Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. travnja 2022.
TRAN-2022-1-2

ISSN 1334-0557

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2021.

 

Porast broja registriranih i prvi put registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

Broj registriranih cestovnih vozila u 2021. iznosio je 2 385 442, što je u odnosu na 2020. više za 3,2%. Broj registriranih osobnih vozila u 2021. iznosio je 1 795 465, što je u odnosu na 2020. više za 2,8%.

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 151 680, što je u odnosu na 2020. porast za 14,4%. Porast prvih registracija pokazuju sve vrste vozila osim mopeda.

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2021. iznosio je 112 345, što je u odnosu na 2020. više za 17,5%. Porast je prouzročen porastom broja prvih registracija novih vozila (26,1%) i polovnih vozila (14,0%).

 

Povećanje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

U 2021. bilo je 9 146 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2020. više za 18,6%.

U cestovnim prometnim nesrećama u 2021. poginule su 292 osobe, što je u odnosu na 2020. više za 23,2%. Ozlijeđenih osoba bilo je 11 918, što je u odnosu na 2020. više za 18,8%.

G-1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA OD 2017. DO 2021.

G-2. PRVA REGISTRACIJA OSOBNIH VOZILA OD 2017. DO 2021.

1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

        Ukupno Fizičke osobe Pravne osobe
svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila
Mopedi 75 700 2 087 70 035 1 762 5 665 325
Motocikli 85 793 6 250 80 235 5 237 5 558 1 013
Osobna vozila 1 795 465 112 345 1 591 368 69 103 204 097 43 242
Autobusi 5 206 356 67 1 5 139 355
Kamioni 199 316 15 669 58 492 2 525 140 824 13 144
Cestovni tegljači 14 586 1 837 168 5 14 418 1 832
Specijalna vozila 16 196 1 503 3 686 209 12 510 1 294
Poljoprivredni traktori 138 772 6 739 118 465 3 562 20 307 3 177
Prikolice 37 892 3 202 20 247 1 237 17 645 1 965
Poluprikolice 16 516 1 692 913 17 15 603 1 675

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

2. CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2021.

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj 7 710 9 146 118,6
Poginule osobe, broj 237 292 123,2
Ozlijeđene osobe, broj 10 035 11 918 118,8

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

Definicije

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Kratice
 
cm3 kubični centimetar
kg kilogram
km kilometar
   
   
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti