Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 17. travnja 2024.
OBR-2024-4-1

ISSN 1334-0557

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2023./2024.

U akademskoj godini 2023./2024. na visokim učilištima zaposleno je 18 647 nastavnika i suradnika u nastavi na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 13 061,6. Od toga je 83,4% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o radu, a 16,6% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o djelu.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 70,6% jesu doktori znanosti, a 15,6% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 51,6% (od toga je udio žena s doktoratom 69,9%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 15,3%).

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu, 52,7% jesu žene. Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 39,6% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 35,3%), a udio magistara znanosti i magistara/specijalista jest 24,5% (udio žena jest 19,9%).

1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2023./2024.

      Ukupno U ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti (FTE1)) Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno u ekvivalentu pune zaposelnosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 18 647 9 691 13 061,6 6 745,2 11 721 6 043 10 898,3 5 670,5 6 926 3 648 2 163,3 1 074,7
Redoviti profesori 3 341 1 442 2 708,9 1 202,2 2 702 1 219 2 508,2 1 141,2 639 223 200,7 61,0
Izvanredni profesori 2 798 1 391 2 308,3 1 149,3 2 336 1 160 2 173,6 1 086,9 462 231 134,7 62,4
Docenti 3 034 1 623 2 152,2 1 170,0 2 102 1 137 1 886,6 1 037,0 932 486 265,6 133,0
Profesori visoke škole 412 184 293,6 136,3 266 128 240,8 118,9 146 56 52,8 17,4
Viši predavači 1 113 590 836,5 460,9 745 430 710,0 414,3 368 160 126,5 46,6
Predavači 1 653 842 844,9 420,6 582 289 523,5 266,0 1 071 553 321,4 154,6
Viši lektori 84 67 81,6 66,2 83 66 81,4 66,0 1 1 0,2 0,2
Lektori 61 48 58,2 45,6 56 44 56,0 44,0 5 4 2,2 1,6
Viši umjetnički suradnici 15 4 14,1 3,1 14 3 14,0 3,0 1 1 0,1 0,1
Umjetnički suradnici 65 33 51,1 24,0 17 6 17,0 6,0 48 27 34,1 18,0
Viši asistenti 835 460 680,5 379,4 661 370 627,6 353,9 174 90 52,9 25,5
Asistenti 3 660 2 106 2 399,2 1 361,0 1 823 1 024 1 726,3 966,3 1 837 1 082 672,9 394,7
Viši stručni suradnici 214 121 103,7 51,5 65 31 65,0 31,0 149 90 38,7 20,5
Stručni suradnici 934 506 384,4 178,9 203 86 203,0 86,0 731 420 181,4 92,9
Stručni savjetnici 153 124 87,0 68,5 64 50 64,0 50,0 89 74 23,0 18,5
Gostujući profesori ili nastavnici 275 150 57,4 27,7 2 - 1,3 - 273 150 56,1 27,7

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

G-1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU U AK. G. 2023./2024.

2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2023./2024.

    Zaposleni na temelju ugovora o radu
ukupno s punim radnim vremenom  s kraćim od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno  11 721 6 043 10 898,3 5 670,5 10 491 5 487 1 230 556 407,3 183,5
U sastavu sveučilišta – javna 10 521 5 441 9 815,7 5 114,4 9 465 4 950 1 056 491 350,7 164,4
Fakulteti 8 432 4 400 7 856,1 4 125,4 7 553 3 981 879 419 303,1 144,4
Sveučilišni odjeli 308 183 278,6 164,3 265 156 43 27 13,6 8,3
Sveučilišni centar 5 2 5,0 2,0 5 2 - - - -
Sveučilišta 1 225 615 1 130,9 585,6 1 102 577 123 38 28,9 8,6
Umjetničke akademije 551 241 545,1 237,1 540 234 11 7 5,1 3,1
Sveučilište u Dubrovniku 140 80 132,0 76,0 130 75 10 5 2,0 1,0
Sveučilište 140 80 132,0 76,0 130 75 10 5 2,0 1,0
Sveučilište Sjever u Koprivnici 233 93 166,9 73,6 148 68 85 25 18,9 5,6
Sveučilište 233 93 166,9 73,6 148 68 85 25 18,9 5,6
Sveučilište u Osijeku 1 399 753 1 184,8 658,0 1 124 631 275 122 60,8 27,0
Fakulteti 1 156 620 944,0 526,5 886 501 270 119 58,0 25,5
Sveučilišni odjeli 123 75 122,3 74,5 121 74 2 1 1,3 0,5
Umjetnička akademija 120 58 118,5 57,0 117 56 3 2 1,5 1,0
Sveučilište u Puli – Pola 177 96 175,0 96,0 173 96 4 - 2,0 -
Sveučilište 177 96 175,0 96,0 173 96 4 - 2,0 -
Sveučilište u Rijeci 1 290 755 1 103,2 647,2 1 001 590 289 165 102,2 57,2
Fakulteti 1 227 721 1 040,2 613,2 938 556 289 165 102,2 57,2
Sveučilište 12 7 12,0 7,0 12 7 - - - -
Umjetnička akademija 51 27 51,0 27,0 51 27 - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 89 41 88,4 41,0 88 41 1 - 0,4 -
Sveučilište 89 41 88,4 41,0 88 41 1 - 0,4 -
Sveučilište u Splitu 1 319 657 1 200,0 602,8 1 145 576 174 81 55,0 26,8
Fakulteti 1 052 520 962,2 484,5 920 466 132 54 42,2 18,5
Sveučilišni odjeli 169 96 140,3 77,8 128 70 41 26 12,3 7,8
Sveučilište 4 3 4,0 3,0 4 3 - - - -
Umjetnička akademija 94 38 93,5 37,5 93 37 1 1 0,5 0,5
Sveučilište u Zadru 462 281 444,6 275,0 439 273 23 8 5,6 2,0
Sveučilišni odjel  16 12 16,0 12,0 16 12 - - - -
Sveučilište 446 269 428,6 263,0 423 261 23 8 5,6 2,0
Sveučilište u Zagrebu 5 412 2 685 5 320,8 2 644,8 5 217 2 600 195 85 103,8 44,8
Fakulteti 4 997 2 539 4 909,7 2 501,2 4 809 2 458 188 81 100,7 43,2
Sveučilišni centar 5 2 5,0 2,0 5 2 - - - -
Sveučilište 124 26 124,0 26,0 124 26 - - - -
Umjetničke akademije 286 118 282,1 115,6 279 114 7 4 3,1 1,6
Visoke škole 111 40 101,2 39,5 97 39 14 1 4,2 0,5
Veleučilišta 852 436 780,1 409,5 747 399 105 37 33,1 10,5
Sveučilišta – privatna 237 126 201,3 107,1 182 99 55 27 19,3 8,1

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

3. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2023./2024.

      Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno na puno radno vrijeme na kraće od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno 6 926 3 648 2 163,3 1 074,7 419 179 6 507 3 469 1 744,3 895,7
U sastavu sveučilišta – javna  4 480 2 428 1 462,2 723,2 271 127 4 209 2 301 1 191,2 596,2
Fakulteti 2 996 1 647 881,7 443,3 103 42 2 893 1 605 778,7 401,3
Sveučilišni odjeli 412 199 112,6 50,1 - - 412 199 112,6 50,1
Sveučilišni centar 21 8 6,6 1,0 - - 21 8 6,6 1,0
Sveučilišta 643 353 233,4 113,8 34 21 609 332 199,4 92,8
Umjetničke akademije 408 221 227,9 115,0 134 64 274 157 93,9 51,0
Sveučilište u Dubrovniku 103 39 35,1 11,6 - - 103 39 35,1 11,6
Sveučilište 103 39 35,1 11,6 - - 103 39 35,1 11,6
Sveučilište Sjever u Koprivnici 255 104 116,3 45,7 13 7 242 97 103,3 38,7
Sveučilište 255 104 116,3 45,7 13 7 242 97 103,3 38,7
Sveučilište u Osijeku 674 394 178,7 91,9 68 31 606 363 110,7 60,9
Fakulteti 562 331 104,3 55,3 1 - 561 331 103,3 55,3
Sveučilišni odjeli 45 32 7,4 5,6 - - 45 32 7,4 5,6
Umjetnička akademija 67 31 67,0 31,0 67 31 - - - -
Sveučilište u Puli – Pola 191 159 38,2 31,8 - - 191 159 38,2 31,8
Sveučilište 191 159 38,2 31,8 - - 191 159 38,2 31,8
Sveučilište u Rijeci 794 490 294,2 170,4 3 2 791 488 291,2 168,4
Fakulteti 764 467 279,8 160,1 3 2 761 465 276,8 158,1
Umjetnička akademija 30 23 14,4 10,3 - - 30 23 14,4 10,3
Sveučilište u Slavonskom Brodu 73 37 22,8 10,7 - - 73 37 22,8 10,7
Sveučilište 73 37 22,8 10,7 - - 73 37 22,8 10,7
Sveučilište u Splitu 1 070 535 337,9 163,4 95 49 975 486 242,9 114,4
Fakulteti 575 294 189,3 93,2 74 35 501 259 115,3 58,2
Sveučilišni odjeli 365 166 104,3 44,0 - - 365 166 104,3 44,0
Sveučilište 21 14 21,0 14,0 21 14 - - - -
Umjetnička akademija 109 61 23,3 12,2 - - 109 61 23,3 12,2
Sveučilište u Zadru 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište u Zagrebu 1 318 669 438,1 197,2 92 38 1 226 631 346,1 159,2
Fakulteti 1 095 555 308,3 134,7 25 5 1 070 550 283,3 129,7
Sveučilišni centar 21 8 6,6 1,0 - - 21 8 6,6 1,0
Umjetničke akademije 202 106 123,2 61,5 67 33 135 73 56,2 28,5
Visoke škole 204 74 36,3 13,9 - - 204 74 36,3 13,9
Veleučilišta 1 684 883 561,7 293,7 143 52 1 541 831 418,7 241,7
Sveučilišta – privatna 526 257 87,1 41,9 - - 526 257 87,1 41,9
Institut 32 6 16,0 2,0 5 - 27 6 11,0 2,0

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

4. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA U AK. G. 2023./2024.

      Akademski i stručni naziv i akademski stupanj
doktori znanosti magistri znanosti i magistri/specijalisti bez akademskog naziva i stupnja
svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 11 012 5 516 3 529 1 653 4 106 2 522
  u FTE1) 8 387,0 4 266,5 2 271,7 1 106,1 2 402,9 1 372,6
Zaposleni na temelju ugovora o radu svega 8 271 4 227 1 834 926 1 616 890
  u FTE1) 7 613,9 3 940,8 1 779,4 903,6 1 505,0 826,1
Angažirani na temelju ugovora o djelu svega 2 741 1 289 1 695 727 2 490 1 632
  u FTE1) 773,1 325,7 492,3 202,5 897,9 546,5

1) S obzirom na to da nastavnici i suradnici u nastavi mogu predavati na dva i više visokih učilišta, broj prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti samo približno odgovara stvarnom broju fizičkih osoba. Podaci su dobiveni kao izračun nastavnika i suradnika u nastavi izražen jedinicom pune zaposlenosti/angažiranosti.

G-2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU I SPOLU U AK. G. 2023./2024.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Godišnjem izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih akademskih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koji kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i visoke škole ne mogu biti njezine sastavnice.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti može odgovarati stvarnom broju osoba.

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a označuje vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punoga radnog vremena.

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na temelju ugovora o radu/angažiran je na temelju ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta.

Kratice

 

ak. g.

akademska godina

Znakovi

 

-

nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Ana Šojat

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti