Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. srpnja 2022.
VT-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do travnja 2022. i od siječnja do svibnja 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 57,0 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 94,3 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 37,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2022. bila je 60,5%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 73,2 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 120,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 47,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 60,7%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD TRAVNJA 2021. DO TRAVNJA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                  
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4
2022.                                 
  I. 12 438 914 1 654 591 1 871 885 19 205 317 2 554 652 2 890 115 -6 766 403 -900 061 -1 018 230 64,8
  II. 13 440 124 1 785 492 2 005 302 21 667 629 2 878 406 3 230 050 -8 227 505 -1 092 913 -1 224 748 62,0
  III. 16 148 745 2 141 495 2 411 660 27 847 809 3 692 334 4 155 989 -11 699 064 -1 550 839 -1 744 330 58,0
  IV. 14 994 712 1 980 471 2 194 373 25 564 443 3 376 498 3 741 053 -10 569 732 -1 396 028 -1 546 680 58,7
  I. - IV. 57 022 494 7 562 048 8 483 220 94 285 198 12 501 890 14 017 207 -37 262 704 -4 939 841 -5 533 987 60,5

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
    Ukupno 42 413 846 57 022 494 134,4 64 800 456 94 285 198 145,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 420 108 3 355 864 138,7 2 011 092 2 730 378 135,8
  Rudarstvo i vađenje 2 348 422 4 573 616 194,8 3 216 064 9 446 432 293,7
  Prerađivačka industrija 35 584 994 42 860 737 120,4 57 773 118 77 670 562 134,4
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 3 283 952 4 014 608 122,2 5 543 779 7 055 704 127,3
  11 Proizvodnja pića 351 936 456 562 129,7 566 142 652 785 115,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 405 570 448 387 110,6 354 357 434 859 122,7
  13 Proizvodnja tekstila 449 744 540 057 120,1 1 076 656 1 313 692 122,0
  14 Proizvodnja odjeće 1 530 501 1 792 882 117,1 2 765 988 3 309 043 119,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 139 358 1 145 175 100,5 1 620 670 1 628 352 100,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 2 179 166 3 090 604 141,8 932 328 1 371 498 147,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 788 194 1 167 404 148,1 1 295 263 1 864 173 143,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5 216 5 675 108,8 6 465 11 582 179,1
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 363 929 2 378 937 174,4 2 291 917 6 592 359 287,6
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 232 905 3 033 761 135,9 5 760 927 7 398 019 128,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2 723 458 2 418 331 88,8 4 197 731 4 645 736 110,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 461 667 1 919 912 131,4 3 062 429 3 782 391 123,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 372 090 1 691 308 123,3 1 275 788 1 672 273 131,1
  24 Proizvodnja metala 1 734 384 2 783 954 160,5 4 227 206 7 858 112 185,9
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 802 241 3 361 259 119,9 2 735 385 3 210 442 117,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 321 898 1 410 614 106,7 3 838 642 4 541 880 118,3
  27 Proizvodnja električne opreme 3 332 332 3 955 816 118,7 3 630 905 4 534 981 124,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 2 492 959 2 875 787 115,4 4 816 107 6 093 658 126,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 694 311 1 597 711 94,3 4 648 094 5 213 415 112,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 692 586 1 371 512 81,0 647 799 1 391 977 214,9
  31 Proizvodnja namještaja 729 705 812 501 111,3 1 036 862 1 208 679 116,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 496 891 587 979 118,3 1 441 678 1 884 952 130,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  835 414 4 543 726 543,9 1 175 205 3 390 400 288,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 050 418 1 440 362 137,1 471 185 884 122 187,6
J   Informacije i komunikacije  160 307 198 892 124,1 144 268 156 094 108,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  29 40 139,9 176 247 140,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  838 1 416 169,0 1 483 1 012 68,3
    Neraspoređeno  13 317 47 841 359,3 7 866 5 950 75,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
  Ukupno 42 413 846 57 022 494 134,4 64 800 456 94 285 198 145,5
0 Hrana i žive životinje 4 824 653 6 165 108 127,8 6 732 606 8 507 667 126,4
1 Pića i duhan 742 929 847 077 114,0 927 353 1 097 784 118,4
2 Sirove materije, osim goriva 3 334 666 4 519 150 135,5 1 511 135 2 412 901 159,7
3 Mineralna goriva i maziva 4 340 758 11 253 907 259,3 6 812 189 19 507 947 286,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 244 625 390 798 159,8 306 797 484 620 158,0
5 Kemijski proizvodi 5 478 457 6 268 034 114,4 10 625 526 13 104 886 123,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 7 331 132 9 638 946 131,5 12 021 373 16 951 120 141,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 10 254 492 10 986 715 107,1 16 733 920 20 714 608 123,8
8 Razni gotovi proizvodi 5 648 302 6 537 824 115,7 9 041 128 10 649 801 117,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 200 516 367 095 183,1 80 563 847 914 1)
  Neraspoređeno 13 317 47 841 359,3 7 866 5 950 75,6

1) Indeks je veći od 999.

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
Ukupno 42 413 846 57 022 494 134,4 64 800 456 94 285 198 145,5
Države članice EU-a1) 28 709 368 41 269 944 143,8 51 014 777 69 750 080 136,7
Austrija 2 415 146 3 122 976 129,3 4 366 366 5 752 307 131,7
Belgija 609 270 519 057 85,2 1 458 630 1 778 251 121,9
Bugarska 278 893 336 927 120,8 817 045 1 347 826 165,0
Cipar 38 825 309 717 797,7 24 166 26 237 108,6
Češka 649 911 791 402 121,8 1 678 825 1 890 876 112,6
Danska 237 731 536 565 225,7 380 312 526 100 138,3
Estonija 31 952 47 158 147,6 17 940 35 129 195,8
Finska 77 252 82 215 106,4 84 905 140 052 165,0
Francuska 1 178 430 1 430 694 121,4 1 767 603 2 029 084 114,8
Grčka 205 705 194 685 94,6 640 835 785 697 122,6
Irska 105 613 152 217 144,1 253 733 190 889 75,2
Italija 5 399 994 7 028 655 130,2 7 935 714 12 769 516 160,9
Letonija 95 841 68 363 71,3 39 848 54 109 135,8
Litva 142 813 197 437 138,2 113 452 164 534 145,0
Luksemburg 32 016 503 358 2) 39 618 175 349 442,6
Mađarska 3 541 020 6 085 857 171,9 5 059 886 6 986 918 138,1
Malta 104 535 94 764 90,7 23 671 43 974 185,8
Nizozemska 610 642 735 681 120,5 2 548 309 3 226 510 126,6
Njemačka 5 264 549 6 621 043 125,8 9 824 066 12 255 434 124,7
Poljska 853 075 1 124 138 131,8 2 691 333 3 255 045 120,9
Portugal 111 913 208 473 186,3 89 450 133 472 149,2
Rumunjska 837 127 880 602 105,2 640 473 1 157 384 180,7
Sjeverna Irska 3 607 12 003 332,8 11 924 20 114 168,7
Slovačka 379 414 547 136 144,2 1 500 059 2 093 510 139,6
Slovenija 4 456 452 8 253 836 185,2 7 248 095 10 590 896 146,1
Španjolska 685 968 838 761 122,3 1 368 337 1 704 837 124,6
Švedska 355 866 529 556 148,8 389 994 615 643 157,9
Neraspoređeno 5 808 16 669 287,0 189 388 204,6
Zemlje Efte 884 610 886 610 100,2 478 323 509 169 106,4
Island 3 113 5 000 160,6 55 101 182,2
Lihtenštajn 39 997 59 917 149,8 284 84 29,5
Norveška 200 102 171 028 85,5 27 093 49 098 181,2
Švicarska 641 397 650 666 101,4 450 890 459 886 102,0
Zemlje Cefte 6 268 389 9 355 972 149,3 4 251 374 6 527 264 153,5
Albanija 183 147 195 244 106,6 38 581 137 360 356,0
Bosna i Hercegovina 3 251 528 5 146 946 158,3 2 301 156 3 234 013 140,5
Crna Gora 416 265 602 881 144,8 13 180 17 924 136,0
Kosovo 255 377 316 207 123,8 11 125 30 821 277,0
Moldavija 3 977 4 560 114,7 3 179 7 056 221,9
Sjeverna Makedonija 334 093 388 219 116,2 216 360 308 316 142,5
Srbija 1 824 003 2 701 914 148,1 1 667 792 2 791 775 167,4
Zemlje OPEC-a 354 656 415 587 117,2 284 022 407 183 143,4
Alžir 10 171 4 138 40,7 68 623 115 460 168,3
Angola 104 8 678 2) 1 - -
Ekvatorska Gvineja 426 242 56,8 - - -
Gabon 1 431 3 437 240,1 154 0 0,1
Irak 6 919 13 671 197,6 - 2 751 -
Iran, Islamska Republika 11 025 15 787 143,2 9 920 14 629 147,5
Kongo 58 1 105 2) - - -
Kuvajt 11 787 23 446 198,9 5 5 103,1
Libija 19 989 12 514 62,6 55 728 17 982 32,3
Nigerija 4 358 4 207 96,5 135 271 108 377 80,1
Saudijska Arabija 129 628 149 431 115,3 9 393 40 077 426,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 158 657 178 906 112,8 3 710 107 411 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 101 24 23,9 1 218 490 40,2
Ostale europske zemlje 1 991 996 1 934 690 97,1 2 390 673 3 029 251 126,7
Bjelorusija 45 786 33 541 73,3 32 710 14 859 45,4
Rusija 457 856 324 023 70,8 949 592 841 436 88,6
Turska 720 552 918 329 127,4 1 068 340 1 693 269 158,5
Ujedinjena Kraljevina3) 482 996 562 853 116,5 239 293 323 852 135,3
Ukrajina 157 966 95 089 60,2 99 831 154 839 155,1
Ostale zemlje 126 839 855 0,7 907 995 109,6
Ostale azijske zemlje 1 176 100 1 211 374 103,0 4 846 087 6 525 288 134,7
Azerbajdžan 3 055 37 170 2) 1 277 824 1 592 643 124,6
Bangladeš 3 537 7 134 201,7 27 478 36 978 134,6
Filipini 12 928 17 330 134,0 3 115 2 703 86,8
Hong Kong, Kina 95 064 21 422 22,5 4 319 11 376 263,4
Indija 112 942 39 543 35,0 319 656 427 111 133,6
Indonezija 18 518 19 602 105,9 59 201 79 257 133,9
Izrael 82 266 85 876 104,4 48 745 94 751 194,4
Japan 256 005 288 218 112,6 93 074 94 363 101,4
Katar 56 051 46 240 82,5 2 668 4 812 180,4
Kazahstan 32 067 49 934 155,7 95 812 308 876 322,4
Kina 219 158 251 201 114,6 2 434 983 3 147 033 129,2
Koreja, Republika 34 059 24 207 71,1 139 874 293 336 209,7
Libanon 25 067 57 605 229,8 50 39 78,4
Malezija 24 501 5 993 24,5 51 857 41 301 79,6
Pakistan 3 295 907 27,5 24 827 46 744 188,3
Singapur 11 767 21 293 180,9 17 819 49 998 280,6
Tajland 5 558 21 300 383,3 62 137 38 997 62,8
Tajvan, Kina 60 707 57 987 95,5 81 107 75 883 93,6
Vijetnam 58 363 74 851 128,3 67 658 117 973 174,4
Ostale zemlje 61 190 83 560 136,6 33 885 61 111 180,3
Ostale afričke zemlje  348 934 392 003 112,3 321 970 251 100 78,0
Egipat 173 793 229 697 132,2 233 098 133 804 57,4
Etiopija 15 101 5 147 34,1 9 521 11 428 120,0
Južnoafrička Republika 32 441 28 602 88,2 15 564 40 899 262,8
Maroko 54 621 69 717 127,6 35 756 22 579 63,1
Tunis 10 953 5 377 49,1 7 359 5 484 74,5
Ostale zemlje 62 025 53 462 86,2 20 673 36 908 178,5
Ostale američke zemlje  1 750 738 1 452 433 83,0 943 442 6 512 444 690,3
Argentina 3 168 6 211 196,0 18 644 27 758 148,9
Brazil 17 200 23 495 136,6 24 496 46 485 189,8
Kanada 131 297 102 701 78,2 38 204 54 290 142,1
Meksiko 19 762 13 673 69,2 42 878 55 602 129,7
SAD 1 546 919 1 258 954 81,4 746 710 6 244 763 836,3
Ostale zemlje 32 392 47 399 146,3 72 510 83 546 115,2
Oceanijske zemlje 917 427 71 804 7,8 183 200 37 669 20,6
Australija 51 204 66 063 129,0 181 057 28 692 15,8
Novi Zeland 4 023 4 592 114,1 2 143 1 384 64,6
Ostale zemlje 862 201 1 149 0,1 - 7 593 -
Neraspoređeno 11 628 32 077 275,9 86 587 735 751 849,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – V. 2021. I. – V. 2022. indeksi
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
Izvoz 54 081 517 73 161 180 135,3
Države članice EU-a1) 36 926 796 52 747 664 142,8
Države nečlanice EU-a2) 17 154 721 20 413 516 119,0
Uvoz 82 011 102 120 550 149 147,0
Države članice EU-a1) 64 142 927 88 356 630 137,7
Države nečlanice EU-a2) 17 868 175 32 193 519 180,2
Saldo robne razmjene -27 929 585 -47 388 969 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,9 60,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – IV. 2021. I. –  IV. 2022. indeksi
I. –  IV. 2022.
I. –  IV. 2021.
I. – IV. 2021. I. – IV. 2022. indeksi
I. – IV. 2022.
I. –  IV. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5597 7,5406 99,7 7,5601 7,5417 99,8

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

       Izvoz  Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
    Ukupno 5 610 528 7 562 048 134,8 8 571 375 12 501 890 145,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 320 194 445 059 139,0 266 019 362 040 136,1
  Rudarstvo i vađenje 310 544 606 195 195,2 425 369 1 253 246 294,6
  Prerađivačka industrija 4 707 157 5 684 322 120,8 7 641 788 10 298 199 134,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 434 434 532 398 122,5 733 278 935 444 127,6
  11 Proizvodnja pića 46 560 60 548 130,0 74 875 86 525 115,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 53 656 59 454 110,8 46 875 57 662 123,0
  13 Proizvodnja tekstila 59 492 71 622 120,4 142 411 174 170 122,3
  14 Proizvodnja odjeće 202 443 237 702 117,4 365 836 438 786 119,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 150 700 151 862 100,8 214 350 215 892 100,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 288 283 409 867 142,2 123 318 181 835 147,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 104 270 154 815 148,5 171 331 247 162 144,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 690 753 109,1 855 1 536 179,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 180 445 315 621 174,9 303 263 873 795 288,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 295 360 402 403 136,2 761 954 980 911 128,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 360 356 320 825 89,0 555 304 616 077 110,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 193 336 254 558 131,7 405 052 501 511 123,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 181 497 224 275 123,6 168 737 221 696 131,4
  24 Proizvodnja metala 229 421 369 163 160,9 559 114 1 041 752 186,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 370 698 445 782 120,3 361 842 425 708 117,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 174 878 187 106 107,0 507 798 602 397 118,6
  27 Proizvodnja električne opreme 440 795 524 587 119,0 480 326 601 487 125,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 329 790 381 392 115,6 637 063 807 975 126,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 224 093 211 940 94,6 614 689 691 125 112,4
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 223 702 181 928 81,3 85 654 184 528 215,4
  31 Proizvodnja namještaja 96 519 107 746 111,6 137 172 160 294 116,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 65 740 77 977 118,6 190 690 249 930 131,1
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  110 571 602 619 545,0 155 547 449 586 289,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  138 979 190 949 137,4 62 310 117 165 188,0
J   Informacije i komunikacije  21 207 26 375 124,4 19 080 20 698 108,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  4 5 139,9 23 33 140,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  111 188 169,1 196 134 68,4
    Neraspoređeno  1 762 6 337 359,7 1 042 790 75,8

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
  Ukupno 5 610 528 7 562 048 134,8 8 571 375 12 501 890 145,9
0 Hrana i žive životinje 638 315 817 641 128,1 890 527 1 127 977 126,7
1 Pića i duhan 98 288 112 332 114,3 122 659 145 536 118,7
2 Sirove materije, osim goriva 441 150 599 245 135,8 199 864 319 882 160,0
3 Mineralna goriva i maziva 574 176 1 492 300 259,9 901 236 2 586 954 287,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 32 358 51 792 160,1 40 591 64 259 158,3
5 Kemijski proizvodi 724 772 831 408 114,7 1 405 466 1 737 770 123,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 969 741 1 278 223 131,8 1 590 045 2 247 387 141,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 356 291 1 457 191 107,4 2 213 425 2 746 776 124,1
8 Razni gotovi proizvodi 747 151 866 913 116,0 1 195 867 1 412 189 118,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 26 524 48 667 183,5 10 654 112 371 1)
  Neraspoređeno 1 762 6 337 359,7 1 042 790 75,8

1) Indeks je veći od 999.

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
I.- IV. 2021. I.- IV. 2022. indeksi
I.- IV. 2022.
I.- IV. 2021.
Ukupno 5 610 528 7 562 048 134,8 8 571 375 12 501 890 145,9
Države članice EU-a1) 3 796 945 5 471 050 144,1 6 747 017 9 245 672 137,0
Austrija 319 414 413 997 129,6 577 510 762 493 132,0
Belgija 80 574 68 818 85,4 192 949 235 768 122,2
Bugarska 36 882 44 667 121,1 108 069 178 793 165,4
Cipar 5 134 41 156 801,7 3 196 3 477 108,8
Češka 85 961 104 936 122,1 222 034 250 643 112,9
Danska 31 445 71 167 226,3 50 294 69 735 138,7
Estonija 4 224 6 252 148,0 2 372 4 655 196,3
Finska 10 217 10 897 106,7 11 228 18 576 165,4
Francuska 155 860 189 692 121,7 233 765 269 006 115,1
Grčka 27 206 25 814 94,9 84 796 104 111 122,8
Irska 13 977 20 185 144,4 33 553 25 303 75,4
Italija 714 150 931 661 130,5 1 049 526 1 692 310 161,2
Letonija 12 670 9 064 71,5 5 271 7 176 136,1
Litva 18 887 26 164 138,5 15 005 21 810 145,4
Luksemburg 4 233 66 716 2) 5 238 23 211 443,1
Mađarska 468 293 806 734 172,3 669 215 926 027 138,4
Malta 13 827 12 561 90,8 3 131 5 827 186,1
Nizozemska 80 764 97 522 120,7 337 023 427 705 126,9
Njemačka 696 275 877 779 126,1 1 299 249 1 624 653 125,0
Poljska 112 835 149 028 132,1 355 937 431 512 121,2
Portugal 14 797 27 641 186,8 11 830 17 688 149,5
Rumunjska 110 725 116 762 105,5 84 715 153 452 181,1
Sjeverna Irska 477 1 595 334,3 1 577 2 667 169,2
Slovačka 50 178 72 543 144,6 198 388 277 545 139,9
Slovenija 589 377 1 094 148 185,6 958 559 1 403 878 146,5
Španjolska 90 728 111 128 122,5 180 990 225 968 124,9
Švedska 47 065 70 214 149,2 51 572 81 632 158,3
Neraspoređeno 768 2 211 287,7 25 51 205,3
Zemlje Efte 117 067 117 661 100,5 63 320 67 594 106,8
Island 412 665 161,2 7 13 182,8
Lihtenštajn 5 289 7 954 150,4 38 11 29,6
Norveška 26 472 22 667 85,6 3 586 6 516 181,7
Švicarska 84 894 86 375 101,7 59 689 61 054 102,3
Zemlje Cefte 829 599 1 241 932 149,7 562 679 866 292 154,0
Albanija 24 235 25 909 106,9 5 103 18 208 356,8
Bosna i Hercegovina 430 331 683 213 158,8 304 575 429 229 140,9
Crna Gora 55 082 80 020 145,3 1 744 2 380 136,5
Kosovo 33 800 41 968 124,2 1 472 4 085 277,5
Moldavija 526 605 115,0 420 935 222,4
Sjeverna Makedonija 44 209 51 539 116,6 28 624 40 903 142,9
Srbija 241 416 358 677 148,6 220 741 370 553 167,9
Zemlje OPEC-a 46 927 55 150 117,5 37 587 54 015 143,7
Alžir 1 346 548 40,7 9 098 15 339 168,6
Angola 14 1 154 2) 0 - -
Ekvatorska Gvineja 56 32 56,9 - - -
Gabon 189 457 241,5 20 0 0,1
Irak 916 1 816 198,3 - 364 -
Iran, Islamska Republika 1 459 2 093 143,4 1 313 1 942 147,9
Kongo 8 147 2) - - -
Kuvajt 1 560 3 108 199,2 1 1 103,4
Libija 2 645 1 662 62,8 7 380 2 390 32,4
Nigerija 576 559 97,0 17 879 14 405 80,6
Saudijska Arabija 17 150 19 833 115,6 1 243 5 319 427,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 20 994 23 739 113,1 491 14 190 2)
Bolivarijanska Republika Venezuela 13 3 24,0 161 65 40,5
Ostale europske zemlje 263 558 256 727 97,4 316 369 401 883 127,0
Bjelorusija 6 064 4 461 73,6 4 329 1 975 45,6
Rusija 60 583 43 039 71,0 125 655 111 490 88,7
Turska 95 354 121 752 127,7 141 396 224 777 159,0
Ujedinjena Kraljevina3) 63 904 74 720 116,9 31 655 42 942 135,7
Ukrajina 20 898 12 640 60,5 13 215 20 568 155,6
Ostale zemlje 16 755 114 0,7 120 132 109,9
Ostale azijske zemlje 155 715 160 838 103,3 641 304 866 282 135,1
Azerbajdžan 404 4 924 2) 169 004 211 269 125,0
Bangladeš 469 948 202,3 3 638 4 907 134,9
Filipini 1 708 2 300 134,6 412 359 87,2
Hong Kong, Kina 12 571 2 842 22,6 571 1 511 264,5
Indija 14 949 5 246 35,1 42 311 56 677 134,0
Indonezija 2 448 2 603 106,3 7 832 10 539 134,6
Izrael 10 892 11 386 104,5 6 450 12 586 195,1
Japan 33 930 38 335 113,0 12 317 12 524 101,7
Katar 7 429 6 133 82,6 354 639 180,5
Kazahstan 4 246 6 627 156,1 12 664 41 054 324,2
Kina 29 002 33 333 114,9 322 335 417 913 129,7
Koreja, Republika 4 506 3 215 71,3 18 514 38 983 210,6
Libanon 3 326 7 652 230,1 7 5 78,7
Malezija 3 244 796 24,5 6 859 5 482 79,9
Pakistan 436 120 27,6 3 286 6 198 188,6
Singapur 1 556 2 823 181,4 2 356 6 632 281,5
Tajland 735 2 832 385,2 8 223 5 179 63,0
Tajvan, Kina 8 045 7 705 95,8 10 733 10 071 93,8
Vijetnam 7 726 9 927 128,5 8 952 15 649 174,8
Ostale zemlje 8 094 11 090 137,0 4 486 8 103 180,6
Ostale afričke zemlje  46 193 52 044 112,7 42 560 33 322 78,3
Egipat 23 001 30 501 132,6 30 805 17 749 57,6
Etiopija 2 001 683 34,1 1 258 1 514 120,4
Južnoafrička Republika 4 295 3 799 88,5 2 058 5 432 264,0
Maroko 7 230 9 254 128,0 4 730 3 000 63,4
Tunis 1 451 714 49,2 974 727 74,7
Ostale zemlje 8 215 7 094 86,3 2 737 4 899 179,0
Ostale američke zemlje  231 781 192 855 83,2 124 855 864 216 692,2
Argentina 419 823 196,5 2 471 3 690 149,3
Brazil 2 277 3 122 137,1 3 241 6 171 190,4
Kanada 17 375 13 636 78,5 5 052 7 207 142,7
Meksiko 2 616 1 816 69,4 5 676 7 385 130,1
SAD 204 804 167 165 81,6 98 814 828 676 838,6
Ostale zemlje 4 290 6 293 146,7 9 600 11 087 115,5
Oceanijske zemlje 121 204 9 534 7,9 24 224 5 005 20,7
Australija 6 780 8 771 129,4 23 940 3 812 15,9
Novi Zeland 532 610 114,6 283 184 64,9
Ostale zemlje 113 892 152 0,1 - 1 009 -
Neraspoređeno 1 539 4 258 276,7 11 459 97 608 851,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - V. 2021. I. - V. 2022. indeksi
I. - V. 2022.
I. - V. 2021.
I. - V. 2021. I. - V. 2022. indeksi
I. - V. 2022.
I. - V. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5590 7,5444 99,8 7,5592 7,5452 99,8

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. – V. 2021. I. – V. 2022. indeksi
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
Izvoz 7 154 578 9 697 441 135,5
Države članice EU-a1) 4 885 017 6 988 644 143,1
Države nečlanice EU-a2) 2 269 561 2 708 797 119,4
Uvoz 10 849 213 15 977 161 147,3
Države članice EU-a1) 8 485 319 11 705 843 138,0
Države nečlanice EU-a2) 2 363 894 4 271 318 180,7
Saldo robne razmjene -3 694 635 -6 279 720 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,9 60,7 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Za izvoz, odnosno otpreme, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a za uvoz, odnosno primitke, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu, prema kojem se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a za uvoz robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se za uvoz robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se za primitke robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti