Priopćenje

Godina: LVIII..
Zagreb, 24. svibnja 2021.
KUL-2021-4-1

ISSN 1334-0557

KINEMATOGRAFIJA U 2020.

U 2020. radilo je 75 kinematografa. Od ukupnog broja stalnih kinematografa, 46 ih ima jednu dvoranu/ekran, a 22 ih je s više dvorana. Bilo je 18 samostalnih kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata 57 kinematografa, i to 11 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 34 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 12 u sastavu drugih ustanova/poduzeća.

Utjecaj pandemijske krize na rad kinematografa

Zbog zatvaranja svih kulturno-obrazovnih institucija u 2020. najveći broj kinematografa, čak njih 51%, radilo je od sedam do deset mjeseci u 2020. U odnosu na 2019. broj predstava manji je za 48% i bilo je 70% manje posjetitelja. Na razini svih županija vidi se znatan pad u broju predstava i posjetitelja, osim u Karlovačkoj županiji, u kojoj se pak broj predstava i posjetitelja povećao u odnosu na 2019.

Zanimljiv je podatak da je u ljetnim kinima, kojih je u Republici Hrvatskoj šest, vladao suprotan trend. Oni su, naime, u odnosu na 2019. 108% više predstava te 53% više posjetitelja. Iz toga je vidljivo da se mnogo više posjetitelja u ovim okolnostima, zbog epidemioloških mjera, odlučilo za gledanje filmova na otvorenome. Također, iznimno u ovoj pandemijskoj godini, pet kinooperatera sa stalnom dvoranom imalo je, uz svoje standardne projekcije u zatvorenoj dvorani, i gostujuće vanjske projekcije.

Udio predstava i posjetitelja domaćeg filma u 2020. bio je 2%.

Znatan pad prihoda od prodaje ulaznica

Uz znatan pad samih predstava i posjetitelja, kinooperateri su u 2020. imali znatan pad prihoda od prodaje ulaznica. U 2020. ukupni bruto prihod bio je manji za 70% u odnosu na godinu prije.

Najmanji pad prihoda imala su ljetna i putujuća kina, gdje pad bruto prihoda iznosi 11% u odnosu na 2019.

Također, vidljiv je znatan pad alternativnog sadržaja u kinodvoranama, kao što su baleti, opere, koncerti, te drastičan pad prihoda od takvih sadržaja, koji su zaradili samo 19% prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Pad prihoda neminovno je prouzročio i pad zaposlenih u kinima, tako da je u 2020. ukupno bilo 14% manje zaposlenih u kinima u odnosu na godinu prije.

G-1. KINEMATOGRAFI PO ŽUPANIJAMA U 2020.

1. KINEMATOGRAFI, SJEDALA, PREDSTAVE, GLEDATELJI I ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U 2020.

Županija Kinematografi Dvorane/ekrani Sjedala Predstave Gledatelji Zaposleni
ukupno od toga s punim radnim vremenom
Republika Hrvatska   75   174  34 303  99 106 1 503 306   451   390
Zagrebačka   3   4   838  1 036  24 121   14   14
Krapinsko-zagorska   1   1   234   113  2 081   3   2
Sisačko-moslavačka   4   4  1 308   473  12 808   29   29
Karlovačka   2   2   609   136  5 378   4   4
Varaždinska   3   8  1 162  4 390  60 223   9   9
Koprivničko-križevačka   1   1   192   755  11 112   4   4
Bjelovarsko-bilogorska   2   2   433   677  20 718   10   10
Primorsko-goranska   8   17  3 758  7 429  125 413   48   45
Ličko-senjska   2   2   467   111  4 072   6   6
Virovitičko-podravska   1   2   316   271  4 696   7   7
Požeško-slavonska   1   1   290   87  1 233   9   1
Brodsko-posavska   1   4   512  3 353  31 528   6   6
Zadarska   1   6   980  5 049  49 176   5   5
Osječko-baranjska   5   13  2 536  8 765  95 115   23   22
Šibensko-kninska   2   6   857  4 378  31 209   7   6
Vukovarsko-srijemska   1   3   419  2 539  16 595   6   6
Splitsko-dalmatinska   15   33  6 105  17 046  236 612   86   51
Istarska   6   8  1 793  3 914  68 240   23   18
Dubrovačko-neretvanska   6   8  2 425  3 401  45 003   43   37
Međimurska   2   2   426   419  9 459   25   24
Grad Zagreb   8   47  8 643  34 764  648 514   84   84

2. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ORGANIZACIJSKOM OBLIKU I BROJU DVORANA/EKRANA U 2020.

   Kinematografi Prema organizacijskom obliku Broj dvorana/ ekrana
ukupno digitalizirani samostalni u sastavu
poduzeća za prikazivanje filmova kulturno-obrazovnih ustanova drugih ustanova/ poduzeća
Ukupno 75 75 18 11 34 12 174
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 46 7 2 27 10 46
Stalni s više dvorana/ekrana 22 22 10 9 3 - 122
Ljetni 6 6 1 - 4 1 6
Pokretni 1 1 - - - 1 -

3. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I BROJU MJESECI U KOJIMA PRIKAZUJU PREDSTAVE U 2020.

                   
    Ukupno Kinematografi prema broju mjeseci
povremeno 2 mjeseca i manje 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 cijele godine
Ukupno 75 - 3 8 5 24 14 7 14
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 - 1 5 5 8 12 5 10
Stalni s više dvorana/ekrana 22 - - - - 15 1 2 4
Ljetni 6 - 2 3 - - 1 - -
Pokretni 1 - - - - 1 - - -

4. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI I PROSJEČNOM BROJU PRIKAZANIH PREDSTAVA U TJEDNU U 2020.

   Ukupno Kinematografi prema prosječnom broju predstava u tjednu
1 – 3 4 – 10 11 – 20 21 – 40 41 – 100 101 – 200 201 i više
Ukupno 75 28 23 5 3 4 6 6
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 23 18 3 2 - - -
Stalni s više dvorana/ekrana 22 1 3 1 1 4 6 6
Ljetni 6 3 2 1 - - - -
Pokretni 1 1 - - - - - -

5. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, BROJU SJEDALA, PREDSTAVAMA I GLEDATELJIMA U 2020.

   Kinematografi Sjedala Predstave Gledatelji
ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova
Ukupno   75  34 303  99 106  2 422  96 648 1 503 306  31 953 1 471 353
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   46  11 876  9 031   549  8 482  211 914  13 168  198 746
Stalni s više dvorana/ekrana   22  20 636  89 189  1 802  87 348 1 253 869  14 843 1 239 026
Ljetni   6  1 791   822   56   766  33 295  3 177  30 118
Pokretni   1 -   64   15   49  4 228   765  3 463

5.1. KINEMATOGRAFI S POVREMENIM PREDSTAVAMA NA OTVORENOME U 2020.

    Kinematografi Broj lokacija Broj predstava Broj posjetitelja
Ukupno   5   24   31  2 960
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   3   20   27  2 562
Stalni s više dvorana/ekrana   2   4   4   398

6. KINEMATOGRAFI PREMA BROJU SJEDALA U 2020.

Kinematografi Broj sjedala
do 100 sjedala 101 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501 – 600 601 – 1 000 1 001 – 1 500 1 501 – 2 000 2 001 i više
74 5 13 21 10 6 5 7 3 3 1
  Struktura, %
100 7 18 28 14 8 7 9 4 4 1

7. KINEMATOGRAFI PREMA VRSTI, ZAPOSLENIMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU, KINOOPERATERI I VOLONTERI U 2020.

    Zaposleni S punim radnim vremenom Volonteri
ukupno od toga ukupno od toga
žene kinooperateri žene kinooperateri
Ukupno 451 240 74 390 219 69 41
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 233 113 49 189 95 45 27
Stalni s više dvorana/ekrana 179 114 20 177 114 19 -
Ljetni 34 12 5 19 9 5 11
Pokretni 5 1 - 5 1 - 3

8. KINEMATOGRAFI I KINOPROJEKTORI PREMA VRSTI I GODINI PROIZVODNJE U 2020.

    Kinematografi prema broju kinoprojektora Kinoprojektori
ukupno s jednim kinoprojektorom s dva kinoprojektora s tri ili više kinoprojektora ukupno prema širini filmske vrpce prema godini proizvodnje
16 mm 35 mm 70 mm digitalni do 1990. 1991. – 2010. 2011. – 2019.
Ukupno 75 36 17 22 208 2 22 - 184 9 38 161
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 46 30 11 5 72 2 18 - 52 9 14 49
Stalni s više dvorana/ekrana 22 1 4 17 127 - 4 - 123 - 23 104
Ljetni 6 5 1 - 7 - - - 7 - 1 6
Pokretni 1 - 1 - 2 - - - 2 - - 2

9. PRIHODI KINEMATOGRAFA OD PRODAJE ULAZNICA, USPOREDBA 2019. I 2020.

    Prihodi od prodaje ulaznica u 2019. Prihodi od prodaje ulaznica u 2020. Udio prihoda od prodaje ulaznica u 2020. u odnosu 2019. (%)
redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto prihod redoviti kinematografski sadržaj alternativni sadržaj, bruto
bruto neto bruto neto bruto prihod neto prihod
Ukupno 160 365 123 152 799 361 1 351 524 47 474.883 45 219 145 252 302 29,6 29,6 18,7
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 11 735 344 11 179 741 561 286 4 275.031 4 085 886 39 119 36,4 36,5 7
Stalni s više dvorana/ekrana 147 832 398 140 860 226 790 238 42 573 429 40 537 756 208 758 28,8 28,8 26,4
Ljetni i pokretni 797 381 759 394 - 626 423 595 503 4 425 78,6 78,4 -

10. FILMOVI I VIDEOFILMOVI U PROMETU PREMA ZEMLJI PODRIJETLA FILMA U 2020.

   Ukupno filmova1) Zemlja podrijetla filma
Hrvatska Češka Francuska Irska Italija Kanada Nizozemska Njemačka Norveška SAD Španjolska Švicarska Ujedinjena Kraljevina ostale zemlje
Distributeri filmova 797 21 4 108 4 20 20 2 35 16 350 17 2 74 1242)
Distributeri videofilmova  1 377 478 125 72 28 17 64 79 71 14 222 7 15 67 1183)

1) Podaci se odnose na sve filmove i videofilmove koji su bili u prometu u 2020. bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju.
2) Ostale zemlje: Afganistan, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Čile, Filipini, Grčka, Hong Kong – Kina, Indija, Iran, Island, Izrael, Japan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kazahstan, Kirgistan, Kina, Libanon, Mađarska, Meksiko, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Srbija, Švedska, Tajland i Turska.
3) Ostale zemlje: Afganistan, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Danska, Finska, Filipini, Hong Kong – Kina, Iran, Island, Japan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kina, Libanon, Meksiko, Nigerija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija i Švedska.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5) i izdavači videodjela na Godišnjem izvještaju o audiovizualnim djelima (obrazac NKL-5/1).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinematografi, poslovni subjekti za promet filmova i izdavači. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Kinematografom se smatra dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova.

Stalni kinematografi prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.

Ljetni kinematografi prikazuju filmove na otvorenome stalnom prostoru.

Pokretni kinematografi nemaju stalnu dvoranu, nego prikazuju filmove u mjestu ili izvan mjesta sjedišta, u dvorani ili na otvorenom prostoru.

Kinematografska predstava jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcija cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.

Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.

Audiovizualna djela (filmovi i videofilmovi) jesu kinematografska i slična djela koja se u svom stvaranju koriste postupkom analognim kinematografiji, bez obzira na tehniku snimanja i sadržaj.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2020.

 

Kratice

mm milimetar
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti