Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 29. travnja 2022.
RAD-2021-2-5

ISSN 1334-0557

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI NETO I BRUTO PLAĆE PREMA DJELATNOSTIMA, STANJE U OŽUJKU 2021.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini isplaćene neto plaće za ožujak 2021. pokazuje da je 3,7% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo neto plaću do 3 500 kuna. Neto plaću od 3 501 do 7 200 kuna primilo je 55,6% zaposlenih, a neto plaću od 7 201 do 10 000 kuna primilo je 24,6% zaposlenih. Neto plaću iznad 10 000 kuna primilo je 16,0% zaposlenih u pravnim osobama.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini bruto plaće za ožujak 2021. pokazuje da je 6,1% zaposlenih u punome radnom vremenu primilo bruto plaću do 4 350 kuna. Bruto plaću od 4 351 do 9 000 kuna primilo je 54,4% zaposlenih, a bruto plaću od 9 001 do 14 000 kuna primilo je 26,7% zaposlenih. Bruto plaću iznad 14 000 kuna primilo je 12,8% zaposlenih u pravnim osobama.

1. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2021. I PREMA NKD-u 2007.1)

       Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini neto plaće za ožujak 2021.,%
do 3 400 kuna 3 401 − 3 500 kuna 3 501 − 3 600 kuna 3 601 − 4 000 kuna 4 001 − 4 600 kuna 4 601 − 5 200 kuna 5 201 − 5 800 kuna 5 801 − 6 400 kuna 6 401 − 7 200 kuna 7 201 − 8 000 kuna 8 001 − 10 000 kuna 10 001 − 12 000 kuna 12 001 i više  kuna
  Ukupno 1.120.988 2,8 0,9 0,6 5,8 9,5 11,8 9,5 8,6 9,8 8,8 15,8 7,0 9,0
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 22.499 2,3 0,8 0,5 3,9 7,0 11,6 10,4 8,4 9,4 11,3 21,4 7,8 5,2
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 11.734 2,9 0,9 0,8 5,7 11,0 18,3 15,6 12,0 11,8 6,9 7,9 2,9 3,3
  02 Šumarstvo i sječa drva 8.436 1,7 0,5 0,1 1,1 1,3 2,3 2,5 2,2 5,4 18,1 42,5 15,1 7,1
  03 Ribarstvo 2.329 1,5 1,5 0,5 5,3 8,0 10,7 12,8 12,5 11,9 8,7 13,5 5,5 7,6
B Rudarstvo i vađenje 3.269 1,0 0,5 0,2 2,4 2,8 5,6 6,4 10,8 16,9 15,8 22,7 8,4 6,5
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16,7 41,7 41,7
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1.806 1,8 0,8 0,4 4,2 4,4 8,1 7,6 10,2 15,0 13,7 19,9 8,0 5,9
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 1.451 0,1 0,1  - 0,3 0,8 2,5 4,9 11,6 19,3 18,6 26,3 8,5 7,0
C Prerađivačka industrija 198.679 2,7 1,0 0,8 6,0 10,5 13,3 11,2 10,2 11,2 8,4 12,3 5,4 7,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 35.792 2,5 1,2 1,0 5,8 11,1 15,0 14,7 13,4 11,9 7,3 8,3 3,5 4,4
  11 Proizvodnja pića 5.152 1,0 1,0 0,2 4,6 8,4 11,1 9,1 8,4 12,0 8,7 16,1 8,1 11,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 831  -  -  - 1,6 3,1 8,3 7,1 9,9 10,6 6,5 17,1 12,6 23,2
  13 Proizvodnja tekstila 2.267 5,9 1,0 0,6 7,9 15,0 22,5 15,7 10,6 6,9 4,3 6,1 1,6 1,9
  14 Proizvodnja odjeće 9.207 13,4 2,5 3,7 20,1 20,0 16,1 10,1 5,8 2,9 1,9 1,9 0,6 1,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 8.294 2,8 1,0 1,3 12,3 21,6 24,5 15,2 8,5 6,0 2,9 2,2 0,7 1,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 12.947 4,8 1,6 1,0 10,0 17,3 18,2 12,0 8,6 9,6 6,7 6,4 1,8 2,0
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4.023 0,8 0,7 0,6 5,5 7,8 12,2 12,1 13,3 14,9 11,3 12,1 3,8 4,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6.303 1,0 0,4 0,2 5,9 8,9 13,1 12,2 12,6 13,3 8,2 13,0 5,3 5,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 3.316  -  -  -  - 0,1 0,3 1,0 3,0 11,2 16,9 32,0 15,8 19,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5.184 1,0 0,7 0,4 3,1 9,0 12,9 11,9 11,6 14,8 11,0 13,2 4,4 6,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4.925  -  -  - 0,2 0,3 0,9 2,5 4,3 11,1 12,2 30,0 13,8 24,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 9.875 2,7 1,0 0,7 7,6 13,0 16,3 13,2 10,8 10,7 8,0 9,5 3,2 3,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 10.095 3,5 1,1 0,5 4,9 5,4 8,6 8,7 9,3 13,7 11,4 16,7 7,4 8,6
  24 Proizvodnja metala 3.803 1,6 0,2 0,5 3,1 8,1 13,1 16,9 15,3 13,6 9,7 10,2 3,9 3,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 24.644 2,5 0,8 0,5 3,7 7,2 10,4 9,1 10,7 14,4 11,1 17,0 6,8 5,7
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2.859 0,9 1,3 0,2 2,6 9,2 15,4 12,7 10,1 8,3 7,9 12,7 7,2 11,5
  27 Proizvodnja električne opreme 9.303 0,5 0,3 0,4 2,8 7,7 9,7 8,7 7,6 9,0 9,7 19,3 11,0 13,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10.001 0,7 0,3 0,2 1,7 5,8 9,7 11,6 12,6 14,9 11,6 16,0 6,6 8,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2.028 0,7 0,1 0,3 1,8 10,4 15,4 15,7 12,5 11,6 10,7 13,0 3,6 4,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 4.735 1,9 0,2 0,1 4,1 5,9 11,4 11,9 13,2 15,0 9,3 14,8 5,4 6,8
  31 Proizvodnja namještaja 8.519 3,5 2,0 1,6 10,0 19,4 18,9 11,8 7,7 7,3 4,8 7,5 3,1 2,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 2.540 2,6 1,1 2,0 11,5 16,8 19,3 9,9 8,7 8,7 5,5 7,8 2,9 3,1
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 12.036 2,0 0,6 0,3 3,4 7,0 9,1 6,5 7,6 9,0 8,1 14,9 9,6 21,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13.837 0,3 0,1  - 0,4 1,3 1,9 2,2 3,7 8,2 10,8 34,5 19,2 17,4
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13.837 0,3 0,1  - 0,4 1,3 1,9 2,2 3,7 8,2 10,8 34,5 19,2 17,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26.987 0,3 0,3 0,2 2,1 6,6 10,7 11,5 11,1 11,5 8,6 19,7 11,4 6,0
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 7.725  - 0,1 0,1 0,8 4,1 8,8 12,6 12,9 15,3 13,0 20,0 7,6 4,8
  37 Uklanjanje otpadnih voda 403 0,7 0,2 0,0 0,7 1,5 6,9 7,9 14,1 17,1 14,4 18,6 8,7 8,9
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 17.726 0,4 0,3 0,3 2,6 7,6 11,9 11,4 10,5 9,8 6,7 19,4 13,0 6,1
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 1.133 1,2 0,7 0,7 3,2 8,8 6,7 7,6 7,6 10,3 6,4 22,3 14,0 10,3
F Građevinarstvo 82.155 8,7 2,3 1,1 7,9 12,4 15,5 9,7 8,6 9,1 7,3 9,7 3,9 3,7
  41 Gradnja zgrada 32.362 13,1 3,0 1,7 10,2 14,0 15,5 8,9 8,4 7,5 5,7 7,2 2,8 2,1
  42 Gradnja građevina niskogradnje 19.896 1,9 0,5 0,3 3,8 7,6 10,4 11,4 10,3 12,6 10,7 15,6 6,7 8,1
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 29.897 8,4 2,9 0,9 8,3 13,9 19,0 9,5 7,8 8,4 6,7 8,3 3,3 2,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 168.373 2,4 1,0 1,0 7,6 14,9 16,2 13,2 9,3 9,2 6,4 8,6 3,9 6,4
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla 15.783 4,7 1,0 0,4 6,1 9,3 15,5 9,3 9,1 11,3 9,6 12,7 4,9 6,0
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 58.955 2,8 0,9 0,5 5,0 9,6 13,7 10,8 10,1 10,9 7,9 11,3 5,7 10,7
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 93.635 1,6 1,1 1,3 9,5 19,1 18,0 15,3 8,8 7,7 4,8 6,1 2,7 3,8
H Prijevoz i skladištenje 60.018 3,0 0,8 0,4 4,8 7,9 11,6 10,6 10,7 10,5 7,8 17,3 7,8 6,7
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 28.015 5,6 1,5 0,6 7,7 11,7 15,6 9,1 8,1 8,1 6,2 15,0 7,4 3,4
  50 Vodeni prijevoz 2.716 2,8 0,4 0,1 8,1 3,3 8,0 4,9 5,7 5,9 7,3 19,4 13,0 21,1
  51 Zračni prijevoz 950  -  -  - 1,1 2,1 4,5 6,3 9,6 10,3 8,6 19,3 12,7 25,5
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 19.122 0,4 0,2 0,2 1,8 3,9 6,6 7,6 8,8 11,9 11,5 26,7 10,1 10,5
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti 9.215 0,8 0,2 0,2 2,1 6,3 11,7 23,4 24,3 16,4 5,2 4,1 2,6 2,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 49.102 3,8 1,3 1,0 21,8 17,2 18,2 9,8 7,5 6,5 3,9 4,6 2,0 2,4
  55 Smještaj 22.943 1,9 0,8 0,6 12,8 14,5 16,3 12,3 9,5 9,3 6,1 7,7 3,5 4,7
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 26.159 5,5 1,8 1,3 29,6 19,7 19,9 7,6 5,7 4,0 2,0 1,9 0,6 0,5
J Informacije i komunikacije 42.584 1,2 0,3 0,2 1,8 4,5 7,3 6,4 7,3 9,2 8,1 15,2 10,3 28,2
  58 Izdavačke djelatnosti 3.792 1,6 0,4 1,0 3,7 8,4 10,3 9,1 9,9 12,1 9,6 17,0 7,3 9,5
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 1.308 4,5 0,9 0,2 6,5 13,4 14,8 10,9 10,9 11,1 6,3 9,3 5,3 6,0
  60 Emitiranje programa 4.436 0,8 0,4 0,2 2,2 6,1 9,5 13,1 11,9 12,6 11,0 15,8 6,4 10,0
  61 Telekomunikacije 8.316 1,3 0,2 0,1 1,3 3,5 6,4 6,6 8,1 9,9 7,6 12,0 7,3 35,9
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 21.801 1,1 0,2 0,1 1,3 3,3 6,2 4,5 5,6 7,9 7,7 17,0 13,5 31,6
  63 Informacijske uslužne djelatnosti 2.931 1,1 0,4 0,1 2,2 4,8 7,2 4,8 5,6 6,0 6,8 10,9 7,2 42,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 33.666 1,4 0,2 0,2 1,3 3,0 4,6 7,5 7,7 8,3 7,4 16,8 12,0 29,5
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 19.631 0,1  -  - 0,3 0,7 2,2 5,6 7,1 8,2 7,7 18,1 14,0 35,9
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 8.164 3,7 0,5 0,5 2,8 6,1 4,7 5,5 5,8 7,9 7,4 16,6 11,3 27,0
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 5.871 2,1 0,4 0,3 2,9 6,3 12,3 16,4 12,5 9,1 6,4 12,8 6,4 12,0
L Poslovanje nekretninama 6.555 5,9 1,0 0,6 8,3 10,7 15,6 8,0 8,3 8,2 7,5 13,2 5,1 7,6
  68 Poslovanje nekretninama 6.555 5,9 1,0 0,6 8,3 10,7 15,6 8,0 8,3 8,2 7,5 13,2 5,1 7,6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 54.114 2,6 0,6 0,4 3,5 7,4 12,3 8,6 8,1 10,0 8,4 15,3 9,4 13,4
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 9.928 2,9 0,7 0,5 3,5 7,9 16,3 12,9 10,5 12,0 9,0 12,1 5,2 6,6
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 6.270 3,6 1,5 0,4 4,8 9,8 15,8 8,8 7,8 8,8 7,1 12,4 6,8 12,3
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 22.999 2,5 0,5 0,4 2,7 6,5 11,0 7,6 7,8 9,9 8,9 18,7 11,0 12,5
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj 5.596 0,3  - 0,1 0,8 1,9 3,3 5,0 5,9 9,9 8,2 16,9 18,4 29,3
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 4.671 3,0 0,4 0,3 7,0 10,4 11,7 7,2 7,2 7,3 6,6 11,0 6,7 21,2
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2.818 5,5 0,7 0,3 6,3 12,0 19,4 10,3 7,7 9,1 7,4 9,3 5,1 6,9
  75 Veterinarske djelatnosti 1.832 1,5 0,7 0,5 5,0 10,6 12,5 10,4 9,4 12,3 9,8 15,7 6,1 5,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 37.373 3,9 3,3 2,5 15,2 18,3 17,6 9,9 8,0 7,0 4,4 5,3 1,9 2,7
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 3.547 4,7 0,7 0,8 10,0 12,3 16,5 8,1 8,4 10,2 7,6 9,9 4,4 6,5
  78 Djelatnosti zapošljavanja 9.250 2,3 1,9 1,3 6,1 18,1 23,1 14,2 11,2 8,1 4,3 5,0 1,6 2,7
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 3.412 2,8 0,7 0,5 26,3 14,1 20,9 6,4 6,2 6,6 4,0 4,9 2,6 4,1
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti 9.605 1,9 5,0 4,7 24,5 27,1 15,9 7,3 3,9 3,5 2,3 2,6 0,7 0,6
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 8.320 9,1 6,1 3,8 16,7 16,8 14,0 9,5 7,2 5,9 3,5 4,6 1,4 1,6
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 3.239 1,4 0,3 0,1 3,8 8,2 13,5 12,1 14,3 14,1 10,3 11,5 4,4 6,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 102.592 2,4 0,1 0,1 1,1 3,3 6,7 7,5 8,5 10,4 11,2 24,7 12,0 11,9
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 102.592 2,4 0,1 0,1 1,1 3,3 6,7 7,5 8,5 10,4 11,2 24,7 12,0 11,9
P Obrazovanje 93.488 0,2 0,3 0,3 3,4 6,2 5,5 5,3 6,0 10,3 16,5 31,5 8,3 6,4
  85 Obrazovanje 93.488 0,2 0,3 0,3 3,4 6,2 5,5 5,3 6,0 10,3 16,5 31,5 8,3 6,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 87.055 1,4 0,3 0,3 2,6 6,1 8,2 7,5 7,2 10,3 11,4 22,6 8,5 13,9
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 68.180 0,2 0,1 0,1 1,9 4,8 6,1 6,1 6,6 10,7 12,1 24,3 9,8 17,2
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 11.731 1,1 0,9 0,5 3,3 11,4 19,4 15,3 11,0 10,5 8,9 13,5 2,4 1,7
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7.144 13,6 0,8 1,0 7,8 9,2 9,9 7,0 6,6 6,0 8,2 20,7 6,5 2,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22.713 1,9 0,3 0,2 6,3 11,2 14,4 12,9 9,9 11,5 8,4 12,8 5,4 4,7
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 3.591 0,6 0,1 0,1 4,7 4,5 10,2 10,6 10,2 14,3 10,2 19,4 10,1 5,0
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6.144 0,3 0,2 0,2 1,5 5,2 9,5 10,7 12,1 16,1 13,2 19,6 7,1 4,2
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja 6.234 0,6 0,1 0,1 6,9 20,7 22,1 18,4 7,8 5,8 4,2 5,5 3,1 4,7
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 6.744 5,2 0,6 0,4 10,8 11,4 14,0 11,1 9,8 11,0 7,1 9,9 3,5 5,2
S Ostale uslužne djelatnosti 15.929 14,8 1,9 1,3 10,7 12,0 15,2 7,3 6,8 7,9 6,0 8,5 3,8 3,8
  94 Djelatnosti članskih organizacija 8.509 16,0 1,5 1,2 6,9 7,5 7,5 8,3 8,5 10,6 8,5 12,1 5,5 6,0
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 1.665 5,4 1,9 0,6 8,8 13,2 21,9 9,9 9,5 8,8 5,6 7,7 4,1 2,6
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5.755 15,8 2,6 1,6 16,8 18,3 24,8 5,0 3,4 3,5 2,4 3,5 1,2 1,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

G-1. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE U OŽUJKU 2021. U KUNAMA

G-2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE BRUTO PLAĆE U OŽUJKU 2021. U KUNAMA

2. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI BRUTO PLAĆE ZA OŽUJAK 2021. I PREMA NKD-u 2007.1)

           Zaposleni koji su primili isplatu2) Struktura zaposlenih na puno radno vrijeme prema visini bruto plaće za ožujak 2021., %
do 4 250  kuna 4 251 − 4 350 kuna 4 351 − 4 500 kuna 4 501 − 5 250 kuna 5 251 − 6 000 kuna 6 001 − 6 750 kuna 6 751 − 7 500 kuna 7 501 − 8 250 kuna 8 251 − 9 000 kuna 9 001 − 11 000 kuna 11 001 − 14 000 kuna 14 001 − 20 000 kuna 20 001 − više kuna
  Ukupno 1.120.988 4,6 1,5 2,1 11,9 11,4 8,7 7,6 6,5 6,2 14,0 12,7 7,9 4,9
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 22.499 4,5 1,4 2,5 13,2 13,2 9,7 9,5 9,3 7,8 15,2 8,6 3,7 1,4
  01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima 11.734 5,8 2,0 3,4 20,4 20,8 13,8 8,8 5,4 4,4 6,4 4,7 2,6 1,6
  02 Šumarstvo i sječa drva 8.436 2,5 0,7 0,7 3,7 2,7 3,5 9,9 14,7 13,1 28,4 14,4 4,8 0,8
  03 Ribarstvo 2.329 4,9 1,2 4,2 11,7 12,6 11,6 11,5 9,4 6,3 11,3 6,9 5,6 2,8
B Rudarstvo i vađenje 3.269 2,1 0,2 0,8 4,2 5,3 6,6 10,4 10,9 9,6 22,5 16,8 7,9 2,7
  06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 12  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,3 25,0 33,3 33,3
  08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1.806 3,8 0,3 1,4 7,1 8,1 9,3 13,0 11,3 7,2 16,2 13,2 6,5 2,5
  09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 1.451 0,1 0,1  - 0,5 1,7 3,4 7,2 10,5 12,7 30,5 21,2 9,5 2,7
C Prerađivačka industrija 198.679 5,1 1,6 2,6 13,9 13,4 10,8 9,0 7,5 6,4 11,5 8,5 5,8 3,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 35.792 4,3 2,0 3,9 17,3 17,8 13,5 9,7 7,1 5,2 8,6 5,1 3,1 2,4
  11 Proizvodnja pića 5.152 2,3 1,0 1,8 11,7 10,5 9,1 7,1 7,1 6,2 14,0 12,8 9,4 6,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 831  - 0,2 1,6 2,9 8,2 10,8 7,6 8,7 7,2 11,1 16,8 11,6 13,4
  13 Proizvodnja tekstila 2.267 11,2 1,5 3,0 22,1 19,1 15,4 7,2 4,7 3,0 6,1 4,4 1,3 1,1
  14 Proizvodnja odjeće 9.207 28,9 6,6 6,7 22,7 14,2 9,0 3,4 2,0 1,4 2,5 1,1 0,8 0,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 8.294 6,9 3,1 4,8 30,3 25,9 13,0 5,5 3,4 1,9 2,5 1,2 0,7 0,6
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 12.947 8,0 2,3 3,8 21,2 17,5 12,8 8,6 6,2 5,7 7,7 3,5 1,8 1,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4.023 2,3 1,3 2,5 9,7 12,9 13,6 12,3 9,2 8,1 13,2 7,9 4,4 2,5
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6.303 2,3 1,0 2,4 12,0 13,0 10,6 11,0 9,1 7,5 12,5 9,7 6,0 2,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 3.316  -  -  - 0,2 0,2 0,6 1,9 3,4 6,4 29,8 26,4 21,2 10,1
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5.184 1,8 1,4 1,6 11,3 11,0 9,0 11,2 10,9 10,1 14,1 8,8 5,0 3,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4.925 0,2  -  - 0,5 1,3 3,2 5,3 5,8 7,2 19,3 22,9 18,0 16,2
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 9.875 5,2 1,2 2,3 15,7 16,0 13,0 10,6 8,1 6,4 10,2 6,1 3,3 1,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih  proizvoda 10.095 4,7 1,4 1,1 8,3 9,4 9,5 9,6 8,4 8,4 16,1 11,2 7,3 4,6
  24 Proizvodnja metala 3.803 4,6 0,8 1,5 8,9 11,4 15,8 12,9 11,1 8,4 12,1 6,7 4,0 1,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 24.644 3,8 1,1 1,7 10,1 10,4 10,0 10,8 9,7 9,1 15,2 10,4 5,5 2,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2.859 4,3 0,6 0,6 8,1 13,7 12,4 9,1 6,8 4,8 11,0 11,7 11,0 5,8
  27 Proizvodnja električne opreme 9.303 1,3 0,7 1,4 7,3 8,5 10,0 8,2 8,1 7,8 15,8 14,0 10,9 6,0
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 10.001 1,1 0,5 0,7 6,5 9,1 11,1 12,6 10,2 9,0 15,4 11,3 7,5 4,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2.028 1,2 0,4 2,2 13,3 12,7 12,3 13,0 9,9 6,7 15,1 7,6 3,7 1,9
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 4.735 2,6 0,6 1,1 9,1 9,9 11,3 10,7 13,4 9,8 14,2 9,0 5,5 2,7
  31 Proizvodnja namještaja 8.519 6,5 3,4 4,4 25,0 19,2 9,7 6,6 5,1 3,6 7,3 5,4 2,7 1,2
  32 Ostala prerađivačka industrija 2.540 7,4 2,1 5,4 23,7 18,6 8,7 6,7 5,5 4,8 7,3 5,1 3,1 1,6
  33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 12.036 2,7 0,4 1,1 8,0 8,2 7,1 7,2 6,6 6,1 13,0 12,7 14,1 12,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13.837 0,7 0,1 0,2 1,5 1,8 1,5 2,7 5,4 6,1 20,6 32,2 20,3 6,8
  35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 13.837 0,7 0,1 0,2 1,5 1,8 1,5 2,7 5,4 6,1 20,6 32,2 20,3 6,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26.987 0,8 1,0 1,1 6,2 10,4 11,8 12,2 11,3 9,0 18,1 10,8 5,4 1,8
  36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 7.725 0,1 0,1 0,4 3,1 7,7 11,5 12,2 11,7 10,8 20,9 12,9 6,7 1,9
  37 Uklanjanje otpadnih voda 403 1,2  - 0,2 2,2 4,7 5,2 11,7 12,9 9,9 21,8 13,6 12,9 3,5
  38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 17.726 1,0 1,4 1,4 7,5 11,8 12,4 12,6 11,5 8,3 17,1 9,4 3,9 1,6
  39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 1.133 2,6 0,7 2,1 9,2 8,6 6,8 6,2 5,1 6,8 14,0 18,1 15,9 3,8
F Građevinarstvo 82.155 11,8 2,1 2,9 14,8 17,4 9,7 8,0 6,0 5,6 9,3 6,5 4,1 1,7
  41 Gradnja zgrada 32.362 16,9 3,0 3,8 17,6 18,6 9,1 6,7 4,8 4,1 7,0 5,0 2,5 0,9
  42 Gradnja građevina niskogradnje 19.896 3,3 0,8 1,4 7,8 10,2 10,6 11,2 9,0 8,4 14,6 10,4 8,2 4,2
  43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 29.897 12,0 2,0 2,8 16,4 20,9 9,8 7,4 5,3 5,4 8,2 5,6 3,2 1,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 168.373 4,2 3,8 4,7 17,6 15,9 10,2 7,8 6,0 5,4 8,8 6,6 5,2 3,9
  45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak  motornih vozila i motocikla 15.783 6,4 0,9 1,5 11,7 16,1 8,7 7,3 7,3 7,1 13,8 10,2 5,4 3,5
  46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 58.955 4,5 1,0 1,8 11,1 13,6 9,6 8,9 7,2 6,9 11,8 9,1 7,6 7,0
  47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 93.635 3,6 6,0 7,0 22,6 17,3 10,9 7,2 5,0 4,2 6,1 4,5 3,7 2,0
H Prijevoz i skladištenje 60.018 4,6 0,9 1,3 10,4 11,6 10,6 10,9 7,9 5,9 13,8 13,8 5,3 3,0
  49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 28.015 7,5 1,5 2,1 16,2 14,7 8,7 8,9 5,9 4,6 11,7 13,8 3,1 1,4
  50 Vodeni prijevoz 2.716 3,8 0,8 1,0 13,8 13,9 8,7 8,1 8,4 6,1 11,4 9,6 11,0 3,5
  51 Zračni prijevoz 950  -  - 0,1 2,4 2,8 8,1 9,4 5,4 5,2 14,0 14,8 18,3 19,5
  52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 19.122 0,9 0,4 0,6 4,4 6,3 7,3 9,3 8,4 7,9 21,3 19,4 8,3 5,3
  53 Poštanske i kurirske djelatnosti 9.215 4,1 0,2 0,6 5,3 13,7 23,8 21,4 13,1 5,8 5,1 3,0 2,7 1,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 49.102 5,1 1,3 2,4 36,1 17,8 9,7 6,5 4,8 3,6 5,5 3,5 2,3 1,4
  55 Smještaj 22.943 2,5 0,7 1,3 22,6 14,4 12,1 9,8 7,6 6,0 9,6 6,4 4,3 2,8
  56 Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića 26.159 7,4 1,8 3,4 48,0 20,8 7,6 3,6 2,3 1,5 2,0 1,0 0,5 0,2
J Informacije i komunikacije 42.584 1,8 0,3 0,8 4,1 7,5 5,5 5,8 5,4 5,9 13,4 14,5 16,9 18,1
  58 Izdavačke djelatnosti 3.792 2,5 0,7 2,6 9,0 10,6 7,1 7,2 6,6 6,9 16,5 15,1 9,7 5,6
  59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 1.308 5,3 0,7 1,5 10,9 20,5 9,3 8,3 7,9 6,9 11,8 7,3 6,5 3,2
  60 Emitiranje programa 4.436 1,4 0,7 1,2 6,0 6,9 9,3 12,2 9,1 8,3 17,2 13,3 9,3 5,3
  61 Telekomunikacije 8.316 1,6 0,2 0,6 3,8 4,9 7,0 6,1 7,0 6,1 13,1 12,5 15,2 22,1
  62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 21.801 1,7 0,3 0,4 2,6 7,2 3,8 4,1 4,0 5,2 12,5 15,9 21,3 20,9
  63 Informacijske uslužne djelatnosti 2.931 1,9 0,3 0,9 3,9 7,9 4,3 4,5 3,8 4,5 12,1 13,3 15,1 27,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 33.666 2,5 0,3 0,5 2,4 4,4 5,2 8,5 7,5 7,4 14,2 14,8 16,2 16,1
  64 Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 19.631 0,3 0,1 0,1 0,6 2,2 3,9 8,8 7,5 7,7 15,7 15,9 18,8 18,3
  65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja 8.164 7,2 0,5 0,9 4,6 5,3 5,5 5,6 4,9 6,5 13,1 14,5 14,6 16,8
  66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja 5.871 3,3 0,7 1,3 5,3 10,3 9,0 11,6 11,3 7,5 11,0 11,6 9,5 7,7
L Poslovanje nekretninama 6.555 8,4 1,4 1,7 12,7 16,7 7,8 7,6 6,0 5,6 12,3 9,4 6,4 4,0
  68 Poslovanje nekretninama 6.555 8,4 1,4 1,7 12,7 16,7 7,8 7,6 6,0 5,6 12,3 9,4 6,4 4,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 54.114 4,0 0,5 1,1 7,2 13,8 7,5 7,5 6,2 6,3 13,2 13,4 11,8 7,5
  69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 9.928 5,6 0,9 1,2 9,2 18,9 11,5 9,7 7,2 7,2 10,9 8,4 6,3 3,0
  70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 6.270 5,3 0,7 1,9 9,2 19,6 6,4 6,9 6,1 6,3 10,8 10,4 8,6 8,0
  71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 22.999 3,3 0,4 1,0 5,3 11,8 7,1 7,4 6,2 6,6 14,6 17,3 12,9 6,0
  72 Znanstveno istraživanje i razvoj 5.596 0,4  - 0,2 2,3 2,3 3,5 6,0 5,0 4,5 17,0 15,3 26,8 16,7
  73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 4.671 5,2 0,5 1,1 11,5 14,0 6,0 5,2 4,8 4,9 9,8 10,5 10,3 16,2
  74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2.818 7,1 0,6 1,2 10,8 23,1 7,4 7,9 6,5 5,8 12,0 7,7 5,6 4,2
  75 Veterinarske djelatnosti 1.832 2,9 1,5 2,0 12,7 12,0 10,2 7,7 6,9 7,5 15,7 13,1 5,8 2,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 37.373 9,0 4,8 5,2 23,8 17,3 9,7 6,8 5,2 4,1 6,4 3,9 2,2 1,6
  77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 3.547 5,7 0,8 1,6 18,6 18,1 7,8 6,1 5,5 5,5 12,5 8,4 5,2 4,3
  78 Djelatnosti zapošljavanja 9.250 4,7 3,0 2,8 16,8 22,5 14,0 11,0 6,8 4,8 6,8 3,5 1,7 1,6
  79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 3.412 3,2 0,6 0,8 36,6 21,0 8,6 3,9 3,9 4,5 6,3 4,7 3,7 2,2
  80 Zaštitne i istražne djelatnosti 9.605 4,9 10,0 11,0 38,5 15,1 8,3 3,7 2,1 1,7 2,3 1,4 0,7 0,3
  81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 8.320 24,5 5,4 5,8 16,9 14,1 8,5 6,3 4,6 3,4 5,1 3,2 1,6 0,7
  82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 3.239 3,7 2,0 1,6 10,5 11,8 8,4 9,1 12,5 9,5 14,4 7,8 5,0 3,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 102.592 3,3 0,2 0,2 1,4 3,9 6,3 6,7 6,9 8,8 20,5 22,4 14,5 4,9
  84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 102.592 3,3 0,2 0,2 1,4 3,9 6,3 6,7 6,9 8,8 20,5 22,4 14,5 4,9
P Obrazovanje 93.488 0,5 0,3 0,7 7,6 4,0 5,2 4,3 5,0 5,6 27,6 26,7 9,1 3,5
  85 Obrazovanje 93.488 0,5 0,3 0,7 7,6 4,0 5,2 4,3 5,0 5,6 27,6 26,7 9,1 3,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 87.055 2,2 0,3 0,7 6,1 6,3 7,3 6,2 5,7 6,5 19,0 19,8 10,8 9,1
  86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 68.180 0,3 0,2 0,4 5,3 4,6 5,5 5,4 5,4 6,7 20,6 21,4 12,7 11,5
  87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 11.731 2,7 1,1 2,0 9,4 14,8 16,4 11,7 8,0 6,6 13,9 10,8 2,4 0,2
  88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 7.144 19,7 0,9 1,5 8,2 8,7 9,0 4,7 5,1 4,5 11,6 19,7 5,7 0,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22.713 3,9 0,8 1,1 11,8 11,5 12,6 9,7 7,3 7,4 13,4 11,6 6,7 2,1
  90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti 3.591 0,9 0,2 0,3 7,2 7,4 9,1 8,9 8,0 7,9 17,5 18,9 12,1 1,6
  91 Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti 6.144 0,4 0,4 0,6 4,3 5,7 9,2 10,6 9,6 11,1 21,3 17,1 8,1 1,6
  92 Djelatnosti kockanja i klađenja 6.234 6,1 1,8 1,9 15,8 16,8 21,5 10,1 4,4 3,8 5,6 5,0 4,7 2,4
  93 Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 6.744 6,8 0,6 1,3 17,4 13,9 9,3 8,8 7,6 7,1 11,4 8,8 4,4 2,7
S Ostale uslužne djelatnosti 15.929 21,3 1,5 2,7 12,3 16,4 6,9 6,1 4,9 5,1 9,2 7,2 4,4 1,8
  94 Djelatnosti članskih organizacija 8.509 24,2 0,8 1,7 5,3 5,5 7,4 7,2 6,6 7,2 13,6 10,9 6,7 2,9
  95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 1.665 6,6 1,3 2,6 17,3 23,2 8,8 8,5 5,7 4,9 8,8 7,1 4,1 1,1
  96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 5.755 21,3 2,7 4,2 21,3 30,6 5,5 3,9 2,2 2,0 2,9 1,9 1,1 0,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

3. ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2021.

        Zaposleni u punome i nepunome radnom vremenu prema broju plaćenih sati rada Struktura zaposlenih u punome i nepunome radnom vremenu prema broju plaćenih sati rada,%
ukupno do 160 sati  160 − 200 sati više od 200 sati do 160 sati  160 − 200 sati više od 200 sati
  Ukupno 1.260.427 113.333 1.094.513 52.581 9,0 86,8 4,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 24.504 1.638 21.969 897 6,7 89,7 3,7
B Rudarstvo i vađenje 3.482 183 2.990 309 5,3 85,9 8,9
C Prerađivačka industrija 218.898 14.903 190.171 13.824 6,8 86,9 6,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14.340 452 13.479 409 3,2 94,0 2,9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 28.807 1.451 25.752 1.604 5,0 89,4 5,6
F Građevinarstvo 94.183 10.042 80.167 3.974 10,7 85,1 4,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 189.538 17.746 169.481 2.311 9,4 89,4 1,2
H Prijevoz i skladištenje 66.260 5.674 57.624 2.962 8,6 87,0 4,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 57.789 7.635 49.738 416 13,2 86,1 0,7
J Informacije i komunikacije 45.384 2.280 42.190 914 5,0 93,0 2,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 35.616 1.747 33.291 578 4,9 93,5 1,6
L Poslovanje nekretninama 7.649 924 6.648 77 12,1 86,9 1,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 62.421 7.019 54.577 825 11,2 87,4 1,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 46.451 7.450 36.660 2.341 16,0 78,9 5,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 107.387 4.370 98.752 4.265 4,1 92,0 4,0
P Obrazovanje 115.869 16.435 96.379 3.055 14,2 83,2 2,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 97.332 8.524 75.516 13.292 8,8 77,6 13,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija 25.245 2.150 22.856 239 8,5 90,5 0,9
S Ostale uslužne djelatnosti 19.272 2.710 16.273 289 14,1 84,4 1,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-3. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA U OŽUJKU 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Od 2016. podaci o strukturi zaposlenih prema visini neto i bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Kratice

d. n. drugdje nespomenuto
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
   
Znakovi  
   
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti