Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. srpnja 2022.
TRAN-2022-2-1/5

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2022.

 

U svibnju 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 860 tisuća putnika ili njih 591,7% više nego u svibnju 2021., kada je ostvaren promet od samo 124 tisuće putnika zbog pandemije prouzročene širenjem bolesti COVID-19.

 

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 263 tisuće putnika (porast od 286,9% u odnosu na svibanj 2021., kada je prevezeno 68 tisuća putnika), slijedi zračna luka Split, s 250 tisuća putnika (porast od 661,8% u odnosu na svibanj 2021., kada su prevezene 33 tisuće putnika) te zračna luka Dubrovnik, s 214 tisuća putnika (znatan porast u odnosu na svibanj 2021., kada je prevezeno samo 17 tisuća putnika).

 

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 198 tisuća putnika, što je porast od 562,9% u odnosu na isto razdoblje 2021.

 

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2022. iznosio je 11 004, što je porast od 138,3% u usporedbi sa svibnjem 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 618.

 

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u svibnju 2022. iznosio je 809 tona, što je porast od 11,3% u usporedbi sa svibnjem 2021., kada je promet tereta iznosio 727 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SVIBNJA 2019. DO SVIBNJA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
V. I. – V. V. I. – V. V. 2022.
V. 2021.
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
Operacije zrakoplova ukupno broj 4 618 15 297 11 004 31 766 238,3 207,7
Promet putnika  tis. 124 348 860 2 046 691,7 588,4
Promet tereta t 727 3 246 809 3 719 111,3 114,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2022.

     Promet putnika Indeksi
V. 2022.
V. 2021.
Ukupno 860 277 691,7
Zagreb 263 453 386,9
Split 249 535 761,8
Dubrovnik 213 556 1)
Zadar 87 869 1)
Pula 30 520 1)
Rijeka 12 988 1)
Osijek 1 206 187,0
Brač 1 020 1)
Mali Lošinj 130 138,3

1) Indeks je veći od 999.

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2022.

      Promet putnika Indeksi
V. 2022.
V. 2021.
Njemačka 198 217 662,9
Ujedinjenja Kraljevina 163 489 1)
Francuska 79 351 961,8
Nizozemska 56 342 292,5
Austrija 37 114 621,1
Irska 31 217 1)
Italija 30 402 1)
Poljska 24 549 463,2
Belgija 22 946 1)
Švedska 22 070 -

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti