Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. veljače 2023.
TRAN-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.1)

 

U četvrtom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 18,6 milijuna putnika, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021. porast za 25,2%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 24,7%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 82,3%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 13,7%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 26,8% više putnika. U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019. broj ukupno prevezenih putnika pao je za 6,1%.

Od siječnja do prosinca 2022. ukupno je prevezeno 82,2 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2021. porast za 42,0%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 34,5%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika, za 52,6%, u zračnom prijevozu, za 126,4%, te u pomorskome i obalnom prijevozu, za 16,1%. U usporedbi s istim razdobljem 2019. prijevoz putnika pao je za 2,3%.

U četvrtom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 30,8 milijuna tona robe, što je u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2021. pad za 9,1%. Prijevoz robe pao je kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 29,9%, kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 6,7%, na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 9,2%, te kod željezničkih prijevoznika, za 6,4%. Porast u prijevozu robe ostvarili su hrvatski zračni prijevoznici, za 23,0%, te u cjevovodnom transportu, za 2,8%.

Od siječnja do prosinca 2022. ukupno je prevezeno 127,8 milijuna tona robe, što je jednako u odnosu na isto razdoblje 2021. Porast je ostvaren u cestovnom prijevozu, za 1,7%, u željezničkom prijevozu, za 7,1%, u zračnom prijevozu, za 14,6%, te u cjevovodnom transportu, za 0,7%. Prijevoz robe pao je u pomorskome i obalnom prijevozu, za 13,8%, i u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 16,4%.

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  14 856  57 874  18 595  82 170 81,3 125,2 142,0
Željeznički prijevoz1) tis.  4 026  13 541  5 106  18 216 110,4 126,8 134,5
Cestovni linijski prijevoz tis.  8 849  30 993  11 032  47 292 112,5 124,7 152,6
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 683  12 280  1 914  14 261 25,6 113,7 116,1
Zračni prijevoz tis.   298  1 061   543  2 401 56,6 182,3 226,4
Putnički kilometri1) mil.  1 163  4 439  1 902  7 651 72,2 163,5 172,3
Željeznički prijevoz1) mil.   141   540   259   811 110,4 183,1 150,1
Cestovni linijski prijevoz mil.   684  2 394   887  3 224 107,5 129,7 134,7
Pomorski i obalni prijevoz mil.   82   582   93   693 25,9 113,5 119,2
Zračni prijevoz mil.   256   924   663  2 923 54,6 259,3 316,4
Prevezena roba tis. t  33 915  127 794  30 815  127 824 101,0 90,9 100,0
Željeznički prijevoz tis. t  4 175  15 176  3 907  16 257 93,7 93,6 107,1
Cestovni prijevoz tis. t  22 940  84 953  21 398  86 402 106,7 93,3 101,7
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 479  17 809  3 140  15 355 87,8 70,1 86,2
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   139   697   126   583 106,8 90,8 83,6
Zračni prijevoz tis. t   0   1   0   2 118,8 123,0 114,6
Cjevovodni transport tis. t  2 182  9 158  2 244  9 225 86,8 102,8 100,7
Tonski kilometri  mil.  27 757  114 707  23 823  105 466 91,4 85,8 91,9
Željeznički prijevoz mil.   871  3 172   882  3 529 95,7 101,3 111,2
Cestovni prijevoz mil.  3 732  13 629  3 138  13 659 97,1 84,1 100,2
Pomorski i obalni prijevoz mil.  22 504  95 707  19 165  85 989 89,7 85,2 89,8
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   8   34   9   37 189,4 112,5 109,8
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 122,8 116,7 112,2
Cjevovodni transport mil.   642  2 164   628  2 250 115,2 97,9 104,0

1) Privremeni podaci za 2022.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  4 026  13 541  5 106  18 216 110,4 126,8 134,5
Unutarnji prijevoz1) tis.  3 993  13 322  5 056  17 861 114,1 126,6 134,1
Međunarodni prijevoz1) tis.   33   219   50   355 25,9 151,8 161,9
Putnički kilometri1) mil.   141   540   259   811 110,4 183,1 150,1
Unutarnji prijevoz1) mil.   140   484   257   745 141,4 183,7 153,9
Međunarodni prijevoz1) mil.   1   56   2   65 3,5 123,7 117,0
Prevezena roba tis. t  4 175  15 176  3 907  16 257 93,7 93,6 107,1
Unutarnji prijevoz tis. t   930  3 049   692  3 243 84,7 74,5 106,4
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 552  5 780  1 404  5 852 90,1 90,5 101,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   457  1 633   470  1 929 92,2 103,0 118,1
Tranzit tis. t  1 238  4 713  1 340  5 234 104,2 108,3 111,0
Tonski kilometri mil.   871  3 172   882  3 529 95,7 101,3 111,2
Unutarnji prijevoz mil.   197   774   155   674 91,5 78,6 87,0
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   276   989   267  1 073 87,2 96,5 108,5
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   138   473   164   668 94,8 119,0 141,1
Tranzit mil.   260   936   296  1 115 108,5 114,1 119,1
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   281  1 399   340  1 374 92,5 121,1 98,2

1) Privremeni podaci za 2022.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X. – XII. 2022.
VII. – XI. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.  8 849  30 993  11 032  47 292 112,5 124,7 152,6
Unutarnji prijevoz tis.  8 543  29 368  10 709  44 306 120,5 125,4 150,9
Međunarodni prijevoz tis.   306  1 625   323  2 986 35,2 105,6 183,8
Putnički kilometri mil.   684  2 394   887  3 224 107,5 129,7 134,7
Unutarnji prijevoz mil.   652  2 232   735  2 696 114,6 112,7 120,8
Međunarodni prijevoz mil.   31   162   151   529 82,6 481,0 326,7

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Autobusi broj  1 317  1 317  1 351  1 351 101,0 102,6 102,6
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 938  64 860  16 847  66 010 103,2 99,5 101,8
Prevezeni putnici tis.  34 474  123 073  31 866  128 333 109,0 92,4 104,3
Tramvaji1) broj   345   345   338   338 100,9 98,0 98,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 473  13 459  3 188  12 693 110,4 91,8 94,3
Prevezeni putnici tis.  33 091  119 671  31 969  119 735 121,2 96,6 100,1

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
X.– XII. 2022.
X.– XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezena roba – ukupno tis. t  22 940  84 953  21 398  86 402 106,7 93,3 101,7
Unutarnji prijevoz tis. t  18 640  69 269  17 554  70 293 107,6 94,2 101,5
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 632  5 804  1 510  5 911 112,9 92,5 101,8
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 508  5 232  1 172  5 062 92,1 77,7 96,8
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 160  4 648  1 161  5 136 102,6 100,1 110,5
Tonski kilometri mil.  3 732  13 629  3 138  13 659 97,1 84,1 100,2
Unutarnji prijevoz mil.  1 353  4 802  1 186  4 854 96,1 87,7 101,1
Otišlo u strane zemlje mil.   863  3 051   720  3 017 110,2 83,4 98,9
Došlo iz stranih zemalja mil.   793  2 719   664  2 741 111,2 83,8 100,8
Prijevoz u inozemstvu mil.   724  3 057   568  3 047 76,0 78,5 99,7
Cestovni javni prijevoz robe                  
Prevezena roba tis. t  12 583  46 097  12 188  46 813 113,3 96,9 101,6
Tonski kilometri mil.  3 231  11 627  2 693  11 504 100,8 83,3 98,9
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                  
Prevezena roba tis. t  10 356  38 856  9 210  39 589 99,0 88,9 101,9
Tonski kilometri mil.   501  2 001   446  2 155 79,5 88,9 107,7
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (1 093)  3 898 (886)  3 750 76,5 81,1 96,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

   Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X.  − XII. I. − XII. X.  − XII. I. − XII. X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
X. – XII. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. −XII. 2021.
Transport nafte tis.t 1 540 6 806 1 361 5 794 82,8 88,4 85,1
Tonski kilometri mil. 494 1 671 468 1 634 119,6 94,7 97,7
Transport plina tis.t 642 2 352 883 3 431 94,0 137,5 145,9
Tonski kilometri mil. 147 492 160 616 103,8 108,8 125,2

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X.– XII. 2022.
VII.– IX. 2022.
X.– XII. 2022.
X.– XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.  1 683  12 280  1 914  14 261 25,6 113,7 116,1
Unutarnji prijevoz tis.  1 673  12 220  1 897  14 128 25,7 113,4 115,6
Međunarodni prijevoz tis.   10   60   17   133 18,4 169,6 223,4
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  1 340  9 889  1 479  11 134 25,7 110,3 112,6
Putnički kilometri mil.   82   582   93   693 25,9 113,5 119,2
Unutarnji prijevoz mil.   80   569   89   665 26,1 111,7 116,9
Međunarodni prijevoz mil.   2   13   4   28 21,7 169,6 221,3
Prevezena roba tis. t  4 479  17 809  3 140  15 355 87,8 70,1 86,2
Unutarnji prijevoz tis. t   152   739   134   622 67,1 88,3 84,2
Međunarodni prijevoz tis. t  4 327  17 070  3 006  14 733 89,0 69,5 86,3
Tonski kilometri mil.  22 504  95 707  19 165  85 989 89,7 85,2 89,8
Unutarnji prijevoz mil.   42   209   39   170 72,9 92,6 81,0
Međunarodni prijevoz mil.  22 462  95 498  19 126  85 820 89,7 85,1 89,9

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

      Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. - XII. I. - XII. X. - XII. I. - XII. X.– XII. 2022.
VII.– IX. 2022.
X.– XII. 2022.
X.– XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. − XII. 2021.
Prevezeni putnici tis.   298  1 061   543  2 401 56,6 182,3 226,4
Unutarnji prijevoz tis.   67   244   95   363 80,7 141,0 148,8
Međunarodni prijevoz tis.   230   817   448  2 038 53,3 194,4 249,6
Putnički kilometri mil.   256   924   663  2 923 54,6 259,3 316,4
Unutarnji prijevoz mil.   21   76   31   115 83,6 144,9 150,3
Međunarodni prijevoz mil.   234   847   632  2 808 53,7 269,7 331,4
Prevezeni teret t   365  1 319   449  1 511 118,8 123,0 114,6
Unutarnji prijevoz t   14   81   15   103 31,9 107,1 127,2
Međunarodni prijevoz t   351  1 238   434  1 408 131,1 123,6 113,7
Tonski kilometri tis.   318  1 115   371  1 251 122,8 116,7 112,2
Unutarnji prijevoz tis.   4   23   4   30 28,6 100,0 130,4
Međunarodni prijevoz tis.   314  1 092   367  1 221 127,4 116,9 111,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2022. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u svibnju 2023. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2022-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju TRAN-2022-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti