Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. lipnja 2022.
VT-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do ožujka 2022. i od siječnja do travnja 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 41,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 67,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 25,9 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2022. bila je 61,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 56,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 93,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 36,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 61,1%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD OŽUJKA 2021. DO OŽUJKA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                  
  I. 8 545 708 1 133 613 1 390 105 13 059 615 1 732 062 2 124 991 -4 513 907 -598 449 -734 886 65,4
  II. 9 757 278 1 291 571 1 566 649 15 816 429 2 093 373 2 539 292 -6 059 151 -801 801 -972 643 61,7
  III. 12 269 499 1 620 311 1 957 941 18 672 997 2 465 634 2 976 288 -6 403 499 -845 323 -1 018 347 65,7
  IV. 11 841 362 1 565 033 1 844 265 17 251 414 2 280 306 2 682 700 -5 410 052 -715 273 -838 435 68,6
  V. 11 667 671 1 544 050 1 865 686 17 210 647 2 277 838 2 752 822 -5 542 976 -733 788 -887 136 67,8
  VI. 12 328 309 1 640 623 2 000 810 18 447 665 2 454 841 2 993 138 -6 119 356 -814 218 -992 328 66,8
  VII. 11 981 162 1 599 468 1 902 164 18 141 540 2 421 942 2 880 215 -6 160 378 -822 475 -978 051 66,0
  VIII. 9 984 203 1 331 375 1 579 539 16 827 992 2 243 865 2 663 392 -6 843 790 -912 490 -1 083 852 59,3
  IX. 12 684 554 1 693 941 1 999 903 19 174 961 2 560 741 3 023 893 -6 490 408 -866 800 -1 023 991 66,2
  X. 13 687 530 1 826 773 2 126 064 19 396 613 2 588 799 3 029 890 -5 709 083 -762 027 -903 826 70,6
  XI. 14 898 602 1 984 505 2 313 027 20 153 014 2 684 299 3 128 516 -5 254 412 -699 794 -815 488 73,9
  XII. 14 709 166 1 956 419 2 222 395 19 880 401 2 643 905 3 003 616 -5 171 235 -687 487 -781 222 74,0
  I. – XII. 144 355 043 19 187 681 22 768 548 214 033 289 28 447 605 33 798 752 -69 678 246 -9 259 924 -11 030 205 67,4
2022.                                  
  I. 12 423 498 1 652 541 1 869 564 19 118 402 2 543 095 2 877 029 -6 694 904 -890 554 -1 007 464 65,0
  II. 13 369 345 1 776 091 1 994 804 21 066 698 2 798 591 3 140 921 -7 697 354 -1 022 499 -1 146 117 63,5
  III. 16 112 918 2 136 754 2 406 358 27 612 268 3 661 127 4 120 950 -11 499 349 -1 524 373 -1 714 592 58,4
  I. - III. 41 905 761 5 565 386 6 270 726 67 797 367 9 002 812 10 138 900 -25 891 607 -3 437 426 -3 868 174 61,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

         Izvoz  Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
    Ukupno 30 572 485 41 905 761 137,1 47 549 042 67 797 367 142,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 869 857 2 591 354 138,6 1 535 485 2 003 165 130,5
  Rudarstvo i vađenje 1 826 804 3 028 648 165,8 2 047 438 6 527 816 318,8
  Prerađivačka industrija 25 484 300 31 604 785 124,0 42 732 457 56 222 023 131,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 2 416 006 2 915 260 120,7 4 127 503 5 164 100 125,1
  11 Proizvodnja pića 250 567 309 153 123,4 389 624 435 857 111,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 297 151 312 505 105,2 266 912 322 240 120,7
  13 Proizvodnja tekstila 329 719 397 478 120,6 795 457 936 060 117,7
  14 Proizvodnja odjeće 1 123 214 1 294 153 115,2 2 070 834 2 442 628 118,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 848 679 881 425 103,9 1 238 786 1 188 779 96,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 593 326 2 270 152 142,5 676 215 984 848 145,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 580 720 859 831 148,1 953 287 1 362 676 142,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 3 628 4 346 119,8 4 981 8 846 177,6
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 851 337 1 595 682 187,4 1 964 170 4 303 186 219,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 1 616 971 2 336 552 144,5 4 177 426 5 424 108 129,8
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2 145 302 1 867 250 87,0 3 126 792 3 511 753 112,3
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 072 172 1 395 906 130,2 2 271 100 2 761 706 121,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 989 120 1 217 438 123,1 919 172 1 197 436 130,3
  24 Proizvodnja metala 1 282 350 2 068 555 161,3 3 045 448 5 529 974 181,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 016 297 2 476 980 122,8 1 974 724 2 342 844 118,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 005 271 1 085 494 108,0 2 875 817 3 463 665 120,4
  27 Proizvodnja električne opreme 2 417 936 2 930 530 121,2 2 703 040 3 423 178 126,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 832 317 2 108 918 115,1 3 598 522 4 447 189 123,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 261 669 1 261 114 100,0 3 289 693 3 843 912 116,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 623 397 971 151 155,8 446 383 910 498 204,0
  31 Proizvodnja namještaja 546 742 615 637 112,6 756 566 870 733 115,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 380 406 429 277 112,8 1 060 004 1 345 808 127,0
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  484 503 3 566 160 736,0 781 878 2 332 574 298,3
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  778 915 943 847 121,2 346 909 590 678 170,3
J   Informacije i komunikacije  118 216 145 436 123,0 97 318 115 096 118,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  5 2 40,1 134 229 170,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  738 550 74,5 986 643 65,2
    Neraspoređeno  9 147 24 980 273,1 6 436 5 144 79,9

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

        Izvoz Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
  Ukupno 30 572 485 41 905 761 137,1 47 549 042 67 797 367 142,6
0 Hrana i žive životinje 3 685 990 4 591 813 124,6 5 034 134 6 244 395 124,0
1 Pića i duhan 536 410 591 803 110,3 664 375 767 839 115,6
2 Sirove materije, osim goriva 2 402 648 3 223 211 134,2 1 111 660 1 714 355 154,2
3 Mineralna goriva i maziva 3 006 690 8 012 505 266,5 4 844 454 13 087 097 270,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 183 819 271 453 147,7 229 738 348 201 151,6
5 Kemijski proizvodi 4 137 753 4 793 414 115,8 7 828 779 9 826 430 125,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 5 366 394 7 162 175 133,5 8 734 222 12 227 702 140,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 6 941 523 8 191 339 118,0 12 293 539 15 304 596 124,5
8 Razni gotovi proizvodi 4 142 511 4 794 139 115,7 6 744 457 7 763 032 115,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 159 600 248 928 156,0 57 248 508 576 888,4
  Neraspoređeno 9 147 24 980 273,1 6 436 5 144 79,9

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
Ukupno 30 572 485 41 905 761 137,1 47 549 042 67 797 367 142,6
Države članice EU-a1) 21 134 484 30 330 083 143,5 37 818 556 50 508 146 133,6
Austrija 1 770 001 2 287 279 129,2 3 239 430 4 196 079 129,5
Belgija 444 181 394 017 88,7 1 106 838 1 369 678 123,7
Bugarska 218 351 249 492 114,3 671 336 638 124 95,1
Cipar 34 987 303 080 866,3 16 416 18 712 114,0
Češka 487 501 596 809 122,4 1 246 857 1 398 882 112,2
Danska 161 706 429 204 265,4 288 038 368 657 128,0
Estonija 25 639 38 843 151,5 12 447 25 270 203,0
Finska 53 251 63 687 119,6 64 444 105 229 163,3
Francuska 865 849 1 068 323 123,4 1 269 367 1 527 086 120,3
Grčka 139 823 147 018 105,1 519 684 600 347 115,5
Irska 97 718 123 273 126,2 185 638 146 656 79,0
Italija 3 983 321 5 103 251 128,1 5 927 661 9 092 263 153,4
Letonija 68 047 55 892 82,1 22 050 43 545 197,5
Litva 101 947 134 729 132,2 83 066 125 438 151,0
Luksemburg 28 562 353 457 3) 31 275 88 926 284,3
Mađarska 2 724 307 4 251 079 156,0 3 699 119 4 994 767 135,0
Malta 59 372 66 163 111,4 9 929 35 757 360,1
Nizozemska 443 288 535 423 120,8 1 906 392 2 329 726 122,2
Njemačka 3 888 366 4 894 559 125,9 7 230 544 9 015 898 124,7
Poljska 651 662 815 245 125,1 1 978 291 2 417 376 122,2
Portugal 73 118 161 467 220,8 61 371 94 620 154,2
Rumunjska 614 053 692 316 112,7 483 033 872 244 180,6
Sjeverna Irska 2 326 11 674 501,9 10 174 15 879 156,1
Slovačka 285 918 419 916 146,9 1 094 365 1 589 800 145,3
Slovenija 3 145 192 6 192 834 196,9 5 368 767 7 678 571 143,0
Španjolska 494 053 526 462 106,6 1 040 917 1 246 155 119,7
Švedska 267 402 400 852 149,9 250 964 471 939 188,1
Neraspoređeno 4 544 13 738 302,3 143 521 364,7
Zemlje Efte 674 470 615 910 91,3 353 405 384 016 108,7
Island 2 909 4 704 161,7 46 101 221,2
Lihtenštajn 26 855 44 472 165,6 106 84 79,3
Norveška 179 683 86 216 48,0 21 177 32 592 153,9
Švicarska 465 024 480 519 103,3 332 078 351 240 105,8
Zemlje Cefte 4 563 272 6 900 506 151,2 3 098 322 4 639 382 149,7
Albanija 143 912 129 312 89,9 25 146 75 176 299,0
Bosna i Hercegovina 2 356 063 3 798 783 161,2 1 684 189 2 302 650 136,7
Crna Gora 301 528 434 096 144,0 7 446 14 464 194,2
Kosovo 177 464 228 287 128,6 7 515 16 030 213,3
Moldavija 2 009 3 106 154,6 2 127 3 750 176,3
Sjeverna Makedonija 235 455 293 760 124,8 145 793 202 404 138,8
Srbija 1 346 842 2 013 163 149,5 1 226 106 2 024 909 165,1
Zemlje OPEC-a 259 598 295 032 113,6 271 494 269 510 99,3
Alžir 5 403 1 506 27,9 61 870 98 110 158,6
Angola 88 8 520 3) 1 - -
Ekvatorska Gvineja - 93 - - - -
Gabon 313 3 329 3) 154 0 0,1
Irak 6 456 11 500 178,1 - 855 -
Iran, Islamska Republika 7 641 8 998 117,8 6 989 10 928 156,4
Kongo 58 546 949,3 - - -
Kuvajt 7 926 13 331 168,2 5 3 59,7
Libija 19 226 10 458 54,4 55 180 17 982 32,6
Nigerija 3 941 4 101 104,1 134 187 107 943 80,4
Saudijska Arabija 94 389 110 398 117,0 9 172 29 272 319,2
Ujedinjeni Arapski Emirati 114 055 122 228 107,2 3 049 3 927 128,8
Bolivarijanska Republika Venezuela 101 24 23,9 888 490 55,2
Ostale europske zemlje 1 338 031 1 314 074 98,2 1 664 735 1 981 685 119,0
Bjelorusija 32 598 32 188 98,7 26 842 13 513 50,3
Rusija 289 336 265 903 91,9 640 535 398 864 62,3
Turska 531 129 523 072 98,5 758 787 1 256 823 165,6
Ujedinjena Kraljevina2) 345 672 406 762 117,7 163 359 186 274 114,0
Ukrajina 138 623 85 309 61,5 74 306 125 561 169,0
Ostale zemlje 673 841 125,0 907 649 71,6
Ostale azijske zemlje 960 272 939 022 97,8 3 423 511 4 928 792 144,0
Azerbajdžan 2 476 16 797 678,4 771 672 1 097 456 142,2
Bangladeš 3 327 6 778 203,7 20 369 25 568 125,5
Filipini 3 132 11 317 361,3 2 059 2 646 128,5
Hong Kong, Kina 87 399 14 663 16,8 2 996 9 185 306,6
Indija 93 335 27 566 29,5 243 472 286 703 117,8
Indonezija 5 219 14 716 282,0 49 422 72 776 147,3
Izrael 62 292 47 851 76,8 34 898 75 319 215,8
Japan 253 977 281 742 110,9 64 557 64 326 99,6
Katar 48 252 28 819 59,7 2 645 4 454 168,4
Kazahstan 27 227 34 826 127,9 31 928 308 856 967,3
Kina 166 416 171 700 103,2 1 846 526 2 444 700 132,4
Koreja, Republika 17 687 19 475 110,1 100 713 251 072 249,3
Libanon 24 827 64 905 261,4 3 20 718,1
Malezija 22 876 5 720 25,0 37 280 30 128 80,8
Pakistan 1 281 674 52,6 16 309 27 652 169,5
Singapur 6 337 11 714 184,8 11 741 32 430 276,2
Tajland 3 164 20 352 643,2 52 869 31 002 58,6
Tajvan, Kina 58 277 53 979 92,6 59 588 53 942 90,5
Vijetnam 43 500 45 121 103,7 48 276 75 771 157,0
Ostale zemlje 29 271 60 308 206,0 26 187 34 786 132,8
Ostale afričke zemlje  253 452 297 171 117,2 97 079 180 040 185,5
Egipat 122 438 180 208 147,2 44 430 87 697 197,4
Etiopija 12 332 3 341 27,1 1 394 6 075 435,7
Južnoafrička Republika 23 585 24 311 103,1 6 462 35 938 556,1
Maroko 39 354 49 842 126,7 22 101 19 913 90,1
Tunis 10 465 3 918 37,4 5 977 3 337 55,8
Ostale zemlje 45 279 35 550 78,5 16 714 27 080 162,0
Ostale američke zemlje  1 337 026 1 135 200 84,9 644 759 4 388 660 680,7
Argentina 2 276 3 552 156,0 14 125 25 299 179,1
Brazil 14 904 21 745 145,9 17 222 36 552 212,2
Kanada 89 843 77 278 86,0 19 894 40 163 201,9
Meksiko 14 488 10 501 72,5 31 190 43 308 138,9
SAD 1 187 814 987 266 83,1 507 513 4 183 573 824,3
Ostale zemlje 27 700 34 858 125,8 54 815 59 765 109,0
Oceanijske zemlje 43 834 55 885 127,5 113 275 34 832 30,8
Australija 40 906 51 274 125,3 111 470 25 941 23,3
Novi Zeland 2 034 4 017 197,5 1 805 1 304 72,2
Ostale zemlje 894 595 66,5 - 7 587 -
Neraspoređeno 8 044 22 878 284,4 63 905 482 304 754,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

         I. – IV. 2021. I. – IV. 2022. indeksi
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
Izvoz 42 413 846 56 839 774 134,0
Države članice EU-a1) 28 709 368 41 069 486 143,1
Države nečlanice EU-a2) 13 704 478 15 770 287 115,1
Uvoz 64 800 456 93 102 865 143,7
Države članice EU-a1) 51 014 777 68 479 392 134,2
Države nečlanice EU-a2) 13 785 678 24 623 474 178,6
Saldo robne razmjene -22 386 609 -36 263 092 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,5 61,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – III. 2021. I. –  III. 2022. indeksi
I. –  III. 2022.
I. –  III. 2021.
I. – III. 2021. I. – III. 2022. indeksi
I. – III. 2022.
I. –  III. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5572 7,5297 99,6 7,5582 7,5307 99,6

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

     Izvoz  Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
    Ukupno 4 045 495 5 565 386 137,6 6 291 069 9 002 812 143,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 247 460 344 072 139,0 203 149 265 985 130,9
  Rudarstvo i vađenje 241 584 402 137 166,5 270 985 867 761 320,2
  Prerađivačka industrija 3 372 218 4 197 598 124,5 5 653 612 7 464 707 132,0
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 319 723 387 195 121,1 546 059 685 596 125,6
  11 Proizvodnja pića 33 164 41 077 123,9 51 543 57 874 112,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 39 327 41 507 105,5 35 316 42 787 121,2
  13 Proizvodnja tekstila 43 628 52 790 121,0 105 241 124 294 118,1
  14 Proizvodnja odjeće 148 604 171 828 115,6 273 949 324 350 118,4
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 112 274 117 026 104,2 163 869 157 834 96,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 210 854 301 501 143,0 89 465 130 764 146,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 76 847 114 190 148,6 126 125 180 925 143,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 480 577 120,2 659 1 175 178,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 112 725 212 166 188,2 259 936 571 096 219,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 213 952 310 314 145,0 552 638 720 190 130,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 283 947 248 044 87,4 413 741 466 301 112,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 141 851 185 347 130,7 300 450 366 685 122,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 130 882 161 686 123,5 121 599 158 978 130,7
  24 Proizvodnja metala 169 671 274 674 161,9 402 903 734 145 182,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 266 823 328 988 123,3 261 308 311 109 119,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 133 028 144 165 108,4 380 524 459 981 120,9
  27 Proizvodnja električne opreme 319 928 389 164 121,6 357 678 454 639 127,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 242 477 280 105 115,5 476 112 590 484 124,0
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 166 901 167 480 100,3 435 106 510 218 117,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 82 456 129 016 156,5 59 029 120 933 204,9
  31 Proizvodnja namještaja 72 332 81 745 113,0 100 125 115 658 115,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 50 344 57 013 113,2 140 237 178 692 127,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  64 183 473 503 737,7 103 564 309 871 299,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  103 098 125 371 121,6 45 884 78 407 170,9
J   Informacije i komunikacije  15 644 19 314 123,5 12 875 15 283 118,7
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 0 40,3 18 30 171,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  98 73 74,9 131 85 65,4
    Neraspoređeno  1 211 3 317 274,0 853 683 80,1

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
  Ukupno 4 045 495 5 565 386 137,6 6 291 069 9 002 812 143,1
0 Hrana i žive životinje 487 816 609 827 125,0 666 002 829 034 124,5
1 Pića i duhan 70 994 78 614 110,7 87 898 101 957 116,0
2 Sirove materije, osim goriva 317 973 428 079 134,6 147 063 227 618 154,8
3 Mineralna goriva i maziva 397 856 1 064 176 267,5 641 233 1 738 552 271,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 24 321 36 029 148,1 30 406 46 241 152,1
5 Kemijski proizvodi 547 575 636 645 116,3 1 035 768 1 304 744 126,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 710 050 951 094 133,9 1 155 542 1 623 509 140,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 918 468 1 087 942 118,5 1 626 446 2 032 171 124,9
8 Razni gotovi proizvodi 548 115 636 605 116,1 892 288 1 030 857 115,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 21 116 33 058 156,6 7 571 67 445 890,8
  Neraspoređeno 1 211 3 317 274,0 853 683 80,1

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
I.- III. 2021. I.- III. 2022. indeksi
I.- III. 2022.
I.- III. 2021.
Ukupno 4 045 495 5 565 386 137,6 6 291 069 9 002 812 143,1
Države članice EU-a1) 2 795 489 4 026 041 144,0 5 002 378 6 703 604 134,0
Austrija 234 121 303 606 129,7 428 520 556 899 130,0
Belgija 58 748 52 301 89,0 146 439 181 804 124,1
Bugarska 28 878 33 118 114,7 88 805 84 704 95,4
Cipar 4 626 40 279 870,6 2 171 2 484 114,4
Češka 64 489 79 234 122,9 164 925 185 659 112,6
Danska 21 394 56 987 266,4 38 095 48 937 128,5
Estonija 3 389 5 154 152,1 1 646 3 353 203,7
Finska 7 044 8 450 120,0 8 523 13 970 163,9
Francuska 114 534 141 827 123,8 167 895 202 698 120,7
Grčka 18 496 19 518 105,5 68 779 79 630 115,8
Irska 12 933 16 363 126,5 24 551 19 460 79,3
Italija 526 856 677 350 128,6 784 046 1 206 609 153,9
Letonija 8 996 7 417 82,4 2 918 5 781 198,1
Litva 13 484 17 882 132,6 10 987 16 647 151,5
Luksemburg 3 776 46 918 3) 4 136 11 796 285,2
Mađarska 360 317 564 398 156,6 489 312 662 897 135,5
Malta 7 856 8 784 111,8 1 314 4 742 360,8
Nizozemska 58 639 71 071 121,2 252 157 309 249 122,6
Njemačka 514 334 649 709 126,3 956 366 1 196 716 125,1
Poljska 86 207 108 224 125,5 261 667 320 871 122,6
Portugal 9 668 21 432 221,7 8 118 12 556 154,7
Rumunjska 81 233 91 891 113,1 63 900 115 791 181,2
Sjeverna Irska 308 1 551 504,2 1 345 2 108 156,7
Slovačka 37 817 55 740 147,4 144 752 211 014 145,8
Slovenija 416 019 821 921 197,6 710 098 1 019 124 143,5
Španjolska 65 355 69 879 106,9 137 703 165 385 120,1
Švedska 35 370 53 215 150,5 33 191 62 652 188,8
Neraspoređeno 601 1 824 303,3 19 69 366,1
Zemlje Efte 89 309 81 908 91,7 46 819 51 065 109,1
Island 385 625 162,3 6 13 221,7
Lihtenštajn 3 553 5 914 166,5 14 11 79,6
Norveška 23 775 11 465 48,2 2 805 4 336 154,6
Švicarska 61 596 63 903 103,7 43 994 46 705 106,2
Zemlje Cefte 604 363 917 619 151,8 410 368 616 948 150,3
Albanija 19 052 17 197 90,3 3 329 9 995 300,2
Bosna i Hercegovina 312 046 505 153 161,9 223 077 306 218 137,3
Crna Gora 39 926 57 728 144,6 986 1 923 194,9
Kosovo 23 509 30 356 129,1 995 2 132 214,2
Moldavija 266 413 155,3 281 498 177,1
Sjeverna Makedonija 31 180 39 063 125,3 19 303 26 914 139,4
Srbija 178 385 267 709 150,1 162 397 269 268 165,8
Zemlje OPEC-a 34 371 39 228 114,1 35 932 35 833 99,7
Alžir 716 200 27,9 8 206 13 048 159,0
Angola 12 1 133 3) 0 - -
Ekvatorska Gvineja - 12 - - - -
Gabon 41 442 3) 20 0 0,1
Irak 855 1 529 178,9 - 114 -
Iran, Islamska Republika 1 012 1 196 118,2 926 1 453 156,9
Kongo 8 73 953,2 - - -
Kuvajt 1 050 1 772 168,7 1 0 60,0
Libija 2 545 1 391 54,6 7 308 2 390 32,7
Nigerija 521 545 104,6 17 736 14 348 80,9
Saudijska Arabija 12 495 14 678 117,5 1 214 3 892 320,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 15 102 16 253 107,6 404 523 129,4
Bolivarijanska Republika Venezuela 13 3 24,0 118 65 55,5
Ostale europske zemlje 177 173 174 758 98,6 220 477 263 524 119,5
Bjelorusija 4 322 4 282 99,1 3 554 1 797 50,6
Rusija 38 323 35 363 92,3 84 831 53 036 62,5
Turska 70 332 69 548 98,9 100 506 167 133 166,3
Ujedinjena Kraljevina2) 45 764 54 104 118,2 21 624 24 771 114,6
Ukrajina 18 343 11 349 61,9 9 843 16 701 169,7
Ostale zemlje 89 112 125,6 120 86 71,9
Ostale azijske zemlje 127 206 124 882 98,2 453 390 655 423 144,6
Azerbajdžan 328 2 234 681,5 102 144 145 866 142,8
Bangladeš 441 901 204,4 2 699 3 400 126,0
Filipini 414 1 506 363,5 273 352 129,1
Hong Kong, Kina 11 559 1 949 16,9 397 1 222 308,1
Indija 12 359 3 665 29,7 32 248 38 133 118,2
Indonezija 692 1 958 283,1 6 540 9 683 148,1
Izrael 8 253 6 364 77,1 4 621 10 019 216,8
Japan 33 662 37 480 111,3 8 550 8 557 100,1
Katar 6 399 3 833 59,9 351 592 168,5
Kazahstan 3 606 4 631 128,4 4 226 41 051 971,5
Kina 22 035 22 836 103,6 244 603 325 152 132,9
Koreja, Republika 2 343 2 590 110,5 13 341 33 400 250,4
Libanon 3 294 8 628 261,9 0 3 723,5
Malezija 3 029 760 25,1 4 933 4 007 81,2
Pakistan 170 90 52,8 2 161 3 676 170,2
Singapur 839 1 558 185,6 1 554 4 312 277,5
Tajland 419 2 707 645,9 6 998 4 124 58,9
Tajvan, Kina 7 724 7 175 92,9 7 891 7 173 90,9
Vijetnam 5 762 6 000 104,1 6 392 10 075 157,6
Ostale zemlje 3 877 8 019 206,8 3 469 4 626 133,4
Ostale afričke zemlje 33 580 39 519 117,7 12 853 23 936 186,2
Egipat 16 217 23 965 147,8 5 883 11 659 198,2
Etiopija 1 635 444 27,2 184 807 438,1
Južnoafrička Republika 3 125 3 233 103,4 855 4 777 558,6
Maroko 5 213 6 629 127,1 2 926 2 648 90,5
Tunis 1 386 521 37,6 792 444 56,1
Ostale zemlje 6 003 4 728 78,8 2 214 3 601 162,7
Ostale američke zemlje  177 132 150 956 85,2 85 401 583 715 683,5
Argentina 301 472 156,7 1 874 3 365 179,6
Brazil 1 973 2 891 146,5 2 281 4 859 213,1
Kanada 11 899 10 278 86,4 2 633 5 341 202,8
Meksiko 1 919 1 397 72,8 4 132 5 761 139,4
SAD 157 369 131 281 83,4 67 218 556 442 827,8
Ostale zemlje 3 670 4 637 126,3 7 263 7 946 109,4
Oceanijske zemlje 5 807 7 431 128,0 14 987 4 630 30,9
Australija 5 419 6 818 125,8 14 748 3 448 23,4
Novi Zeland 270 534 198,1 239 173 72,6
Ostale zemlje 118 79 66,9 - 1 009 -
Neraspoređeno 1 065 3 043 285,7 8 463 64 134 757,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - IV. 2021. I. - IV. 2022. indeksi
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2021.
I. - IV. 2021. I. - IV. 2022. indeksi
I. - IV. 2022.
I. - IV. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5597 7,5406 99,7 7,5601 7,5417 99,8

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. – IV. 2021. I. – IV. 2022. indeksi
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
Izvoz 5 610 528 7 537 840 134,4
Države članice EU-a1) 3 796 945 5 444 487 143,4
Države nečlanice EU-a2) 1 813 582 2 093 352 115,4
Uvoz 8 571 375 12 345 109 144,0
Države članice EU-a1) 6 747 017 9 077 223 134,5
Države nečlanice EU-a2) 1 824 358 3 267 886 179,1
Saldo robne razmjene -2 960 847 -4 807 269 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,5 61,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2021. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti