Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
TUR-2021-1-1/2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U VELJAČI 2021.1)

Kontinuirani pad dolazaka i noćenja turista od ožujka 2020. nastavio se i u veljači 2021.

I u veljači 2021. nastavlja se pad dolazaka i noćenja turista prouzročen pandemijom bolesti COVID-19. U komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je samo 104 tisuće dolazaka i 245 tisuća noćenja turista. U odnosu na veljaču 2020. ostvareno je 62,7% manje dolazaka i 59,8% manje noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 84 tisuće dolazaka i 166 tisuća noćenja, što je 21,6% manje dolazaka i 22,6% manje noćenja u veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020. Strani turisti ostvarili su 20 tisuća dolazaka i 79 tisuća noćenja, što je 88,2% manje dolazaka i 80,1% manje noćenja u veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 1) Privremeni podaci.

G-1. STOPE PROMJENA NOĆENJA TURISTA U VELJAČI 2021./2020.

Od stranih turista najviše noćenja ostvarili turisti iz Italije

Najviše noćenja stranih turista u veljači 2021. ostvarili su turisti iz Italije, i to 10 tisuća noćenja (12,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista) te turisti iz Njemačke, 9 tisuća noćenja turista (11,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). U odnosu na veljaču 2020. turisti iz Italije ostvarili su pad noćenja za 63,6%, a turisti iz Njemačke pad noćenja za 78,9%.

Slijede noćenja turista iz Slovenije (8,3%), SAD-a (7,9%), Bosne i Hercegovine (6,7%) te Austrije (6,0%),

 

Tradicionalno u veljači najviše noćenja ostvareno u hotelima

U veljači 2021. najviše noćenja turista ostvareno je u hotelima, i to 129 tisuća noćenja, što je 52,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na veljaču 2020. u hotelima su dolasci pali 66,0%, a noćenja 67,1%.

Slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, i to 90 tisuća noćenja, što je 36,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na veljaču 2020., u ovoj vrsti smještaja ostvareno je 47,5% manje dolazaka i 42,1% manje noćenja turista.

  

Manje raspoloživih smještajnih jedinica u veljači 2021. u odnosu na veljaču 2020.

Turistima je u veljači 2021. bilo na raspolaganju 43 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 102 tisuće stalnih postelja. U odnosu na veljaču 2020. to je pad broja smještajnih jedinica za 27,5% te pad broja raspoloživih stalnih postelja za 25,5%.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo najviše soba i apartmana, i to 18 tisuća (što je 42,4% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 35 tisuća stalnih postelja (što je 34,4% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 16,0%, a stalnih postelja 14,2%.

 

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja u veljači 2021.

U veljači 2021. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 57 tisuća, što je 23,3% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine s ostvarenih 55 tisuće noćenja, što je 22,3% od ukupno ostvarenih noćenja.

 

U prva dva mjeseca 2021. pad dolazaka turista za 61,5% i pad noćenja turista za 57,2%

U prva dva mjeseca 2021. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 192 tisuće dolazaka, što je tek 38,5% prošlogodišnjih dolazaka, i 494 tisuća noćenja, što je 42,8% noćenja u odnosu na prva dva mjeseca 2020.

Domaći su turisti u prva dva mjeseca 2021. ostvarili 155 tisuća dolazaka i 340 tisuća noćenja, što je 24,0% manje dolazaka te 22,5% manje noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine.

Strani turisti u prva su dva mjeseca 2021. ostvarili tek 37 tisuća dolazaka i 155 tisuća noćenja, što je veliki pad dolazaka turista, za 87,5%, i pad noćenja turista, za 78,4%, u odnosu na prva dva mjeseca 2020. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Italije (11,3%), Njemačke (11,1%), SAD-a (9,6%), Slovenije (7,3%), Bosne i Hercegovine (5,7%) te Austrije (5,3%). Turisti iz svih spomenutih zemalja ostvarili su pad noćenja u prva dva mjeseca 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020., i to kako slijedi: iz Italije (za 71,1%), Njemačke (za 75,4%), SAD-a (za 45,4%), Slovenije (za 90,8%), Bosne i Hercegovine (za 83,4%) te Austrije (za 89,1%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

   Dolasci Noćenja
II. 2021. I. – II. 2021. indeksi
II. 2021.
II. 2020.
indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
II. 2021. I. – II. 2021. indeksi
II. 2021.
II. 2020.
indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
Ukupno 104 074 191 708 37,3 35,8 245 157 494 165 40,2 42,8
Domaći turisti 83 717 154 952 78,4 76,0 166 224 339 619 77,4 77,5
Strani turisti 20 357 36 756 11,8 12,5 78 933 154 546 19,9 21,6

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U VELJAČI 2021.

      Ukupno Domaći Strani Indeksi
II. 2021.
II. 2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 104 074 83 717 20 357 37,3 78,4 11,8
   noćenja 245 157 166 224 78 933 40,2 77,4 19,9
Zagrebačka županija dolasci 2 266 1 688 578 42,2 63,5 21,3
   noćenja 4 116 2 927 1 189 43,3 62,2 24,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 9 846 9 410 436 77,6 116,7 9,4
   noćenja 18 611 17 559 1 052 61,9 92,3 9,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 352 282 70 19,7 22,0 13,8
   noćenja 860 756 104 14,8 16,0 9,6
Karlovačka županija dolasci 4 198 3 909 289 84,8 258,5 8,4
   noćenja 7 368 6 655 713 89,9 247,5 12,9
Varaždinska županija dolasci 2 808 2 527 281 60,9 86,3 16,7
   noćenja 5 426 4 697 729 60,6 77,3 25,3
Koprivničko-križevačka županija dolasci 596 511 85 56,2 70,5 25,4
   noćenja 1 107 928 179 50,1 66,1 22,2
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 944 815 129 64,7 77,3 31,9
   noćenja 2 479 2 110 369 53,3 60,1 32,2
Primorsko-goranska županija dolasci 16 249 13 655 2 594 46,6 82,4 14,2
   noćenja 37 869 28 541 9 328 47,8 83,1 20,8
Ličko-senjska županija dolasci 3 933 3 716 217 71,0 246,9 5,4
   noćenja 6 922 6 360 562 92,6 248,3 11,4
Virovitičko-podravska županija dolasci 226 150 76 26,5 25,2 29,6
   noćenja 399 256 143 21,6 26,1 16,5
Požeško-slavonska županija dolasci 558 525 33 56,3 67,3 15,6
   noćenja 1 063 992 71 49,9 63,3 12,6
Brodsko-posavska županija dolasci 842 508 334 48,9 60,2 38,0
   noćenja 1 490 878 612 51,7 62,1 41,7
Zadarska županija dolasci 7 216 6 224 992 68,0 113,8 19,3
   noćenja 16 202 12 259 3 943 70,6 119,0 31,2
Osječko-baranjska županija dolasci 2 574 2 138 436 48,2 55,6 29,1
   noćenja 4 682 3 456 1 226 42,4 50,2 29,5
Šibensko-kninska županija dolasci 2 529 2 064 465 51,2 79,8 19,7
   noćenja 6 187 4 099 2 088 62,0 89,2 38,7
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 950 781 169 14,3 12,9 28,6
   noćenja 1 749 1 375 374 19,2 18,0 25,7
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 8 515 6 570 1 945 26,4 56,9 9,4
   noćenja 25 818 13 317 12 501 36,4 60,1 25,6
Istarska županija dolasci 13 913 11 084 2 829 27,9 97,1 7,4
   noćenja 39 669 25 638 14 031 27,4 91,6 12,0
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 3 769 2 944 825 12,2 54,1 3,2
   noćenja 10 152 5 666 4 486 19,9 52,4 11,1
Međimurska županija dolasci 3 156 2 942 214 57,5 96,6 8,8
   noćenja 5 930 5 366 564 47,3 83,6 9,2
Grad Zagreb dolasci 18 634 11 274 7 360 32,8 59,9 19,4
   noćenja 47 058 22 389 24 669 40,9 63,9 30,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice

 
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:

Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti