Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 15. ožujka 2024.
OBR-2024-4-2

ISSN 1334-0557

DOKTORI ZNANOSTI U 2023.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2023. akademski stupanj postiglo je 806 doktora znanosti. Među njima su bile 454 žene, što je udio od 56,3%.

Među doktorima znanosti više je žena

Od ukupno 806 doktora znanosti na Sveučilištu u Zagrebu doktoriralo je njih 65,6%, na Sveučilištu u Splitu 10,9%, na Sveučilištu u Osijeku 9,9%, na Sveučilištu u Rijeci 8,3%, na Sveučilištu u Zadru 3,5%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 0,7%, kao i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, Zagreb, a na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,4%.

Najviše je doktorica znanosti doktoriralo na Sveučilištu u Zadru, 64,3%, po udjelu doktorica znanosti slijede Sveučilište u Osijeku, na kojemu je doktoriralo njih 61,3%, na Sveučilištu u Rijeci doktoriralo ih je 56,7%, na Sveučilištu u Zagrebu 56,0%, na Sveučilištu u Splitu 53,4%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica, 50,0%, kao i na Hrvatskome katoličkom sveučilištu, Zagreb, dok na Sveučilištu u Slavonskom Brodu nije bilo nijedne doktorice znanosti.

Biomedicina i zdravstvo − najzastupljenije područje doktorskih disertacija

U 2023. najviše doktorskih disertacija bilo je iz područja biomedicine i zdravstva (26,5%), slijedilo je područje tehničkih znanosti (19,7%), područje društvenih znanosti (19,5%), područje prirodnih znanosti (14,1%), područje humanističkih znanosti (10,5%), područje biotehničkih znanosti (6,2%) i interdisciplinarna područja znanosti (3,0%). Najmanje doktorskih disertacija bilo je iz umjetničkog područja znanosti (0,5%).

Akademski stupanj magistra znanosti prethodno je steklo 7,1% doktora znanosti.

Najviše doktora znanosti u dobnoj skupini 30 34 godine

Prema godinama života, najviše doktora znanosti bilo je u dobnoj skupini 30 – 34 godine (34,0%). U dobnoj skupini do 29 godina bilo je 12,3% doktora znanosti, u dobnoj skupini 35 – 39 godina bilo ih je 20,6%, u dobnoj skupini 40 – 44 godine 12,7%, u dobnoj skupini 45 – 49 godina 8,9%, a u dobnoj skupini 50 i više godina 11,5%.

Doktori znanosti najviše su zaposleni u obrazovanju

Najveći broj doktora znanosti bio je zaposlen u djelatnosti obrazovanja (46,8%), u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi bilo ih je zaposleno 21,3%, u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima 14,6%, a u djelatnosti javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja bilo ih je zaposleno 3,7%. U svim ostalim djelatnostima bilo je zaposleno 12,7% doktora znanosti, dok je 0,9% doktora znanosti bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Troškove doktorskog studija za 46,9% doktora znanosti platio je poslodavac, doktorski studij osobno je platilo 36,6% doktora znanosti, za 12,3% doktora znanosti bila su izdvojena sredstva iz državnog proračuna, a 4,2% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA SVEUČILIŠTIMA NA KOJIMA SU DOKTORIRALI, ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE TE SPOLU U 2023.

     Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
svega žene prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 806 454 114 159 213 50 157 85 4 24
Sveučilište u Osijeku 80 49 3 7 42 9 15 4 - -
Sveučilište u Rijeci 67 38 2 18 17 - 15 5 - 10
Sveučilište Sjever, Koprivnica 6 3 - - - - 6 - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 3 - - 3 - - - - - -
Sveučilište u Splitu 88 47 5 20 51 2 5 4 - 1
Sveučilište u Zadru 28 18 - - - - 10 17 - 1
Sveučilište u Zagrebu 528 296 104 111 103 39 104 51 4 12
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 6 3 - - - - 2 4 - -

G-1. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I SPOLU U 2023.

2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU I POLJU DOKTORSKE DISERTACIJE, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2023.

       Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 –34 35 –39 40 –44 45 – 49 50 i više
Ukupno 806 454 99 274 166 102 72 93
Prirodne znanosti 114 73 35 49 17 5 4 4
Matematika 6 5 1 4 1 - - -
Fizika 26 6 6 14 3 1 - 2
Geologija 3 2 1 1 1 - - -
Kemija 27 18 12 11 3 - 1 -
Biologija 41 33 11 15 9 2 2 2
Geofizika 4 2 1 1 - 2 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 7 7 3 3 - - 1 -
Tehničke znanosti 159 56 23 77 23 11 7 18
Brodogradnja 3 1 - 1 - 1 - 1
Elektrotehnika 43 7 9 25 5 2 - 2
Arhitektura i urbanizam 6 4 - 1 1 - 1 3
Geodezija 2 - - 2 - - - -
Građevinarstvo 12 5 3 6 - - 1 2
Grafička tehnologija 6 4 - 1 3 2 - -
Kemijsko inženjerstvo 9 7 2 5 1 1 - -
Računalstvo 25 8 6 15 1 1 1 1
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 4 1 - 3 1 - - -
Strojarstvo 26 8 1 14 5 1 1 4
Tehnologija prometa i transport 10 2 1 - 2 2 1 4
Tekstilna tehnologija 6 6 - 1 2 1 2 -
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 2 - 1 - 1 - - -
Temeljne tehničke znanosti 3 2 - 1 1 - - 1
Interdisciplinarne tehničke znanosti 2 1 - 2 - - - -
Biomedicina i zdravstvo  213 133 17 54 62 34 20 26
Temeljne medicinske znanosti 40 25 10 14 10 4 2 -
Kliničke medicinske znanosti 126 75 5 26 38 21 15 21
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 7 4 - 1 2 1 2 1
Veterinarska medicina 6 4 - 1 - 2 - 3
Dentalna medicina 20 14 1 6 9 3 1 -
Farmacija 14 11 1 6 3 3 - 1
Biotehničke znanosti 50 33 6 24 3 9 3 5
Poljoprivreda (agronomija) 23 13 2 13 3 3 1 1
Šumarstvo 3 1 - 2 - 1 - -
Drvna tehnologija 2 1 - 1 - - 1 -
Biotehnologija 7 5 1 4 - 1 - 1
Prehrambena tehnologija 8 8 2 3 - - - 3
Nutricionizam 5 3 1 - - 3 1 -
Interdisciplinarne biotehničke znanosti  2 2 - 1 - 1 - -
Društvene znanosti 157 89 11 39 37 27 18 25
Ekonomija 45 26 6 10 10 10 5 4
Pravo 12 9 1 2 - 2 3 4
Politologija 2 1 - 1 - 1 - -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 5 5 1 1 1 - - 2
Informacijske i komunikacijske znanosti 27 14 - 5 3 6 4 9
Sociologija 7 3 - 5 2 - - -
Psihologija 17 10 - 6 7 3 1 -
Pedagogija 9 5 1 3 4 1 - -
Kineziologija 19 7 2 3 6 4 3 1
Socijalne djelatnosti 9 8 - 1 3 - 2 3
Interdisciplinarne društvene znanosti 5 1 - 2 1 - - 2
Humanističke znanosti 85 50 3 22 22 13 15 10
Filozofija 7 5 1 3 2 - 1 -
Teologija 5 1 - 2 1 1 1 -
Filologija 28 20 - 6 8 5 4 5
Povijest 13 4 1 3 2 3 4 -
Povijest umjetnosti 13 8 1 5 2 1 2 2
Znanost o umjetnosti 2 1 - 1 - - 1 -
Arheologija 10 7 - 2 4 2 1 1
Etnologija i antropologija 2 2 - - 1 - - 1
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 2 1 - - - - 1 1
Interdisciplinarne humanističke znanosti 3 1 - - 2 1 - -
Umjetničko područje 4 3 - - - 1 1 2
Likovne umjetnosti 4 3 - - - 1 1 2
Interdisciplinarna područja znanosti 24 17 4 9 2 2 4 3
Geografija 5 3 1 1 1 - 1 1
Kroatologija 3 1 - - 1 1 - 1
Obrazovne znanosti  6 6 2 - - 1 2 1
Biotehnologija u biomedicini 10 7 1 8 - - 1 -

G-2. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2023.

3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU DOKTORSKE DISERTACIJE I MAGISTARSKOG RADA U 2023.

Znanstveno i umjetničko područje magistarskog rada Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorske disertacije
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 806 114 159 213 50 157 85 4 24
Prirodne znanosti 2 2 - - - - - - -
Tehničke znanosti 8 - 8 - - - - - -
Biomedicina i zdravstvo 7 - - 7 - - - - -
Biotehničke znanosti 1 - - - 1 - - - -
Društvene znanosti 28 - - - - 25 3 - -
Humanističke znanosti 10 - - - - - 9 - 1
Umjetničko područje 1 - - - - - 1 - -
Nisu stekli magisterij znanosti 749 112 151 206 49 132 72 4 23

4. DOKTORI ZNANOSTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA I SPOLU U 2023.

   Ukupno Način plaćanja stjecanja doktorata
svega žene poslodavac sredstva iz državnog proračuna doktori znanosti osobno ostalo
Ukupno 806 454 378 99 295 34
Zaposleni 799 450 378 99 290 32
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 9 5 6 1 1 1
Prerađivačka industrija 10 6 2 - 5 3
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 2 1 - 2 -
Građevinarstvo 3 1 - - 2 1
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 4 2 2 - 2 -
Prijevoz i skladištenje  4 1 2 - 2 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 1 - - 1 -
Informacije i komunikacije 19 6 7 2 8 2
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11 4 7 1 3 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 118 66 58 36 20 4
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnost 1 1 - 1 - -
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 30 18 10 1 19 -
Obrazovanje 377 212 238 51 71 17
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 172 106 35 5 129 3
Umjetnost, zabava i rekreacija 21 12 4 1 16 -
Ostale uslužne djelatnosti 12 4 5 - 6 1
Izvanteritorijalne organizacije i tijela 4 3 1 - 3 -
Nezaposleni 7 4 - - 5 2

G-3. DOKTORI ZNANOSTI PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORATA U 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za doktore znanosti (obrazac ŠV-70), koje ispunjavaju doktori znanosti ili doktori umjetnosti pri stjecanju toga akademskog stupnja.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode poslijediplomski sveučilišni studij za stjecanje doktorata znanosti ili omogućuju stjecanje doktorata znanosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br. 119/22.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Doktor znanosti jest osoba koja je obranila doktorsku disertaciju.

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija i veleučilište. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilišni doktorski studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija ili sveučilišnoga integriranoga prijediplomskoga i diplomskoga ili sveučilišnoga specijalističkog studija.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij traje tri godine. Ispunjenjem svih propisanih uvjeta te javnom obranom doktorskog rada stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti (dr. sc.) ili doktor umjetnosti odnosno doktorica umjetnosti (dr. art.) uz naznaku znanstvenoga ili umjetničkog polja i grane, u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13., 34/16. i 56/22.).

 

Kratice    
NN Narodne novine
     
Znakovi    
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti