Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. kolovoza 2022.
VT-2022-1-1/5

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do svibnja 2022. i od siječnja do lipnja 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 73,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 125,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 52,0 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2022. bila je 58,6%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 90,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 152,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 62,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 59,1%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SVIBNJA 2021. DO SVIBNJA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                               
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4
2022.                               
  I. 12 439 054 1 654 609 1 871 907 19 985 234 2 658 359 3 007 542 -7 546 180 -1 003 749 -1 135 634 62,2
  II. 13 453 517 1 787 271 2 007 285 22 421 975 2 978 597 3 341 943 -8 968 458 -1 191 326 -1 334 658 60,0
  III. 16 216 126 2 150 422 2 421 682 29 254 428 3 878 693 4 365 214 -13 038 303 -1 728 271 -1 943 532 55,4
  IV. 15 079 989 1 991 734 2 206 835 26 519 496 3 502 640 3 881 177 -11 439 507 -1 510 906 -1 674 342 56,9
  V. 16 298 422 2 156 536 2 294 573 27 315 206 3 614 144 3 844 721 -11 016 785 -1 457 608 -1 550 148 59,7
  I.  − V. 73 487 107 9 740 572 10 802 282 125 496 340 16 632 433 18 440 597 -52 009 233 -6 891 861 -7 638 315 58,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
    Ukupno 54 081 517 73 487 107 135,9 82 011 102 125 496 340 153,0
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 846 001 4 103 420 144,2 2 469 647 3 382 056 136,9
  Rudarstvo i vađenje 2 990 302 6 238 409 208,6 4 567 904 13 025 640 285,2
  Prerađivačka industrija 45 556 694 55 416 906 121,6 72 721 377 99 542 697 136,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 4 178 203 5 080 814 121,6 7 034 701 9 190 782 130,6
  11 Proizvodnja pića 471 320 618 921 131,3 751 955 911 831 121,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 515 884 575 445 111,5 455 977 596 539 130,8
  13 Proizvodnja tekstila 567 822 696 404 122,6 1 320 077 1 698 456 128,7
  14 Proizvodnja odjeće 2 020 536 2 328 726 115,3 3 435 823 4 249 838 123,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 410 912 1 444 371 102,4 1 970 974 2 106 253 106,9
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 2 783 658 3 977 136 142,9 1 176 704 1 779 695 151,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 010 066 1 495 373 148,0 1 648 669 2 441 500 148,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 7 186 8 205 114,2 7 313 15 127 206,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 069 949 3 582 997 173,1 2 631 926 8 355 136 317,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 900 648 3 789 698 130,7 7 388 871 9 632 965 130,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 3 583 349 3 033 377 84,7 5 352 648 5 685 131 106,2
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 869 894 2 431 963 130,1 3 851 169 4 810 175 124,9
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 783 704 2 200 271 123,4 1 618 361 2 184 651 135,0
  24 Proizvodnja metala 2 239 095 3 620 827 161,7 5 529 104 9 800 304 177,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 3 662 194 4 397 103 120,1 3 359 341 4 092 419 121,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 643 063 1 783 763 108,6 4 773 790 5 644 629 118,2
  27 Proizvodnja električne opreme 4 206 789 5 224 316 124,2 4 510 451 5 877 039 130,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 3 157 270 3 731 633 118,2 6 109 415 7 863 671 128,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2 095 820 1 995 691 95,2 5 861 167 6 700 845 114,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 868 784 1 635 870 87,5 834 509 1 939 595 232,4
  31 Proizvodnja namještaja 892 416 1 026 962 115,1 1 293 971 1 555 818 120,2
  32 Ostala prerađivačka industrija 618 131 737 041 119,2 1 804 461 2 410 298 133,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 121 051 5 404 043 482,1 1 454 444 8 200 556 563,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 339 661 1 975 052 147,4 595 807 1 132 901 190,1
J   Informacije i komunikacije  204 890 256 499 125,2 190 580 203 143 106,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  30 40 134,1 217 260 119,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 208 1 588 131,5 1 716 1 352 78,8
    Neraspoređeno  21 680 91 151 420,4 9 409 7 734 82,2

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
  Ukupno 54 081 517 73 487 107 135,9 82 011 102 125 496 340 153,0
0 Hrana i žive životinje 5 955 179 7 668 908 128,8 8 472 198 10 953 519 129,3
1 Pića i duhan 967 566 1 119 517 115,7 1 216 313 1 514 889 124,5
2 Sirove materije, osim goriva 4 225 228 5 894 954 139,5 1 899 109 3 038 047 160,0
3 Mineralna goriva i maziva 5 929 231 14 920 876 251,6 8 991 208 29 849 181 332,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 307 750 507 337 164,9 388 170 650 937 167,7
5 Kemijski proizvodi 7 151 187 7 865 632 110,0 13 440 221 16 507 824 122,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 9 349 669 12 399 113 132,6 15 202 216 21 613 730 142,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 12 624 995 14 078 473 111,5 21 014 012 26 691 753 127,0
8 Razni gotovi proizvodi 7 286 023 8 452 742 116,0 11 266 092 13 695 114 121,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 263 009 488 404 185,7 112 153 973 611 868,1
  Neraspoređeno 21 680 91 151 420,4 9 409 7 734 82,2

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
Ukupno 54 081 517 73 487 107 135,9 82 011 102 125 496 340 153,0
Države članice EU-a1) 36 926 796 52 970 061 143,4 64 142 927 93 262 358 145,4
Austrija 3 107 930 4 000 640 128,7 5 454 035 7 266 768 133,2
Belgija 768 292 712 875 92,8 1 803 076 2 142 949 118,8
Bugarska 338 957 434 206 128,1 1 003 507 1 556 953 155,2
Cipar 47 634 319 960 671,7 31 552 35 416 112,2
Češka 829 784 1 012 350 122,0 2 057 431 2 889 120 140,4
Danska 300 439 663 444 220,8 463 539 1 360 474 293,5
Estonija 39 056 59 739 153,0 21 993 46 264 210,4
Finska 100 786 125 142 124,2 111 333 195 255 175,4
Francuska 1 529 943 1 754 279 114,7 2 180 396 2 689 867 123,4
Grčka 327 277 250 002 76,4 757 681 932 939 123,1
Irska 124 612 196 654 157,8 324 799 252 817 77,8
Italija 6 855 931 9 066 376 132,2 10 020 906 16 681 382 166,5
Letonija 108 358 85 867 79,2 45 232 64 887 143,5
Litva 176 949 244 877 138,4 142 110 228 645 160,9
Luksemburg 39 115 614 277 2) 44 079 299 215 678,8
Mađarska 4 506 443 8 313 576 184,5 6 392 156 9 604 944 150,3
Malta 200 369 126 797 63,3 26 464 59 588 225,2
Nizozemska 802 549 931 083 116,0 3 159 890 4 140 457 131,0
Njemačka 6 758 798 8 474 047 125,4 12 459 731 15 694 712 126,0
Poljska 1 074 910 1 507 388 140,2 3 419 682 4 193 697 122,6
Portugal 166 687 258 571 155,1 119 506 167 864 140,5
Rumunjska 1 041 587 1 102 025 105,8 829 483 1 462 224 176,3
Sjeverna Irska 5 353 13 911 259,9 20 451 23 156 113,2
Slovačka 484 748 693 865 143,1 1 882 073 2 622 512 139,3
Slovenija 5 878 866 10 125 732 172,2 9 148 561 15 672 302 171,3
Španjolska 863 671 1 152 507 133,4 1 706 267 2 211 083 129,6
Švedska 440 503 707 399 160,6 509 456 766 383 150,4
Neraspoređeno 7 248 22 467 310,0 7 537 485 6,4
Zemlje Efte 1 077 590 1 193 924 110,8 594 849 668 111 112,3
Island 4 817 6 036 125,3 98 314 319,8
Lihtenštajn 54 436 75 819 139,3 305 84 27,5
Norveška 235 391 246 875 104,9 34 463 60 327 175,0
Švicarska 782 946 865 194 110,5 559 983 607 387 108,5
Zemlje Cefte 7 999 282 12 105 138 151,3 5 329 145 8 252 530 154,9
Albanija 223 855 294 319 131,5 52 706 172 018 326,4
Bosna i Hercegovina 4 136 770 6 755 122 163,3 2 853 611 4 123 074 144,5
Crna Gora 570 729 786 626 137,8 15 463 20 563 133,0
Kosovo 323 015 391 743 121,3 15 674 38 519 245,7
Moldavija 4 426 9 790 221,2 3 789 11 244 296,7
Sjeverna Makedonija 407 136 483 111 118,7 267 896 385 739 144,0
Srbija 2 333 350 3 384 427 145,0 2 120 006 3 501 374 165,2
Zemlje OPEC-a 454 855 563 453 123,9 451 819 424 668 94,0
Alžir 13 051 8 013 61,4 70 210 118 739 169,1
Angola 104 10 843 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 579 452 78,1 - - -
Gabon 1 590 3 739 235,2 154 149 96,8
Irak 9 253 16 357 176,8 - 3 965 -
Iran, Islamska Republika 15 377 19 512 126,9 12 251 21 415 174,8
Kongo 1 798 2 819 156,8 - - -
Kuvajt 16 696 28 646 171,6 5 5 103,1
Libija 35 801 30 815 86,1 56 485 17 982 31,8
Nigerija 5 067 4 455 87,9 294 026 109 340 37,2
Saudijska Arabija 167 091 198 739 118,9 11 684 42 672 365,2
Ujedinjeni Arapski Emirati 188 347 239 038 126,9 5 534 109 911 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 101 24 23,9 1 469 490 33,4
Ostale europske zemlje 2 404 145 2 715 235 112,9 3 061 042 4 155 625 135,8
Bjelorusija 51 639 41 509 80,4 37 318 15 707 42,1
Rusija 549 844 385 960 70,2 1 278 502 1 480 591 115,8
Turska 893 850 1 327 721 148,5 1 323 196 2 069 696 156,4
Ujedinjena Kraljevina3) 597 682 690 394 115,5 297 888 394 271 132,4
Ukrajina 184 290 122 578 66,5 123 036 193 690 157,4
Ostale zemlje 126 839 147 073 116,0 1 102 1 670 151,6
Ostale azijske zemlje 1 371 674 1 412 191 103,0 6 501 028 8 924 851 137,3
Azerbajdžan 3 841 43 064 2) 2 151 252 2 659 978 123,6
Bangladeš 4 625 7 134 154,2 35 939 45 686 127,1
Filipini 13 190 17 416 132,0 3 823 3 886 101,7
Hong Kong, Kina 116 493 25 949 22,3 5 580 16 782 300,7
Indija 118 730 51 444 43,3 391 961 546 663 139,5
Indonezija 25 287 23 485 92,9 72 946 111 777 153,2
Izrael 101 102 106 113 105,0 58 050 124 550 214,6
Japan 260 116 292 359 112,4 123 265 121 860 98,9
Katar 64 339 63 750 99,1 7 033 4 964 70,6
Kazahstan 39 731 61 809 155,6 97 414 309 058 317,3
Kina 266 164 310 150 116,5 2 908 902 4 004 381 137,7
Koreja, Republika 37 942 30 294 79,8 194 097 365 686 188,4
Libanon 26 384 58 137 220,3 50 56 112,4
Malezija 25 557 8 757 34,3 60 652 49 654 81,9
Pakistan 15 260 1 154 7,6 32 166 60 084 186,8
Singapur 13 305 24 416 183,5 28 742 63 683 221,6
Tajland 6 460 25 340 392,2 73 916 46 085 62,3
Tajvan, Kina 63 579 61 644 97,0 98 530 103 115 104,7
Vijetnam 77 177 98 241 127,3 107 872 139 337 129,2
Ostale zemlje 92 390 101 536 109,9 48 838 147 566 302,2
Ostale afričke zemlje  487 405 491 865 100,9 357 482 1 079 670 302,0
Egipat 231 802 272 039 117,4 240 226 918 724 382,4
Etiopija 22 812 5 147 22,6 18 792 24 560 130,7
Južnoafrička Republika 68 918 37 300 54,1 22 111 46 440 210,0
Maroko 77 599 92 981 119,8 37 275 30 531 81,9
Tunis 15 138 15 638 103,3 10 239 12 301 120,1
Ostale zemlje 71 136 68 761 96,7 28 838 47 114 163,4
Ostale američke zemlje  2 409 081 1 905 223 79,1 1 234 914 7 739 180 626,7
Argentina 3 255 37 396 2) 25 627 31 896 124,5
Brazil 21 376 37 736 176,5 35 227 58 022 164,7
Kanada 152 016 134 377 88,4 45 902 69 879 152,2
Meksiko 26 239 23 524 89,7 59 380 78 089 131,5
SAD 2 153 261 1 617 604 75,1 983 814 7 374 325 749,6
Ostale zemlje 52 934 54 586 103,1 84 963 126 969 149,4
Oceanijske zemlje 933 447 88 427 9,5 231 137 146 169 63,2
Australija 65 613 79 499 121,2 228 644 30 115 13,2
Novi Zeland 5 464 7 779 142,4 2 453 2 582 105,2
Ostale zemlje 862 370 1 149 0,1 41 113 472 2)
Neraspoređeno 17 242 41 589 241,2 106 760 843 178 789,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – VI. 2021. I. – VI. 2022. indeksi
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
Izvoz 66 409 826 90 046 063 135,6
Države članice EU-a1) 45 111 558 64 197 681 142,3
Države nečlanice EU-a2) 21 298 267 25 848 382 121,4
Uvoz 100 458 767 152 460 152 151,8
Države članice EU-a1) 77 954 043 112 299 612 144,1
Države nečlanice EU-a2) 22 504 724 40 160 540 178,5
Saldo robne razmjene -34 048 941 -62 414 089 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 66,1 59,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – V. 2021. I. –  V. 2022. indeksi
I. –  V. 2022.
I. –  V. 2021.
I. – V. 2021. I. – V. 2022. indeksi
I. – V. 2022.
I. –  V. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5590 7,5444 99,8 7,5592 7,5453 99,8

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

   Izvoz  Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
    Ukupno 7 154 578 9 740 572 136,1 10 849 213 16 632 433 153,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 376 572 543 938 144,4 326 722 448 242 137,2
  Rudarstvo i vađenje 395 534 826 320 208,9 604 055 1 727 566 286,0
  Prerađivačka industrija 6 026 703 7 345 868 121,9 9 620 432 13 191 520 137,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 552 756 673 499 121,8 930 644 1 217 827 130,9
  11 Proizvodnja pića 62 353 82 044 131,6 99 468 120 794 121,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 68 254 76 266 111,7 60 327 79 046 131,0
  13 Proizvodnja tekstila 75 116 92 312 122,9 174 632 225 068 128,9
  14 Proizvodnja odjeće 267 314 308 571 115,4 454 486 563 254 123,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 186 648 191 435 102,6 260 719 279 106 107,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 368 272 527 185 143,2 155 663 235 836 151,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 133 634 198 209 148,3 218 113 323 526 148,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 951 1 087 114,4 967 2 005 207,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 273 851 475 137 173,5 348 273 1 106 925 317,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 383 728 502 425 130,9 977 418 1 276 564 130,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 474 076 402 222 84,8 708 194 753 556 106,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 247 370 322 292 130,3 509 450 637 473 125,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 235 964 291 625 123,6 214 079 289 479 135,2
  24 Proizvodnja metala 296 225 479 865 162,0 731 441 1 298 651 177,5
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 484 495 582 837 120,3 444 424 542 405 122,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 217 378 236 489 108,8 631 580 748 267 118,5
  27 Proizvodnja električne opreme 556 537 692 405 124,4 596 738 779 092 130,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 417 692 494 656 118,4 808 253 1 042 125 128,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 277 234 264 593 95,4 775 296 887 845 114,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 247 015 216 897 87,8 110 366 257 022 232,9
  31 Proizvodnja namještaja 118 058 136 113 115,3 171 193 206 229 120,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 81 783 97 703 119,5 238 710 319 425 133,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  148 381 716 419 482,8 192 488 1 086 868 564,6
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  177 249 261 752 147,7 78 804 150 076 190,4
J   Informacije i komunikacije  27 107 33 996 125,4 25 210 26 922 106,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  4 5 134,1 29 34 120,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  160 210 131,7 227 179 78,9
    Neraspoređeno  2 868 12 064 420,7 1 246 1 026 82,3

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. − V. 2021.
  Ukupno 7 154 578 9 740 572 136,1 10 849 213 16 632 433 153,3
0 Hrana i žive životinje 787 915 1 016 626 129,0 1 120 816 1 451 463 129,5
1 Pića i duhan 128 009 148 388 115,9 160 906 200 711 124,7
2 Sirove materije, osim goriva 558 994 781 353 139,8 251 212 402 587 160,3
3 Mineralna goriva i maziva 784 416 1 977 515 252,1 1 189 358 3 956 732 332,7
4 Životinjska i biljna ulja i masti 40 714 67 206 165,1 51 360 86 260 167,9
5 Kemijski proizvodi 946 064 1 042 803 110,2 1 778 071 2 187 882 123,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 236 890 1 643 383 132,9 2 011 074 2 864 175 142,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 669 999 1 866 281 111,8 2 779 987 3 537 542 127,3
8 Razni gotovi proizvodi 963 915 1 120 231 116,2 1 490 345 1 815 066 121,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 34 795 64 722 186,0 14 836 128 990 869,4
  Neraspoređeno 2 868 12 064 420,7 1 246 1 026 82,3

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. −  V. 2021.
I. − V. 2021. I. − V. 2022. indeksi
I. − V. 2022.
I. −  V. 2021.
Ukupno 7 154 578 9 740 572 136,1 10 849 213 16 632 433 153,3
Države članice EU-a1) 4 885 017 7 018 072 143,7 8 485 319 12 355 757 145,6
Austrija 411 146 530 044 128,9 721 528 962 740 133,4
Belgija 101 630 94 444 92,9 238 557 283 988 119,0
Bugarska 44 835 57 529 128,3 132 758 206 444 155,5
Cipar 6 300 42 510 674,7 4 174 4 691 112,4
Češka 109 778 134 150 122,2 272 165 382 772 140,6
Danska 39 749 87 943 221,2 61 314 180 247 294,0
Estonija 5 164 7 915 153,3 2 909 6 128 210,7
Finska 13 333 16 573 124,3 14 727 25 875 175,7
Francuska 202 404 232 478 114,9 288 423 356 378 123,6
Grčka 43 303 33 128 76,5 100 268 123 580 123,3
Irska 16 493 26 061 158,0 42 963 33 491 78,0
Italija 906 931 1 201 092 132,4 1 325 627 2 209 590 166,7
Letonija 14 328 11 378 79,4 5 984 8 601 143,7
Litva 23 407 32 437 138,6 18 799 30 291 161,1
Luksemburg 5 173 81 382 2) 5 829 39 590 679,2
Mađarska 596 125 1 101 284 184,7 845 622 1 272 435 150,5
Malta 26 516 16 797 63,3 3 501 7 891 225,4
Nizozemska 106 175 123 364 116,2 418 003 548 552 131,2
Njemačka 894 129 1 122 788 125,6 1 648 238 2 079 402 126,2
Poljska 142 208 199 702 140,4 452 378 555 623 122,8
Portugal 22 050 34 265 155,4 15 810 22 235 140,6
Rumunjska 137 798 146 038 106,0 109 742 193 759 176,6
Sjeverna Irska 708 1 847 260,8 2 706 3 070 113,5
Slovačka 64 125 91 944 143,4 248 970 347 489 139,6
Slovenija 777 720 1 341 654 172,5 1 210 200 2 076 364 171,6
Španjolska 114 257 152 615 133,6 225 736 292 905 129,8
Švedska 58 272 93 729 160,8 67 390 101 562 150,7
Neraspoređeno 959 2 979 310,7 998 64 6,4
Zemlje Efte 142 571 158 384 111,1 78 720 88 662 112,6
Island 638 802 125,8 13 42 320,5
Lihtenštajn 7 197 10 062 139,8 40 11 27,6
Norveška 31 136 32 710 105,1 4 560 8 004 175,5
Švicarska 103 600 114 810 110,8 74 106 80 605 108,8
Zemlje Cefte 1 058 351 1 606 326 151,8 705 115 1 094 971 155,3
Albanija 29 615 39 042 131,8 6 970 22 802 327,1
Bosna i Hercegovina 547 324 896 372 163,8 377 586 547 071 144,9
Crna Gora 75 496 104 375 138,3 2 045 2 730 133,5
Kosovo 42 739 51 980 121,6 2 073 5 105 246,3
Moldavija 585 1 298 221,8 501 1 490 297,4
Sjeverna Makedonija 53 862 64 117 119,0 35 435 51 165 144,4
Srbija 308 730 449 142 145,5 280 504 464 608 165,6
Zemlje OPEC-a 60 170 74 750 124,2 59 763 56 333 94,3
Alžir 1 727 1 061 61,5 9 308 15 774 169,5
Angola 14 1 441 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 76 60 78,3 - - -
Gabon 210 497 236,6 20 20 96,8
Irak 1 224 2 172 177,4 - 525 -
Iran, Islamska Republika 2 034 2 587 127,1 1 621 2 841 175,2
Kongo 238 374 157,2 - - -
Kuvajt 2 209 3 797 171,9 1 1 103,4
Libija 4 735 4 088 86,3 7 480 2 390 32,0
Nigerija 670 592 88,4 38 860 14 533 37,4
Saudijska Arabija 22 101 26 369 119,3 1 546 5 663 366,4
Ujedinjeni Arapski Emirati 24 918 31 709 127,3 732 14 522 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 13 3 24,0 194 65 33,6
Ostale europske zemlje 318 027 360 186 113,3 404 964 551 176 136,1
Bjelorusija 6 837 5 517 80,7 4 938 2 087 42,3
Rusija 72 740 51 249 70,5 169 123 196 203 116,0
Turska 118 257 176 016 148,8 175 077 274 671 156,9
Ujedinjena Kraljevina3) 79 061 91 625 115,9 39 399 52 276 132,7
Ukrajina 24 377 16 284 66,8 16 281 25 718 158,0
Ostale zemlje 16 755 19 494 116,4 146 221 151,9
Ostale azijske zemlje 181 562 187 456 103,2 860 019 1 184 338 137,7
Azerbajdžan 508 5 706 2) 284 435 352 741 124,0
Bangladeš 612 948 154,8 4 756 6 061 127,4
Filipini 1 743 2 311 132,6 506 516 102,1
Hong Kong, Kina 15 403 3 442 22,3 738 2 228 301,8
Indija 15 714 6 824 43,4 51 867 72 523 139,8
Indonezija 3 343 3 118 93,3 9 649 14 850 153,9
Izrael 13 381 14 069 105,1 7 680 16 535 215,3
Japan 34 474 38 884 112,8 16 307 16 169 99,2
Katar 8 524 8 454 99,2 931 659 70,8
Kazahstan 5 259 8 201 155,9 12 876 41 078 319,0
Kina 35 214 41 146 116,8 384 967 531 552 138,1
Koreja, Republika 5 019 4 022 80,1 25 680 48 572 189,1
Libanon 3 500 7 723 220,6 7 7 112,8
Malezija 3 383 1 163 34,4 8 021 6 589 82,2
Pakistan 2 017 153 7,6 4 256 7 966 187,2
Singapur 1 760 3 237 183,9 3 800 8 446 222,3
Tajland 855 3 367 394,1 9 779 6 119 62,6
Tajvan, Kina 8 424 8 189 97,2 13 036 13 680 104,9
Vijetnam 10 212 13 027 127,6 14 267 18 481 129,5
Ostale zemlje 12 217 13 472 110,3 6 462 19 562 302,7
Ostale afričke zemlje  64 493 65 280 101,2 47 253 143 146 302,9
Egipat 30 667 36 114 117,8 31 747 121 788 383,6
Etiopija 3 020 683 22,6 2 483 3 255 131,1
Južnoafrička Republika 9 116 4 952 54,3 2 923 6 167 211,0
Maroko 10 267 12 337 120,2 4 930 4 054 82,2
Tunis 2 004 2 074 103,5 1 355 1 631 120,4
Ostale zemlje 9 419 9 120 96,8 3 816 6 252 163,9
Ostale američke zemlje  318 786 252 863 79,3 163 376 1 026 816 628,5
Argentina 430 4 950 2) 3 394 4 238 124,9
Brazil 2 828 5 010 177,1 4 660 7 700 165,3
Kanada 20 113 17 834 88,7 6 069 9 273 152,8
Meksiko 3 472 3 122 89,9 7 857 10 365 131,9
SAD 284 938 214 702 75,4 130 150 978 396 751,7
Ostale zemlje 7 005 7 245 103,4 11 246 16 843 149,8
Oceanijske zemlje 123 321 11 737 9,5 30 559 19 386 63,4
Australija 8 684 10 552 121,5 30 229 4 000 13,2
Novi Zeland 723 1 032 142,8 324 343 105,6
Ostale zemlje 113 914 152 0,1 5 15 043 2)
Neraspoređeno 2 281 5 519 242,0 14 125 111 847 791,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - VI. 2021. I. - VI. 2022. indeksi
I. - VI. 2022.
I. - VI. 2021.
I. - VI. 2021. I. - VI. 2022. indeksi
I. - VI. 2022.
I. - VI. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5507 7,5413 99,9 7,5510 7,5422 99,9

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – VI. 2021. I. – VI. 2022. indeksi
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
Izvoz 8 795 201 11 940 365 135,8
Države članice EU-a1) 5 973 996 8 508 771 142,4
Države nečlanice EU-a2) 2 821 205 3 431 594 121,6
Uvoz 13 304 054 20 214 292 151,9
Države članice EU-a1) 10 322 882 14 883 345 144,2
Države nečlanice EU-a2) 2 981 172 5 330 947 178,8
Saldo robne razmjene -4 508 853 -8 273 926 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 66,1 59,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti