Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 10. srpnja 2024.
TRAN-2024-2-1/5

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2024.

 

U svibnju 2024. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 360 tisuća, što je za 29,7% više nego u svibnju 2023., kada je ostvaren promet od 1 049 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 398 tisuća, što je porast od 21,7% u odnosu na svibanj 2023., kada je prevezeno 327 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 361 tisućom prevezenih putnika, što je u odnosu na svibanj 2023. porast od 31,2%, te zračna luka Split, s 355 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 13,1%.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 290 tisuća putnika, što je za 28,6% više u odnosu na svibanj 2023. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 221 tisućom prevezenih putnika, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 23,9%, te zračne luke Francuske, sa 113 tisuća prevezenih putnika, što je za 30,6% više.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2024. iznosio je 14 153, što je porast od 19,8% u usporedbi sa svibnjem 2023., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 817.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u svibnju 2024. iznosio je 941 tonu, što je porast od 16,0% u usporedbi sa svibnjem 2023., kada je promet tereta iznosio 811 tona.

U razdoblju od siječnja do svibnja 2024. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno je 39,6 tisuća slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 13,7% u odnosu na isto razdoblje 2023. U hrvatskim zračnim lukama u istom su razdoblju ukupno ukrcane i iskrcane 3 253 tisuće putnika, što je porast od 22,2%. Ukupan promet tereta u zračnim lukama u razdoblju od siječnja do svibnja 2024. porastao je za 17,8% u odnosu na isto razdoblje 2023. te je iznosio 4,3 tisuće tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SVIBNJA 2021. DO SVIBNJA 2024.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
V. I. – V. V. I. – V. V. 2024.
V. 2023.
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 11 817 34 821 14 153 39 593 119,8 113,7
Promet putnika  tis. 1 049 2 661 1 360 3 253 129,7 122,2
Promet tereta t 811 3 650 941 4 300 116,0 117,8

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2024.

   Promet putnika Indeksi
V. 2024.
V. 2023.
Ukupno 1 360 422 129,7
Zagreb 397 527 121,7
Dubrovnik 360 574 131,2
Split 354 806 113,1
Zadar 183 616 208,9
Pula 46 999 144,3
Rijeka 9 678 93,8
Osijek 5 541 287,1
Brač 1 549 152,8
Mali Lošinj 132 137,5

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2024.

          Promet putnika Indeksi
V. 2024.
V. 2023.
Njemačka 290 289 128,6
Ujedinjenja Kraljevina 221 122 123,9
Francuska 113 043 130,6
Nizozemska 70 286 113,3
Poljska 69 831 212,9
Italija 65 145 151,8
Austrija 52 525 124,2
Španjolska 51 232 258,5
Irska 45 700 130,6
Švedska 38 388 129,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti