Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 10. travnja 2024.
TRAN-2024-2-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2024.

 

U veljači 2024. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 293 tisuće putnika, što je za 14,1% više nego u veljači 2023., kada je ostvaren promet od 256 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 243 tisuće putnika, što je porast od 17,4% u odnosu na veljaču 2023., kada je prevezeno 207 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 29 tisuća prevezenih putnika, što je pad od 0,9% u odnosu na veljaču 2023., te zračna luka Dubrovnik, s 18 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 0,1% u odnosu na veljaču 2023.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 64 tisuće putnika, što je za 16,4% više u odnosu na veljaču 2023. Slijede zračne luke Nizozemske, s 20 tisuća prevezenih putnika, što je za 1,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Ujedinjene Kraljevine, s 18 tisuća prevezenih putnika, što je za 14,1% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u veljači 2024. iznosio je 4 580, što je porast od 9,6% u usporedbi s veljačom 2023., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 180.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u veljači 2024. iznosio je 722 tone, što je porast od 6,2% u usporedbi s veljačom 2023., kada je promet tereta iznosio 680 tona.

Ukupno je u siječnju i veljači 2024. u hrvatskim zračnim lukama ostvareno 9,5 tisuća slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 8,1% u odnosu na isto razdoblje 2023. U hrvatskim zračnim lukama u istom razdoblju ukupno je ukrcano i iskrcano 588 tisuća putnika, što je porast od 12,0%. Ukupan promet tereta u zračnim lukama u siječnju i veljači 2024. porastao je za 12,6% u odnosu na isto razdoblje 2023. te je iznosio 1,5 tisuća tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD VELJAČE 2021. DO VELJAČE 2024.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2023. 2024. Indeksi
II. I. – II. II. I. – II. II. 2024.
II. 2023.
I. – II. 2024.
I. – II. 2023.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 180 8 764 4 580 9 478 109,6 108,1
Promet putnika  tis. 256 525 293 588 114,1 112,0
Promet tereta t 680 1 335 722 1 503 106,2 112,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2024.

           Promet putnika Indeksi
II. 2024.
II. 2023.
Ukupno 292 789 114,1
Zagreb 242 746 117,4
Split 28 825 99,1
Dubrovnik 17 634 100,1
Pula 1 242 123,6
Osijek 1 085 109,3
Zadar 795 88,5
Rijeka 454 245,4
Mali Lošinj 8 160,0
Brač - -

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2024.

     Promet putnika Indeksi
II. 2024.
II. 2023.
Njemačka 64 263 116,4
Nizozemska 19 562 101,5
Ujedinjena Kraljevina 18 071 85,9
Turska  17 195 131,2
Francuska 16 038 99,3
Italija 13 759 126,8
Katar 9 539 314,5
Austrija 8 775 99,7
Belgija 8 337 116,5
Švicarska 7 174 121,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti