Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 11. srpnja 2024.
OBR-2024-2-2

ISSN 1334-0557

SREDNJE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2022./2023. I POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2022./2023.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2022./2023. djelovala je 441 srednja škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, te srednje škole obuhvaćaju 754 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

Udio učenika u redovitim školama najveći je u tehničkim i srodnim školama, 48,0%, nakon toga u gimnazijama, 29,9%, u industrijskim i obrtničkim školama, 18,8%, a najmanje je učenika u srednjim umjetničkim školama, 3,3%.

U gimnazijama je najveći udio učenika koji su položili razred, 99,4%, a u srednjim industrijskim i obrtničkim školama najmanji, 96,1%.

Najveći je udio učenica u umjetničkim školama, a najmanji u industrijskim i obrtničkim školama

Na kraju školske godine 2022./2023. ukupan broj učenika veći je za 0,6% u odnosu na kraj školske godine 2021./2022. Udio učenica iznosi 50,5%, iako nije jednako raspoređen po vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 75,3% učenica, u gimnazijama 63,3%, u tehničkim i srodnim školama 49,4%, a u industrijskim i obrtničkim školama 29,0% učenica. Srednju školu završilo je 37 259 učenika, a od toga je 49,2% učenica.

Engleski i njemački jezik − dva jezika koja se najviše uče u srednjim školama

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika engleski jezik uči 92,6% učenika, njemački 31,8%, talijanski 13,2%, francuski 3,4%, a španjolski, ruski, portugalski, arapski i ostale jezike uči 2,1% učenika.

Za točnije iskazivanje broja učitelja primjenjuje se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE), prema kojem je broj zaposlenih učitelja preračunan na ekvivalent punoga radnog vremena (udio ostvarenih sati učitelja u zakonom definiranoj normi). Broj učitelja prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

Udio nastavnica najveći je u gimnazijama, 75,2%, a najmanji je u industrijskim i obrtničkim školama, 63,4%.

G-1. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

1.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

      Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno 754 224 530 7 718 146 288 73 848 37 259 18 313
Državne 697 188 509 7 374 140 190 70 419 35 784 17 499
Privatne 38 22 16 197 2 961 1 365 724 343
Vjerskih zajednica 19 14 5 147 3 137 2 064 751 471
Srednje škole – redovite 702 208 494 7 464 145 145 73 368 36 959 18 186
Gimnazije 180 95 85 2 024 43 445 27 479 10 776 6 781
Državne 142 64 78 1 787 38 855 24 773 9 687 6 149
Privatne 22 17 5 111 1 895 939 441 227
Vjerskih zajednica 16 14 2 126 2 695 1 767 648 405
Tehničke i srodne 269 57 212 3 460 69 719 34 409 16 729 8 160
Državne 257 56 201 3 381 68 333 33 743 16 372 7 987
Privatne 10 1 9 61 838 330 257 110
Vjerskih zajednica 2 - 2 18 422 279 100 63
Srednje umjetničke 53 44 9 370 4 783 3 600 1 075 813
Državne 49 40 9 350 4 743 3 575 1 069 808
Privatne 4 4 - 20 40 25 6 5
Industrijske i obrtničke 200 12 188 1 610 27 198 7 880 8 379 2 432
Državne 197 12 185 1 602 27 116 7 848 8 356 2 428
Privatne 2 - 2 5 62 14 20 1
Vjerskih zajednica 1 - 1 3 20 18 3 3
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 52 16 36 254 1 143 480 300 127
Državne 52 16 36 254 1 143 480 300 127
Obrazovanje odraslih2) 54 9 45 343 2 530 1 059 1 078 448
Državne 36 1 35 174 1 548 678 526 232
Privatne 18 8 10 168 982 381 552 216

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

 

1.2. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

        Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili
Srednje škole – redovite 145 145 142 615 39 731 38 454 37 712 36 997 37 703 37 328 28 958 28 796 1 041 1 040
Državne 139 047 136 643 38 089 36 895 36 228 35 530 36 255 35 899 27 479 27 324 996 995
Privatne 2 961 2 929 842 833 736 729 663 654 720 713 - -
Vjerskih zajednica 3 137 3 043 800 726 748 738 785 775 759 759 45 45
Gimnazije 43 445 43 174 11 101 10 948 10 696 10 634 10 798 10 760 10 850 10 832 - -
Državne 38 855 38 698 9 885 9 807 9 562 9 514 9 665 9 646 9 743 9 731 - -
Privatne 1 895 1 875 519 518 485 481 438 429 453 447 - -
Vjerskih zajednica 2 695 2 601 697 623 649 639 695 685 654 654 - -
Tehničke i srodne 69 719 68 659 17 599 17 118 16 952 16 653 17 192 17 001 16 935 16 847 1 041 1 040
Državne 68 333 67 281 17 221 16 746 16 644 16 346 16 903 16 712 16 569 16 482 996 995
Privatne 964 956 284 278 217 216 202 202 261 260 - -
Vjerskih zajednica 422 422 94 94 91 91 87 87 105 105 45 45
Srednje umjetničke 4 783 4 636 1 265 1 230 1 273 1 235 1 095 1 077 1 150 1 094 - -
Državne 4 743 4 598 1 250 1 216 1 257 1 220 1 092 1 074 1 144 1 088 - -
Privatne 40 38 15 14 16 15 3 3 6 6 - -
Glazbene 2 004 1 905 556 531 542 522 439 426 467 426 - -
Plesne 263 256 75 74 61 56 54 54 73 72 - -
Likovna umjetnost i dizajn 2 516 2 475 634 625 670 657 602 597 610 596 - -
Industrijske i obrtničke 27 198 26 146 9 766 9 158 8 791 8 475 8 618 8 490 23 23 - -
Državne 27 116 26 066 9 733 9 126 8 765 8 450 8 595 8 467 23 23 - -
Privatne 62 60 24 23 18 17 20 20 - - - -
Vjerskih zajednica 20 20 9 9 8 8 3 3 - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 143 1 074 439 404 332 310 329 318 43 42 - -
Državne 1 143 1 074 439 404 332 310 329 318 43 42 - -

1.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

     Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu Nastavnici1)
svega učenice svega učenice
Republika Hrvatska 754 7 718 146 288 73 848 37 259 18 313 27 308
Zagrebačka 34 317 6 412 2 891 1 639 742 1 194
Krapinsko-zagorska 23 222 4 259 2 170 1 105 534 850
Sisačko-moslavačka 30 253 3 978 2 014 999 495 870
Karlovačka 29 227 3 761 1 911 977 478 935
Varaždinska 35 353 6 708 3 455 1 848 927 1 756
Koprivničko-križevačka 18 200 3 753 1 813 955 427 730
Bjelovarsko-bilogorska 27 229 4 226 2 093 1 068 501 898
Primorsko-goranska 57 457 9 155 4 619 2 278 1 116 1 774
Ličko-senjska 11 75 1 103 547 303 145 390
Virovitičko-podravska 18 153 2 555 1 294 692 347 565
Požeško-slavonska 15 147 2 606 1 346 700 367 566
Brodsko-posavska 17 282 4 600 2 256 1 197 554 729
Zadarska 36 332 6 503 3 306 1 601 768 1 192
Osječko-baranjska 52 545 9 886 5 039 2 503 1 205 1 876
Šibensko-kninska 23 184 3 184 1 607 819 389 759
Vukovarsko-srijemska 31 371 5 609 2 794 1 501 740 1 250
Splitsko-dalmatinska 89 885 17 825 9 070 4 515 2 268 3 080
Istarska 43 352 6 607 3 285 1 549 740 1 413
Dubrovačko-neretvanska 29 253 4 446 2 188 1 112 544 886
Međimurska 21 202 3 592 1 812 935 450 882
Grad Zagreb 116 1 679 35 520 18 338 8 963 4 576 4 713

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

       Učenici Nastavnici1)
ukupno gimnazija tehničkih i srodnih škola umjetničkih škola industrijskih i obrtničkih škola s teškoćama u razvoju
Engleski 135 497 43 280 64 164 2 871 24 983 199 1 997
Njemački 46 455 25 644 15 406 162 5 205 38 1 115
Talijanski 19 291 9 858 7 816 425 1 184 8 366
Francuski 4 988 2 016 1 407 - 1 565 - 132
Španjolski 2 604 2 124 477 - 3 - 59
Ruski 202 166 26 10 - - 12
Arapski 67 67 - - - - 1
Portugalski 32 32 - - - - 4
Ostali jezici 232 204 28 - - - 12

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

         Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog  vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite 26 475 18 044 13 652 9 348 12 823 8 696 18 681,64 12 705,04 1 095,61 984,01
Državne 25 317 17 220 13 105 8 944 12 212 8 276 17 882,21 12 125,83 1 026,82 925,07
Privatne 683 453 293 198 390 255 452,95 306,77 30,02 23,77
Vjerskih zajednica 475 371 254 206 221 165 346,48 272,44 38,77 35,17
Gimnazije 6 025 4 532 3 165 2 445 2 860 2 087 4 339,46 3 308,83 344,80 307,58
Državne 5 232 3 955 2 801 2 171 2 431 1 784 3 784,39 2 902,98 292,18 260,51
Privatne 425 295 190 136 235 159 294,89 206,81 20,03 16,58
Vjerskih zajednica 368 282 174 138 194 144 260,18 199,04 32,59 30,49
Tehničke i srodne 11 376 7 692 5 947 4 050 5 429 3 642 8 196,78 5 536,71 438,00 394,14
Državne 11 095 7 498 5 797 3 943 5 298 3 555 7 996,10 5 392,99 425,76 386,20
Privatne 195 124 89 56 106 68 134,18 88,12 7,90 5,10
Vjerskih zajednica 86 70 61 51 25 19 66,50 55,60 4,34 2,84
Srednje umjetničke 2 088 1 391 1 512 1 001 576 390 1 715,42 1 133,68 40,38 36,88
Državne 2 047 1 372 1 500 996 547 376 1 698,78 1 126,40 39,38 35,88
Privatne 41 19 12 5 29 14 16,64 7,28 1,00 1,00
Industrijske i obrtničke 6 986 4 429 3 028 1 852 3 958 2 577 4 429,98 2 725,82 272,43 245,41
Državne 6 943 4 395 3 007 1 834 3 936 2 561 4 402,94 2 703,46 269,50 242,48
Privatne 22 15 2 1 20 14 7,24 4,56 1,09 1,09
Vjerskih zajednica 21 19 19 17 2 2 19,80 17,80 1,84 1,84
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 833 601 324 231 509 370 472,12 331,86 64,98 55,21
Državne 833 601 324 231 509 370 472,12 331,86 64,98 55,21
Obrazovanje odraslih 1 405 842 127 80 1 278 762 422,19 258,73  -  -
Državne 897 543 83 52 814 491 255,19 156,12  -  -
Privatne 508 299 44 28 464 271 167,00 102,61  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2. Srednje škole – početak šk. g. 2023./2024.

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2023./2024. djelovalo je 445 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, te srednje škole obuhvaćaju 761 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa. Broj školskih jedinica porastao je u odnosu na kraj školske godine 2022./2023., većinom zbog otvaranja gimnazijskih programa.

Na početku školske godine 2023./2024. broj učenika veći je za 1,0% u odnosu na početak školske godine 2022./2023. Udio učenica iznosi 50,5%. Od ukupnog broja učenika u redovitom obrazovanju ima 0,9% ponavljača, i to u I. razredu 1,7%, u II. razredu 1,1%, u III. razredu 0,6%, u IV. razredu 0,2%, a u V. razredu 0,8% ponavljača.

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,0% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,6% učenika starijih od 18 godina i 0,2% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i plesnih).

G-2. UČENICI REDOVITIH SREDNJIH ŠKOLA PREMA GODINAMA ROĐENJA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

2.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

        Škole1) Razredni odjeli Učenici Ponavljači
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno 761 228 533 7 729 148 550 75 081 1 439 579
Državne 701 188 513 7 368 142 218 71 481 1 404 559
Privatne 42 26 16 213 3 193 1 504 20 13
Vjerskih zajednica 18 14 4 148 3 139 2 096 15 7
Srednje škole – redovite 707 212 495 7 481 147 376 74 589 1 405 570
Gimnazije 184 99 85 2 029 43 299 27 509 85 51
Državne 143 64 79 1 778 38 544 24 701 59 37
Privatne 26 21 5 124 2 064 1 023 11 7
Vjerskih zajednica 15 14 1 127 2 691 1 785 15 7
Tehničke i srodne 269 57 212 3 476 70 734 35 038 535 258
Državne 257 56 201 3 395 69 289 34 310 528 253
Privatne 10 1 9 63 1 018 436 7 5
Vjerskih zajednica 2 - 2 18 427 292 - -
Srednje umjetničke 53 44 9 367 4 912 3 719 64 41
Državne 49 40 9 347 4 865 3 695 63 41
Privatne 4 4 - 20 47 24 1 -
Industrijske i obrtničke 201 12 189 1 609 28 431 8 323 721 220
Državne 198 12 186 1 600 28 346 8 283 720 219
Privatne 2 - 2 6 64 21 1 1
Vjerskih zajednica 1 - 1 3 21 19 - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 54 16 38 248 1 174 492 34 9
Državne 54 16 38 248 1 174 492 34 9
Obrazovanje odraslih2) 48 8 40 249 1 956 870  -  -
Državne 33 1 32 143 1 427 639  -  -
Privatne 15 7 8 106 529 231  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.
2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

2.2. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

         Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači
Srednje škole – redovite 147 376 1 405 41 227 692 38 997 414 37 038 219 29 052 71 1 062 9
Učenice 74 589 570 20 305 261 19 398 167 17 976 95 16 083 38 827 9
Gimnazije – ukupno 43 299 85 10 985 33 10 933 26 10 599 19 10 782 7 - -
Učenice 27 509 51 7 056 22 6 987 15 6 492 11 6 974 3 - -
Državne 38 544 59 9 715 23 9 731 18 9 461 13 9 637 5 - -
Privatne 2 064 11 578 3 529 2 502 4 455 2 - -
Vjerskih zajednica 2 691 15 692 7 673 6 636 2 690 - - -
Tehničke i srodne – ukupno 70 734 535 18 398 200 17 415 165 16 723 121 17 136 40 1 062 9
Učenice 33 767 278 8 589 124 8 095 60 8 197 67 8 105 26 781 1
Državne 69 289 528 18 008 195 17 024 164 16 405 120 16 843 40 1 009 9
Privatne 1 018 7 297 5 289 1 225 1 207 - - -
Vjerskih zajednica 427 - 93 - 102 - 93 - 86 - 53 -
Srednje umjetničke – ukupno 4 912 64 1 392 15 1 195 13 1 210 12 1 115 24 - -
Učenice 3 719 41 1 045 9 901 10 949 7 824 15 - -
Državne 4 865 63 1 376 14 1 181 13 1 197 12 1 111 24 - -
Privatne 47 1 16 1 14 - 13 - 4 - - -
Glazbene 2 069 39 635 7 493 6 493 8 448 18  -  -
Plesne 282 2 96 - 71 1 59 - 56 1  -  -
Likovna umjetnost i dizajn 2 561 23 661 8 631 6 658 4 611 5  -  -
Industrijske i obrtničke – ukupno 28 431 721 10 452 444 9 454 210 8 506 67 19 - - -
Učenice 8 323 220 3 068 128 2 865 69 2 371 23 19 - - -
Državne 28 346 720 10 422 443 9 423 210 8 482 67 19 - - -
Privatne 64 1 24 1 22 - 18 - - - - -
Vjerskih zajednica 21 - 6 - 9 - 6 - - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 174 34 417 22 408 5 318 7 31 - - -
Učenice 492 9 164 5 177 2 133 2 18 - - -
Državne 1 174 34 417 22 408 5 318 7 31 - - -

2.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

     Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Nastavnici1)
svega učenice svega žene
Republika Hrvatska 761 7 729 148 550 75 081 27 657 18 808
Zagrebačka 34 316 6 452 2 917 1 205 862
Krapinsko-zagorska 22 224 4 326 2 208 849 573
Sisačko-moslavačka 30 250 4 058 1 999 875 571
Karlovačka 29 229 3 874 1 975 975 632
Varaždinska 35 351 6 643 3 329 1 735 1 177
Koprivničko-križevačka 18 196 3 743 1 753 707 415
Bjelovarsko-bilogorska 27 230 4 272 2 148 901 593
Primorsko-goranska 60 462 9 379 4 755 1 823 1 249
Ličko-senjska 11 74 1 096 529 367 234
Virovitičko-podravska 18 157 2 589 1 343 560 335
Požeško-slavonska 15 146 2 650 1 340 553 356
Brodsko-posavska 17 279 4 679 2 287 762 491
Zadarska 36 331 6 667 3 433 1 213 858
Osječko-baranjska 53 540 9 970 5 170 1 919 1 250
Šibensko-kninska 23 185 3 278 1 676 754 491
Vukovarsko-srijemska 31 359 5 374 2 669 1 291 890
Splitsko-dalmatinska 90 888 17 970 9 265 3 184 2 253
Istarska 43 361 6 894 3 359 1 419 998
Dubrovačko-neretvanska 31 259 4 574 2 262 906 644
Međimurska 21 196 3 694 1 853 897 601
Grad Zagreb 117 1 696 36 368 18 811 4 762 3 335

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

        Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice
Srednje škole – redovite 147 376 74 589 41 227 20 305 38 997 19 398 37 038 17 976 29 052 16 083 1 062 827
2010. i poslije 564 373 559 370 5 3 0 0  -  -  -  -
2009. 9 454 5 090 9 039 4 845 376 218 30 20 9 7  -  -
2008. 38 614 19 258 29 091 14 035 9 013 4 922 471 273 39 28  -  -
2007. 38 305 18 935 2 355 981 27 252 13 204 8 203 4 439 495 311  -  -
2006. 35 409 17 360 138 53 2 115 945 26 285 12 402 6 871 3 960  -  -
2005. 22 697 12 165 26 12 188 81 1 880 773 20 401 11 144 202 155
2004. 2 145 1 290 10 4 38 17 138 49 1 145 581 814 639
2003. i prije 188 118 9 5 10 8 31 20 92 52 46 33
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 174 492 417 164 408 177 318 133 31 18  -  -
2009. i poslije 29 10 29 10  -  -  -  -  -  -  -  -
2008. 228 102 187 82 41 20  -  -  -  -  -  -
2007. 361 158 167 64 178 86 16 8  -  -  -  -
2006. 336 133 27 7 163 62 145 63 1 1  -  -
2005. 183 72 7 1 21 6 141 58 14 7  -  -
2004. 35 16  -  - 5 3 14 3 16 10  -  -
2003. 2 1  -  -  -  - 2 1  -  -  -  -
2002. i prije  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

2.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

        Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite 26 812 18 199 13 646 9 317 13 166 8 882 18 759,24 12 708,16 1 095,83 990,00
Državne 25 563 17 334 13 091 8 912 12 472 8 422 17 928,04 12 123,07 1 024,61 929,76
Privatne 759 496 301 201 458 295 483,18 316,37 33,07 25,57
Vjerskih zajednica 490 369 254 204 236 165 348,02 268,72 38,15 34,67
Gimnazije 6 128 4 543 3 195 2 431 2 933 2 112 4 387,91 3 296,31 348,42 312,81
Državne 5 263 3 938 2 832 2 163 2 431 1 775 3 812,45 2 888,98 292,43 264,19
Privatne 491 329 189 129 302 200 315,19 209,66 23,94 18,63
Vjerskih zajednica 374 276 174 139 200 137 260,27 197,67 32,05 29,99
Tehničke i srodne 11 471 7 786 5 972 4 073 5 499 3 713 8 259,39 5 601,38 438,89 397,32
Državne 11 177 7 580 5 816 3 957 5 361 3 623 8 051,64 5 451,93 428,05 389,54
Privatne 202 133 95 66 107 67 139,62 94,02 7,04 4,94
Vjerskih zajednica 92 73 61 50 31 23 68,13 55,43 3,80 2,84
Srednje umjetničke 2 151 1 442 1 439 975 712 467 1 676,16 1 117,55 39,97 36,47
Državne 2 111 1 426 1 424 971 687 455 1 656,19 1 111,27 38,97 35,47
Privatne 40 16 15 4 25 12 19,97 6,28 1,00 1,00
Industrijske i obrtničke 7 062 4 428 3 040 1 838 4 022 2 590 4 435,78 2 692,92 268,55 243,40
Državne 7 012 4 390 3 019 1 821 3 993 2 569 4 407,76 2 670,89 265,16 240,56
Privatne 26 18 2 2 24 16 8,40 6,41 1,09 1,00
Vjerskih zajednica 24 20 19 15 5 5 19,62 15,62 2,30 1,84
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 845 609 335 249 510 360 488,52 352,64 64,96 55,86
Državne 845 609 335 249 510 360 488,52 352,64 64,96 55,86
Obrazovanje odraslih 1 183 714 137 80 1 046 634 392,26 232,35  -  -
Državne 795 470 72 45 723 425 219,02 130,05  -  -
Privatne 388 244 65 35 323 209 173,24 102,30  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju srednje škole na kraju i na početku školske godine.

Statistički list za srednje škole − gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i obrtničke škole, umjetničke škole i odjele likovne umjetnosti i dizajna te škole i odjele za mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-S/KP) i Statistički list za srednje škole za odrasle (obrazac Š-S-OD/KP) za ovo statističko istraživanje ispunjavaju škole/obrazovne ustanove.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su srednje škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske srednje obrazovanje organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programima.

Posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

Srednje obrazovanje traje od 1 do 5 godina, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja. Srednje obrazovanje nije obvezatno.

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja po istovrsnome nastavnome planu i programu na određenoj lokaciji.

Broj srednjih škola prikazan u tablicama 1.1., 1.3., 2.1. i 2.3. veći je od stvarnog broja srednjih škola. Ako jedna srednja škola obuhvaća nekoliko školskih jedinica različitih vrsta, npr. gimnaziju, tehničku, industrijsku i obrtničku školu, svaka takva jedinica smatra se zasebnom školom i tako se prikazuje (u tablicama 1.1. i 2.1. u stupcu "školske jedinice/odjeli"). Broj srednjih škola u kojima je nastava organizirana samo za jednu vrstu programa (npr. gimnazija, tehnička, industrijska i obrtnička škola) prikazuje se u stupcu "samostalne" škole.

Srednje obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u posebnim razrednim odjelima ili u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Broj srednjih škola za mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju, uvećan za broj srednjih škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje. Srednje obrazovanje odraslih provodi se u srednjim školama i drugim ovlaštenim ustanovama. Odrasli mogu steći obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike dani su za sve učenike koji uče pojedini strani jezik bez obzira na to uče li ga kao prvi, drugi ili treći strani jezik.

Za srednje škole prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u nekoliko vrsta škola, npr. u gimnaziji, tehničkoj, industrijskoj i obrtničkoj školi te srednjem obrazovanju odraslih, iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba zaposlenih u srednjim školama. Broj nastavnika i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o nastavnicima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici su psiholog, pedagog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2022.

Ustrojstvo i djelatnost srednjeg školstva temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/18. i 64/20.) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13., 25/18. i 69/22.).

 

Kratice  
NN Narodne novine
šk. g. školska godina
   
Znakovi  
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Željka Jelinčić i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti