Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. svibnja 2022.
KUL-2022-4-1

ISSN 1334-0557

KINEMATOGRAFIJA U 2021.

U 2021. je radilo 76 kinematografa. Od ukupnog broja stalnih kinematografa, 46 ih ima jednu dvoranu/ekran, a 24 ih je s više dvorana. Bilo je 19 samostalnih kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata 55 kinematografa, i to 12 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 33 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 12 u sastavu drugih ustanova/poduzeća.

Postupan oporavak kinematografa u 2021.

Nakon 2020., kada je zbog pandemije bolesti COVID-19 velik dio godine nositeljima svih kulturnih djelatnosti rad bio onemogućen, 2021. je donijela pomak nabolje. Većina kinematografa bila je otvorena cijele godine, osim sezonskih kina i kinematografa u potresom pogođenomu području Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na 2020. broj predstava u 2021. veći je za 68% i bilo je 64% više posjetitelja. Bez obzira na znatan porast broja predstava i posjetitelja u protekloj godini, taj broj ipak još nije dosegnuo onaj iz 2019. godine te se u odnosu na prethodnu godinu još vidi pad broja predstava od 12% i broja posjetitelja od čak 51%.

U ljetnim kinima, u kojima je 2020. broj predstava i posjetitelja blago porastao, u 2021.u odnosu na tu godinu taj je broj pao. S popuštanjem mjera i otvaranjem kina na zatvorenome trend ljetnih kina pao je za 66% u broju predstava i za 48% u broju posjetitelja u odnosu na prethodnu godinu. Uz ljetna kina, četiri kinooperatera sa stalnom dvoranom imalo je, uz svoje standardne projekcije u zatvorenoj dvorani, i gostujuće projekcije na otvorenim površinama.

U 2021. udio predstava domaćih filmova bio je 4%, a posjetitelja tih predstava 6%.

Prihod kinematografa od prodaje ulaznica

Rast broja predstava i posjetitelja prati i rast prihoda od prodaje ulaznica. Ukupno gledajući sva kina, prihod im je porastao za 87% u odnosu na 2020. Najveći rast prihoda imala su kina s više dvorana, njih 96%, dok su kina s jednom dvoranom imala porast od 14%. Pad prihoda od prodaje ulaznica, koji je očekivan zbog pada broja posjetitelja, imala su ljetna i putujuća kina, i to za 12% u usporedbi s 2020.

U odnosu na 2019., godinu prije početka krize zbog pandemije bolesti COVID-19, ukupni prihodi od prodaje ulaznica u 2020. još su u padu, za 45%. Podaci za 2021. pokazuju postupan oporavak nakon 2020. godine, koja je u svim kulturnim djelatnostima bila puna izazova.

G-1. KINEMATOGRAFI PO ŽUPANIJAMA U 2021.

1. KINEMATOGRAFI, SJEDALA, PREDSTAVE, GLEDATELJI I ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U 2021.

Županija Kinematografi Dvorane/ekrani Sjedala Predstave Gledatelji Zaposleni
ukupno od toga s punim radnim vremenom
Republika Hrvatska   76   180  34 461  166 739 2 466 331   455   435
Zagrebačka   3   4   838  2 385  31 261   18   18
Krapinsko-zagorska   1   1   234   151  3 219   3   2
Sisačko-moslavačka   3   3   858   340  10 511   25   25
Karlovačka   3   3   858   199  6 526   6   6
Varaždinska   3   8  1 162  8 241  110 009   12   12
Koprivničko-križevačka   1   1   192   991  15 276   4   4
Bjelovarsko-bilogorska   2   2   433   866  25 402   9   9
Primorsko-goranska   9   19  3 903  11 315  189 594   53   53
Ličko-senjska   2   2   467   152  2 639   6   6
Virovitičko-podravska   1   2   316   423  9 098   7   7
Požeško-slavonska   1   1   290   110  1 576   5   1
Brodsko-posavska   1   4   512  5 933  58 097   8   8
Zadarska   1   6   980  8 712  87 980   7   7
Osječko-baranjska   5   14  2 566  15 363  173 602   29   28
Šibensko-kninska   2   6   857  7 566  54 832   9   8
Vukovarsko-srijemska   1   3   419  4 437  31 897   7   7
Splitsko-dalmatinska   15   33  5 817  30 538  395 446   84   74
Istarska   6   8  1 857  6 301  108 862   26   24
Dubrovačko-neretvanska   6   11  2 395  5 486  65 524   41   41
Međimurska   2   2   864   610  9 946   26   25
Grad Zagreb   8   47  8 643  56 620 1 075 034   70   70

2. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ORGANIZACIJSKOM OBLIKU I BROJU DVORANA/EKRANA U 2021.

    Kinematografi Prema organizacijskom obliku Broj dvorana/ ekrana
ukupno digitalizirani samostalni u sastavu
poduzeća za prikazivanje filmova kulturno-obrazovnih ustanova drugih ustanova/ poduzeća
Ukupno 76 76 19 12 33 12 180
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 46 8 1 27 10 46
Stalni s više dvorana/ekrana 24 24 10 11 3 - 129
Ljetni 5 5 1 - 3 1 5
Pokretni 1 1 - - - 1 -

3. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I BROJU MJESECI U KOJIMA PRIKAZUJU PREDSTAVE U 2021.

   Ukupno Kinematografi prema broju mjeseci
povremeno 2 mjeseca i manje 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 cijele godine
Ukupno 76 - 4 7 5 1 7 11 41
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 - 2 4 4 1 6 10 19
Stalni s više dvorana/ekrana 24 - - 1 - - - 1 22
Ljetni 5 - 2 1 1 - 1 - -
Pokretni 1 - - 1 - - - - -

4. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I PROSJEČNOM BROJU PRIKAZANIH PREDSTAVA U TJEDNU U 2021.

    Ukupno Kinematografi prema prosječnom broju predstava u tjednu
1 – 3 4 – 10 11 – 20 21 – 40 41 – 100 101 – 200 201 i više
Ukupno 76 27 25 4 3 5 7 5
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 23 19 3 1 - - -
Stalni s više dvorana/ekrana 24 1 3 1 2 5 7 5
Ljetni 5 3 2 - - - - -
Pokretni 1 - 1 - - - - -

5. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, BROJU SJEDALA, PREDSTAVAMA I GLEDATELJIMA U 2021.

   Kinematografi Sjedala Predstave Gledatelji
ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova
Ukupno   76  34 461  166 739  5 911  160 828 2 466 331  145 588 2 320 743
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   46  11 841  11 148   626  10 522  248 195  18 831  229 364
Stalni s više dvorana/ekrana   24  21 660  155 266  5 254  150 012 2 197 579  123 760 2 073 819
Ljetni   5   960   279   27   252  17 417  2 862  14 555
Pokretni   1 -   46   4   42  3 140   135  3 005

5.1. KINEMATOGRAFI S POVREMENIM PREDSTAVAMA NA OTVORENOME U 2021.

    Kinematografi Broj lokacija Broj predstava Broj posjetitelja
Ukupno   4   4   36  1 729
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   4   4   36  1 729

6. KINEMATOGRAFI PREMA BROJU SJEDALA U 2021.

Kinematografi Broj sjedala
do 100 sjedala 101 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501 – 600 601 – 1 000 1 001 – 1 500 1 501 – 2 000 2 001 i više
75 5 13 23 8 6 6 7 3 3 1
  Struktura, %
100 7 17 31 11 8 8 9 4 4 1

7. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ZAPOSLENIMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU, KINOOPERATERI I VOLONTERI U 2021.

     Zaposleni S punim radnim vremenom Volonteri
ukupno od toga ukupno od toga
žene kinooperateri žene kinooperateri
Ukupno 455 244 65 435 235 64 36
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 233 115 47 213 106 46 22
Stalni s više dvorana/ekrana 197 119 16 197 119 16 -
Ljetni 20 8 2 20 8 2 11
Pokretni 5 2 - 5 2 - 3

8. KINEMATOGRAFI I KINOPROJEKTORI PREMA VRSTI I GODINI PROIZVODNJE U 2021.

     Kinematografi prema broju kinoprojektora Kinoprojektori
ukupno s jednim kinoprojektorom s dva kinoprojektora s tri ili više kinoprojektora ukupno prema širini filmske vrpce prema godini proizvodnje
16 mm 35 mm 70 mm digitalni do 1990. 1991. – 2010. 2011. – 2021.
Ukupno 76 38 15 23 211 2 19 - 190 8 37 164
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 31 12 3 70 2 15 - 53 8 12 48
Stalni s više dvorana/ekrana 24 1 3 20 135 - 4 - 131 - 25 110
Ljetni 5 5 - - 5 - - - 5 - - 5
Pokretni 1 1 - - 1 - - - 1 - - 1

9. PRIHODI KINEMATOGRAFA OD PRODAJE ULAZNICA, USPOREDBA 2020. I 2021.

     Prihodi od prodaje ulaznica u 2020. Prihodi od prodaje ulaznica u 2021.
redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto prihod
bruto neto bruto neto
Ukupno 47 474 883 45 219 145  252 302 88 668 045 84 521 652  721 447
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 4 275 031 4 085 886  39 119 4 866 548 4 690 508  609 929
Stalni s više dvorana/ekrana 42 573 429 40 537 756  208 758 83 250 652 79 306 550  111 518
Ljetni i pokretni  626 423  595 503  4 425  550 845  524 594 -

10. FILMOVI I VIDEOFILMOVI U PROMETU PREMA ZEMLJI PODRIJETLA FILMA U 2021.

   Ukupno filmova1) Zemlja podrijetla filma
Hrvatska Danska Francuska Hong Kong – Kina Italija Kanada Norveška  Njemačka Ruminjska SAD Španjolska Švicarska Ujedinjena Kraljevina ostale zemlje
Distributeri filmova   745   16   14   70   4   21   40   6   31   4   370   10   5   62 922)
Distributeri videofilmova  1 022   10   29   113   24   23   24   28   50   14   377   22   15   96 1973)

1) Podaci se odnose na sve filmove i videofilmove koji su bili u prometu u 2020. bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju.
2) Ostale zemlje: Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Filipini, Finska, Hong Kong – Kina, Indija, Iran, Irska, Island, Japan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kina, Libanon, Mađarska, Malezija, Maroko, Nizozemska, Peru, Poljska, Rusija, Srbija i Švedska.
3) Ostale zemlje: Afganistan, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Finska, Filipini, Grčka, Gruzija, Indija, Iran, Irska, Island, Izrael, Japan, Južna Koreja, Kambođa, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Libanon, Litva, Mađarska, Meksiko, Mongolija, Novi Zeland, Poljska, Portugal, Rusija, Singapur, Srbija, Švedska, Švicarska, Tajland, Tunis, Turska, Ukrajina, Saudijska Arabija i Somalija

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5) i izdavači videodjela na Godišnjem izvještaju o audiovizualnim djelima (obrazac NKL-5/1).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinematografi, poslovni subjekti za promet filmova i izdavači. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Kinematografom se smatra dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova.

Stalni kinematografi prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.

Ljetni kinematografi prikazuju filmove na otvorenome stalnom prostoru.

Pokretni kinematografi nemaju stalnu dvoranu, nego prikazuju filmove u mjestu ili izvan mjesta sjedišta, u dvorani ili na otvorenom prostoru.

Kinematografska predstava jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcija cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.

Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.

Audiovizualna djela (filmovi i videofilmovi) jesu kinematografska i slična djela koja se u svojem stvaranju koriste postupkom analognim kinematografiji, bez obzira na tehniku snimanja i sadržaj.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
mm milimetar
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Gordana Bralić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti