Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. travnja 2022.
VT-2022-1-1/1

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci u siječnju 2022. i od siječnja do veljače 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u siječnju 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 12,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 19,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,5 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom u siječnju 2022. bila je 65,7%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 26,1 milijardu kuna, dok je uvoz iznosio 40,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 14,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 64,4%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2021. DO SIJEČNJA 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                    
  I. 8 536 838 1 132 437 1 388 662 13 091 993 1 736 355 2 130 262 -4 555 154 -603 918 -741 600 65,2
  II. 9 748 615 1 290 425 1 565 258 15 847 140 2 097 436 2 544 221 -6 098 526 -807 011 -978 963 61,5
  III. 12 252 951 1 618 127 1 955 309 18 764 148 2 477 668 2 990 783 -6 511 198 -859 541 -1 035 474 65,3
  IV. 11 833 936 1 564 051 1 843 113 17 300 955 2 286 864 2 690 389 -5 467 020 -722 813 -847 276 68,4
  V. 11 662 434 1 543 357 1 864 848 17 207 699 2 277 460 2 752 362 -5 545 265 -734 103 -887 514 67,8
  VI. 12 312 121 1 638 469 1 998 186 18 465 830 2 457 260 2 996 099 -6 153 709 -818 791 -997 913 66,7
  VII. 11 959 641 1 596 597 1 898 750 18 126 347 2 419 924 2 877 812 -6 166 707 -823 327 -979 062 66,0
  VIII. 9 975 654 1 330 239 1 578 187 16 795 815 2 239 587 2 658 300 -6 820 161 -909 348 -1 080 113 59,4
  IX. 12 639 283 1 687 895 1 992 756 19 125 769 2 554 182 3 016 137 -6 486 486 -866 287 -1 023 382 66,1
  X. 13 652 387 1 822 082 2 120 625 19 276 137 2 572 735 3 011 253 -5 623 750 -750 653 -890 628 70,8
  XI. 14 812 751 1 973 072 2 299 706 19 722 892 2 627 021 3 061 775 -4 910 141 -653 949 -762 069 75,1
  XII. 14 356 303 1 909 518 2 169 111 19 312 842 2 568 467 2 917 911 -4 956 538 -658 949 -748 800 74,3
  I. – XII. 143 742 913 19 106 268 22 674 510 213 037 568 28 314 959 33 647 304 -69 294 655 -9 208 690 -10 972 795 67,5
2022.                                 
  I. 12 546 616 1 668 913 1 888 102 19 090 406 2 539 386 2 872 828 -6 543 790 -870 473 -984 726 65,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
    Ukupno 8 536 838 12 546 616 147,0 13 091 993 19 090 406 145,8
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 555 914 723 989 130,2 435 746 611 583 140,4
  Rudarstvo i vađenje 448 333 1 147 128 255,9 332 300 1 865 816 561,5
  Prerađivačka industrija 7 035 029 9 214 023 131,0 11 940 960 15 703 947 131,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 664 536 792 562 119,3 1 177 686 1 421 026 120,7
  11 Proizvodnja pića 64 887 86 287 133,0 93 235 118 216 126,8
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 98 505 87 056 88,4 74 840 107 582 143,7
  13 Proizvodnja tekstila 82 270 113 815 138,3 217 049 253 376 116,7
  14 Proizvodnja odjeće 319 311 400 283 125,4 529 401 692 259 130,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 236 094 267 565 113,3 324 039 327 096 100,9
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 464 543 622 742 134,1 185 635 254 962 137,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 175 352 269 311 153,6 278 418 391 704 140,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 115 1 308 117,4 873 2 069 237,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 211 049 456 355 216,2 648 648 1 093 733 168,6
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 418 163 625 594 149,6 1 108 506 1 595 215 143,9
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 674 959 589 471 87,3 943 004 1 245 919 132,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 287 981 392 427 136,3 583 945 704 082 120,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 262 636 338 020 128,7 237 410 304 300 128,2
  24 Proizvodnja metala 362 166 659 615 182,1 828 240 1 447 046 174,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 556 626 753 194 135,3 575 335 599 393 104,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 283 225 310 700 109,7 893 459 1 143 624 128,0
  27 Proizvodnja električne opreme 682 535 912 422 133,7 776 989 1 054 182 135,7
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 481 693 585 236 121,5 1 042 689 1 189 101 114,0
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 326 538 427 449 130,9 847 191 988 992 116,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 124 927 211 450 169,3 80 459 152 016 188,9
  31 Proizvodnja namještaja 151 132 187 705 124,2 211 650 241 996 114,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 104 788 123 457 117,8 282 259 376 056 133,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  228 641 1 197 356 523,7 283 545 734 979 259,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  231 656 217 475 93,9 72 896 140 074 192,2
J   Informacije i komunikacije  34 436 41 278 119,9 24 096 32 425 134,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  0 - - 67 104 153,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  131 15 11,1 239 13 5,4
    Neraspoređeno  2 698 5 352 198,4 2 142 1 465 68,4

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

        Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
  Ukupno 8 536 838 12 546 616 147,0 13 091 993 19 090 406 145,8
0 Hrana i žive životinje 1 034 845 1 283 037 124,0 1 450 615 1 762 244 121,5
1 Pića i duhan 160 618 161 499 100,5 172 755 235 545 136,3
2 Sirove materije, osim goriva 727 589 836 895 115,0 271 434 451 794 166,4
3 Mineralna goriva i maziva 835 159 2 743 407 328,5 1 250 979 3 659 160 292,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 52 636 61 365 116,6 66 130 96 782 146,3
5 Kemijski proizvodi 1 189 802 1 376 138 115,7 2 225 043 3 062 654 137,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 481 448 2 144 665 144,8 2 391 102 3 291 730 137,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 857 633 2 443 615 131,5 3 490 831 4 305 277 123,3
8 Razni gotovi proizvodi 1 151 728 1 418 850 123,2 1 758 137 2 157 563 122,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 42 685 71 793 168,2 12 824 66 192 516,2
  Neraspoređeno 2 698 5 352 198,4 2 142 1 465 68,4

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Ukupno 8 536 838 12 546 616 147,0 13 091 993 19 090 406 145,8
Države članice EU-a1) 5 962 829 9 246 102 155,1 10 677 219 13 839 631 129,6
Austrija 500 951 664 454 132,6 969 841 1 078 601 111,2
Belgija 114 915 116 534 101,4 350 086 431 445 123,2
Bugarska 47 463 75 637 159,4 133 069 201 057 151,1
Cipar 1 820 4 552 250,1 5 325 6 596 123,9
Češka 147 113 219 307 149,1 363 307 389 099 107,1
Danska 54 939 143 122 260,5 80 853 126 160 156,0
Estonija 4 634 9 911 213,8 2 699 3 744 138,7
Finska 15 940 14 517 91,1 17 383 35 264 202,9
Francuska 259 930 355 690 136,8 323 239 414 520 128,2
Grčka 42 820 55 941 130,6 241 580 119 121 49,3
Irska 45 213 26 384 58,4 45 334 34 480 76,1
Italija 1 087 947 1 485 176 136,5 1 672 525 2 358 620 141,0
Letonija 6 533 8 845 135,4 7 918 12 046 152,1
Litva 26 800 43 378 161,9 23 825 29 552 124,0
Luksemburg 3 885 115 156 3) 3 782 20 415 539,7
Mađarska 726 609 1 483 933 204,2 1 005 207 1 349 391 134,2
Malta 13 326 25 754 193,3 3 851 6 512 169,1
Nizozemska 126 794 160 848 126,9 539 256 709 437 131,6
Njemačka 1 153 732 1 476 438 128,0 1 988 713 2 528 424 127,1
Poljska 195 954 265 454 135,5 555 982 692 680 124,6
Portugal 18 266 43 449 237,9 19 114 22 644 118,5
Rumunjska 188 398 208 446 110,6 149 117 279 489 187,4
Sjeverna Irska 500 8 324 3) 2 184 4 176 191,2
Slovačka 76 991 114 295 148,5 313 173 418 806 133,7
Slovenija 876 135 1 830 495 208,9 1 457 604 2 092 336 143,5
Španjolska 154 319 159 236 103,2 339 811 295 957 87,1
Švedska 69 521 128 570 184,9 62 423 178 918 286,6
Neraspoređeno 1 380 2 256 163,5 15 142 948,7
Zemlje Efte 160 783 190 950 118,8 107 414 100 020 93,1
Island 453 1 123 248,1 36 30 82,3
Lihtenštajn 2 545 14 749 579,6 13 7 59,1
Norveška 18 117 25 757 142,2 5 687 15 672 275,6
Švicarska 139 669 149 320 106,9 101 678 84 311 82,9
Zemlje Cefte 1 199 478 1 897 117 158,2 835 836 1 322 136 158,2
Albanija 34 847 39 200 112,5 4 640 12 534 270,1
Bosna i Hercegovina 615 208 1 028 613 167,2 464 061 701 197 151,1
Crna Gora 67 939 129 981 191,3 2 362 1 463 62,0
Kosovo 55 330 56 793 102,6 1 593 4 136 259,6
Moldavija 447 550 123,1 190 199 104,7
Sjeverna Makedonija 56 846 79 867 140,5 30 175 51 342 170,1
Srbija 368 861 562 112 152,4 332 817 551 265 165,6
Zemlje OPEC-a 38 970 59 094 151,6 35 721 43 280 121,2
Alžir 1 762 159 9,0 31 466 33 616 106,8
Angola - 2 559 - 1 - -
Ekvatorska Gvineja - - - - - -
Gabon - 192 - - 0 -
Irak 434 2 045 470,8 - - -
Iran, Islamska Republika 1 532 800 52,2 3 089 2 645 85,6
Kongo - 290 - - - -
Kuvajt 1 832 1 207 65,9 - - -
Libija - 2 139 - - - -
Nigerija 103 914 889,5 - 235 -
Saudijska Arabija 5 443 17 210 316,2 455 3 785 831,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 27 863 31 557 113,3 463 2 677 578,4
Bolivarijanska Republika Venezuela - 24 - 247 323 130,8
Ostale europske zemlje 328 890 423 174 128,7 401 635 550 161 137,0
Bjelorusija 17 984 15 605 86,8 4 297 2 693 62,7
Rusija 83 095 89 295 107,5 129 066 84 100 65,2
Turska 133 977 103 912 77,6 220 209 354 877 161,2
Ujedinjena Kraljevina2) 76 899 172 461 224,3 22 774 54 640 239,9
Ukrajina 16 919 41 902 247,7 25 080 53 563 213,6
Ostale zemlje 16 - - 209 288 138,1
Ostale azijske zemlje 279 677 309 001 110,5 769 948 1 370 057 177,9
Azerbajdžan 669 5 007 748,3 - - -
Bangladeš 746 - - 7 758 7 709 99,4
Filipini 16 6 496 3) 165 970 589,1
Hong Kong, Kina 5 825 1 922 33,0 505 3 777 747,7
Indija 18 671 2 393 12,8 58 999 110 358 187,1
Indonezija 1 402 7 268 518,4 6 125 45 126 736,7
Izrael 20 798 18 348 88,2 7 277 35 059 481,8
Japan 91 580 137 113 149,7 15 004 31 288 208,5
Katar 31 367 8 917 28,4 2 597 1 0,1
Kazahstan 5 950 10 745 180,6 6 699 2 066 30,8
Kina 42 153 65 058 154,3 578 751 930 391 160,8
Koreja, Republika 2 510 5 205 207,4 34 688 126 585 364,9
Libanon 20 125 5 220 25,9 - 20 -
Malezija 1 779 204 11,5 6 696 9 100 135,9
Pakistan 484 65 13,3 5 728 4 819 84,1
Singapur 1 237 2 757 222,9 270 7 101 3)
Tajland 976 7 495 768,0 6 164 12 558 203,7
Tajvan, Kina 10 027 1 367 13,6 14 746 14 202 96,3
Vijetnam 14 622 11 147 76,2 10 098 18 283 181,0
Ostale zemlje 8 740 12 274 140,4 7 678 10 643 138,6
Ostale afričke zemlje  86 627 90 799 104,8 16 771 26 609 158,7
Egipat 36 505 54 736 149,9 7 529 11 461 152,2
Etiopija 6 206 429 6,9 19 39 201,9
Južnoafrička Republika 7 505 5 627 75,0 773 1 928 249,5
Maroko 12 707 17 416 137,1 5 646 4 734 83,8
Tunis 465 1 027 220,9 629 418 66,4
Ostale zemlje 23 238 11 564 49,8 2 175 8 029 369,2
Ostale američke zemlje  461 838 305 541 66,2 233 230 1 715 858 735,7
Argentina 128 465 364,2 9 917 10 617 107,1
Brazil 538 3 890 723,0 4 699 3 695 78,6
Kanada 23 304 27 426 117,7 3 802 13 511 355,4
Meksiko 3 851 5 372 139,5 10 811 20 208 186,9
SAD 425 069 253 519 59,6 184 322 1 656 174 898,5
Ostale zemlje 8 949 14 869 166,1 19 680 11 653 59,2
Oceanijske zemlje 15 411 13 760 89,3 290 1 743 601,2
Australija 14 833 12 681 85,5 245 893 363,8
Novi Zeland 554 1 079 194,9 45 401 900,4
Ostale zemlje 25 - - - 449 -
Neraspoređeno 2 335 11 078 474,4 13 930 120 912 868,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

         I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
Izvoz 18 285 453 26 057 461 142,5
Države članice EU-a1) 12 764 362 18 884 002 147,9
Države nečlanice EU-a2) 5 521 091 7 173 460 129,9
Uvoz 28 939 133 40 433 596 139,7
Države članice EU-a1) 23 174 396 29 801 210 128,6
Države nečlanice EU-a2) 5 764 737 10 632 386 184,4
Saldo robne razmjene -10 653 680 -14 376 134 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 63,2 64,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5385 7,5178 99,7 7,5399 7,5177 99,7

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
    Ukupno 1 132 437 1 668 913 147,4 1 736 355 2 539 386 146,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 73 739 96 306 130,6 57 789 81 341 140,8
  Rudarstvo i vađenje 59 445 152 536 256,6 44 087 248 374 563,4
  Prerađivačka industrija 933 232 1 225 682 131,3 1 583 650 2 088 707 131,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 88 162 105 434 119,6 156 179 188 989 121,0
  11 Proizvodnja pića 8 611 11 482 133,3 12 367 15 725 127,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 13 067 11 583 88,6 9 925 14 307 144,2
  13 Proizvodnja tekstila 10 913 15 139 138,7 28 786 33 701 117,1
  14 Proizvodnja odjeće 42 348 53 237 125,7 70 215 92 077 131,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 31 308 35 583 113,7 42 972 43 505 101,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 61 624 82 840 134,4 24 620 33 913 137,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 23 258 35 822 154,0 36 925 52 096 141,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 148 174 117,7 116 275 237,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 28 023 60 756 216,8 86 019 145 456 169,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 55 473 83 217 150,0 147 001 212 160 144,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 89 567 78 424 87,6 125 053 165 703 132,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 38 194 52 192 136,6 77 448 93 648 120,9
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 34 839 44 964 129,1 31 487 40 474 128,5
  24 Proizvodnja metala 48 035 87 730 182,6 109 852 192 464 175,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 73 851 100 198 135,7 76 324 79 738 104,5
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 37 567 41 332 110,0 118 488 152 113 128,4
  27 Proizvodnja električne opreme 90 524 121 352 134,1 103 070 140 238 136,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 63 905 77 855 121,8 138 281 158 172 114,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 43 304 56 852 131,3 112 338 131 518 117,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 16 569 28 130 169,8 10 671 20 224 189,5
  31 Proizvodnja namještaja 20 042 24 962 124,6 28 079 32 195 114,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 13 900 16 422 118,1 37 435 50 017 133,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  30 340 159 255 524,9 37 641 97 807 259,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  30 738 28 928 94,1 9 667 18 633 192,8
J   Informacije i komunikacije  4 568 5 491 120,2 3 196 4 313 135,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  0 - - 9 14 154,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  17 2 11,2 32 2 5,4
    Neraspoređeno  358 712 198,9 284 195 68,5

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
  Ukupno 1 132 437 1 668 913 147,4 1 736 355 2 539 386 146,2
0 Hrana i žive životinje 137 286 170 683 124,3 192 370 234 369 121,8
1 Pića i duhan 21 310 21 488 100,8 22 912 31 328 136,7
2 Sirove materije, osim goriva 96 524 111 323 115,3 36 001 60 096 166,9
3 Mineralna goriva i maziva 110 797 364 910 329,3 165 952 486 928 293,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 6 981 8 161 116,9 8 775 12 875 146,7
5 Kemijski proizvodi 157 863 183 063 116,0 295 070 407 328 138,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 196 495 285 260 145,2 317 140 437 830 138,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 246 398 325 048 131,9 462 962 572 651 123,7
8 Razni gotovi proizvodi 152 764 188 714 123,5 233 189 286 983 123,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 5 662 9 550 168,7 1 700 8 802 517,7
  Neraspoređeno 358 712 198,9 284 195 68,5

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Ukupno 1 132 437 1 668 913 147,4 1 736 355 2 539 386 146,2
Države članice EU-a1) 790 593 1 229 472 155,5 1 415 659 1 840 282 130,0
Austrija 66 420 88 353 133,0 128 588 143 424 111,5
Belgija 15 236 15 496 101,7 46 417 57 370 123,6
Bugarska 6 293 10 058 159,8 17 643 26 735 151,5
Cipar 241 605 250,8 706 877 124,2
Češka 19 505 29 161 149,5 48 170 51 739 107,4
Danska 7 284 19 031 261,3 10 720 16 776 156,5
Estonija 614 1 318 214,5 358 498 139,1
Finska 2 113 1 930 91,3 2 305 4 689 203,5
Francuska 34 463 47 305 137,3 42 857 55 120 128,6
Grčka 5 677 7 438 131,0 32 030 15 840 49,5
Irska 5 995 3 508 58,5 6 011 4 585 76,3
Italija 144 247 197 485 136,9 221 755 313 629 141,4
Letonija 866 1 176 135,8 1 050 1 602 152,6
Litva 3 553 5 768 162,3 3 159 3 930 124,4
Luksemburg 515 15 312 3) 502 2 715 541,3
Mađarska 96 339 197 320 204,8 133 277 179 431 134,6
Malta 1 767 3 424 193,8 511 866 169,6
Nizozemska 16 811 21 388 127,2 71 498 94 335 131,9
Njemačka 152 970 196 323 128,3 263 677 336 210 127,5
Poljska 25 981 35 298 135,9 73 716 92 107 124,9
Portugal 2 422 5 778 238,6 2 534 3 011 118,8
Rumunjska 24 979 27 717 111,0 19 771 37 164 188,0
Sjeverna Irska 66 1 107 3) 290 555 191,8
Slovačka 10 208 15 198 148,9 41 523 55 690 134,1
Slovenija 116 164 243 403 209,5 193 259 278 221 144,0
Španjolska 20 461 21 174 103,5 45 054 39 354 87,3
Švedska 9 218 17 096 185,5 8 277 23 791 287,5
Neraspoređeno 183 300 163,9 2 19 951,6
Zemlje Efte 21 353 25 424 119,1 14 265 13 317 93,4
Island 60 150 248,7 5 4 82,6
Lihtenštajn 338 1 964 581,1 2 1 59,3
Norveška 2 406 3 429 142,5 755 2 087 276,3
Švicarska 18 549 19 881 107,2 13 503 11 225 83,1
Zemlje Cefte 159 298 252 588 158,6 111 004 176 033 158,6
Albanija 4 628 5 219 112,8 616 1 669 270,8
Bosna i Hercegovina 81 703 136 953 167,6 61 630 93 360 151,5
Crna Gora 9 023 17 306 191,8 314 195 62,1
Kosovo 7 348 7 562 102,9 212 551 260,3
Moldavija 59 73 123,4 25 26 105,0
Sjeverna Makedonija 7 549 10 634 140,9 4 007 6 836 170,6
Srbija 48 987 74 841 152,8 44 200 73 397 166,1
Zemlje OPEC-a 5 175 7 868 152,0 4 744 5 762 121,5
Alžir 234 21 9,0 4 179 4 476 107,1
Angola - 341 - 0 - -
Ekvatorska Gvineja - - - - - -
Gabon - 26 - - 0 -
Irak 58 272 472,0 - - -
Iran, Islamska Republika 203 106 52,3 410 352 85,8
Kongo - 39 - - - -
Kuvajt 243 161 66,1 - - -
Libija - 285 - - - -
Nigerija 14 122 891,8 - 31 -
Saudijska Arabija 723 2 291 317,0 60 504 833,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 3 700 4 202 113,5 61 356 579,9
Bolivarijanska Republika Venezuela - 3 - 33 43 131,1
Ostale europske zemlje 43 679 56 343 129,0 53 340 73 250 137,3
Bjelorusija 2 388 2 078 87,0 571 359 62,8
Rusija 11 035 11 889 107,7 17 141 11 197 65,3
Turska 17 793 13 835 77,8 29 245 47 249 161,6
Ujedinjena Kraljevina2) 10 213 22 962 224,8 3 025 7 275 240,5
Ukrajina 2 247 5 579 248,3 3 331 7 132 214,1
Ostale zemlje 2 - - 28 38 138,4
Ostale azijske zemlje 37 143 41 141 110,8 102 254 182 414 178,4
Azerbajdžan 89 667 750,2 - - -
Bangladeš 99 - - 1 030 1 026 99,6
Filipini 2 865 3) 22 129 590,5
Hong Kong, Kina 774 256 33,1 67 503 749,6
Indija 2 480 319 12,8 7 835 14 693 187,5
Indonezija 186 968 519,8 813 6 008 738,6
Izrael 2 762 2 443 88,4 966 4 668 483,0
Japan 12 162 18 256 150,1 1 993 4 166 209,1
Katar 4 166 1 187 28,5 345 0 0,1
Kazahstan 790 1 431 181,0 890 275 30,9
Kina 5 598 8 662 154,7 76 862 123 875 161,2
Koreja, Republika 333 693 207,9 4 607 16 854 365,9
Libanon 2 673 695 26,0 - 3 -
Malezija 236 27 11,5 889 1 212 136,2
Pakistan 64 9 13,4 761 642 84,4
Singapur 164 367 223,4 36 945 3)
Tajland 130 998 770,0 819 1 672 204,2
Tajvan, Kina 1 332 182 13,7 1 958 1 891 96,6
Vijetnam 1 942 1 484 76,4 1 341 2 434 181,5
Ostale zemlje 1 161 1 634 140,8 1 020 1 417 139,0
Ostale afričke zemlje  11 505 12 089 105,1 2 227 3 543 159,1
Egipat 4 848 7 288 150,3 1 000 1 526 152,6
Etiopija 824 57 6,9 3 5 202,5
Južnoafrička Republika 997 749 75,2 103 257 250,1
Maroko 1 688 2 319 137,4 750 630 84,1
Tunis 62 137 221,5 84 56 66,5
Ostale zemlje 3 086 1 540 49,9 289 1 069 370,2
Ostale američke zemlje  61 335 40 681 66,3 30 974 228 455 737,6
Argentina 17 62 365,2 1 317 1 414 107,3
Brazil 71 518 724,8 624 492 78,8
Kanada 3 095 3 652 118,0 505 1 799 356,3
Meksiko 511 715 139,9 1 436 2 691 187,4
SAD 56 452 33 754 59,8 24 479 220 508 900,8
Ostale zemlje 1 188 1 980 166,6 2 614 1 552 59,4
Oceanijske zemlje 2 047 1 832 89,5 38 232 602,8
Australija 1 970 1 688 85,7 33 119 364,8
Novi Zeland 74 144 195,4 6 53 902,6
Ostale zemlje 3 - - - 60 -
Neraspoređeno 310 1 475 475,6 1 850 16 099 870,2

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. - II. 2021. I. - II. 2022. indeksi
I. - II. 2022.
I. - II. 2021.
I. - II. 2021. I. - II. 2022. indeksi
I. - II. 2022.
I. - II. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5470 7,5228 99,7 7,5484 7,5229 99,7

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. - II. 2021. I. - II. 2022. indeksi
I. - II. 2022.
I. - II. 2021.
Izvoz 2 422 862 3 463 806 143,0
Države članice EU-a1) 1 690 554 2 509 573 148,4
Države nečlanice EU-a2) 732 308 954 233 130,3
Uvoz 3 833 791 5 374 738 140,2
Države članice EU-a1) 3 069 252 3 960 309 129,0
Države nečlanice EU-a2) 764 539 1 414 428 185,0
Saldo robne razmjene -1 410 929 -1 910 932 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 63,2 64,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti