Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. rujna 2022.
VT-2022-1-1/6

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do lipnja 2022. i od siječnja do srpnja 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 86,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 148,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 62,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2022. bila je 58,1%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 103,4 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 175,9 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 72,5 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 58,8%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LIPNJA 2021. DO LIPNJA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                      
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4
2022.                               
  I. 11 670 809 1 552 455 1 756 238 19 363 146 2 575 639 2 913 878 -7 692 337 -1 023 184 -1 157 640 60,3
  II. 12 844 906 1 706 435 1 916 981 21 866 917 2 904 875 3 259 618 -9 022 010 -1 198 440 -1 342 637 58,7
  III. 15 290 938 2 027 846 2 284 066 28 379 293 3 762 748 4 235 043 -13 088 355 -1 734 902 -1 950 977 53,9
  IV. 14 435 790 1 906 649 2 112 305 26 044 571 3 439 923 3 811 497 -11 608 781 -1 533 274 -1 699 193 55,4
  V. 15 848 602 2 097 062 2 231 684 26 732 654 3 537 138 3 763 299 -10 884 052 -1 440 076 -1 531 615 59,3
  VI. 16 395 029 2 178 027 2 317 772 26 382 508 3 504 695 3 731 674 -9 987 478 -1 326 668 -1 413 902 62,1
  I. - VI. 86 486 074 11 468 474 12 619 045 148 769 088 19 725 017 21 715 010 -62 283 014 -8 256 544 -9 095 965 58,1

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
    Ukupno 66 409 826 86 486 074 130,2 100 458 767 148 769 088 148,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 256 923 4 784 250 146,9 2 931 762 4 031 061 137,5
  Rudarstvo i vađenje 3 776 918 7 616 482 201,7 6 149 537 16 268 080 264,5
  Prerađivačka industrija 56 060 155 68 570 387 122,3 88 601 997 120 747 169 136,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 130 048 6 213 879 121,1 8 738 494 11 443 972 131,0
  11 Proizvodnja pića 677 514 813 926 120,1 981 912 1 210 561 123,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 611 002 713 317 116,7 536 808 739 882 137,8
  13 Proizvodnja tekstila 691 385 852 705 123,3 1 590 989 2 047 381 128,7
  14 Proizvodnja odjeće 2 515 802 2 922 029 116,1 4 134 882 5 237 917 126,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 675 516 1 735 129 103,6 2 342 692 2 534 010 108,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 3 357 568 4 810 495 143,3 1 456 297 2 153 663 147,9
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 242 898 1 837 203 147,8 2 022 081 3 011 267 148,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 602 9 860 114,6 8 785 18 012 205,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 844 862 5 432 428 191,0 3 209 750 9 916 263 308,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 503 131 4 614 304 131,7 8 849 560 11 753 541 132,8
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4 218 749 3 969 674 94,1 6 441 384 6 658 207 103,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 254 976 2 925 474 129,7 4 647 574 5 797 723 124,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 205 390 2 670 259 121,1 1 978 743 2 681 917 135,5
  24 Proizvodnja metala 2 785 060 4 294 795 154,2 6 816 529 11 526 962 169,1
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 4 410 705 5 303 162 120,2 4 115 058 4 884 689 118,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 004 279 2 126 975 106,1 5 767 543 6 773 491 117,4
  27 Proizvodnja električne opreme 5 103 562 6 298 749 123,4 5 412 062 7 109 989 131,4
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 3 856 337 4 555 704 118,1 7 564 573 9 589 609 126,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2 471 567 2 392 936 96,8 7 128 839 8 351 485 117,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 663 644 1 949 044 73,2 1 128 000 2 492 815 221,0
  31 Proizvodnja namještaja 1 077 457 1 253 527 116,3 1 548 274 1 890 991 122,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 750 103 874 815 116,6 2 181 170 2 922 822 134,0
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 412 773 2 847 552 201,6 1 775 178 6 201 190 349,3
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 619 074 2 206 481 136,3 757 477 1 258 990 166,2
J   Informacije i komunikacije  250 398 303 390 121,2 228 457 251 460 110,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  135 41 30,8 273 285 104,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 791 1 891 105,6 2 399 1 512 63,0
    Neraspoređeno  31 660 155 600 491,5 11 686 9 340 79,9

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
  Ukupno 66 409 826 86 486 074 130,2 100 458 767 148 769 088 148,1
0 Hrana i žive životinje 7 234 008 9 259 521 128,0 10 436 968 13 532 357 129,7
1 Pića i duhan 1 191 898 1 423 885 119,5 1 524 719 1 955 903 128,3
2 Sirove materije, osim goriva 5 063 822 6 920 635 136,7 2 316 621 3 537 099 152,7
3 Mineralna goriva i maziva 7 722 032 15 561 763 201,5 11 489 996 32 870 442 286,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 355 930 590 653 165,9 488 759 796 783 163,0
5 Kemijski proizvodi 8 547 379 9 816 546 114,8 16 210 662 19 674 462 121,4
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 11 425 389 14 957 532 130,9 18 615 737 25 872 827 139,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 15 657 563 16 954 757 108,3 25 686 285 32 702 005 127,3
8 Razni gotovi proizvodi 8 865 288 10 285 146 116,0 13 521 227 16 703 757 123,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 314 854 560 037 177,9 156 107 1 114 114 713,7
  Neraspoređeno 31 660 155 600 491,5 11 686 9 340 79,9

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
Ukupno 66 409 826 86 486 074 130,2 100 458 767 148 769 088 148,1
Države članice EU-a1) 45 111 558 60 654 094 134,5 77 954 043 108 596 727 139,3
Austrija 3 768 088 4 841 763 128,5 6 676 630 8 685 729 130,1
Belgija 933 934 907 640 97,2 2 170 902 2 564 271 118,1
Bugarska 406 724 507 165 124,7 1 211 445 1 758 595 145,2
Cipar 57 210 326 224 570,2 34 871 42 308 121,3
Češka 996 994 1 302 357 130,6 2 423 284 2 878 553 118,8
Danska 369 828 439 537 118,8 565 227 787 820 139,4
Estonija 46 961 68 328 145,5 27 161 61 986 228,2
Finska 134 331 165 734 123,4 145 347 232 565 160,0
Francuska 1 833 955 2 109 254 115,0 2 692 321 3 348 133 124,4
Grčka 400 739 314 327 78,4 951 608 1 099 941 115,6
Irska 175 084 271 686 155,2 387 641 331 834 85,6
Italija 8 342 594 10 915 980 130,8 12 285 179 20 368 003 165,8
Letonija 135 534 94 772 69,9 55 204 71 356 129,3
Litva 209 624 284 503 135,7 169 874 302 548 178,1
Luksemburg 44 194 720 704 2) 58 014 438 065 755,1
Mađarska 5 609 004 10 067 056 179,5 7 731 557 11 100 294 143,6
Malta 223 673 143 333 64,1 32 218 67 070 208,2
Nizozemska 1 010 653 1 143 528 113,1 3 836 400 5 016 988 130,8
Njemačka 8 161 230 10 178 542 124,7 15 093 115 18 882 396 125,1
Poljska 1 285 996 1 838 127 142,9 4 153 760 5 177 793 124,7
Portugal 201 533 320 820 159,2 142 643 211 789 148,5
Rumunjska 1 258 470 1 319 693 104,9 1 020 581 1 758 117 172,3
Sjeverna Irska 5 786 14 648 253,2 24 049 25 897 107,7
Slovačka 609 142 860 468 141,3 2 255 963 3 126 535 138,6
Slovenija 7 326 825 9 060 581 123,7 11 068 828 16 630 918 150,3
Španjolska 1 040 631 1 561 945 150,1 2 116 294 2 717 434 128,4
Švedska 513 030 845 355 164,8 616 215 909 205 147,5
Neraspoređeno 9 789 30 024 306,7 7 710 582 7,5
Zemlje Efte 1 296 768 1 389 024 107,1 700 948 821 884 117,3
Island 5 443 6 924 127,2 200 349 174,6
Lihtenštajn 67 541 91 867 136,0 339 631 186,0
Norveška 294 565 266 706 90,5 49 221 92 059 187,0
Švicarska 929 219 1 023 527 110,1 651 189 728 845 111,9
Zemlje Cefte 9 904 157 15 048 216 151,9 6 498 710 10 360 744 159,4
Albanija 286 018 390 989 136,7 71 514 197 642 276,4
Bosna i Hercegovina 5 146 842 8 384 815 162,9 3 498 018 5 103 524 145,9
Crna Gora 725 172 1 011 899 139,5 18 651 24 674 132,3
Kosovo 386 292 475 330 123,0 19 910 43 867 220,3
Moldavija 7 216 18 200 252,2 5 582 15 329 274,6
Sjeverna Makedonija 509 969 601 795 118,0 319 654 474 383 148,4
Srbija 2 842 649 4 165 187 146,5 2 565 382 4 501 325 175,5
Zemlje OPEC-a 569 489 677 876 119,0 472 432 449 868 95,2
Alžir 15 797 16 443 104,1 70 994 119 197 167,9
Angola 104 11 982 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 579 452 78,1 - - -
Gabon 2 712 4 014 148,0 420 151 36,0
Irak 13 050 17 723 135,8 11 4 067 2)
Iran, Islamska Republika 17 704 24 076 136,0 14 466 27 547 190,4
Kongo 1 798 2 819 156,8 - - -
Kuvajt 22 133 41 294 186,6 5 689 2)
Libija 41 346 56 266 136,1 64 136 17 982 28,0
Nigerija 6 525 4 511 69,1 294 291 110 477 37,5
Saudijska Arabija 216 843 224 288 103,4 19 725 58 536 296,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 230 797 273 828 118,6 6 485 110 732 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 101 178 176,2 1 899 490 25,8
Ostale europske zemlje 2 956 603 3 201 894 108,3 3 655 946 5 308 415 145,2
Bjelorusija 60 113 46 991 78,2 39 276 16 233 41,3
Rusija 659 157 505 267 76,7 1 509 982 2 131 985 141,2
Turska 1 188 428 1 431 568 120,5 1 569 023 2 456 962 156,6
Ujedinjena Kraljevina3) 714 243 838 428 117,4 393 233 457 874 116,4
Ukrajina 207 793 178 384 85,8 142 567 242 488 170,1
Ostale zemlje 126 868 201 256 158,6 1 866 2 873 154,0
Ostale azijske zemlje 1 572 011 1 987 318 126,4 8 640 115 11 628 858 134,6
Azerbajdžan 4 186 50 452 2) 3 075 068 3 911 422 127,2
Bangladeš 4 996 7 206 144,2 41 017 59 398 144,8
Filipini 14 733 18 071 122,7 6 060 4 967 82,0
Hong Kong, Kina 123 454 32 784 26,6 6 458 21 692 335,9
Indija 129 616 69 838 53,9 439 445 667 391 151,9
Indonezija 30 035 27 775 92,5 82 455 191 196 231,9
Izrael 149 507 491 491 328,7 70 470 171 150 242,9
Japan 264 429 298 233 112,8 140 455 153 238 109,1
Katar 70 680 68 341 96,7 7 033 12 264 174,4
Kazahstan 50 728 66 696 131,5 295 438 309 082 104,6
Kina 316 965 367 692 116,0 3 692 855 4 878 800 132,1
Koreja, Republika 46 691 37 859 81,1 237 084 435 294 183,6
Libanon 27 950 61 585 220,3 51 56 108,7
Malezija 26 616 9 841 37,0 75 413 60 886 80,7
Pakistan 16 117 10 295 63,9 39 489 71 600 181,3
Singapur 15 748 32 617 207,1 36 579 78 072 213,4
Tajland 8 477 29 498 348,0 83 571 58 334 69,8
Tajvan, Kina 65 934 64 878 98,4 119 855 126 234 105,3
Vijetnam 95 577 119 897 125,4 134 878 257 798 191,1
Ostale zemlje 109 573 122 271 111,6 56 442 159 987 283,5
Ostale afričke zemlje  585 551 930 119 158,8 390 171 1 142 845 292,9
Egipat 294 272 373 890 127,1 245 583 941 866 383,5
Etiopija 25 634 5 147 20,1 34 552 43 896 127,0
Južnoafrička Republika 73 031 51 726 70,8 24 425 53 982 221,0
Maroko 88 916 380 686 428,1 41 585 34 904 83,9
Tunis 20 571 39 571 192,4 12 253 14 083 114,9
Ostale zemlje 83 127 79 100 95,2 31 773 54 115 170,3
Ostale američke zemlje  2 843 986 2 442 557 85,9 1 755 328 9 380 560 534,4
Argentina 4 406 50 134 2) 29 384 39 020 132,8
Brazil 94 077 54 836 58,3 39 498 70 856 179,4
Kanada 195 649 159 269 81,4 55 103 84 120 152,7
Meksiko 29 159 34 376 117,9 69 648 92 983 133,5
SAD 2 465 114 2 081 206 84,4 1 466 418 8 938 363 609,5
Ostale zemlje 55 581 62 737 112,9 95 276 155 217 162,9
Oceanijske zemlje 1 546 974 96 876 6,3 255 183 153 240 60,1
Australija 76 412 87 009 113,9 252 267 33 819 13,4
Novi Zeland 6 491 8 680 133,7 2 876 5 949 206,9
Ostale zemlje 1 464 071 1 188 0,1 41 113 473 2)
Neraspoređeno 22 729 58 100 255,6 135 891 925 947 681,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – VII. 2021. I. – VII. 2022. indeksi
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
Izvoz 78 390 988 103 409 112 131,9
Države članice EU-a1) 53 542 121 72 692 447 135,8
Države nečlanice EU-a2) 24 848 867 30 716 665 123,6
Uvoz 118 600 307 175 870 436 148,3
Države članice EU-a1) 91 843 312 126 739 983 138,0
Države nečlanice EU-a2) 26 756 995 49 130 453 183,6
Saldo robne razmjene -40 209 319 -72 461 324 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 66,1 58,8 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – VI. 2021. I. –  VI. 2022. indeksi
I. –  VI. 2022.
I. –  VI. 2021.
I. – VI. 2021. I. – VI. 2022. indeksi
I. – VI. 2022.
I. –  VI. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5507 7,5412 99,9 7,5510 7,5422 99,9

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
    Ukupno 8 795 201 11 468 474 130,4 13 304 054 19 725 017 148,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 431 249 634 345 147,1 388 211 534 441 137,7
  Rudarstvo i vađenje 500 194 1 009 291 201,8 814 614 2 158 756 265,0
  Prerađivačka industrija 7 424 507 9 093 380 122,5 11 733 583 16 007 737 136,4
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 679 431 824 039 121,3 1 157 349 1 517 054 131,1
  11 Proizvodnja pića 89 798 107 960 120,2 130 068 160 472 123,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 80 912 94 584 116,9 71 082 98 083 138,0
  13 Proizvodnja tekstila 91 560 113 078 123,5 210 681 271 412 128,8
  14 Proizvodnja odjeće 333 214 387 361 116,2 547 509 694 524 126,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 221 856 230 048 103,7 310 181 335 920 108,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 444 648 637 895 143,5 192 868 285 509 148,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 164 617 243 609 148,0 267 799 399 199 149,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 139 1 307 114,7 1 163 2 388 205,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 376 993 721 051 191,3 425 165 1 314 258 309,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 463 903 611 958 131,9 1 171 773 1 558 222 133,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 558 640 526 644 94,3 853 060 882 781 103,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 298 611 387 839 129,9 615 425 768 653 124,9
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 292 082 354 068 121,2 262 035 355 532 135,7
  24 Proizvodnja metala 368 874 569 374 154,4 902 751 1 527 973 169,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 584 104 703 197 120,4 544 994 647 659 118,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 265 447 282 080 106,3 763 811 898 200 117,6
  27 Proizvodnja električne opreme 675 867 835 102 123,6 716 715 942 881 131,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 510 725 604 147 118,3 1 001 896 1 271 363 126,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 327 233 317 356 97,0 943 963 1 107 014 117,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 352 827 258 476 73,3 149 423 330 383 221,1
  31 Proizvodnja namještaja 142 679 166 201 116,5 205 035 250 756 122,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 99 345 116 005 116,8 288 837 387 501 134,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  187 199 377 868 201,9 235 175 822 444 349,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  214 437 292 486 136,4 100 317 166 822 166,3
J   Informacije i komunikacije  33 163 40 226 121,3 30 251 33 340 110,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  18 5 30,6 36 38 104,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  237 251 105,6 318 200 63,0
    Neraspoređeno  4 196 20 622 491,5 1 549 1 239 80,0

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
  Ukupno 8 795 201 11 468 474 130,4 13 304 054 19 725 017 148,3
0 Hrana i žive životinje 958 103 1 227 933 128,2 1 382 245 1 793 940 129,8
1 Pića i duhan 157 864 188 831 119,6 201 944 259 285 128,4
2 Sirove materije, osim goriva 670 597 917 591 136,8 306 771 468 877 152,8
3 Mineralna goriva i maziva 1 022 993 2 063 848 201,7 1 521 968 4 359 687 286,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 47 124 78 273 166,1 64 746 105 631 163,1
5 Kemijski proizvodi 1 131 869 1 301 994 115,0 2 146 704 2 608 438 121,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 513 108 1 983 206 131,1 2 465 302 3 429 886 139,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 073 589 2 248 332 108,4 3 401 705 4 335 663 127,5
8 Razni gotovi proizvodi 1 174 063 1 363 604 116,1 1 790 435 2 214 726 123,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 41 694 74 239 178,1 20 685 147 645 713,8
  Neraspoređeno 4 196 20 622 491,5 1 549 1 239 80,0

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
I.- VI. 2021. I.- VI. 2022. indeksi
I.- VI. 2022.
I.- VI. 2021.
Ukupno 8 795 201 11 468 474 130,4 13 304 054 19 725 017 148,3
Države članice EU-a1) 5 973 996 8 039 063 134,6 10 322 882 14 392 501 139,4
Austrija 498 979 641 713 128,6 884 194 1 151 145 130,2
Belgija 123 669 120 303 97,3 287 496 339 928 118,2
Bugarska 53 852 67 214 124,8 160 424 233 216 145,4
Cipar 7 574 43 342 572,2 4 616 5 606 121,5
Češka 132 025 172 654 130,8 320 842 381 507 118,9
Danska 48 981 58 267 119,0 74 844 104 416 139,5
Estonija 6 216 9 056 145,7 3 597 8 215 228,4
Finska 17 797 21 962 123,4 19 253 30 829 160,1
Francuska 242 853 279 596 115,1 356 535 443 775 124,5
Grčka 53 077 41 668 78,5 126 070 145 754 115,6
Irska 23 208 36 023 155,2 51 324 43 982 85,7
Italija 1 104 731 1 446 670 131,0 1 626 887 2 698 926 165,9
Letonija 17 944 12 561 70,0 7 311 9 461 129,4
Litva 27 754 37 698 135,8 22 493 40 102 178,3
Luksemburg 5 849 95 513 2) 7 683 58 025 755,2
Mađarska 742 820 1 334 174 179,6 1 023 829 1 471 051 143,7
Malta 29 617 18 993 64,1 4 266 8 885 208,2
Nizozemska 133 863 151 569 113,2 508 012 664 929 130,9
Njemačka 1 080 722 1 349 090 124,8 1 998 609 2 502 631 125,2
Poljska 170 293 243 613 143,1 550 046 686 255 124,8
Portugal 26 686 42 525 159,4 18 888 28 068 148,6
Rumunjska 166 654 174 938 105,0 135 167 233 044 172,4
Sjeverna Irska 766 1 945 253,9 3 184 3 434 107,8
Slovačka 80 676 114 063 141,4 298 716 414 409 138,7
Slovenija 970 370 1 200 911 123,8 1 465 691 2 204 168 150,4
Španjolska 137 802 206 975 150,2 280 289 360 137 128,5
Švedska 67 922 112 045 165,0 81 594 120 526 147,7
Neraspoređeno 1 297 3 983 307,1 1 021 77 7,6
Zemlje Efte 171 751 184 334 107,3 92 845 109 114 117,5
Island 721 920 127,6 27 46 174,6
Lihtenštajn 8 942 12 197 136,4 45 84 187,0
Norveška 39 014 35 348 90,6 6 525 12 224 187,4
Švicarska 123 074 135 869 110,4 86 249 96 759 112,2
Zemlje Cefte 1 311 953 1 997 769 152,3 860 823 1 375 374 159,8
Albanija 37 891 51 898 137,0 9 474 26 210 276,6
Bosna i Hercegovina 681 798 1 113 130 163,3 463 377 677 476 146,2
Crna Gora 96 057 134 338 139,9 2 470 3 276 132,6
Kosovo 51 164 63 098 123,3 2 637 5 817 220,6
Moldavija 957 2 417 252,6 740 2 034 274,9
Sjeverna Makedonija 67 553 79 902 118,3 42 326 62 955 148,7
Srbija 376 535 552 987 146,9 339 799 597 606 175,9
Zemlje OPEC-a 75 431 89 968 119,3 62 507 59 685 95,5
Alžir 2 092 2 183 104,3 9 412 15 835 168,2
Angola 14 1 592 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 76 60 78,3 - - -
Gabon 359 533 148,4 56 20 35,9
Irak 1 730 2 353 136,1 1 539 2)
Iran, Islamska Republika 2 344 3 194 136,2 1 916 3 657 190,8
Kongo 238 374 157,2 - - -
Kuvajt 2 933 5 480 186,8 1 92 2)
Libija 5 473 7 473 136,5 8 499 2 390 28,1
Nigerija 864 600 69,4 38 895 14 684 37,8
Saudijska Arabija 28 725 29 767 103,6 2 616 7 773 297,1
Ujedinjeni Arapski Emirati 30 569 36 337 118,9 859 14 631 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 13 24 177,4 252 65 25,9
Ostale europske zemlje 391 577 424 913 108,5 484 166 704 503 145,5
Bjelorusija 7 965 6 246 78,4 5 198 2 157 41,5
Rusija 87 294 67 118 76,9 199 941 282 842 141,5
Turska 157 475 189 828 120,5 207 805 326 179 157,0
Ujedinjena Kraljevina3) 94 579 111 315 117,7 52 092 60 735 116,6
Ukrajina 27 506 23 706 86,2 18 882 32 208 170,6
Ostale zemlje 16 759 26 699 159,3 248 382 154,1
Ostale azijske zemlje 208 234 263 951 126,8 1 144 802 1 543 981 134,9
Azerbajdžan 554 6 688 2) 407 426 519 189 127,4
Bangladeš 662 957 144,7 5 432 7 885 145,1
Filipini 1 948 2 398 123,1 803 660 82,1
Hong Kong, Kina 16 330 4 351 26,6 855 2 881 337,0
Indija 17 163 9 270 54,0 58 189 88 581 152,2
Indonezija 3 975 3 688 92,8 10 915 25 413 232,8
Izrael 19 825 65 326 329,5 9 334 22 733 243,6
Japan 35 048 39 665 113,2 18 595 20 342 109,4
Katar 9 368 9 065 96,8 931 1 630 175,1
Kazahstan 6 723 8 851 131,7 39 239 41 081 104,7
Kina 41 977 48 800 116,3 489 337 647 854 132,4
Koreja, Republika 6 183 5 028 81,3 31 403 57 831 184,2
Libanon 3 709 8 182 220,6 7 7 109,1
Malezija 3 524 1 307 37,1 9 986 8 083 80,9
Pakistan 2 131 1 369 64,2 5 231 9 498 181,6
Singapur 2 085 4 327 207,6 4 843 10 360 213,9
Tajland 1 123 3 921 349,1 11 065 7 748 70,0
Tajvan, Kina 8 738 8 619 98,6 15 875 16 755 105,5
Vijetnam 12 662 15 907 125,6 17 862 34 237 191,7
Ostale zemlje 14 505 16 231 111,9 7 474 21 212 283,8
Ostale afričke zemlje  77 559 123 570 159,3 51 605 151 549 293,7
Egipat 38 984 49 660 127,4 32 460 124 866 384,7
Etiopija 3 396 683 20,1 4 581 5 827 127,2
Južnoafrička Republika 9 663 6 871 71,1 3 231 7 170 221,9
Maroko 11 774 50 603 429,8 5 504 4 636 84,2
Tunis 2 727 5 257 192,8 1 623 1 868 115,1
Ostale zemlje 11 016 10 496 95,3 4 206 7 183 170,8
Ostale američke zemlje  376 686 324 331 86,1 232 660 1 245 127 535,2
Argentina 584 6 644 2) 3 894 5 186 133,2
Brazil 12 507 7 284 58,2 5 228 9 407 179,9
Kanada 25 922 21 145 81,6 7 294 11 168 153,1
Meksiko 3 860 4 565 118,2 9 224 12 346 133,8
SAD 326 455 276 363 84,7 194 400 1 186 420 610,3
Ostale zemlje 7 357 8 330 113,2 12 619 20 600 163,2
Oceanijske zemlje 205 002 12 861 6,3 33 760 20 327 60,2
Australija 10 122 11 551 114,1 33 374 4 493 13,5
Novi Zeland 860 1 152 134,1 381 791 207,6
Ostale zemlje 194 020 157 0,1 5 15 043 2)
Neraspoređeno 3 011 7 715 256,2 18 004 122 856 682,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - VII. 2021. I. - VII. 2022. indeksi
I. - VII. 2022.
I. - VII. 2021.
I. - VII. 2021. I. - VII. 2022. indeksi
I. - VII. 2022.
I. - VII. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5415 7,5380 100,0 7,5417 7,5390 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – VII. 2021. I. – VII. 2022. indeksi
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
Izvoz 10 394 669 13 718 361 132,0
Države članice EU-a1) 7 099 623 9 638 861 135,8
Države nečlanice EU-a2) 3 295 046 4 079 500 123,8
Uvoz 15 725 996 23 328 223 148,3
Države članice EU-a1) 12 177 342 16 803 500 138,0
Države nečlanice EU-a2) 3 548 654 6 524 722 183,9
Saldo robne razmjene -5 331 327 -9 609 862 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 66,1 58,8 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://dzs.gov.hr/istaknute-teme-162/intrastat-264/264.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti