Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 09. svibnja 2024.
TRAN-2024-2-1/3

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2024.

 

U ožujku 2024. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 397 tisuća putnika, što je za 6,3% više nego u ožujku 2023., kada je ostvaren promet od 374 tisuće putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 299 tisuća putnika, što je porast od 13,9% u odnosu na ožujak 2023., kada su prevezene 263 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Split, s 48 tisuća prevezenih putnika, što je pad od 2,3% u odnosu na ožujak 2023., te zračna luka Dubrovnik, s 43 tisuće prevezenih putnika, što je pad od 15,0% u odnosu na ožujak 2023.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 92 tisuće putnika, što je za 15,2% više u odnosu na ožujak 2023. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 27 tisuća prevezenih putnika, što je za 16,4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine te zračne luke Nizozemske, s 25 tisuća prevezenih putnika, što je za 2,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u ožujku 2024. iznosio je 5 659, što je porast od 1,0% u usporedbi s ožujkom 2023., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 5 604.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u ožujku 2024. iznosio je 1 057 tona, što je porast od 30,8% u usporedbi s ožujkom 2023., kada je promet tereta iznosio 808 tona.

U razdoblju od siječnja do ožujka 2024. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno je 15,1 tisuću slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 5,4% u odnosu na isto razdoblje 2023. U hrvatskim zračnim lukama u istom je razdoblju ukupno ukrcano i iskrcano 985 tisuća putnika, što je porast od 9,6%. Ukupan promet tereta u zračnim lukama u razdoblju od siječnja do ožujka 2024. porastao je za 19,5% u odnosu na isto razdoblje 2023. te je iznosio 2,6 tisuća tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD OŽUJKA 2021. DO OŽUJKA 2024.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

        Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
III. I. – III. III. I. – III. III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 5 604 14 368 5 659 15 137 101,0 105,4
Promet putnika  tis. 374 899 397 985 106,3 109,6
Promet tereta t 808 2 143 1 057 2 560 130,8 119,5

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2024.

       Promet putnika Indeksi
III. 2024.
III. 2023.
Ukupno 397 181 106,3
Zagreb 299 086 113,9
Split 47 905 97,7
Dubrovnik 42 569 85,0
Zadar 4 126 49,3
Pula 1 734 73,6
Osijek 1 212 125,7
Rijeka 529 336,9
Brač 12 133,3
Mali Lošinj 8 25,0

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2024.

    Promet putnika Indeksi
III. 2024.
III. 2023.
Njemačka 92 141 115,2
Ujedinjenja Kraljevina 27 182 83,6
Nizozemska 24 652 97,8
Francuska 24 087 105,3
Turska  21 295 121,5
Italija 17 977 94,9
Austrija 15 878 105,1
Belgija 11 355 89,1
Katar 9 824 253,8
Irska 9 668 140,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti