Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. prosinca 2022.
KUL-2022-2-1

ISSN 1334-0557

UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVNO IZVOĐENJE
U SEZONI 2021./2022.

Postupni oporavak izvedbenih umjetnosti nakon koronakrize u sezoni 2021./2022.

U sezoni od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022. ukupno je radilo 140 kazališta. Dio profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji imao je stalne scene, tako da je uz 80 profesionalnih kazališta radilo i 12 stalnih scena te 27 profesionalnih kazališta za djecu. Od toga je bilo 7 lutkarskih kazališta. U sezoni 2021./2022. aktivna su bila 33 amaterska kazališta. Popuštanjem epidemioloških mjera u sezoni 2021./2022. uočava se postupni povratak posjetitelja u kazališta, pa se samim time povećao i broj aktivnih kazališta. Taj trend pogotovo je vidljiv kod amaterskih kazališta kojih u odnosu na sezonu 2020./2021. ima 57% više.

Povratak predstava i posjetitelja u kazališta

Ukupno su izvedene 9 243 predstave, što je za 73% više nego u prethodnoj sezoni. Na predstavama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu bilo je 1 149 037 posjetitelja, što je za 160% više nego u sezoni 2020./2021. U svim kazalištima izvedeno je 1 311 djela. Od toga je bilo 830 djela domaćih autora, odnosno 63%.

Nakon iznimno teške kazališne sezone 2020./2021. zbog epidemioloških mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID-19 uslijedila je bolja sezona za izvedbene umjetnosti po broju izvedenih predstava i broju posjetitelja. Profesionalna kazališta za sve uzraste izvela su u Hrvatskoj i inozemstvu 41% više predstava te su imala 116% više posjetitelja nego u prethodnoj sezoni.

Amaterska kazališta izvela su 469 predstava, što je 215% više predstava nego u sezoni 2020./2021., kada su izvela 149 predstava.

U sezoni 2021./2022. predstave amaterskih kazališta imala su 65 369 posjetitelja, što je 534% više posjetitelja u odnosu na sezonu 2020./2021., kada je bilo 10 312 posjetitelja.

Profesionalna kazališta za djecu izvela su 135% više predstava i imala su 280% više posjetitelja u odnosu na broj predstava i posjetitelja u prijašnjoj sezoni.

Osjetan oporavak koncertne sezone za profesionalne ansamble, orkestre i zborove

U sezoni 2021./2022. bilo je aktivno 33 profesionalnih orkestara i ansambala, od toga 6 simfonijskih i velikih orkestara, 6 komornih orkestara te 21 komorni ansambl. Izvedeno je 573 koncerta, priredbi i proslava sa 151 698 posjetitelja.

U odnosu na sezonu 2020./2021. izvedeno je 31% više koncerata, a broj posjetitelja povećao se za 181%.

Profesionalni zbor održao je 24 koncerta, tj. dva koncerta više nego u prijašnjoj sezoni. Na njima je bilo 7 650 posjetitelja, odnosno za 226% više publike nego u sezoni 2020./2021.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" izveo je 71 koncert, odnosno priredbu, što je za 137% više nego u prijašnjoj sezoni, kada ih je bilo izvedeno samo 30. Na njima je bilo 48 900 posjetitelja, odnosno za 248% više publike nego u sezoni 2020./2021.

Povratak gostovanja izvedbenih umjetnosti u inozemstvu

Zamjetan je porast broja gostovanja hrvatskih kazališta, ansambala, orkestara i zborova u ovoj sezoni. U odnosu na sezonu 2020./2021., u kojoj su se drastično smanjila gostovanja izvan granica Republike Hrvatske te amaterska kazališta i profesionalni zbor nisu gostovali, u ovoj sezoni gostovanja su na približno istoj razini kao i prije koronakrize. Posjetitelja predstava profesionalnih kazališta u inozemstvu u sezoni 2021./2022. bilo je 277% više nego u sezoni 2020./2021., također je bilo 91% više posjetitelja predstava dječjih kazališta te 3 700 posjetitelja na gostovanjima amaterskih kazališta izvan Republike Hrvatske. Broj posjetitelja koncerata u inozemstvu profesionalnih orkestara i ansambala u odnosu na sezonu 2020./2021. također je porastao, za 256%.

 

1. KAZALIŠTA

1.1. BROJ KAZALIŠTA I SJEDALA, ZAPOSLENICI, ČLANOVI AMATERI I DJECA U SEZONI 2021./2022.

     Broj kazališta Broj sjedala Zaposlenici Amateri Djeca Ostalo osoblje Osoblje angažirano prema ugovoru
ukupno od toga umjetnici ukupno od toga umjetnici
Ukupno   140  22 731  2 468  1 316   617   593  1 022   88  2 858
Muškarci : :  1 264   674   216   207   185   43  1 489
Žene : :  1 204   642   401   386   837   45  1 369
Profesionalna kazališta   80  13 821  2 194  1 173   125   119   501   45  2 365
Profesionalna kazališta za djecu   27  3 396   252   133   5   5   158 -   433
Amaterska kazališta   33  5 514   22   10   487   469   363   43   60

1.2. IZVEDENA DJELA PREMA PODRIJETLU AUTORA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2021./2022.

    Podrijetlo autora Izvedena djela Rad kazališta u Republici Hrvatskoj Gostovanja u inozemstvu
predstave posjetitelji predstave posjetitelji
ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta ukupno na gostovanjima izvan mjesta sjedišta
Ukupno svega  1 311  9 010  3 373 1 097 502  406 004   233  51 535
  domaći   830  5 948  2 585  668 823  293 769   123  19 828
Profesionalna kazališta svega   802  4 669  1 646  685 278  244 014   187  44 468
  domaći   454  2 722   963  374 151  148 100   87  14 171
Profesionalna kazališta za djecu svega   335  3 892  1 574  350 555  138 487   26  3 367
  domaći   233  2 826  1 475  240 980  122 786   20  2 397
Amaterska kazališta svega   174   449   153  61 669  23 503   20  3 700
  domaći   143   400   147  53 692  22 883   16  3 260

1.3. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2021./2022.

   Podrijetlo autora Ukupno Izvedena djela prema vrsti
drama komedija opera opereta mjuzikl plesne izvedbe balet predstava za djecu lutkarska predstava ostale vrste
Ukupno                        
Izvedena djela svega  1 311   268   220   35   1   9   82   32   370   146   148
  domaći   830   153   149   5 -   5   65   10   259   108   76
  strani   481   115   71   30   1   4   17   22   111   38   72
Predstave svega  9 243  1 340  1 695   134   4   43   239   176  3 204  2 001   407
  domaći  6 071   821  1 120   19 -   16   197   37  2 247  1 374   238
  strani  3 172   519   575   115   4   27   42   139   957   627   169
Posjetitelji svega 1 149 037  171 113  299 431  52 676   902  11 153  16 437  63 664  306 434  163 053  64 174
  domaći  688 651  103 552  203 551  6 952 -  3 657  11 405  10 136  208 752  110 685  29 961
  strani  460 386  67 561  95 880  45 724   902  7 496  5 032  53 528  97 682  52 368  34 213
Profesionalna kazališta                      
Izvedena djela svega   802   232   165   35   1   8   81   30   107   30   113
  domaći   454   126   103   5 -   4   65   8   62   29   52
  strani   348   106   62   30   1   4   16   22   45   1   61
Predstave svega  4 856  1 269  1 534   134   4   40   235   172   905   266   297
  domaći  2 809   762   968   19 -   13   197   33   389   257   171
  strani  2 047   507   566   115   4   27   38   139   516   9   126
Posjetitelji svega  729 746  161 097  275 017  52 676   902  10 503  16 187  62 890  85 760  16 676  48 038
  domaći  388 322  95 403  180 580  6 952 -  3 007  11 405  9 362  41 267  15 421  24 925
  strani  341 424  65 694  94 437  45 724   902  7 496  4 782  53 528  44 493  1 255  23 113
Profesionalna kazališta za djecu                    
Izvedena djela svega   335   5   2 - - - -   2   199   107   20
  domaći   233   5   2 - - - -   2   144   71   9
  strani   102 - - - - - - -   55   36   11
Predstave svega  3 918   11   19 - - - -   4  2 112  1 710   62
  domaći  2 846   11   19 - - - -   4  1 700  1 093   19
  strani  1 072 -   - - - - -   412   617   43
Posjetitelji svega  353 922   469  3 478 - - - -   774  192 646  142 694  13 861
  domaći  243 377   469  3 478 - - - -   774  144 237  91 658  2 761
  strani  110 545 - - - - - - -  48 409  51 036  11 100
Amaterska kazališta                      
Izvedena djela svega   174   31   53 - -   1   1 -   64   9   15
  domaći   143   22   44 - -   1 - -   53   8   15
  strani   31   9   9 - - -   1 -   11   1 -
Predstave svega   469   60   142 - -   3   4 -   187   25   48
  domaći   416   50   133 - -   3 - -   158   24   48
  strani   53   10   9 - - -   4 -   29   1 -
Posjetitelji svega  65 369  9 547  20 936 - -   650   250 -  28 028  3 683  2 275
  domaći  56 952  7 680  19 493 - -   650 - -  23 248  3 606  2 275
  strani  8 417  1 867  1 443 - - -   250 -  4 780   77 -

1.4. IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2021./2022.

     Profesionalna kazališta Profesionalna kazališta za djecu Amaterska kazališta
izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji izvedena djela predstave posjetitelji
Ukupno 1331)   187  44 468 181)   26  3 367 131)   20  3 800
Austrija   3   3   600   1   1   70 - - -
Belgija - - - - - -   2   4   500
Bosna i Hercegovina   31   49  8 065   4   10  1 080   5   9  2 050
Bugarska   1   1   75 - - - - - -
Crna Gora   12   13  2 210   2   2   600 - - -
Češka   1   1   150 - - -   1   1   90
Finska   4   7  12 086 - - - - - -
Francuska   1   1   160 - - - - - -
Gruzija   1   1   100 - - - - - -
Italija   9   13  1 020 - - -   1   2   550
Izrael   1   1   600 - - - - - -
Latvija   1   1   82 - - - - - -
Litva   2   2   700 - - - - - -
Mađarska   5   6  1 377   4   4   430 - - -
Njemačka   3   8  3 266 - - -   1   1   100
Poljska   3   3  1 014   1   2   100 - - -
Portugal - - - - - -   1   1   300
Rumunjska   1   1   213 - - - - - -
Sjeverna Makedonija2)   5   6   981 - - - - - -
Slovenija   19   20  3 688   2   2   350 - - -
Srbija   27   46  7 686   3   3   637   2   2   210
Švicarska   1   2   122 - - - - - -
Turska   1   1   76 - - - - - -
Ukrajina   1   1   197   1   2   100 - - -

1) Zbroj izvedenih djela ne mora biti isti kao u retku "ukupno" jer jedno djelo može biti izvedeno na nekoliko mjesta.
2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

2. PROFESIONALNI ORKESTRI, ANSAMBLI I ZBOR, ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE "LADO"

2.1. ZAPOSLENICI U SEZONI 2021./2022.

     Orkestri, ansambli, zbor Zaposlenici Osoblje angažirano prema ugovoru
svega muškarci žene s punim radnim vremenom umjetnici ostali svega muškarci žene
ukupno dirigenti
Profesionalni orkestri i ansambli 33 489 297 192 485 428 1 61 1.156 662 494
Simfonijski i veliki orkestri 6 368 238 130 364 330 1 38 451 277 174
Komorni orkestri 6 1 - 1 1 - - 1 468 242 226
Komorni ansambli 21 3 1 2 3 1 - 2 166 95 71
Profesionalni zbor 1 40 17 23 40 37 - 3 54 35 19
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" 1 77 41 36 77 60 - 17 17 13 4

2.2. KONCERTI, PRIREDBE I PROSLAVE TE POSJETITELJI U SEZONI 2021./2022.

     Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji koncerti, priredbe i proslave posjetitelji
Ukupno   573  151 698   24  7 650   71  48 900
Koncerti   482  124 508   21  6 350   69  48 600
U sjedištu   237  69 338   17  5 000   6   600
Na gostovanju u zemlji   203  37 470   2   350   43  40 000
Na gostovanju u inozemstvu   42  17 700   2  1 000   20  8 000
Sudjelovanje na priredbama i proslavama   91  27 190   3  1 300   3   300

2.3. KONCERTI I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2021./2022.

    Profesionalni orkestri i ansambli Profesionalni zbor Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado"
gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji gostovanja koncerti posjetitelji
Ukupno   29   42  17 900   1   2  1 000   5   20  8 000
Austrija   2   2   450 - - - - - -
Belgija   1   1   400 - - - - - -
Bosna i Hercegovina   4   4   970 - - - - - -
Crna Gora   2   2   190 - - - - - -
Čile   1   1   350 - - - - - -
Finska   1   2   120 - - - - - -
Francuska   2   5  5 500 - - - - - -
Italija   2   2   600 - - -   2   3  1 200
Mađarska   1   1   200 - - -   1   1   800
Nizozemska   1   1   200 - - - - - -
Njemačka   1   1   700   1   2  1 000   1   1  1 000
Rumunjska   1   2   150 - - - - - -
Saudijska Arabija - - - - - -   1   15  5 000
Slovenija   8   11  4 070 - - - - - -
Španjolska   1   1   100 - - - - - -
Ujedinjena Kraljevina   1   6  3 900 - - - - - -

G-1. PREDSTAVE I KONCERTI U SEZONI U 2021./2022.

G-2. POSJETITELJI PREDSTAVA I KONCERATA U POSLJEDNJIH ŠEST SEZONA

G-3. POSJETITELJI HRVATSKIH PREDSTAVA I KONCERATA U INOZEMSTVU – USPOREDBA SEZONA 2020./2021. I 2021./2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade statističkih izvještaja koje na Godišnjem izvještaju kazališta (obrazac KU-1) ispunjavaju profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta. Na Godišnjem izvještaju profesionalnih orkestara, ansambala i zborova (obrazac KU-2) podatke ispunjavaju profesionalni orkestri, ansambli i zborovi, a na Godišnjem izvještaju profesionalnih ansambala narodnih plesova i pjesama (obrazac KU-3) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado".

Obuhvat i usporedivost

Istraživanje obuhvaća profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta, profesionalne orkestre, ansamble i zborove na teritoriju Republike Hrvatske koji su radili u sezoni 2021./2022. te Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado". Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih sezona.

Definicije i objašnjenja

Profesionalno kazalište jest kulturno-umjetnička ustanova odnosno umjetnička organizacija sa stalnim profesionalnim ansamblom ili profesionalnim ansamblom koji se angažira za pojedine predstave prema ugovoru.

Profesionalno kazalište za djecu jest profesionalno kazalište koje redovito daje predstave za djecu, a u njima osim profesionalnih zaposlenika mogu sudjelovati i djeca.

Amatersko kazalište jest kazalište u čijem su ansamblu većinom amateri. Amatersko kazalište može biti samostalno, u sastavu udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, doma kulture i slično.

Scena je posebno izdvojen kazališni prostor unutar kazališne kuće ili na drugoj lokaciji na kojemu profesionalni ansambl daje kazališne predstave.

Profesionalni orkestri i zborovi jesu sastavi profesionalnih glazbenika/pjevača, stalno zaposlenih ili zaposlenih prema ugovoru.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" jest profesionalna ustanova čiji je cilj prikupljanje izvornoga nacionalnog folklora i umjetničko prikazivanje narodnih plesova, glazbe i pjesme.

Koncert je javni nastup koji ispunjava puni program jedne priredbe, a sudjelovanje na priredbama i proslavama odnosi se samo na dio programa.

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
   
Znakovi  
- nema pojave
: pojava nije moguća

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti