Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 08. ožujka 2024.
TRAN-2024-2-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2024.

 

U siječnju 2024. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 295 tisuća putnika, što je za 9,9% više nego u siječnju 2023., kada je ostvaren promet od 269 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 247 tisuća putnika, što je porast od 12,5% u odnosu na siječanj 2023., kada je prevezeno 220 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 29 tisuća prevezenih putnika, što je pad od 7,6% u odnosu na siječanj 2023., kada je prevezena 31 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 15 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 9,0% u odnosu na siječanj 2023., kada je promet iznosio 14 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 66 tisuća putnika, što je za 11,6% više u odnosu na siječanj 2023. Slijede zračne luke Nizozemske, s 20 tisuća prevezenih putnika, što je za 3,2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Turske, sa 17 tisuća prevezenih putnika, što je za 25,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u siječnju 2024. iznosio je 4 898, što je porast od 6,8% u usporedbi sa siječnjem 2023., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 584.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u siječnju 2024. iznosio je 781 tonu, što je porast od 19,2% u usporedbi s siječnjem 2023., kada je promet tereta iznosio 655 tona.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SIJEČNJA 2021. DO SIJEČNJA 2024.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

       Mjerna jedinica I. 2023. I. 2024. Indeksi
I. 2024.
I. 2023.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 584 4 898 106,8
Promet putnika  tis. 269 295 109,9
Promet tereta t 655 781 119,2

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2024.

         Promet putnika Indeksi
I. 2024.
I. 2023.
Ukupno 295 259 109,9
Zagreb 247 476 112,5
Split 28 651 92,4
Dubrovnik 15 034 109,0
Pula 1 314 98,9
Zadar 1 227 149,3
Osijek 1 101 96,9
Rijeka 423 92,6
Mali Lošinj 17 283,3
Brač 16 -

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2024.

     Promet putnika Indeksi
I. 2024.
I. 2023.
Njemačka 66 414 111,6
Nizozemska 19 707 103,2
Turska  16 653 125,3
Francuska 15 579 94,8
Ujedinjenja Kraljevina 15 569 75,2
Italija 14 513 112,2
Katar 9 872 222,4
Austrija 9 295 116,7
Belgija 8 319 109,9
Švicarska  6 915 104,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti