Popis stanovništva


Medij objavljivanja
Vrijeme objavljivanja
Popis stanovništva - DRUGI MEDIJI OBJAVLJIVANJA
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Zaposleni prema zanimanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Zaposleni prema područjima djelatnosti, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Zaposleni prema položaju u zaposlenju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema migracijskim obilježjima i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. travanj
  2024.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema mjestu rođenja i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 29. ožujak
  2024.
  geostat
  Stanovništvo prema obrazovanju i aktivnosti – Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Privatna kućanstva prema broju članova i osnovi korištenja stambene jedinice po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Kućanstva prema osnovi korištenja i vlasništvu stana po županijama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovi prema načinu korištenja po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Stambene jedinice prema broju kućanstava i članova kućanstava po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Nastanjeni stanovi prema broju soba i vlasništvu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovi za odmor prema broju soba po županijama, Popis 2021.
 • 12. prosinac
  2023.
  statistika u nizu
  Nastanjeni stanovi prema godini gradnje, vrsti zgrade i broju kućanstava u stanu, Popis 2021.
 • 6. prosinac
  2023.
  geostat
  Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2021
 • 29. rujan
  2023.
  geostat
  Stanovništvo prema starosti i spolu, Popis 2021
 • 29. rujan
  2023.
  geostat
  Kućanstva, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Žene stare 15 i više godina prema starosti i broju živorođene djece po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema zakonskome bračnom stanju, starosti i spolu po županijama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema vrsti zajednice u kojoj osoba živi, starosti i spolu po županijama, Popis 2021
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo u samačkim kućanstvima prema starosti, spolu i zakonskome bračnom stanju po županijama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Obitelji prema tipu i broju članova po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Obitelji s djecom prema tipu obitelji i broju djece prema starosti po županijama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Obitelji prema tipu i broju članova po županijama, Popis 2021.
 • 14. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  Privatna kućanstva prema broju članova, popisi 1953. – 2021.
 • 7. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  CORR Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 7. srpanj
  2023.
  statistika u nizu
  CORR Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 30. lipanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi, starosti i spolu po gradovima/ općinama, Popis 2021.
 • 30. lipanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema pohađanju škole i spolu po gradovima/ općinama, Popis 2021
 • 30. lipanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo staro 15 i više godina prema najvišoj završenoj školi i spolu, popisi 1961. – 2021.
 • 31. svibanj
  2023.
  statistika u nizu
  Privatna kućanstva prema broju članova po gradovima/ općinama, Popis 2021.
 • 31. svibanj
  2023.
  statistika u nizu
  Institucionalna kućanstva prema broju članova po županijama, Popis 2021.
 • 31. ožujak
  2023.
  statistika u nizu
  Najčešća muška i ženska imena prema godini rođenja osobe po županijama, Popis 2021.
 • 31. ožujak
  2023.
  statistika u nizu
  Najčešća prezimena po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Kontingenti stanovništva po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema starosti (pojedinačne godine) i spolu po županijama, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema narodnosti – detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema zemlji državljanstva – detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema materinskom jeziku – detaljna klasifikacija, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema narodnosti i vjeri, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema narodnosti, starosti i spolu, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo u najvećim gradovima, općinama i naseljima, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Županije, površina, stanovništvo, gradovi, općine i naselja, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Gradovi prema broju stanovnika, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Općine prema broju stanovnika, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Naselja prema broju stanovnika, Popis 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Prosječna starost stanovništva, Popisi 1953. – 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Indeks starenja i koeficijent starosti, Popisi 1953. – 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema narodnosti, Popisi 1971. – 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema vjeri, Popisi 2001. – 2021.
 • 31. siječanj
  2023.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema materinskom jeziku, Popisi 1991. – 2021.
 • 7. listopad
  2022.
  statistika u nizu
  Osobe koje su se izjasnile kao kršćani ili vjernici, prema vjerskoj zajednici, po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema starosti i spolu po naseljima, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema starosti i spolu po gradskim četvrtima Grada Zagreba, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema narodnosti po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema vjeri po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema državljanstvu po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 22. rujan
  2022.
  statistika u nizu
  Stanovništvo prema materinskom jeziku po gradovima/općinama, Popis 2021.
 • 14. siječanj
  2022.
  statistika u nizu
  Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. - Prvi rezultati
Postavke pristupačnosti