Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. travnja 2024.
TRAN-2024-1-2

ISSN 1334-0557

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2023.

 

Porast broja registriranih i prvi put registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

Broj registriranih cestovnih vozila u 2023. iznosio je 2 554 524, što je u odnosu na 2022. više za 4,0%. Broj registriranih osobnih vozila u 2023. iznosio je 1 910 131, što je u odnosu na 2022. više za 3,8%.

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 190 063, što je u odnosu na 2022. više za 28,6%. Porast broja prvih registracija ostvaren je kod motocikla (za 42,3%), kamiona (za 36,6%), cestovnih tegljača (za 29,3%), osobnih vozila (za 29,2%), prikolica (za 15,6%), specijalnih vozila (za 13,1%), mopeda (za 10,6%), poljoprivrednih traktora (za 10,5%) i poluprikolica (za 8,3%), dok je pad od 2,0% prisutan kod autobusa.

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2023. iznosio je 137 557, što je u odnosu na 2022. više za 29,2%.

Povećanje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

U 2023. bilo je 10 633 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2022. više za 6,3%.

U cestovnim prometnim nesrećama u 2023. poginule su 274 osobe, što je u odnosu na 2022. manje za 0,4%.

Ozlijeđenih osoba bilo je 14 204, što je u odnosu na 2022. više za 6,6%.

G-1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA OD 2019. DO 2023.

G-2. PRVA REGISTRACIJA OSOBNIH VOZILA OD 2019. DO 2023.

1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2023.

       Ukupno Fizičke osobe Pravne osobe
svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila
Mopedi 73 255 3 159 67 102 2 079 6 153 1 080
Motocikli 101 515 12 003 94 255 10 096 7 260 1 907
Osobna vozila 1 910 131 137 557 1 671 946 83 385 238 185 54 172
Autobusi 5 799 634 71 3 5 728 631
Kamioni 221 006 19 455 65 448 3 434 155 558 16 021
Cestovni tegljači 16 504 2 561 152 4 16 352 2 557
Specijalna vozila 17 918 1 624 3 895 248 14 023 1 376
Poljoprivredni traktori 148 080 7 483 122 923 3 982 25 157 3 501
Prikolice 42 129 3 617 22 102 1 551 20 027 2 066
Poluprikolice 18 187 1 970 846 17 17 341 1 953

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

2. CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2023.

      2022. 2023. Indeksi
2023.
2022.
Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj 10 005 10 633 106,3
Poginule osobe, broj 275 274 99,6
Ozlijeđene osobe, broj 13 329 14 204 106,6

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

Definicije

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Kratice
 
cm3 kubični centimetar
kg kilogram
km kilometar
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti