Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 14. svibnja 2024.
POLJ-2024-1-5/1

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2024. na bazi 2020. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2024. u usporedbi s 2020. porasle su za 36,6%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2023. pale su za 4,2%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2020. više su za 28,1%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2023. pale su za 6,3%.

Na pad cijena biljnih proizvoda utjecao je pad cijena žitarica (za 41,5%) i industrijskog bilja (za 18,2%), dok su cijene u ostalim skupinama proizvoda porasle.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 42,7% u usporedbi s 2020., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2023. pale su za 2,7%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2023. najviše su pale cijene peradi (za 9,4%), cijene svinja (za 6,8%) i cijene mlijeka (za 5,2%). Cijene goveda porasle su za 1,7%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2024. u usporedbi s 2020. više su za 37,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2023. manje su za 19,6%, na što je utjecao pad cijena gnojiva i stočne hrane.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD PRVOG TROMJESEČJA 2023. DO PRVOG TROMJESEČJA 2024.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
I. − III. 2024.
Ø 2020.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
Ukupno 136,6 95,8
Ukupno bez voća i povrća 139,3 92,7
Biljni proizvodi 128,1 93,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 129,0 80,2
Žitarice 121,3 58,5
Industrijsko bilje 127,2 81,8
Krmno bilje 194,3 91,2
Povrće, cvijeće i sadnice 125,8 108,5
Povrće 150,9 115,7
Cvijeće i sadnice  120,1 106,6
Krumpir (uključujući sjemenski) 216,6 105,1
Voće 153,2 117,2
Vino 121,8 102,6
Maslinovo ulje 143,7 124,7
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 142,7 97,3
Živa stoka i perad  140,2 98,7
Goveda  146,6 101,7
Svinje 128,1 93,2
Konji 126,8 94,3
Ovce i koze  204,2 134,4
Perad  130,8 90,6
Ostale životinje 118,7 100,0
Stočni proizvodi 149,7 93,7
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 143,4 94,8
Jaja, konzumna 179,5 88,0
Ostali stočni proizvodi1) 135,6 112,6

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
I. − III. 2024.
Ø 2020.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
Input I, ukupno 137,8 80,4
Sjeme i sadni materijal  126,0 86,3
Energija i maziva 187,3 100,8
Gnojivo 167,2 63,1
Sredstva za zaštitu bilja 108,4 93,2
Veterinarske usluge 120,5 109,1
Stočna hrana  124,8 67,8
Održavanje opreme 131,7 106,8
Održavanje zgrada 135,9 104,3
Ostale usluge 111,9 104,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2024. indeksi se računaju na bazi 2020.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti