Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 10. lipnja 2024.
TRAN-2024-2-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2024.

 

U travnju 2024. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 907 tisuća putnika, što je za 27,1% više nego u travnju 2023., kada je ostvaren promet od 714 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 367 tisuća putnika, što je porast od 14,6% u odnosu na travanj 2023., kada je prevezeno 320 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 224 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 33,8% u odnosu na travanj 2023., te zračna luka Split, sa 185 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 18,4% u odnosu na travanj 2023.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 192 tisuće putnika, što je za 24,1% više u odnosu na travanj 2023. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, sa 121 tisućom prevezenih putnika, što je za 37,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, s 86 tisuća prevezenih putnika, što je za 38,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u travnju 2024. iznosio je 10 304, što je porast od 19,3% u usporedbi s travnjem 2023., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 8 636.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u travnju 2024. iznosio je 799 tona, što je porast od 14,8% u usporedbi s travnjem 2023., kada je promet tereta iznosio 696 tona.

U razdoblju od siječnja do travnja 2024. u hrvatskim zračnim lukama ostvarene su 25,4 tisuće slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 10,6% u odnosu na isto razdoblje 2023. U hrvatskim zračnim lukama u istom su razdoblju ukupno ukrcane i iskrcane 1 893 tisuće putnika, što je porast od 17,4%. Ukupan promet tereta u zračnim lukama u razdoblju od siječnja do travnja 2024. porastao je za 18,3% u odnosu na isto razdoblje 2023. te je iznosio 3,4 tisuće tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD TRAVNJA 2021. DO TRAVNJA 2024.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

       Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
IV. I. – IV. IV. I. – IV. IV. 2024.
IV. 2023.
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 8 636 23 004 10 304 25 441 119,3 110,6
Promet putnika  tis. 714 1 612 907 1 893 127,1 117,4
Promet tereta t 696 2 839 799 3 359 114,8 118,3

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2024.

       Promet putnika Indeksi
IV. 2024.
IV. 2023.
Ukupno 907 355 127,1
Zagreb 367 043 114,6
Dubrovnik 223 895 133,8
Split 184 576 118,4
Zadar 107 238 208,7
Pula 18 237 132,6
Osijek 4 928 291,8
Rijeka 1 166 37,2
Brač 221 85,3
Mali Lošinj 51 58,6

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2024.

      Promet putnika Indeksi
IV. 2024.
IV. 2023.
Njemačka 192 107 124,1
Ujedinjenja Kraljevina 120 926 137,7
Francuska 86 032 138,0
Italija 56 371 136,3
Nizozemska 46 371 107,5
Poljska 46 225 183,6
Španjolska 38 351 218,2
Austrija 36 376 113,6
Turska  28 447 134,6
Irska 27 682 130,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti