Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. studenog 2022.
TRAN-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.1)

 

U trećem tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 22,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2021. porast za 28,2%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 33,2%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 87,1%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 7,8%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 52,9% više putnika. U usporedbi s trećim tromjesečjem 2019. prijevoz putnika pao je za 2,6%.

Od siječnja do rujna 2022. ukupno je prevezeno 63,6 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2021. porast za 47,8%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 37,8%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika za 63,7%, u zračnom prijevozu za 143,6% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 16,5%. U usporedbi s istim razdobljem 2019. prijevoz putnika pao je za 1,1%.

U trećem tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 30,5 milijuna tona robe, što je u usporedbi s trećim tromjesečjem 2021. pad za 7,7%. Prijevoz robe pao je kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 25,9%, kod prijevoznika teretnih vozila hrvatske registracije, za 7,6%, te na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 50,5%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 10,3%, hrvatski zračni prijevoznici, za 8,0%, a ostvaren je i u cjevovodnom transportu, za 3,7%.

Od siječnja do rujna 2022. ukupno je prevezeno 97,0 milijuna tona robe, što je za 3,3% više u odnosu na isto razdoblje 2021. Porast je ostvaren u cestovnom prijevozu, za 4,8%, u željezničkom prijevozu, za 12,3%, u zračnom prijevozu, za 11,3%, te u cjevovodnom transportu, za 0,1%. Prijevoz robe pao je u pomorskome i obalnom prijevozu, za 8,4%, i u prijevozu na unutarnjim vodnim putovima, za 18,2%.

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  17 835  43 018  22 863  63 575 89,8 128,2 147,8
Željeznički prijevoz1) tis.  3 024  9 515  4 624  13 110 107,3 152,9 137,8
Cestovni linijski prijevoz tis.  7 361  22 144  9 802  36 260 57,4 133,2 163,7
Pomorski i obalni prijevoz tis.  6 938  10 597  7 479  12 347 215,9 107,8 116,5
Zračni prijevoz tis.   512   763   958  1 859 160,1 187,1 243,6
Putnički kilometri1) mil.  1 606  3 276  2 633  5 749 141,5 164,0 175,5
Željeznički prijevoz1) mil.   166   398   234   552 133,3 140,9 138,4
Cestovni linijski prijevoz mil.   642  1 710   824  2 338 102,0 128,5 136,7
Pomorski i obalni prijevoz mil.   325   499   361   600 212,3 110,9 120,1
Zračni prijevoz mil.   473   668  1 214  2 260 171,7 256,9 338,3
Prevezena roba tis. t  33 055  93 880  30 507  97 009 87,7 92,3 103,3
Željeznički prijevoz tis. t  3 783  11 000  4 172  12 350 99,7 110,3 112,3
Cestovni prijevoz tis. t  21 717  62 014  20 058  65 003 83,6 92,4 104,8
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 826  13 331  3 576  12 215 88,4 74,1 91,6
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   238   558   118   457 74,2 49,5 81,8
Zračni prijevoz tis. t   0   1   0   1 112,5 108,0 111,3
Cjevovodni transport tis. t  2 491  6 976  2 583  6 982 108,2 103,7 100,1
Tonski kilometri  mil.  32 853  86 950  26 069  81 643 90,6 79,3 93,9
Željeznički prijevoz mil.   809  2 302   921  2 647 101,6 113,8 115,0
Cestovni prijevoz mil.  3 346  9 896  3 232  10 521 85,6 96,6 106,3
Pomorski i obalni prijevoz mil.  28 093  73 203  21 365  66 824 90,8 76,0 91,3
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   8   26   5   28 47,5 60,7 108,9
Zračni prijevoz mil.   0   1   0   1 109,4 106,7 110,4
Cjevovodni transport mil.   596  1 522   546  1 622 100,5 91,5 106,6

1) Privremeni podaci za 2022.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezeni putnici1) tis.  3 024  9 515  4 624  13 110 107,3 152,9 137,8
Unutarnji prijevoz1) tis.  2 873  9 329  4 430  12 805 104,8 154,2 137,3
Međunarodni prijevoz1) tis.   151   186   194   304 241,8 128,3 163,7
Putnički kilometri1) mil.   166   398   234   552 133,3 140,9 138,4
Unutarnji prijevoz1) mil.   119   344   182   488 109,6 152,4 141,8
Međunarodni prijevoz1) mil.   47   54   53   63 529,8 111,7 116,8
Prevezena roba tis. t  3 783  11 000  4 172  12 350 99,7 110,3 112,3
Unutarnji prijevoz tis. t   822  2 119   817  2 551 94,4 99,4 120,3
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 520  4 228  1 559  4 448 108,3 102,5 105,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   375  1 177   510  1 459 99,9 135,9 124,0
Tranzit tis. t  1 066  3 476  1 286  3 894 93,9 120,7 112,0
Tonski kilometri mil.   809  2 302   921  2 647 101,6 113,8 115,0
Unutarnji prijevoz mil.   213   578   169   519 95,3 79,4 89,9
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   259   712   306   806 124,5 118,3 113,1
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   118   335   173   504 92,6 146,3 150,2
Tranzit mil.   220   677   273   818 92,1 124,4 121,0
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   399  1 118   367  1 034 88,4 92,0 92,5

1) Privremeni podaci za 2022.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezeni putnici tis.  7 361  22 144  9 802  36 260 57,4 133,2 163,7
Unutarnji prijevoz tis.  6 954  20 825  8 884  33 597 55,6 127,8 161,3
Međunarodni prijevoz tis.   407  1 319   918  2 663 82,7 225,6 201,9
Putnički kilometri mil.   642  1 710   824  2 338 102,0 128,5 136,7
Unutarnji prijevoz mil.   558  1 580   641  1 960 93,8 114,9 124,1
Međunarodni prijevoz mil.   84   130   183   378 146,6 218,8 289,5

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Autobusi broj  1 314  1 314  1 337  1 337 101,1 101,8 101,8
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  16 062  47 922  16 324  49 163 98,6 101,6 102,6
Prevezeni putnici tis.  29 112  88 599  29 231  96 467 83,3 100,4 108,9
Tramvaji1) broj   345   345   335   335 98,2 97,1 97,1
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  3 042  9 986  2 888  9 505 90,0 94,9 95,2
Prevezeni putnici tis.  27 823  86 580  26 375  87 766 83,2 94,8 101,4

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezena roba – ukupno tis. t  21 717  62 014  20 058  65 003 83,6 92,4 104,8
Unutarnji prijevoz tis. t  17 804  50 629  16 316  52 739 82,4 91,6 104,2
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 569  4 172  1 338  4 401 87,2 85,3 105,5
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 212  3 724  1 272  3 889 98,5 105,0 104,4
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 132  3 488  1 132  3 974 82,5 100,0 113,9
Tonski kilometri mil.  3 346  9 896  3 232  10 521 85,6 96,6 106,3
Unutarnji prijevoz mil.  1 219  3 449  1 234  3 668 91,8 101,2 106,4
Otišlo u strane zemlje mil.   759  2 188   653  2 297 77,0 86,0 105,0
Došlo iz stranih zemalja mil.   564  1 926   597  2 077 77,8 105,8 107,8
Prijevoz u inozemstvu mil.   804  2 333   748  2 478 91,6 93,1 106,2
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t  12 569  33 514  10 753  34 618 84,4 85,6 103,3
Tonski kilometri mil.  2 885  8 396  2 672  8 808 84,6 92,6 104,9
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t  9 149  28 500  9 304  30 379 82,7 101,7 106,6
Tonski kilometri mil.   462  1 500   560  1 709 91,2 121,4 113,9
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (1 266)  2 806 (1 158)  2 863 111,2 91,5 102,0

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Transport nafte tis. t  1 969  5 267  1 644  4 434 107,8 83,5 84,2
Tonski kilometri  mil.   477  1 177   391  1 166 97,5 82,0 99,0
Transport plina tis. t   522  1 710   939  2 548 108,8 179,8 149,0
Tonski kilometri mil.   119   345   154   456 108,9 129,6 132,3

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezeni putnici tis.  6 938  10 597  7 479  12 347 215,9 107,8 116,5
Unutarnji prijevoz tis.  6 898  10 547  7 385  12 231 214,4 107,1 116,0
Međunarodni prijevoz tis.   40   49   93   116 504,9 232,5 234,5
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.  5 580  8 549  5 745  9 656 206,4 103,0 112,9
Putnički kilometri mil.   325   499   361   600 212,3 110,9 120,1
Unutarnji prijevoz mil.   317   489   341   576 205,5 107,7 117,7
Međunarodni prijevoz mil.   8   10   19   24 504,0 232,5 233,6
Prevezena roba tis. t  4 826  13 331  3 576  12 215 88,4 74,1 91,6
Unutarnji prijevoz tis. t   214   588   200   489 105,3 93,4 83,1
Međunarodni prijevoz tis. t  4 612  12 743  3 376  11 727 87,6 73,2 92,0
Tonski kilometri mil.  28 093  73 203  21 365  66 824 90,8 76,0 91,3
Unutarnji prijevoz mil.   58   167   53   131 103,7 91,7 78,0
Međunarodni prijevoz mil.  28 034  73 036  21 311  66 694 90,8 76,0 91,3

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. I. – IX. VII. – IX. 2022.
IV. – VI. 2022.
VII. – IX. 2022.
VII. – IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. − IX. 2021.
Prevezeni putnici tis.   512   763   958  1 859 160,1 187,1 243,6
Unutarnji prijevoz tis.   102   177   118   268 129,2 116,0 151,8
Međunarodni prijevoz tis.   410   587   840  1 591 165,6 204,7 271,2
Putnički kilometri mil.   473   668  1 214  2 260 171,7 256,9 338,3
Unutarnji prijevoz mil.   31   55   37   84 127,9 117,3 152,4
Međunarodni prijevoz mil.   441   613  1 177  2 176 173,5 266,8 355,0
Prevezeni teret t   350   954   378  1 062 112,5 108,0 111,3
Unutarnji prijevoz t   35   67   47   88 146,9 134,3 131,3
Međunarodni prijevoz t   315   887   331   974 108,9 105,1 109,8
Tonski kilometri tis.   283   797   302   880 109,4 106,7 110,4
Unutarnji prijevoz tis.   10   19   14   26 155,6 140,0 136,8
Međunarodni prijevoz tis.   273   778   288   854 107,9 105,5 109,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2022. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u svibnju 2023. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2022-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju TRAN-2022-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Od trećeg tromjesečja 2022. podaci o prometu na unutarnjim vodnim putovima prikupljaju se putem Informacijskog sustava unutarnje plovidbe (ISUP-a) Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Do trećeg tromjesečja 2022. podaci su se prikupljali izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke su dostavljale lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima.

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
   
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat, Ninoslava Podnar i Laura Ćelić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti