Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 24. svibnja 2024.
OBR-2024-2-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNE ŠKOLE, KRAJ ŠK. G. 2022./2023. I POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2022./2023.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2022./2023. djelovalo je 888 osnovnih škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1 088 područnih škola/odjela.

Za točnije iskazivanje broja učitelja primjenjuje se ekvivalent pune zaposlenosti (FTE), prema kojem je broj zaposlenih učitelja preračunan na ekvivalent punoga radnog vremena (udio ostvarenih sati učitelja u zakonom definiranoj normi). Broj učitelja prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

Na kraju školske godine 2022./2023. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2021./2022. Udio učenica je 48,7%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje traje pad koji je počeo prije četvrt stoljeća. Državnih osnovnih škola s organiziranom prehranom ima 96,3%, a privatnih osnovnih škola 95,8%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini je 1 : 8,5. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,9. Udio žena u populaciji učitelja u redovitom obrazovanju je 81,5%.

Više od četiri tisuće učenika polazi nastavu na jezicima nacionalnih manjina

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 1 976 školskih jedinica, u 1 954 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 911 škola na hrvatskome, u 13 na talijanskome, u šest na mađarskome, u sedam na češkome i u 17 na srpskom jeziku. Osim na hrvatskom jeziku, 22 škole nastavu izvode i na jezicima nacionalnih manjina, i to četiri na mađarskome, četiri na talijanskome, jedna na njemačkome i 13 na srpskome. Ukupno su 4 154 učenika polazila nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 340 na češkome, 1 940 na talijanskome, 226 na mađarskome, 158 na njemačkome i 1 490 na srpskome.

1.1. OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Škole1) Razredni odjeli Škole s organiziranom prehranom
ukupno matične i samostalne područne i odjeli ukupno čisti kombinirani ukupno samo mliječni obrok samo topli obrok oba obroka
Osnovne škole – redovite  1 976   888  1 088  18 008  16 511  1 497  1 903   823   557   523
Državne  1 952   864  1 088  17 796  16 309  1 487  1 880   822   553   505
Privatne   15   15 -   105   95   10   14   1   4   9
Vjerskih zajednica   9   9 -   107   107 -   9 - -   9
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju   94   91   3   338   148   190   101   35   20   46
Državne   94   91   3   338   148   190   101   35   20   46

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.2. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Ukupno Učenice Učenici koji su završili školu Korisnici prehrane u školi
svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega učenice mliječnog obroka toplog obroka
Osnovne škole – ukupno  304 942  147 016  157 926  148 250  71 394  76 856  39 845  19 499  205 027  136 093
Osnovne škole – redovite  303 076  146 198  156 878  147 634  71 136  76 498  39 574  19 400  201 887  134 097
Državne  299 553  144 278  155 275  146 005  70 258  75 747  39 199  19 217  199 057  131 874
Privatne  1 475   746   729   651   319   332   187   83  1 221  1 181
Vjerskih zajednica  2 048  1 174   874   978   559   419   188   100  1 609  1 042
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  1 866   818  1 048   616   258   358   271   99  3 140  1 996
Državne  1 866   818  1 048   616   258   358   271   99  3 140  1 996

1.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Ukupno U državnim školama U privatnim školama U školama vjerskih zajednica
svega položili svega položili svega položili svega položili
Osnovne škole – ukupno svega  304 942  303 733  301 419  300 210  1 475  1 475  2 048  2 048
  učenice  148 250  147 653  146 621  146 024   651   651   978   978
Osnovne škole – redovite svega  303 076  301 880  299 553  298 357  1 475  1 475  2 048  2 048
  učenice  147 634  147 043  146 005  145 414   651   651   978   978
I. razred svega  35 230  35 084  34 722  34 576   191   191   317   317
  učenice  17 205  17 149  16 966  16 910   76   76   163   163
II. razred svega  36 353  36 250  35 874  35 771   181   181   298   298
  učenice  17 677  17 632  17 456  17 411   82   82   139   139
III. razred svega  36 513  36 454  36 029  35 970   208   208   276   276
  učenice  17 766  17 738  17 548  17 520   90   90   128   128
IV. razred svega  38 102  38 072  37 653  37 623   166   166   283   283
  učenice  18 488  18 472  18 288  18 272   71   71   129   129
V. razred svega  37 783  37 534  37 331  37 082   188   188   264   264
  učenice  18 399  18 256  18 180  18 037   82   82   137   137
VI. razred svega  38 678  38 507  38 252  38 081   182   182   244   244
  učenice  18 678  18 554  18 494  18 370   86   86   98   98
VII. razred svega  40 706  40 405  40 356  40 055   172   172   178   178
  učenice  19 970  19 842  19 805  19 677   81   81   84   84
VIII. razred svega  39 711  39 574  39 336  39 199   187   187   188   188
  učenice  19 451  19 400  19 268  19 217   83   83   100   100
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega  1 866  1 853  1 866  1 853 - - - -
  učenice   616   610   616   610 - - - -
I. razred svega   181   181   181   181 - - - -
  učenice   54   54   54   54 - - - -
II. razred svega   198   197   198   197 - - - -
  učenice   55   55   55   55 - - - -
III. razred svega   188   187   188   187 - - - -
  učenice   70   70   70   70 - - - -
IV. razred svega   251   249   251   249 - - - -
  učenice   79   77   79   77 - - - -
V. razred svega   256   252   256   252 - - - -
  učenice   84   83   84   83 - - - -
VI. razred svega   252   248   252   248 - - - -
  učenice   76   75   76   75 - - - -
VII. razred svega   269   268   269   268 - - - -
  učenice   98   97   98   97 - - - -
VIII. razred svega   271   271   271   271 - - - -
  učenice   100   99   100   99 - - - -

1.4. UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Učitelji Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite  35 801  29 168  27 114  23 081  8 687  6 087  30 582  25 522  13 216  16 596  5 989  2 567  2 369
Državne  35 245  28 746  26 738  22 778  8 507  5 968  30 122  25 159  13 020  16 365  5 860  2 528  2 332
Privatne   269   191   171   135   98   56   217   166   87   99   83   19   17
Vjerskih zajednica   287   231   205   168   82   63   244   196   109   132   46   21   21
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  1 007   872   842   738   165   134   882   758   253   387   366   312   285
Državne  1 007   872   842   738   165   134   882   758   253   387   366   312   285

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Učenici po razredima1) Nastavnici1)
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – redovite  405 004  36 137  37 993  38 400  60 622  58 649  57 259  59 142  56 802  5 944
Engleski  289 437  32 071  33 374  33 323  37 319  36 929  37 812  39 746  38 863  3 621
Njemački  87 996  3 362  3 256  3 543  17 459  16 478  14 957  14 977  13 964  1 670
Talijanski  22 922   476  1 156  1 230  4 904  4 353  3 739  3 731  3 333   478
Francuski  2 643   81   69   82   620   549   434   427   381   74
Mađarski   396   40   39   79   48   46   51   48   45   28
Slovački   251   24   23   28   23   41   37   34   41   17
Španjolski   412 - - -   110   106   83   68   45   10
Češki   217   23   18   26   44   26   31   22   27   15
Ruski   161   7   12   17   13   44   51   10   7   7
Ostali jezici   569   53   46   72   82   77   64   79   96   24
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju   271 - - -   46   44   52   63   66   34
Engleski   262 - - -   45   42   50   61   64   30
Njemački   7 - - -   1   2 -   2   2   2
Talijanski   2 - - - - -   2 - -   2

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.6. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

  Škole1) Učenici Učenici koji su završili školu Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole   130   33   37   60  18 874  11 693  2 422  1 544  2 592  1 592  1 832  1 183
Glazbene   125   31   37   57  18 464  11 293  2 343  1 465  2 445  1 484  1 730  1 107
Državne   116   25   36   55  17 890  10 956  2 239  1 405  2 327  1 416  1 702  1 088
Privatne   9   6   1   2   574   337   104   60   118   68   28   19
Plesne   5   2 -   3   410   400   79   79   147   108   102   76
Državne   5   2 -   3   410   400   79   79   147   108   102   76
Osnovno obrazovanje odraslih - - - - - - - -
Pri osnovnim školama - - - - - - - -
Pri ostalim ustanovama - - - - - - - - - - - -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2022./2023.

2. OSNOVNE ŠKOLE - početak šk. g. 2023./2024.

Na početku školske godine 2023./2024. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2022./2023. Udio učenica iznosi 48,7%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju je 1 : 8,2. Od ukupnog broja ponavljača najveći udio odnosi se na dječake, 62,2%. Udio ponavljača u višim je razredima 79,5%, a najviše u sedmom razredu, 26,9%. Od ukupnog broja ponavljača u sedmom razredu najveći udio odnosi se na dječake, 63,7%. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju odnos broja učitelja i učenika je 1 : 1,7. Udio žena u populaciji učitelja u redovitom obrazovanju je 82,0%.

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,2% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,9% učenika. Od toga 91,2% pohađa osmi razred.

2.1. ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

  Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena ukupno žene u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite  1 962  18 017  36 288  29 756  27 243  23 403  9 045  6 353  30 868  25 972  13 494  16 796  5 998
Državne  1 936  17 787  35 715  29 309  26 857  23 081  8 858  6 228  30 396  25 592  13 265  16 564  5 886
Privatne   17   117   269   196   172   133   97   63   217   163   95   109   65
Vjerskih zajednica   9   113   304   251   214   189   90   62   255   217   134   123   47
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju   94   339  1 059   909   901   789   158   120   951   827   265   398   396
Državne   94   339  1 059   909   901   789   158   120   951   827   265   398   396

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.2. OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učenici
ukupno I. – IV. razred V. – VIII. razred
Republika Hrvatska  2 056  18 356  37 347  300 528  144 312  156 216
Zagrebačka   124  1 364  2 509  24 490  11 710  12 780
Krapinsko-zagorska   81   620  1 119  8 921  4 213  4 708
Sisačko-moslavačka   87   674  1 411  9 946  4 724  5 222
Karlovačka   70   514  1 026  7 765  3 768  3 997
Varaždinska   74   781  1 542  12 219  5 686  6 533
Koprivničko-križevačka   90   531  1 044  7 934  3 827  4 107
Bjelovarsko-bilogorska   98   552  1 143  7 792  3 727  4 065
Primorsko-goranska   107  1 142  2 408  18 889  9 027  9 862
Ličko-senjska   44   243   546  3 022  1 512  1 510
Virovitičko-podravska   77   403   714  5 431  2 521  2 910
Požeško-slavonska   58   324   636  4 869  2 335  2 534
Brodsko-posavska   113   686  1 336  10 009  4 705  5 304
Zadarska   117   816  1 671  13 306  6 458  6 848
Osječko-baranjska   188  1 339  2 552  19 186  9 194  9 992
Šibensko-kninska   52   455   933  6 882  3 289  3 593
Vukovarsko-srijemska   89   800  1 703  10 819  5 187  5 632
Splitsko-dalmatinska   206  1 999  4 219  34 286  16 241  18 045
Istarska   100   900  2 050  14 968  7 199  7 769
Dubrovačko-neretvanska   66   596  1 288  9 564  4 635  4 929
Međimurska   59   595  1 167  9 251  4 567  4 684
Grad Zagreb   156  3 022  6 330  60 979  29 787  31 192

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

  Prema godini rođenja
ukupno 2017. i poslije 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. i prije
Osnovne škole – redovite svega  298 690  6 536  33 615  34 971  36 426  36 632  38 411  37 735  39 595  31 962  2 807
  učenice  145 560  3 539  16 774  16 971  17 835  17 727  18 574  18 477  19 196  15 290  1 177
I. razred svega  35 414  6 515  26 784  2 019   69   13   9   4 - -   1
  učenice  17 396  3 528  13 086   742   33   2   5 - - - -
II. razred svega  35 206   21  6 697  26 119  2 246   101   16   2   2   1   1
  učenice  17 219   11  3 616  12 682   860   43   5   1   1 - -
III. razred svega  36 268 -   134  6 715  27 027  2 234   127   16   8   4   3
  učenice  17 668 -   72  3 488  13 158   887   54   6   3 - -
IV. razred svega  36 642 - -   118  7 021  26 921  2 368   186   22   3   3
  učenice  17 795 - -   59  3 747  12 933   974   68   10   1   3
V. razred svega  38 256 - - -   63  7 194  28 273  2 486   180   52   8
  učenice  18 445 - - -   37  3 778  13 516  1 012   82   15   5
VI. razred svega  37 584 - - - -   169  7 402  27 290  2 466   225   32
  učenice  18 305 - - - -   84  3 921  13 214   974   94   18
VII. razred svega  38 875 - - - - -   201  7 578  28 511  2 386   199
  učenice  18 853 - - - - -   89  4 091  13 673   912   88
VIII. razred svega  40 445 - - - - -   15   173  8 406  29 291  2 560
  učenice  19 879 - - - - -   10   85  4 453  14 268  1 063
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega  1 838   9   78   137   210   226   240   257   257   262   162
  učenice   601   3   21   43   60   67   89   96   78   83   61
I. razred svega   166   9   71   72   11   3 - - - - -
  učenice   51   3   19   26   2   1 - - - - -
II. razred svega   195 -   7   55   106   22   4   1 - - -
  učenice   59 -   2   15   33   8   1 - - - -
III. razred svega   222 - -   10   79   108   22   1   2 - -
  učenice   60 - -   2   20   32   5 -   1 - -
IV. razred svega   199 - - -   14   82   90   9   3 -   1
  učenice   77 - - -   5   24   41   6 - -   1
V. razred svega   281 - - - -   11   114   128   21   6   1
  učenice   92 - - - -   2   37   45   7 -   1
VI. razred svega   253 - - - - -   10   107   116   14   6
  učenice   87 - - - - -   5   40   32   6   4
VII. razred svega   252 - - - - - -   11   95   127   19
  učenice   76 - - - - - -   5   31   34   6
VIII. razred svega   270 - - - - - - -   20   115   135
  učenice   99 - - - - - - -   7   43   49

G-2. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

2.4. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

  Ukupno Učenici u nižim razredima Učenici u višim razredima
ukupno I. II. III. IV. ukupno V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – ukupno  300 528  144 312  35 580  35 401  36 490  36 841  156 216  38 537  37 837  39 127  40 715
Učenice  146 161  70 325  17 447  17 278  17 728  17 872  75 836  18 537  18 392  18 929  19 978
Ponavljači  1 008   209   106   43   25   35   799   222   208   268   101
Učenice   375   75   43   13   8   11   300   86   79   97   38
Osnovne škole – redovite – ukupno  298 690  143 530  35 414  35 206  36 268  36 642  155 160  38 256  37 584  38 875  40 445
Učenice  145 560  70 078  17 396  17 219  17 668  17 795  75 482  18 445  18 305  18 853  19 879
Ponavljači   993   204   105   42   24   33   789   219   204   267   99
Učenice   369   72   42   13   8   9   297   85   79   97   36
Državne – ukupno  294 997  141 555  34 947  34 698  35 779  36 131  153 442  37 789  37 108  38 447  40 098
Učenice  143 844  69 166  17 171  16 992  17 444  17 559  74 678  18 234  18 075  18 659  19 710
Ponavljači   992   204   105   42   24   33   788   218   204   267   99
Učenice   369   72   42   13   8   9   297   85   79   97   36
Privatne – ukupno  1 550   797   195   194   191   217   753   189   201   190   173
Učenice   690   337   86   70   86   95   353   83   92   97   81
Ponavljači - - - - - - - - - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Vjerskih zajednica – ukupno  2 143  1 178   272   314   298   294   965   278   275   238   174
Učenice  1 026   575   139   157   138   141   451   128   138   97   88
Ponavljači   1 - - - - -   1   1 - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju – ukupno  1 838   782   166   195   222   199  1 056   281   253   252   270
Učenice   601   247   51   59   60   77   354   92   87   76   99
Ponavljači   15   5   1   1   1   2   10   3   4   1   2
Učenice   6   3   1 - -   2   3   1 - -   2
Državne – ukupno  1 838   782   166   195   222   199  1 056   281   253   252   270
Učenice   601   247   51   59   60   77   354   92   87   76   99
Ponavljači   15   5   1   1   1   2   10   3   4   1   2
Učenice   6   3   1 - -   2   3   1 - -   2

2.5. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, POČETAK ŠK. G. 2023./2024.

  Škole1) Učenici Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole   130   33   37   60  18 314  11 406  2 709  1 643  1 905  1 231
Glazbene   125   31   37   57  17 888  10 990  2 559  1 533  1 804  1 156
Državne   116   25   36   55  17 368  10 676  2 435  1 466  1 776  1 138
Privatne   9   6   1   2   520   314   124   67   28   18
Plesne   5   2 -   3   426   416   150   110   101   75
Državne   5   2 -   3   426   416   150   110   101   75

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju osnovne škole na kraju i početku školske godine.

Statistički list za osnovne škole (obrazac Š-O/KP), Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-O-SP/KP), Statistički list za osnovne umjetničke škole (obrazac Š-O-U/KP) i Statistički list za osnovne škole za odrasle (obrazac Š-O-OD/K) ispunjavaju osnovne škole odnosno obrazovne ustanove koje provode osnovno obrazovanje.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su osnovne škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske osnovno je obrazovanje s obzirom na namjenu organizirano kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje je obvezatno osnovno obrazovanje koje se provodi prema redovitim obrazovnim programima. Obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se prema programima prilagođenima njihovim posebnim potrebama.

Posebno obrazovanje obuhvaća osnovne glazbene i plesne škole i osnovno obrazovanje odraslih.

Školom se smatra svaka skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja prema istovrsnome nastavnom planu i programu na određenoj lokaciji.

Osnovno obrazovanje traje najmanje osam godina, obvezatno je za svu djecu, u pravilu od 6 do 15 godina, a svrha mu je da učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Ciljevi i zadaće osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima.

Osnovno obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja i osnovnim školama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama ili razrednim odjelima.

Broj osnovnih škola za djecu i mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju uvećan za broj škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Osnovne glazbene i plesne škole pripremaju djecu za nastavak školovanja u srednjim glazbenim i plesnim školama, a učenici pohađaju te škole usporedo s osnovnom školom u kojoj stječu obvezatno osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih provodi se u osnovnim školama i drugim za to ovlaštenim ustanovama (pučka otvorena učilišta).

Odrasli mogu steći osnovno obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike odnose se na sve učenike koji uče jezik kao I. ili II. strani jezik pa je taj broj veći od stvarnog broja učenika.

Za osnovne škole prikazan je broj učitelja koji predaju u jednoj ili više školskih jedinica (područnih škola/odjela). Broj učitelja i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o učiteljima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici su psiholog, pedagog, defektolog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2023.

Ustrojstvo i djelatnost osnovnih škola temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.).

 

Kratice  
NN Narodne novine
šk. g školska godina
   
Znakovi  
- nema pojave
ne raspolaže se podatkom

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Kristina Piškor, Ivona Radić i Marija Gojević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti