739 87,1 1 452 830 2 899 047 199,5
  31 Proizvodnja namještaja 1 253 893 1 471 287 117,3 1 792 522 2 177 775 121,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 873 104 1 019 537 116,8 2 600 358 3 408 593 131,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 815 634 4 317 762 237,8 2 358 452 7 967 615 337,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 841 285 2 479 828 134,7 894 565 1 360 519 152,1
J   Informacije i komunikacije  293 193 348 346 118,8 292 998 293 610 100,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  137 45 33,2 310 318 102,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  2 207 2 835 128,5 2 546 1 931 75,8
    Neraspoređeno  49 467 229 766 464,5 13 712 10 338 75,4

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
  Ukupno 78 390 988 103 693 233 132,3 118 600 307 176 096 591 148,5
0 Hrana i žive životinje 8 529 602 11 017 283 129,2 12 514 141 16 227 026 129,7
1 Pića i duhan 1 440 991 1 717 611 119,2 1 895 670 2 402 266 126,7
2 Sirove materije, osim goriva 5 989 261 8 098 301 135,2 2 708 094 3 934 113 145,3
3 Mineralna goriva i maziva 9 569 698 20 065 075 209,7 13 860 269 41 001 874 295,8
4 Životinjska i biljna ulja i masti 413 407 692 445 167,5 593 907 970 374 163,4
5 Kemijski proizvodi 10 041 010 11 500 906 114,5 18 887 246 22 906 930 121,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 13 571 992 17 430 015 128,4 22 023 887 30 189 156 137,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 18 055 676 20 116 696 111,4 30 062 981 37 938 205 126,2
8 Razni gotovi proizvodi 10 374 891 12 167 697 117,3 15 855 945 19 241 510 121,4
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 354 993 657 438 185,2 184 455 1 274 798 691,1
  Neraspoređeno 49 467 229 766 464,5 13 712 10 338 75,4

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
Ukupno 78 390 988 103 693 233 132,3 118 600 307 176 096 591 148,5
Države članice EU-a1) 53 542 121 72 975 988 136,3 91 843 312 127 004 042 138,3
Austrija 4 473 349 5 639 472 126,1 7 869 275 10 098 623 128,3
Belgija 1 076 206 1 125 466 104,6 2 502 097 2 960 486 118,3
Bugarska 482 019 580 485 120,4 1 442 576 1 960 108 135,9
Cipar 60 391 342 104 566,5 40 880 49 482 121,0
Češka 1 179 891 1 518 561 128,7 2 795 131 3 361 644 120,3
Danska 457 268 518 939 113,5 664 099 931 691 140,3
Estonija 54 608 80 271 147,0 31 774 71 778 225,9
Finska 166 266 200 903 120,8 176 470 270 169 153,1
Francuska 2 145 845 2 522 660 117,6 3 157 344 3 892 505 123,3
Grčka 454 991 703 253 154,6 1 104 749 1 312 387 118,8
Irska 212 206 298 517 140,7 448 866 411 697 91,7
Italija 9 989 764 12 854 323 128,7 14 661 615 23 400 170 159,6
Letonija 150 217 111 053 73,9 61 004 82 988 136,0
Litva 252 890 332 572 131,5 202 480 344 622 170,2
Luksemburg 62 000 909 975 2) 66 260 663 837 2)
Mađarska 6 590 796 12 580 715 190,9 9 098 912 13 331 455 146,5
Malta 245 061 166 277 67,9 39 894 73 416 184,0
Nizozemska 1 196 223 1 323 701 110,7 4 488 921 5 878 237 130,9
Njemačka 9 690 570 12 041 893 124,3 17 770 358 22 032 499 124,0
Poljska 1 511 382 2 166 209 143,3 4 938 439 6 080 080 123,1
Portugal 238 428 356 591 149,6 165 354 250 163 151,3
Rumunjska 1 481 587 1 544 184 104,2 1 216 136 2 016 418 165,8
Sjeverna Irska 6 320 16 240 257,0 27 349 29 602 108,2
Slovačka 739 269 1 008 740 136,5 2 637 874 3 630 361 137,6
Slovenija 8 808 581 11 290 727 128,2 13 028 048 19 585 229 150,3
Španjolska 1 210 017 1 752 934 144,9 2 494 404 3 220 538 129,1
Švedska 594 080 951 709 160,2 705 111 1 063 101 150,8
Neraspoređeno 11 894 37 513 315,4 7 894 755 9,6
Zemlje Efte 1 524 868 1 637 682 107,4 821 104 972 654 118,5
Island 10 003 11 810 118,1 231 349 150,9
Lihtenštajn 80 767 108 667 134,5 366 631 172,2
Norveška 362 497 325 310 89,7 57 453 106 090 184,7
Švicarska 1 071 600 1 191 894 111,2 763 054 865 585 113,4
Zemlje Cefte 11 908 961 17 969 368 150,9 7 773 003 12 399 570 159,5
Albanija 354 712 460 108 129,7 83 600 215 823 258,2
Bosna i Hercegovina 6 248 858 10 066 531 161,1 4 151 523 6 125 764 147,6
Crna Gora 913 683 1 251 737 137,0 21 099 33 560 159,1
Kosovo 464 267 566 016 121,9 25 599 54 742 213,8
Moldavija 8 725 27 092 310,5 6 991 21 387 305,9
Sjeverna Makedonija 597 358 697 636 116,8 402 033 554 903 138,0
Srbija 3 321 359 4 900 248 147,5 3 082 158 5 393 391 175,0
Zemlje OPEC-a 680 166 813 849 119,7 719 323 465 674 64,7
Alžir 19 388 22 158 114,3 70 994 119 630 168,5
Angola 184 12 374 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 745 939 126,0 - - -
Gabon 3 438 4 483 130,4 422 399 94,6
Irak 15 032 19 894 132,3 11 4 169 2)
Iran, Islamska Republika 17 704 27 251 153,9 19 126 33 063 172,9
Kongo 2 056 2 819 137,1 - - -
Kuvajt 26 944 52 935 196,5 5 690 2)
Libija 56 652 56 707 100,1 64 744 17 982 27,8
Nigerija 6 758 5 284 78,2 527 140 113 242 21,5
Saudijska Arabija 251 139 308 748 122,9 26 871 65 112 242,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 280 026 300 078 107,2 7 707 110 897 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 101 178 176,2 2 302 490 21,3
Ostale europske zemlje 3 455 633 3 950 932 114,3 4 593 782 6 363 118 138,5
Bjelorusija 69 536 57 197 82,3 52 647 16 573 31,5
Rusija 745 766 643 211 86,2 1 997 621 2 628 752 131,6
Turska 1 304 028 1 591 342 122,0 1 852 534 2 867 657 154,8
Ujedinjena Kraljevina3) 865 428 983 179 113,6 526 897 537 885 102,1
Ukrajina 248 877 327 692 131,7 162 218 308 160 190,0
Ostale zemlje 221 997 348 311 156,9 1 866 4 092 219,3
Ostale azijske zemlje 1 765 087 2 202 270 124,8 9 999 875 14 890 928 148,9
Azerbajdžan 5 105 51 095 2) 3 365 498 5 706 339 169,6
Bangladeš 6 250 10 195 163,1 49 342 72 036 146,0
Filipini 16 010 20 181 126,1 7 927 7 520 94,9
Hong Kong, Kina 136 606 40 977 30,0 7 408 24 931 336,5
Indija 135 438 74 715 55,2 498 970 798 775 160,1
Indonezija 34 301 33 144 96,6 106 471 241 552 226,9
Izrael 169 671 518 113 305,4 80 412 223 597 278,1
Japan 267 650 303 325 113,3 161 798 194 271 120,1
Katar 87 616 74 205 84,7 217 251 16 014 7,4
Kazahstan 60 759 81 732 134,5 295 453 497 059 168,2
Kina 383 218 429 588 112,1 4 294 117 5 713 776 133,1
Koreja, Republika 52 452 43 064 82,1 291 605 477 667 163,8
Libanon 29 493 66 903 226,8 75 56 74,3
Malezija 30 630 11 859 38,7 87 957 80 158 91,1
Pakistan 16 971 11 409 67,2 44 911 81 418 181,3
Singapur 18 257 40 078 219,5 44 802 90 512 202,0
Tajland 8 973 32 005 356,7 96 766 69 817 72,1
Tajvan, Kina 69 912 67 149 96,0 134 396 143 906 107,1
Vijetnam 116 996 141 854 121,2 146 434 272 231 185,9
Ostale zemlje 118 780 150 679 126,9 68 282 179 294 262,6
Ostale afričke zemlje  696 012 1 074 038 154,3 444 484 1 188 335 267,4
Egipat 376 817 450 418 119,5 262 491 970 683 369,8
Etiopija 28 251 5 416 19,2 40 207 44 861 111,6
Južnoafrička Republika 77 988 67 509 86,6 43 907 59 691 135,9
Maroko 102 942 411 735 400,0 46 892 36 721 78,3
Tunis 21 631 40 045 185,1 14 074 18 376 130,6
Ostale zemlje 88 383 98 915 111,9 36 913 58 002 157,1
Ostale američke zemlje  3 231 044 2 870 194 88,8 1 985 903 11 583 514 583,3
Argentina 6 371 59 069 927,1 37 668 46 699 124,0
Brazil 100 811 59 190 58,7 50 229 82 549 164,3
Kanada 228 663 197 064 86,2 65 505 99 623 152,1
Meksiko 30 969 48 881 157,8 92 227 112 242 121,7
SAD 2 789 836 2 420 808 86,8 1 629 788 11 065 365 678,9
Ostale zemlje 74 394 85 182 114,5 110 485 177 037 160,2
Oceanijske zemlje 1 556 787 120 937 7,8 257 023 154 431 60,1
Australija 85 829 105 047 122,4 253 815 34 815 13,7
Novi Zeland 6 752 14 681 217,4 3 168 6 143 193,9
Ostale zemlje 1 464 206 1 209 0,1 41 113 473 2)
Neraspoređeno 30 309 77 975 257,3 162 498 1 074 324 661,1

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – VIII. 2021. I. – VIII. 2022. indeksi
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
Izvoz 88 375 191 118 786 706 134,4
Države članice EU-a1) 60 338 758 83 567 470 138,5
Države nečlanice EU-a2) 28 036 432 35 219 236 125,6
Uvoz 135 428 299 205 108 076 151,5
Države članice EU-a1) 104 278 403 144 378 912 138,5
Države nečlanice EU-a2) 31 149 896 60 729 163 195,0
Saldo robne razmjene -47 053 108 -86 321 370 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,3 57,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – VII. 2021. I. –  VII. 2022. indeksi
I. –  VII. 2022.
I. –  VII. 2021.
I. – VII. 2021. I. – VII. 2022. indeksi
I. – VII. 2022.
I. –  VII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5415 7,5380 100,0 7,5417 7,5390 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
    Ukupno 10 394 669 13 756 098 132,3 15 725 996 23 358 224 148,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 516 056 764 580 148,2 451 096 610 484 135,3
  Rudarstvo i vađenje 584 109 1 260 544 215,8 941 837 2 765 673 293,6
  Prerađivačka industrija 8 763 657 10 751 809 122,7 13 860 342 18 703 830 134,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 799 627 975 984 122,1 1 399 194 1 840 241 131,5
  11 Proizvodnja pića 108 305 130 685 120,7 163 307 197 380 120,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 96 329 111 733 116,0 87 835 121 155 137,9
  13 Proizvodnja tekstila 108 542 134 235 123,7 245 679 317 142 129,1
  14 Proizvodnja odjeće 388 104 463 042 119,3 639 130 787 907 123,3
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 258 183 269 996 104,6 361 889 393 234 108,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 534 330 750 310 140,4 228 557 328 736 143,8
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 195 118 285 371 146,3 318 672 474 407 148,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 307 1 510 115,5 1 476 2 625 177,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 492 366 880 413 178,8 517 297 1 551 505 299,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 556 347 695 215 125,0 1 390 708 1 797 848 129,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 645 501 642 114 99,5 977 708 1 036 808 106,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 353 916 449 980 127,1 723 853 893 361 123,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 347 717 415 461 119,5 309 235 413 750 133,8
  24 Proizvodnja metala 440 555 656 321 149,0 1 085 062 1 778 209 163,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 692 866 830 592 119,9 634 053 749 399 118,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 313 720 335 189 106,8 889 731 1 035 256 116,4
  27 Proizvodnja električne opreme 796 419 977 315 122,7 842 415 1 097 152 130,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 596 852 719 111 120,5 1 175 506 1 466 576 124,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 375 838 365 509 97,3 1 093 810 1 295 822 118,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 379 713 331 330 87,3 192 783 384 363 199,4
  31 Proizvodnja namještaja 166 235 195 146 117,4 237 641 288 885 121,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 115 766 135 248 116,8 344 801 452 068 131,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  240 984 573 273 237,9 313 038 1 057 307 337,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  244 102 328 829 134,7 118 617 180 317 152,0
J   Informacije i komunikacije  38 876 46 202 118,8 38 867 38 943 100,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  18 6 33,0 41 42 102,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  293 376 128,5 338 256 75,9
    Neraspoređeno  6 573 30 478 463,7 1 819 1 372 75,4

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
  Ukupno 10 394 669 13 756 098 132,3 15 725 996 23 358 224 148,5
0 Hrana i žive životinje 1 131 061 1 461 612 129,2 1 659 569 2 152 084 129,7
1 Pića i duhan 191 115 227 889 119,2 251 467 318 617 126,7
2 Sirove materije, osim goriva 794 141 1 074 159 135,3 359 031 521 657 145,3
3 Mineralna goriva i maziva 1 269 650 2 662 525 209,7 1 838 352 5 441 265 296,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 54 798 91 802 167,5 78 783 128 704 163,4
5 Kemijski proizvodi 1 331 263 1 525 977 114,6 2 504 050 3 038 112 121,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 799 681 2 311 886 128,5 2 920 308 4 003 661 137,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 393 733 2 668 706 111,5 3 986 019 5 031 617 126,2
8 Razni gotovi proizvodi 1 375 600 1 613 877 117,3 2 102 128 2 552 137 121,4
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 47 053 87 187 185,3 24 469 168 997 690,6
  Neraspoređeno 6 573 30 478 463,7 1 819 1 372 75,4

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
I.- VII. 2021. I.- VII. 2022. indeksi
I.- VII. 2022.
I.- VII. 2021.
Ukupno 10 394 669 13 756 098 132,3 15 725 996 23 358 224 148,5
Države članice EU-a1) 7 099 623 9 676 524 136,3 12 177 342 16 838 565 138,3
Austrija 593 144 747 714 126,1 1 043 433 1 338 889 128,3
Belgija 142 664 149 250 104,6 331 716 392 581 118,3
Bugarska 63 905 76 955 120,4 191 284 259 993 135,9
Cipar 7 999 45 454 568,2 5 418 6 559 121,1
Češka 156 445 201 383 128,7 370 490 445 700 120,3
Danska 60 655 68 819 113,5 88 045 123 533 140,3
Estonija 7 237 10 643 147,1 4 212 9 516 225,9
Finska 22 060 26 636 120,7 23 408 35 826 153,1
Francuska 284 495 334 532 117,6 418 623 516 112 123,3
Grčka 60 321 93 409 154,9 146 517 173 985 118,7
Irska 28 165 39 589 140,6 59 499 54 595 91,8
Italija 1 324 657 1 704 241 128,7 1 944 183 3 101 904 159,5
Letonija 19 904 14 725 74,0 8 085 11 006 136,1
Litva 33 531 44 086 131,5 26 847 45 693 170,2
Luksemburg 8 226 120 664 2) 8 784 88 027 2)
Mađarska 873 906 1 668 221 190,9 1 206 394 1 767 545 146,5
Malta 32 472 22 041 67,9 5 291 9 728 183,8
Nizozemska 158 640 175 513 110,6 595 135 779 374 131,0
Njemačka 1 284 916 1 596 692 124,3 2 356 068 2 921 217 124,0
Poljska 200 386 287 212 143,3 654 815 806 152 123,1
Portugal 31 612 47 279 149,6 21 920 33 165 151,3
Rumunjska 196 444 204 769 104,2 161 277 267 368 165,8
Sjeverna Irska 837 2 156 257,6 3 625 3 926 108,3
Slovačka 98 050 133 766 136,4 349 708 481 359 137,6
Slovenija 1 168 210 1 497 266 128,2 1 727 281 2 596 742 150,3
Španjolska 160 418 232 354 144,8 330 774 426 993 129,1
Švedska 78 743 126 178 160,2 93 464 140 976 150,8
Neraspoređeno 1 578 4 979 315,5 1 046 100 9,6
Zemlje Efte 202 192 217 425 107,5 108 880 129 180 118,6
Island 1 329 1 570 118,1 31 46 150,8
Lihtenštajn 10 707 14 432 134,8 48 84 172,9
Norveška 48 080 43 146 89,7 7 623 14 092 184,8
Švicarska 142 076 158 277 111,4 101 178 114 958 113,6
Zemlje Cefte 1 579 502 2 386 534 151,1 1 030 882 1 646 715 159,7
Albanija 47 058 61 094 129,8 11 087 28 629 258,2
Bosna i Hercegovina 828 866 1 336 944 161,3 550 590 813 523 147,8
Crna Gora 121 215 166 257 137,2 2 797 4 459 159,4
Kosovo 61 570 75 167 122,1 3 396 7 264 213,9
Moldavija 1 158 3 600 310,9 928 2 840 306,1
Sjeverna Makedonija 79 215 92 658 117,0 53 320 73 671 138,2
Srbija 440 420 650 814 147,8 408 765 716 328 175,2
Zemlje OPEC-a 90 201 108 065 119,8 95 455 61 788 64,7
Alžir 2 571 2 943 114,5 9 412 15 893 168,9
Angola 24 1 644 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 99 125 126,4 - - -
Gabon 456 596 130,6 56 53 94,6
Irak 1 994 2 642 132,5 1 552 2)
Iran, Islamska Republika 2 344 3 616 154,3 2 538 4 391 173,0
Kongo 272 374 137,4 - - -
Kuvajt 3 575 7 029 196,6 1 92 2)
Libija 7 516 7 532 100,2 8 580 2 390 27,9
Nigerija 895 703 78,5 69 970 15 052 21,5
Saudijska Arabija 33 302 41 007 123,1 3 570 8 648 242,2
Ujedinjeni Arapski Emirati 37 139 39 830 107,2 1 022 14 653 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 13 24 177,4 305 65 21,4
Ostale europske zemlje 458 175 524 601 114,5 609 323 844 847 138,7
Bjelorusija 9 223 7 604 82,4 6 983 2 202 31,5
Rusija 98 852 85 478 86,5 265 018 348 932 131,7
Turska 172 902 211 092 122,1 245 641 380 838 155,0
Ujedinjena Kraljevina3) 114 755 130 579 113,8 69 930 71 384 102,1
Ukrajina 32 989 43 577 132,1 21 504 40 948 190,4
Ostale zemlje 29 454 46 270 157,1 248 544 219,7
Ostale azijske zemlje 234 000 292 558 125,0 1 326 267 1 978 120 149,1
Azerbajdžan 677 6 774 2) 446 185 758 069 169,9
Bangladeš 829 1 355 163,5 6 543 9 567 146,2
Filipini 2 119 2 679 126,5 1 053 1 000 95,0
Hong Kong, Kina 18 085 5 442 30,1 982 3 312 337,4
Indija 17 940 9 919 55,3 66 133 106 066 160,4
Indonezija 4 544 4 403 96,9 14 120 32 115 227,4
Izrael 22 516 68 869 305,9 10 660 29 713 278,7
Japan 35 478 40 343 113,7 21 443 25 803 120,3
Katar 11 629 9 845 84,7 28 986 2 129 7,3
Kazahstan 8 061 10 852 134,6 39 241 66 099 168,4
Kina 50 819 57 037 112,2 569 578 758 978 133,3
Koreja, Republika 6 952 5 721 82,3 38 679 63 470 164,1
Libanon 3 915 8 889 227,1 10 7 74,3
Malezija 4 060 1 576 38,8 11 660 10 648 91,3
Pakistan 2 245 1 517 67,6 5 954 10 805 181,5
Singapur 2 420 5 320 219,9 5 941 12 016 202,3
Tajland 1 189 4 254 357,7 12 826 9 276 72,3
Tajvan, Kina 9 269 8 922 96,3 17 815 19 107 107,3
Vijetnam 15 520 18 829 121,3 19 404 36 158 186,3
Ostale zemlje 15 733 20 012 127,2 9 054 23 781 262,7
Ostale afričke zemlje  92 301 142 724 154,6 58 854 157 603 267,8
Egipat 50 000 59 845 119,7 34 716 128 701 370,7
Etiopija 3 745 719 19,2 5 336 5 955 111,6
Južnoafrička Republika 10 325 8 971 86,9 5 831 7 930 136,0
Maroko 13 645 54 736 401,1 6 212 4 877 78,5
Tunis 2 869 5 320 185,5 1 866 2 439 130,7
Ostale zemlje 11 717 13 133 112,1 4 892 7 700 157,4
Ostale američke zemlje  428 341 381 244 89,0 263 431 1 538 317 584,0
Argentina 846 7 833 925,9 4 999 6 208 124,2
Brazil 13 406 7 864 58,7 6 660 10 964 164,6
Kanada 30 328 26 175 86,3 8 683 13 231 152,4
Meksiko 4 102 6 495 158,4 12 237 14 909 121,8
SAD 369 791 321 560 87,0 216 203 1 469 501 679,7
Ostale zemlje 9 868 11 317 114,7 14 649 23 504 160,4
Oceanijske zemlje 206 311 16 063 7,8 34 006 20 485 60,2
Australija 11 378 13 952 122,6 33 581 4 625 13,8
Novi Zeland 894 1 951 218,1 420 816 194,5
Ostale zemlje 194 038 160 0,1 5 15 043 2)
Neraspoređeno 4 023 10 361 257,6 21 554 142 603 661,6

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - VIII. 2021. I. - VIII. 2022. indeksi
I. - VIII. 2022.
I. - VIII. 2021.
I. - VIII. 2021. I. - VIII. 2022. indeksi
I. - VIII. 2022.
I. - VIII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5367 7,5348 100,0 7,5364 7,5353 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. – VIII. 2021. I. – VIII. 2022. indeksi
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
Izvoz 11 726 044 15 764 987 134,4
Države članice EU-a1) 8 005 681 11 086 071 138,5
Države nečlanice EU-a2) 3 720 363 4 678 916 125,8
Uvoz 17 969 861 27 219 685 151,5
Države članice EU-a1) 13 835 063 19 150 867 138,4
Države nečlanice EU-a2) 4 134 798 8 068 819 195,1
Saldo robne razmjene -6 243 817 -11 454 698 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,3 57,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://dzs.gov.hr/istaknute-teme-162/intrastat-264/264.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice

Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti