Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 07. lipnja 2024.
GRAD-2024-5-1

ISSN 1334-0557

SRUŠENI STANOVI U 2023.

Stambeni fond je u 2023. smanjen za 1 092 stana. Razlozi isključenja stanova iz stambenog fonda jesu: gradnja novih građevina (47,3%), elementarne nepogode (29,9%), dotrajalost i drugi razlozi (7,8%), nezakonita gradnja (12,5%) i prenamjena u nestambeni prostor ili spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan (2,5%).

Prosječna veličina tih stanova iznosi 79,9 m2. Od ukupnog broja stanova 59,1% jesu dvosobni i trosobni stanovi.

Prema opremljenosti instalacijama i pomoćnim prostorijama, svi stanovi imaju električnu struju, kuhinju, vodovod, kanalizacijske instalacije i zahod, a 94,0% ima kupaonicu.

1. STANOVI PREMA RAZLOGU ISKLJUČENJA IZ STAMBENOG FONDA U 2023.

  Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično3)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja elementarna nepogoda2) dotrajalost i drugi razlozi
Ukupno broj 1 092 516 137 327 85 27
  korisna površina, m 87 240 45 402 6 141 26 590 6 871 2 236
U gradskim naseljima broj 858 388 100 297 63 10
  korisna površina, m 70 478 35 464 4 429 24 635 4 921 1 029
U ostalim naseljima  broj 234 128 37 30 22 17
  korisna površina, m2 16 762 9 938 1 712 1 955 1 950 1 207

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 111 stanova s ukupnom površinom od 4 458 m2 korišteno je za odmor.
2) Odnosi se na stanove koji su isključeni iz stambenog fonda na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
3) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

G-1. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA VRSTI NASELJA U 2023.

G-2. STRUKTURA STANOVA KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA U 2023.

2. STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI POMOĆNIM PROSTORIJAMA I INSTALACIJAMA U 2023.

  Ukupno smanjenje stambenog fonda1) Pomoćne prostorije Instalacije
kupaonica zahod kuhinja električna struja vodovod kanalizacija centralno grijanje plin
Ukupno broj 1 092 1 026 1 092 1 092 1 092 1 092 1 092 188 250
U gradskim naseljima broj 858 812 858 858 858 858 858 166 223
U ostalim naseljima broj 234 214 234 234 234 234 234 22 27

1) Ukupan broj stanova isključenih iz stambenog fonda bez obzira na način korištenja (nastanjeni i nenastanjeni stanovi za stalno stanovanje te stanovi za odmor). Od ukupnog broja stanova koji su isključeni iz stambenog fonda, 111 stanova s ukupnom površinom od 4 458 m2 korišteno je za odmor.

3. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA BROJU SOBA

  Ukupno Stanovi isključeni iz stambenog fonda prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni i višesobni
2019. broj 533 97 150 190 72 24
  korisna površina, m2 42 625 3 279 9 104 15 873 8 955 5 414
2020. broj 466 77 145 146 58 40
  korisna površina, m2 39 411 3 178 9 167 12 559 7 177 7 330
2021. broj 1 227 183 370 356 195 123
  korisna površina, m2 111 236 7 430 22 970 30 587 23 897 26 352
2022. broj 1 112 273 380 257 125 77
  korisna površina, m2 88 392 10 586 23 527 21 795 17 275 15 209
2023. broj 1 092 216 338 307 141 90
  korisna površina, m2 87 240 8 048 20 561 25 022 16 866 16 743

4. STANOVI KOJI SU ISKLJUČENI IZ STAMBENOG FONDA PREMA RAZLOGU RUŠENJA

     Ukupno Srušeni stanovi prema razlogu rušenja Prenamjena u nestambeni prostor i slično1)
gradnja novih građevina nezakonita gradnja elementarna nepogoda dotrajalost i drugi razlozi
2019. broj 533 468 2 1 36 26
  korisna površina, m 42 625 37 634 112 40 2 647 2 192
2020. broj 466 421 4 - 30 11
  korisna površina, m 39 411 35 812 200 - 2 728 671
2021. broj 1 227 585 30 544 50 18
  korisna površina, m 111 236 56 897 1 424 47 426 3 803 1 686
2022. broj 1 112 590 19 415 76 12
  korisna površina, m 88 392 50 640 1 093 31 092 4 491 1 076
2023. broj 1 092 516 137 327 85 27
  korisna površina, m 87 240 45 402 6 141 26 590 6 871 2 236

1) Uključeno je spajanje dvaju ili više stanova u jedan stan.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora (obrazac GRAĐ-71).

Obuhvat i usporedivost

Godišnji izvještaj o srušenoj zgradi sa stanovima i prenamjeni stambenog prostora prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležnih za upravne poslove graditeljstva, Državnog inspektorata – Sektora građevinske inspekcije te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na osnovi ove dokumentacije:

- projekta za uklanjanje građevine

- građevinske dozvole na temelju koje je predviđeno uklanjanje prije izgrađene zgrade (s jednim ili više stanova) radi građenja zamjenske građevine

- dozvole za rekonstrukcije građevina kojima se stambeni prostor prenamjenjuje u nestambeni ili se dva stana ili nekoliko njih spaja u jedan stan

- rješenja građevinske inspekcije kojim se investitoru, odnosno vlasniku naređuje uklanjanje izgrađene zgrade s jednim ili više stanova

- drugih dokumenata o rušenju zgrada sa stanovima (npr. rušenje zbog elementarnih nepogoda kao što su potresi, poplave, zatim klizišta, požari i drugo).

Izvještaj se ispunjava samo za potpuno srušenu zgradu u kojoj se nalazio jedan stan ili više završenih stanova. Prema tome, ne obuhvaćaju se oštećene zgrade sa stanovima koje se namjeravaju popravljati ni srušene zgrade u kojima nije potpuno završen nijedan stan.

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

Stan je građevinska cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinjom, smočnicom, predsobljem, kupaonicom, zahodom i slično) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana (m2) jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima vodovodne instalacije ako se najmanje u jednoj prostoriji nalaze cijevi za dovod vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za opskrbu vodom.

Stan ima kanalizacijske instalacije ako najmanje u jednoj prostoriji stana postoje cijevi za odvod otpadne vode bez obzira na to jesu li povezane s javnom kanalizacijskom mrežom ili s nekim kućnim uređajem za skupljanje otpadne vode (septičke, crne jame i slično) ili se sadržaj kanalizacijskih cijevi prazni izravno u okoliš (otvoreni kanal, rijeka, ponor, more).

Stan ima zahod ako se takav sanitarni uređaj nalazi u kupaonici ili u posebnoj prostoriji unutar stana.

Stan ima kupaonicu ako ima prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije.

Kratice  
   
m četvorni metar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Ana Šuler Sinković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti