Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 17. ožujka 2022.
TUR-2022-1-1/1

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SIJEČNJU 2022.

U siječnju 2022. ostvareno 505 tisuća noćenja, dvostruko više nego u siječnju 2021.

Unatoč još uvijek prisutnoj epidemiji bolesti COVID-19, u komercijalnim smještajnim objektima u siječnju 2022. ostvareno je 173 tisuće dolazaka i 505 tisuća noćenja turista, što je za 85 tisuća dolazaka i 256 tisuća noćenja turista više u odnosu na siječanj 2021.

Domaći turisti ostvarili su 99 tisuća dolazaka i 245 tisuća noćenja u siječnju 2022., što je za 28 tisuća dolazaka i 72 tisuće noćenja turista više u odnosu na siječanj 2021.

Strani turisti ostvarili su 74 tisuće dolazaka i 260 tisuća noćenja u siječnju 2022., što je za 57 tisuća dolazaka i 185 tisuća noćenja turista više u odnosu na siječanj 2021.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

Najviše noćenja turista iz Njemačke i Slovenije

U siječnju 2022. turisti iz Njemačke i Slovenije ostvarili su gotovo jednak broj noćenja u komercijalnom smještaju. Turisti iz Njemačke ostvarili su 34 tisuće noćenja (što je 13,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista), dok su turisti iz Slovenije ostvarili 31 tisuću noćenja (što je 11,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Austrije (10,3%), Rusije (8,1%), Italije (7,1%) te Bosne i Hercegovine (7,0%).

U hotelima najviše noćenja turista

U siječnju 2022. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 271 tisuća (što je 53,7% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor, sa 173 tisuće noćenja (što je 34,3% od ukupno ostvarenih noćenja). U odnosu na siječanj 2021. u hotelima su ostvarene 152 tisuće, a u sobama, apartmanima i kućama za odmor ostvarena je 71 tisuća noćenja više.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima na raspolaganju najviše soba i postelja

Turisti su u siječnju 2022. na raspolaganju imali 64 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 149 tisuća stalnih postelja. U odnosu na siječanj 2021. to je porast broja soba, apartmana i mjesta za kampiranje za 44,8% i stalnih postelja za 45,8%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 30 tisuća soba i apartmana (što je 46,9% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 59 tisuća stalnih postelja (što je 39,6% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u siječnju 2022. iznosila je 20,7%, a stalnih postelja 18,2%.

U Gradu Zagrebu najviše noćenja turista u siječnju 2022.

U siječnju 2022. grad s najviše ostvarenih noćenja turista u komercijalnom smještaju bio je Grad Zagreb, 104 tisuće noćenja. Slijede noćenja turista u Opatiji, 31 tisuća noćenja, Splitu i Rovinju – Rovigno, oboje po 30 tisuća noćenja, te u Dubrovniku, 23 tisuće noćenja. U svih pet gradova broj dolazaka i noćenja turista porastao je u odnosu na siječanj 2021.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U siječnju 2022. turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 109 tisuća (što je 21,6% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 25 do 34 godine s ostvarenih 100 tisuća noćenja (što je 19,9% od ukupno ostvarenih noćenja).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 87 634 172 868 197,3 249 008 505 304 202,9 100,0 2,9
Domaći turisti 71 235 99 362 139,5 173 395 245 189 141,4 48,5 2,5
Strani turisti 16 399 73 506 448,2 75 613 260 115 344,0 51,5 3,5

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SIJEČNJU 2022.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
I. 2022.
I. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 172 868 99 362 73 506 197,3 139,5 448,2
   noćenja 505 304 245 189 260 115 202,9 141,4 344
Zagrebačka županija dolasci 4 055 2 382 1 673 208,2 173,9 289,4
    noćenja 8 547 5 335 3 212 225,9 206,5 267,9
Krapinsko-zagorska županija dolasci 11 603 10 059 1 544 124,6 111,7 501,3
    noćenja 28 268 24 225 4 043 146,9 130,8 562,3
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 184 713 471 483,3 393,9 735,9
    noćenja 3 062 2 039 1 023 549,7 448,1 1)
Karlovačka županija dolasci 5 277 4 432 845 100,2 87,4 428,9
    noćenja 11 393 9 573 1 820 100,4 87,8 404,4
Varaždinska županija dolasci 3 246 2 644 602 138,1 127,9 212,7
    noćenja 7 948 6 488 1 460 159,0 150,6 211,9
Koprivničko-križevačka županija dolasci 886 590 296 454,4 430,7 510,3
    noćenja 2 680 1 944 736 571,4 677,4 404,4
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 057 843 214 192,5 176,7 297,2
    noćenja 3 678 3 026 652 231,6 234,2 220,3
Primorsko-goranska županija dolasci 26 757 17 240 9 517 179,1 129,1 598,6
    noćenja 87 573 43 672 43 901 207,8 129,1 528,7
Ličko-senjska županija dolasci 5 667 4 545 1 122 116,1 96,0 748,0
    noćenja 11 806 9 745 2 061 114,8 99,3 435,7
Virovitičko-podravska županija dolasci 531 345 186 323,8 267,4 531,4
   noćenja 941 555 386 260,7 266,8 252,3
Požeško-slavonska županija dolasci 867 691 176 171,3 154,6 298,3
   noćenja 3 339 2 936 403 261,9 273,9 198,5
Brodsko-posavska županija dolasci 1 228 521 707 186,9 136,0 258,0
    noćenja 2 022 890 1 132 177,5 136,9 231,5
Zadarska županija dolasci 5 930 3 554 2 376 140,3 98,9 374,2
    noćenja 19 921 8 754 11 167 180,1 108,0 378,2
Osječko-baranjska županija dolasci 4 126 2 886 1 240 234,8 194,6 452,6
    noćenja 9 655 6 144 3 511 265,5 226,2 381,6
Šibensko-kninska županija dolasci 2 490 1 606 884 361,4 353,7 376,2
    noćenja 8 239 4 681 3 558 312,3 382,1 251,8
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 1 585 1 128 457 183,0 159,8 285,6
   noćenja 3 521 2 516 1 005 197,7 177,9 273,8
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 11 670 5 606 6 064 228,6 148,8 452,9
    noćenja 45 283 13 958 31 325 213,8 137,2 284,7
Istarska županija dolasci 28 908 16 092 12 816 209,8 140,5 551,9
    noćenja 103 909 46 188 57 721 190,2 123,0 337,8
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 7 915 3 997 3 918 328,8 234,3 558,9
    noćenja 26 819 10 160 16 659 304,1 263,8 335,3
Međimurska županija dolasci 5 239 4 389 850 200,8 179,1 538,0
   noćenja 12 263 9 967 2 296 224,9 198,5 531,5
Grad Zagreb dolasci 42 647 15 099 27 548 281,0 182,6 398,8
    noćenja 104 437 32 393 72 044 245,0 166,9 310,4

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja  Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima mjesečno podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti