Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. svibnja 2022.
IND-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U TRAVNJU 2022.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno više su za 1,7%, a u odnosu na travanj 2021. za 21,9%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. više za 1,2%, a u usporedbi s travnjem 2021. za 7,9%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više su za 2,6%, a u odnosu na travanj 2021. za 28,4%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. više za 1,3%, a u usporedbi s travnjem 2021. za 7,8%.

G-1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU OD TRAVNJA 2018. DO TRAVNJA 2022.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno više su za 0,5%, a u odnosu na travanj 2021. više su za 114,0%.

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. više za 1,2%, a u usporedbi s travnjem 2021. za 8,0%.

Agregati GIG-a 2009.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 3,3%, u Intermedijarnim proizvodima za 1,6%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,2%, u Kapitalnim proizvodima za 0,8% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 87,1%, u Intermedijarnim proizvodima za 11,8%, u Kapitalnim proizvodima za 5,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 5,4% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 4,7%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 5,6%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,5%, u Intermedijarnim proizvodima za 1,2%, u Kapitalnim proizvodima za 1,1% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 86,7%, u Intermedijarnim proizvodima za 10,5%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,9%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 6,1%, i u Kapitalnim proizvodima za 4,5%.

G-2. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U TRAVNJU 2022.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 1,9%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,7%, u Kapitalnim proizvodima za 0,6%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,3%, a pale su u Energiji za 7,0%.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 100,2%, u Intermedijarnim proizvodima za 12,8%, u Kapitalnim proizvodima za 6,0% u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 3,8% i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 3,2%.

Industrijska područja NKD-a 2007.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 17,8%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 12,9% te u Prerađivačkoj industriji za 0,1%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 64,3%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 32,1%, u Prerađivačkoj industriji za 14,5% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 18,3%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 12,9%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 0,2%, dok su u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) zadržale stabilnost.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 271,9%, u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 32,1%, u Prerađivačkoj industriji za 15,1% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,5%.

G-3. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U TRAVNJU 2022.

Agregati GIG-a 2009. Područja NKD-a 2007.
       
AI  Intermedijarni proizvodi B Rudarstvo i vađenje
AE  Energija C Prerađivačka industrija
BB  Kapitalni proizvodi D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
CD  Trajni proizvodi za široku potrošnju E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje 
CN  Netrajni proizvodi za široku potrošnju   otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

U travnju 2022. u usporedbi s ožujkom 2022. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 31,5%, u Rudarstvu i vađenju za 1,5% te u Prerađivačkoj industriji za 0,5%.

U travnju 2022. u usporedbi s travnjem 2021. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 94,7%, u Prerađivačkoj industriji za 14,0% te u Rudarstvu i vađenju za 4,9%.

1. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

    Domaće tržište Nedomaće tržište Ukupno tržište
IV. 2022.
III. 2022.
IV. 2022.
IV. 2021.
IV. 2022.
III. 2022.
IV. 2022.
IV. 2021.
IV. 2022.
III. 2022.
IV. 2022.
IV. 2021.
Ukupno industrija 102,6 128,4 100,5 114,0 101,7 121,9
Ukupno industrija, isključujući Energiju 101,3 107,8 101,2 108,0 101,2 107,9
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi 101,2 110,5 101,9 112,8 101,6 111,8
AE Energija 105,6 186,7 93,0 200,2 103,3 187,1
BB Kapitalni proizvodi 101,1 104,5 100,6 106,0 100,8 105,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,1 106,1 100,3 103,8 100,3 104,7
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 101,5 106,9 100,7 103,2 101,2 105,4
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.            
B Rudarstvo i vađenje  118,3 371,9 101,5 104,9 117,8 364,3
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 155,0 659,1 155,0 659,1
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 100,6 106,3 101,5 104,9 100,7 106,2
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 99,8 115,1 100,5 114,0 100,1 114,5
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 102,1 109,8 102,1 107,7 102,1 109,4
11 Proizvodnja pića 99,9 104,6 99,6 102,6 99,9 104,4
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 100,0 99,1 100,9 101,2 100,2 99,6
13 Proizvodnja tekstila 100,0 102,9 99,9 103,2 99,9 103,1
14 Proizvodnja odjeće 100,0 100,4 99,9 100,0 99,9 100,1
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 101,0 101,9 100,4 102,8 100,5 102,7
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 101,4 111,6 102,1 111,2 101,8 111,3
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 101,9 118,6 101,7 137,2 101,8 128,1
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,3 100,8 100,1 101,9 100,2 101,3
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 87,6 199,6 92,7 200,4 89,7 199,6
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 99,1 105,1 100,5 116,9 99,9 111,8
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 100,0 100,0 99,7 100,2 99,7 100,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 101,3 108,1 100,2 107,8 100,7 108,0
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 102,3 110,8 106,2 116,2 104,4 113,7
24 Proizvodnja metala 100,2 113,4 102,5 112,4 102,0 112,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 102,3 110,4 101,3 108,0 101,7 109,1
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 100,5 101,8 101,1 102,2 100,9 102,1
27 Proizvodnja električne opreme 101,6 106,5 100,5 103,8 100,7 104,4
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  100,4 103,9 100,9 104,6 100,8 104,5
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,0 102,8 101,2 104,4 101,1 104,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 100,0 101,3 101,9 101,8 101,7 101,8
31 Proizvodnja namještaja 100,1 106,4 100,3 103,5 100,2 104,6
32 Ostala prerađivačka industrija 101,4 105,0 100,0 102,5 100,8 104,1
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,8 101,4 96,4 109,6 98,6 104,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 112,9 132,1 131,5 194,7 112,9 132,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 112,9 132,1 131,5 194,7 112,9 132,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,0 100,5 100,0 100,5
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,0 100,5 100,0 100,5

G-4. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S PRETHODNIM MJESECOM U TRAVNJU 2022.

G-5. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA ODJELJCIMA NKD-a 2007., PROMJENA CIJENA U USPOREDBI S ISTIM MJESECOM PRETHODNE GODINE U TRAVNJU 2022.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

2. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

2015. = 100

    2021. 2022.
X. XI. XII. I. II. III. IV.
Ukupno industrija 118,6 119,2 120,2 122,0 124,3 129,1 132,4
Ukupno industrija, isključujući Energiju 103,0 103,6 104,0 105,3 106,1 107,3 108,7
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 108,0 109,0 109,7 112,1 113,0 114,3 115,7
AE Energija 153,6 154,0 156,4 159,7 168,0 186,7 197,1
BB Kapitalni proizvodi 102,4 102,6 102,9 103,5 103,9 104,3 105,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,1 102,1 102,2 104,9 105,9 106,4 106,5
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,7 101,2 101,5 102,2 103,1 104,5 106,1
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  462,5 439,0 491,3 464,0 460,1 471,1 557,4
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 911,6 857,4 978,0 806,8 785,1 830,9 1 287,9
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 109,6 109,8 109,4 111,9 112,0 113,4 114,1
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 107,7 108,9 108,1 109,8 111,8 116,7 116,4
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,8 101,6 102,1 103,7 104,4 106,1 108,3
11 Proizvodnja pića 102,0 102,4 102,1 102,2 104,2 105,8 105,7
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4 133,4
13 Proizvodnja tekstila 102,1 102,1 102,3 102,9 102,9 103,7 103,7
14 Proizvodnja odjeće 97,0 97,0 97,8 98,3 98,3 98,4 98,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 103,9 103,9 103,9 104,4 104,6 104,6 105,6
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 110,9 112,3 113,0 114,7 115,9 117,2 118,9
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 107,9 110,3 111,6 115,0 116,5 118,1 120,4
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 101,9 102,0 102,0 102,3 102,5 102,7 103,0
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 135,2 140,2 130,0 136,8 157,3 219,0 191,8
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 105,8 106,7 109,5 109,7 111,4 111,9 110,9
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 102,2 102,2 102,2 102,3 102,4 102,4 102,4
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,9 104,5 104,8 106,8 107,1 107,8 109,2
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 106,7 107,8 107,9 110,0 111,2 112,5 115,1
24 Proizvodnja metala 113,9 115,1 115,0 115,9 120,2 120,8 121,0
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 110,0 110,5 111,1 111,7 112,4 113,8 116,4
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 94,3 94,3 94,5 95,0 95,2 95,2 95,7
27 Proizvodnja električne opreme 107,4 107,3 107,1 108,4 108,0 109,2 110,9
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  102,9 103,1 103,1 104,1 104,3 105,6 106,0
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,1 100,1 100,1 102,9 102,9 102,9 102,9
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5
31 Proizvodnja namještaja 103,0 103,0 103,0 106,1 107,3 107,9 108,0
32 Ostala prerađivačka industrija 99,4 99,5 100,5 101,3 101,9 102,1 103,5
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 99,5 99,5 99,8 100,6 100,7 100,8 100,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7

3. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

2015. = 100

    2021. 2022.
X. XI. XII. I. II. III. IV.
Ukupno industrija 106,1 106,5 106,3 108,6 109,7 112,9 113,5
Ukupno industrija, isključujući Energiju 103,1 103,6 104,4 106,3 106,8 107,5 108,8
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 103,5 104,6 105,6 108,2 109,0 110,0 112,1
AE Energija 130,4 130,2 122,7 133,6 147,5 201,1 187,0
BB Kapitalni proizvodi 105,2 105,4 106,3 107,5 107,7 108,1 108,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 99,6 99,4 101,8 101,0 101,1 101,7 102,0
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,0 102,1 102,2 103,7 104,0 104,6 105,3
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  118,0 118,0 118,1 122,1 122,1 122,3 124,1
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 107,8 107,8 107,9 111,6 111,6 111,8 113,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
C Prerađivačka industrija 105,9 106,3 106,1 108,4 109,5 112,7 113,3
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 99,4 99,4 99,6 103,1 103,3 104,1 106,3
11 Proizvodnja pića 102,5 103,5 103,3 106,4 108,1 108,7 108,2
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 122,6 122,7 122,0 122,0 122,3 123,7 124,8
13 Proizvodnja tekstila 94,4 94,8 94,8 96,4 96,4 97,4 97,3
14 Proizvodnja odjeće 96,6 96,5 96,6 96,7 96,8 97,3 97,2
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 99,9 99,9 100,0 102,3 102,6 102,4 102,9
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 105,1 106,7 107,0 109,4 111,7 112,0 114,4
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 112,4 116,5 118,6 126,0 126,5 128,2 130,3
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 98,8 98,9
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 129,6 129,4 121,9 132,8 146,9 200,7 186,0
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 103,4 104,8 105,5 107,3 107,8 109,6 110,2
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 107,8 107,9 108,0 107,8 108,0 108,4 108,1
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 90,2 92,0 93,9 95,1 96,2 96,3 96,5
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 104,4 103,6 106,1 111,6 112,1 113,6 120,6
24 Proizvodnja metala 108,6 110,1 109,9 113,7 114,8 115,0 117,8
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 108,4 108,5 109,3 109,8 110,1 112,0 113,5
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 90,3 90,3 90,3 92,6 92,6 92,6 93,6
27 Proizvodnja električne opreme 102,4 102,6 102,6 104,0 104,2 104,5 105,0
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  104,4 104,9 105,0 105,7 106,2 106,8 107,8
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,3 100,5 101,1 104,0 104,2 104,1 105,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8 106,8
31 Proizvodnja namještaja 99,1 99,1 101,8 99,9 100,4 100,9 101,2
32 Ostala prerađivačka industrija 110,4 110,7 111,2 111,2 113,2 113,3 113,3
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 117,2 117,4 120,7 120,7 120,7 120,8 116,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 132,3 132,3 132,3 135,7 120,9 132,0 173,6
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 132,3 132,3 132,3 135,7 120,9 132,0 173,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

4. INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U TRAVNJU 2022.

2015. = 100

    2021. 2022.
X. XI. XII. I. II. III. IV.
Ukupno industrija 112,5 113,0 113,5 115,5 117,2 121,2 123,2
Ukupno industrija, isključujući Energiju 103,0 103,6 104,0 105,6 106,2 107,3 108,7
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi 105,3 106,4 107,3 109,8 110,6 111,7 113,5
AE Energija 147,2 147,4 147,3 151,8 160,8 186,7 191,0
BB Kapitalni proizvodi 104,1 104,3 105,0 105,9 106,2 106,6 107,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 100,7 100,6 102,2 102,7 103,1 103,7 104,0
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 100,9 101,2 101,4 102,5 103,1 104,5 105,3
Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.              
B Rudarstvo i vađenje  451,6 428,8 479,4 454,1 450,4 460,9 542,8
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 911,6 857,4 978,0 806,8 785,1 830,9 1 287,9
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 109,1 109,3 108,9 111,6 111,6 112,8 113,5
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija 107,0 107,8 107,3 109,3 110,9 114,9 115,0
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 100,5 101,1 101,6 103,7 104,3 105,7 107,9
11 Proizvodnja pića 102,0 102,5 102,2 102,9 104,8 106,2 106,1
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 128,7 128,7 128,5 128,5 128,6 128,9 129,2
13 Proizvodnja tekstila 96,2 96,5 96,6 98,0 98,0 99,0 98,9
14 Proizvodnja odjeće 96,7 96,7 97,0 97,2 97,2 97,6 97,5
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 100,6 100,6 100,7 102,8 103,1 102,9 103,4
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 107,4 108,9 109,3 111,4 113,3 114,0 116,1
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 111,6 114,9 116,7 122,2 123,2 124,9 127,1
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 100,8 100,8 100,8 100,9 101,0 101,9 102,1
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 132,1 134,4 125,6 134,2 151,8 209,6 188,1
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 104,5 105,7 107,2 108,3 109,3 110,5 110,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 106,6 106,7 106,8 106,6 106,7 107,1 106,8
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 97,4 98,7 100,0 101,5 102,3 102,6 103,3
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 105,9 106,0 107,4 111,3 112,1 113,5 118,5
24 Proizvodnja metala 109,6 111,1 110,9 114,2 115,9 116,2 118,6
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 109,0 109,3 110,0 110,5 110,9 112,6 114,5
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 91,7 91,7 91,8 93,5 93,6 93,6 94,4
27 Proizvodnja električne opreme 104,0 104,1 104,1 105,5 105,6 106,1 106,9
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  104,0 104,4 104,5 105,3 105,8 106,5 107,4
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100,3 100,5 101,1 104,0 104,2 104,1 105,3
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2 102,9
31 Proizvodnja namještaja 100,8 100,8 102,6 102,5 103,2 103,7 103,9
32 Ostala prerađivačka industrija 102,5 102,7 103,5 104,0 105,1 105,2 106,1
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 105,7 105,8 107,1 107,7 107,8 107,9 106,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 102,5 104,5 105,0 107,8 111,0 113,5 128,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 100,3 100,3 100,3 100,4 100,6 100,7 100,7

G-6. INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ZA INDUSTRIJU UKUPNO I PREMA GIG-u 2009.

5. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2015. 99,2 100,5 101,8 101,2 101,8 101,4 100,9 99,5 99,0 99,0 98,4 97,4
2016. 96,4 95,7 96,7 95,3 95,4 96,5 95,9 94,6 96,0 97,0 95,8 97,5
2017. 98,1 98,1 97,7 98,1 97,6 96,9 97,0 97,6 98,0 98,3 99,6 99,5
2018. 99,6 99,1 99,0 99,5 100,3 100,2 100,9 101,0 101,4 101,9 101,3 100,1
2019. 100,2 100,7 101,3 101,9 101,8 100,7 101,0 100,7 101,2 101,4 101,6 101,6
2020. 102,1 102,0 100,1 97,7 97,1 97,6 98,3 98,0 98,0 99,1 99,4 100,4
2021. 101,0 102,4 103,5 103,1 104,3 105,4 107,0 108,1 111,6 118,6 119,2 120,2
2022. 122,0 124,3 129,1 132,4                
Prethodni mjesec = 100                         
2015. 97,6 101,3 101,3 99,4 100,6 99,6 99,5 98,6 99,5 100,0 99,4 99,0
2016. 99,0 99,3 101,0 98,6 100,1 101,2 99,4 98,6 101,5 101,0 98,8 101,8
2017. 100,6 100,0 99,6 100,4 99,5 99,3 100,1 100,6 100,4 100,3 101,3 99,9
2018. 100,1 99,5 99,9 100,5 100,8 99,9 100,7 100,1 100,4 100,5 99,4 98,9
2019. 100,1 100,5 100,6 100,6 99,9 98,9 100,3 99,7 100,5 100,2 100,2 100,0
2020. 100,5 99,9 98,1 97,6 99,4 100,5 100,7 99,7 100,0 101,1 100,3 101,0
2021. 100,6 101,4 101,0 99,6 101,2 101,1 101,5 101,0 103,2 106,3 100,5 100,8
2022. 101,5 101,9 103,9 102,6                
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2016. 97,2 95,2 95,0 94,2 93,7 95,2 95,0 95,1 97,0 98,0 97,4 100,1
2017. 101,8 102,5 101,0 102,9 102,3 100,4 101,1 103,2 102,1 101,3 104,0 102,1
2018. 101,5 101,0 101,2 101,4 102,9 103,4 104,0 103,4 103,4 103,6 101,6 100,5
2019. 100,5 101,6 102,3 102,4 101,4 100,4 100,0 99,7 99,7 99,5 100,3 101,4
2020. 101,8 101,3 98,8 95,8 95,3 96,9 97,3 97,3 96,8 97,6 97,7 98,8
2021. 98,8 100,2 103,2 105,3 107,3 107,8 108,7 110,2 113,7 119,6 119,8 119,6
2022. 120,7 121,3 124,7 128,4                

6. MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2016. 96,0 94,7 95,9 94,7 96,0 96,4 95,4 95,1 95,9 96,9 96,4 98,1
2017. 98,8 98,4 97,3 98,4 97,2 96,5 96,4 96,8 97,5 97,8 99,3 99,1
2018. 99,5 98,4 98,6 99,1 100,1 99,9 100,1 100,4 100,8 100,9 99,9 98,8
2019. 99,3 99,3 100,6 101,6 101,5 100,1 100,5 100,0 100,0 100,3 99,8 99,3
2020. 99,9 99,8 96,1 93,6 92,6 94,5 95,1 94,5 93,7 94,3 94,6 95,4
2021. 96,6 97,9 99,9 99,5 100,1 100,6 101,7 102,2 103,2 106,1 106,5 106,3
2022. 108,6 109,7 112,9 113,5                
Prethodni mjesec = 100                         
2016. 98,2 98,6 101,3 98,7 101,4 100,4 99,0 99,7 100,8 101,0 99,5 101,8
2017. 100,7 99,6 98,9 101,1 98,8 99,3 99,9 100,4 100,7 100,3 101,5 99,8
2018. 100,4 98,9 100,2 100,5 101,0 99,8 100,2 100,3 100,4 100,1 99,0 98,9
2019. 100,6 100,0 101,3 101,0 99,9 98,6 100,4 99,5 100,0 100,3 99,5 99,5
2020. 100,6 99,9 96,3 97,4 98,9 102,0 100,6 99,3 99,2 100,7 100,3 100,8
2021. 101,2 101,3 102,0 99,6 100,7 100,5 101,1 100,5 101,0 102,8 100,4 99,8
2022. 102,2 101,0 102,9 100,5                
Isti mjesec prethodne godine = 100                        
2017. 102,9 103,9 101,5 103,9 101,3 100,1 101,0 101,8 101,7 100,9 103,0 101,0
2018. 100,8 100,1 101,3 100,7 103,0 103,6 104,0 103,9 103,5 103,3 100,7 99,8
2019. 100,0 101,1 102,2 102,7 101,5 100,3 100,5 99,7 99,3 99,5 100,0 100,6
2020. 100,6 100,6 95,5 92,1 91,2 94,3 94,5 94,3 93,6 93,9 94,7 96,0
2021. 96,6 97,9 103,8 106,2 108,1 106,5 106,9 108,2 110,1 112,5 112,6 111,4
2022. 112,4 112,1 113,0 114,0                

7. MJESEČNI UKUPNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO INDUSTRIJA

    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
2015. = 100                         
2017. 98,4 98,2 97,6 98,2 97,5 96,8 96,8 97,3 97,8 98,1 99,5 99,4
2018. 99,6 98,8 98,8 99,3 100,2 100,0 100,5 100,7 101,1 101,4 100,6 99,5
2019. 99,8 100,1 101,0 101,8 101,7 100,4 100,8 100,4 100,6 100,9 100,8 100,6
2020. 101,2 101,1 98,4 95,9 95,1 96,2 96,8 96,3 95,9 96,8 97,1 98,0
2021. 98,8 100,1 101,6 101,2 102,2 103,0 104,3 105,1 107,4 112,5 113,0 113,5
2022. 115,5 117,2 121,2 123,2                
Prethodni mjesec = 100                         
2017. 100,7 99,8 99,4 100,6 99,2 99,3 100,0 100,6 100,5 100,3 101,4 99,9
2018. 100,2 99,2 100,0 100,5 100,9 99,9 100,5 100,2 100,4 100,3 99,2 98,9
2019. 100,3 100,3 100,9 100,8 99,9 98,8 100,4 99,6 100,2 100,3 99,9 99,8
2020. 100,6 99,9 97,3 97,5 99,2 101,2 100,7 99,5 99,6 100,9 100,3 101,0
2021. 100,9 101,4 101,5 99,6 100,9 100,8 101,3 100,8 102,2 104,8 100,5 100,4
2022. 101,8 101,5 103,4 101,7                
Isti mjesec prethodne godine = 100                         
2017. 102,2 102,9 101,3 103,3 101,8 100,2 100,9 102,6 102,0 101,1 103,7 101,7
2018. 101,2 100,6 101,3 101,1 102,9 103,5 104,0 103,6 103,4 103,4 101,2 100,2
2019. 100,3 101,4 102,3 102,5 101,5 100,4 100,3 99,7 99,6 99,5 100,1 101,0
2020. 101,3 100,9 97,3 94,1 93,4 95,8 96,0 95,9 95,4 96,0 96,4 97,5
2021. 97,8 99,2 103,5 105,8 107,6 107,2 107,9 109,3 112,1 116,4 116,6 116,0
2022. 117,1 117,2 119,5 121,9                

8. PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, UKUPNO, NA DOMAĆEMU I NEDOMAĆEM TRŽIŠTU

    Ukupno Domaće tržište Nedomaće tržište
Prethodna godina = 100 2015. = 100 Prethodna godina = 100 2015. = 100 Prethodna godina = 100 2015. = 100
2012. 105,4 106,8 107,0 106,4 102,5 107,2
2013. 99,8 106,6 100,5 106,9 98,6 105,8
2014. 97,5 103,9 97,3 104,0 97,9 103,5
2015. 96,3 100,0 96,1 100,0 96,6 100,0
2016. 96,0 95,7 96,0 96,1 95,9 96,0
2017. 102,0 97,5 102,1 98,0 101,9 97,8
2018. 102,1 100,0 102,4 100,4 102,0 99,7
2019. 100,7 100,7 100,8 101,2 100,6 100,2
2020. 96,7 97,4 98,0 99,2 95,1 95,3
2021. 108,3 105,2 109,5 108,7 106,7 101,7

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Uvodne napomene

Indeksi proizvođačkih cijena na domaćemu, nedomaćemu i ukupnom tržištu prezentiraju se nacionalno na međugodišnjoj i međumjesečnoj lančanoj osnovi te na stalnoj bazi 2015. = 100 radi usklađivanja s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

Koncepti, definicije i terminologija u ovom Priopćenju potpuno su usklađeni s onima kojima se služi i propisuje EU. Tako je izraz ''indeks cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima'' promijenjen u ''indeks proizvođačkih cijena industrije''.

Indeks proizvođačkih cijena industrije prema terminologiji EU-a zove se još i ''indeks outputa industrije'', a izraz ''proizvođačke cijene industrije'' smatra se njegovim sinonimom. Pod pojmom "indeks proizvođačkih cijena industrije", ako nije specificirano, podrazumijeva se ''ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije'' (na domaćemu i nedomaćem tržištu).

Koncept proizvođačkih cijena industrije i njihova namjena

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu. Kombinacija podindeksa za ta dva tržišta daje promjene u indeksu proizvođačkih cijena industrije za dane proizvode/usluge, dok agregacija daje odjeljke proizvoda iste djelatnosti.

Indeks proizvođačkih cijena industrije mjeri promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji se proizvode u Republici Hrvatskoj i koje su prodali proizvođači na domaćemu (hrvatskom) i/ili nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koji su proizvedeni i prodani na domaćemu (hrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu mjeri promjene u razini proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda koje su prodali proizvođači na nedomaćemu (nehrvatskom) tržištu.

Indeks proizvođačkih cijena industrije važan je kratkoročni pokazatelj poslovnog ciklusa koji pokazuje mjesečnu promjenu proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda industrijskog sektora (područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007.) ukupno, na domaćemu ili nedomaćem tržištu. Prema konceptu EU-a važan je poslovni pokazatelj kojim se promatraju cijene na različitim stupnjevima proizvodnog procesa, sredstvo je za razlikovanje efektivnog rasta neke djelatnosti pri promjeni cijena i osigurava informacije poslovnim subjektima po tržištima koja ih zanimaju. Također može nagovijestiti inflatorna kretanja prije nego što dođu do potrošača.

Prezentacija indeksa proizvođačkih cijena industrije

U ovom Priopćenju svi indeksi prikazani su u izvornome (neprilagođenom) obliku, a izračunani su na temelju podataka prikupljenih revidiranim Mjesečnim istraživanjem o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2022.

Pravna i metodološka osnova

Mjesečno istraživanje o proizvođačkim cijenama industrije (IND-3/KPS/M) za 2022. provodi neposredno Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.). Metoda prikupljanja podataka jest mrežna aplikacija (metoda CAWI). Izvještajne jedinice neposredno pristupaju toj aplikaciji i ispunjavaju svoje podatke na temelju uputa za ispunjavanje.

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-3/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno s temeljnom Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197.

Pokrivenost i obuhvat

Izvještajne jedinice istraživanja IND-3/KPS/M jesu izabrana poduzeća (pravne osobe i obrtnici) koja proizvode izabrane industrijske proizvode definirane Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP-om 2020.) iz područja djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija, D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36).

Za prikupljanje proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu u istraživanju IND-3/KPS/M za 2022. obuhvaćen je reprezentativan uzorak industrijskih proizvoda na razini pokrivenih razreda djelatnosti NKD-a 2007., odnosno svi proizvodi koji su zabilježili prodaju veću od 20 milijuna kuna na domaćem tržištu, a 15 milijuna kuna na nedomaćem tržištu prema rezultatima PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2020. Odabir poduzeća izvršen je prema njihovu udjelu u proizvodnji obuhvaćenih proizvoda, posebno za domaće i nedomaće tržište.

U uzorak istraživanja IND-3/KPS/M za 2022. za proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu obuhvaćeno je 2 021 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2020. u 1 191 poduzeću (pravnih osoba i obrtnika), a za proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu obuhvaćeno je 1 198 cijena artikala unutar izabranih proizvoda NIP-a 2020. u 712 poduzeća (pravnim osobama i obrtnicima). U travnju 2022. stopa odgovora iznosila je 98,0%, a stopa procijenjenih obrazaca 2,0%.

Točka izvještavanja

Sve proizvođačke cijene industrije izvješćuju se kao transakcijske cijene 15. dana u izvještajnome mjesecu. Iskazuju se cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode redovitim kupcima na domaćem tržištu i/ili nedomaćem tržištu u najvećim količinama i za poznatoga kupca.

Ispunjeni obrazac IND-3/KPS/M dostavlja se neposrednim pristupom mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ od 16. do 26. tekućega izvještajnog mjeseca.

Definicije

Za indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu treba odvojeno kompilirati indekse proizvođačkih cijena na domaćemu i nedomaćem tržištu prema destinaciji proizvoda.

Rezidentnost treće osobe koja je naručila ili kupila proizvod određuje destinaciju. Domaće tržište utvrđuje se onda kad je treća osoba/kupac rezident Republike Hrvatske isto kao i izvještajna jedinica, a nedomaće tržište utvrđeno je kad treća osoba/kupac nije rezident Republike Hrvatske.

Proizvođačke cijene industrije na domaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim količinama, franko utovareno u vagon (kamion) u mjestu proizvođača ili cijena po kojoj proizvođač obračunava drugom poduzeću. U prodajnu cijenu ulazi naknada koju ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine.

Proizvođačke cijene industrije na nedomaćem tržištu jesu cijene po kojima proizvođač prodaje svoje proizvode na domaćem tržištu u najvećim količinama na nacionalnoj granici, fob (franko brod). U prodajnu cijenu ulazi regres koji ostvaruje prodavač, a odbijaju se rabat i popust koji prodavač odobri kupcu te porez na dodanu vrijednost i trošarine. Izvještajne jedinice daju cijene u nacionalnoj valuti (kuna i lipa). Cijene koje su u stranoj valuti preračunavaju se u nacionalnu valutu na temelju srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na 15. dan izvještajnog mjeseca.

Metoda izračuna

Ukupni indeks proizvođačkih cijena industrije sadržava dva podindeksa, tj. indeks proizvođačkih cijena industrije na domaćem tržištu i indeks proizvođačkih cijena industrije na nedomaćem tržištu.

Indeksi proizvođačkih cijena industrije na domaćemu i nedomaćem tržištu za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se prema Laspeyresovoj formuli.

Iz podataka o cijenama izračunavaju se individualni indeksi za svaki reprezentativni proizvod stavljanjem u odnos cijena tekućeg razdoblja s cijenama u baznom razdoblju (prosinac prethodne godine).

Iz individualnih indeksa cijena vaganom aritmetičkom sredinom izračunavaju se agregatni indeksi, tj. indeksi skupina, odjeljaka i područja NKD-a 2007. te ukupni indeks industrije prema modificiranoj Laspeyresovoj formuli:

pri čemu je značenje kratica:

I indeks skupine, odjeljka, područja i ukupni indeks
Pn cijena u tekućem razdoblju (mjesecu)
Po cijena u baznom razdoblju
Wo relativna struktura vrijednosti prodaje u baznom razdoblju.

Ponderi

Ponderacijski sustav za 2022. izvještajnu godinu temelji se na vrijednosti prodaje proizvoda iz PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM/G) za 2020. Ponderacijski sustav mijenja se početkom svake izvještajne godine za promjene nastale u kretanju cijena.

Objavljivanje podataka

Indeksi proizvođačkih cijena industrije ukupno, na domaćemu i nedomaćem tržištu, objavljuju se na razini industrije ukupno prema područjima i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. te agregatima GIG-a 2009. (konačne namjene proizvoda) grupiranima prema skupinama i odjeljcima djelatnosti NKD-a 2007. Grupiranje skupina ili odjeljaka djelatnosti NKD-a 2007. prema GIG-u 2009.1) s abecednim oznakama kratica izvršeno je na sljedeći način:

AI Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 (osim 07.21) – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24
(osim 24.46), 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06, 19, 35 i 36
BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.3, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.2, 32.5 i 33
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 4, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

1) Uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijama GIG-a

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
   
CAWI računalno potpomognuto internetsko anketiranje
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

 

Znakovi  
   
...   ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti