Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 05. srpnja 2024.
TUR-2024-1-1/5

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SVIBNJU 2024.

Dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista u svibnju 2024. u odnosu na svibanj 2023.

U komercijalnim smještajnim objektima u svibnju 2024. ostvareno je 1,9 milijuna dolazaka i 6,9 milijuna noćenja turista, što je za 19,6% više dolazaka i za 23,9% više noćenja turista u odnosu na svibanj 2023. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja 91,0% čine noćenja stranih turista, a samo 9,0% čine noćenja domaćih turista.

Domaćih turista došlo je 283 tisuće i ostvarili su 619 tisuća noćenja u svibnju 2024., što je porast dolazaka za 12,9% i porast noćenja za 8,9% u odnosu na svibanj 2023.

Stranih turista došlo je 1,7 milijuna i ostvarili su 6,3 milijuna noćenja u svibnju 2024., što je porast dolazaka za 20,8% i porast noćenja za 25,6% u odnosu na svibanj 2023.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U SVIBNJU, 2021. – 2024.

Treći mjesec zaredom turisti iz Njemačke ostvarili najviše noćenja

Kao i u prethodna dva mjeseca 2024., i u svibnju 2024. najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 2,2 milijuna noćenja, što čini 35,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista u Hrvatskoj. U odnosu na isti mjesec 2023. turisti iz Njemačke ostvarili su za 32,7% više noćenja. Turisti iz Njemačke polovicu svojih noćenja (51,4%) ostvarili su u Istarskoj županiji. Slijede noćenja ostvarena u Primorsko-goranskoj županiji (18,0%).

Slijede noćenja turista iz Austrije (11,4%), Slovenije (7,0%), Ujedinjene Kraljevine (6,4%), Poljske (5,4%), SAD-a (3,6%), Francuske (3,1%) te Nizozemske (3,0%). Turisti iz svih spomenutih zemalja ostvarili su porast noćenja u svibnju 2024. u odnosu na svibanj 2023.

Najviše ostvarenih noćenja turista u Istarskoj županiji

U svibnju 2024. najviše noćenja turista ostvareno je u Istarskoj  županiji, i to 2,5 milijuna, što je 36,1% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 1,1 milijunom ostvarenih noćenja turista, što je 16,2% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj, te Primorsko-goranska županija s ostvarenih 986 tisuća noćenja turista, što je 14,3% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj. Sve spomenute županije ostvarile su porast noćenja u svibnju 2024. u odnosu na svibanj 2023., i to Istarska za 27,3%, Splitsko-dalmatinska za 18,3% te Primorsko-goranska za 19,4%.

Strani turisti najviše noćili u Dubrovniku, a domaći u Gradu Zagrebu

Strani su turisti najviše noćenja u svibnju 2024. ostvarili u Dubrovniku, i to 495 tisuća noćenja, što je za 26,4% više u odnosu na svibanj 2023. Sijede noćenja stranih turista u Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo, Splitu, Umagu – Umago te u Gradu Zagrebu.

Domaći su turisti pak najviše noćenja ostvarili u Gradu Zagrebu, i to 42 tisuće noćenja, što je za 1,5% manje u odnosu na svibanj 2023. Nakon Grada Zagreba slijede noćenja domaćih turista u Umagu – Umago, Poreču – Parenzo, Zadru, Rovinju – Rovigno te u Malom Lošinju.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SVIBANJ 2024.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SVIBANJ 2024.

Sve skupine smještaja ostvarile porast dolazaka i noćenja turista

U skupini Hoteli i sličan smještaj u svibnju 2024. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 2,6 milijuna, što je 38,3% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na svibanj 2023. u ovoj skupini ostvareno je za 15,8% više noćenja turista. Prema veličini smještajnih objekata i s obzirom na broj soba u ovoj skupini najviše noćenja turista ostvareno je u velikim smještajnim objektima (objekti iz skupine Hoteli i sličan smještaj sa 100 ili više soba), i to 2,0 milijuna noćenja, što je 76,9% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja turista u skupini Hoteli i sličan smještaj.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 2,4 milijuna noćenja, što je 35,3% od ukupno ostvarenih noćenja. U ovoj skupini smještaja ostvareno je za 30,7% više noćenja u odnosu na svibanj 2023.

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 1,8 milijuna noćenja, što je 26,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na svibanj 2023. u ovoj skupini smještaja ostvareno je za 28,1% više noćenja.

G-4. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA U SKUPINI HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ PREMA VELIČINI OBJEKATA, SVIBANJ 2024.

U svibnju 2024. turistima na raspolaganju bilo 722 tisuće stalnih postelja

U svibnju 2024. turisti su na raspolaganju imali 280 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 722 tisuće stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su na raspolaganju imali 77 tisuća soba i apartmana (što je 27,6% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 162 tisuće stalnih postelja (što je 22,5% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U svibnju 2024. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 58,0%, a stalnih postelja 55,7%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U svibnju 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine, i to 1,1 milijun (što je 15,9% od ukupno ostvarenih noćenja). U strukturi njihovih noćenja 88,9% ostvarili su strani turisti, dok su 11,1% ostvarili domaći turisti.

U prvih pet mjeseci 2024. ostvareno za 13,4% više noćenja turista

U prvih pet mjeseci 2024. u komercijalnim smještajnim objektima ostvaren je 4,1 milijun dolazaka i 12,3 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka za 11,3% i porast noćenja turista za 13,4% u odnosu na isto razdoblje 2023. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja 84,0% čine noćenja stranih turista, a 16,0% čine noćenja domaćih turista.

Domaći su turisti u prvih pet mjeseci 2024. ostvarili 923 tisuće dolazaka i 2,0 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 6,6% i porast njihovih noćenja za 4,9%.

Strani su turisti u istom razdoblju ostvarili 3,1 milijun dolazaka i 10,3 milijuna noćenja, što je za 12,8% više dolazaka i za 15,1% više njihovih noćenja u odnosu na isto razdoblje 2023.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (2,8 milijuna noćenja, što je 27,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Austrije (11,1%), Slovenije (10,0%), Ujedinjene Kraljevine (5,8%), Poljske (5,3%), SAD-a (3,8%) te Italije i Francuske (svaka po 3,4%). Sve spomenute zemlje ostvarile su porast noćenja turista u prvih pet mjeseci 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci Noćenja
V. 2024. I. – V. 2024. indeksi
V. 2024.
V. 2023.
indeksi
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
V. 2024. I. – V. 2024. indeksi
V. 2024.
V. 2023.
indeksi
I. – V. 2024.
I. – V. 2023.
Ukupno 1 941 800 4 053 112 119,6 111,3 6 904 300 12 298 159 123,9 113,4
Domaći turisti 283 185 922 886 112,9 106,6 618 917 1 969 357 108,9 104,9
Strani turisti 1 658 615 3 130 226 120,8 112,8 6 285 383 10 328 802 125,6 115,1

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SVIBNJU 2024.

                Ukupno Domaći Strani Indeksi
V. 2024.
V. 2023.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 1 941 800 283 185 1 658 615 119,6 112,9 120,8
     noćenja 6 904 300 618 917 6 285 383 123,9 108,9 125,6
Zagrebačka županija dolasci 16 908 4 133 12 775 130,9 114,2 137,4
     noćenja 28 716 7 144 21 572 124,7 113,7 128,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 18 260 10 175 8 085 112,8 103,0 128,0
    noćenja 34 712 20 180 14 532 113,5 104,1 129,8
Sisačko-moslavačka županija dolasci 2 782 1 406 1 376 131,1 152,8 114,5
     noćenja 6 190 3 541 2 649 145,9 174,8 119,4
Karlovačka županija dolasci 35 243 4 107 31 136 121,6 126,3 121,0
     noćenja 56 385 6 612 49 773 120,8 109,4 122,5
Varaždinska županija     dolasci 9 675 4 882 4 793 108,3 105,2 111,6
     noćenja 21 103 10 459 10 644 97,6 106,5 90,2
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 904 1 149 755 100,6 102,6 97,8
     noćenja 3 671 1 892 1 779 92,8 79,2 113,7
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 565 1 630 935 109,5 107,2 113,7
     noćenja 6 970 4 569 2 401 106,2 96,5 131,5
Primorsko-goranska županija dolasci 263 216 43 745 219 471 111,7 106,8 112,7
     noćenja 985 838 103 030 882 808 119,4 104,5 121,4
Ličko-senjska županija dolasci 74 256 8 709 65 547 128,3 136,2 127,3
     noćenja 190 388 20 619 169 769 131,2 133,4 130,9
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 937 1 372 565 120,8 123,7 114,4
     noćenja 4 484 3 520 964 117,5 128,9 88,8
Požeško-slavonska županija dolasci 2 636 1 739 897 119,1 115,2 127,2
    noćenja 6 458 4 492 1 966 123,5 114,8 149,3
Brodsko-posavska županija dolasci 4 190 1 851 2 339 118,1 135,9 107,0
    noćenja 5 893 2 683 3 210 106,5 115,4 100,0
Zadarska županija dolasci 165 588 27 943 137 645 139,5 144,4 138,5
    noćenja 614 843 64 775 550 068 139,8 140,6 139,7
Osječko-baranjska županija dolasci 14 602 8 753 5 849 122,2 115,8 133,3
    noćenja 28 883 15 433 13 450 129,1 118,7 143,5
Šibensko-kninska županija dolasci 63 423 15 212 48 211 111,9 110,9 112,3
    noćenja 217 432 30 988 186 444 118,4 106,8 120,5
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 10 786 8 710 2 076 108,9 108,4 110,8
    noćenja 17 210 13 212 3 998 107,9 104,3 122,0
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 314 458 29 857 284 601 118,4 116,6 118,5
    noćenja 1 119 910 67 751 1 052 159 118,3 113,9 118,6
Istarska županija dolasci 544 294 61 596 482 698 119,4 107,9 121,0
    noćenja 2 489 405 152 369 2 337 036 127,3 101,7 129,5
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 244 914 14 850 230 064 120,1 110,7 120,8
    noćenja 792 156 33 467 758 689 123,7 105,3 124,7
Međimurska županija dolasci 9 597 6 169 3 428 109,1 103,0 121,9
    noćenja 19 530 10 623 8 907 108,4 100,4 119,7
Grad Zagreb dolasci 140 566 25 197 115 369 118,9 106,3 122,0
    noćenja 254 123 41 558 212 565 111,7 98,5 114,7

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VELIČINI OBJEKATA IZ SKUPINE 55.1 HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ U SVIBNJU 2024.

          Broj soba i apartmana Broj stalnih postelja Dolasci Noćenja
ukupno domaći strani ukupno domaći strani
Republika Hrvatska 77 461 162 474 926 678 179 288 747 390 2 644 820 370 079 2 274 741
Mali objekti (manje od 25 soba) 5 829 12 154 69 911 13 018 56 893 141 790 20 620 121 170
Srednje veliki objekti (25 do 99 soba) 15 555 31 864 216 535 44 334 172 201 468 986 77 008 391 978
Veliki objekti (100 ili više soba) 56 077 118 456 640 232 121 936 518 296 2 034 044 272 451 1 761 593
Veliki objekti (100 do 249 soba) 31 391 67 315 368 665 70 605 298 060 1 133 163 151 951 981 212
Veliki objekti (250 ili više soba) 24 686 51 141 271 567 51 331 220 236 900 881 120 500 780 381

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.), ti objekti jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15., 127/17. i 33/23.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Prema Uredbi EU br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kriterij za određivanje veličine turističkog smještajnog objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj jest broj soba i apartmana (smještajnih jedinica). Turistički smještajni objekti iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj razvrstavaju se prema broju soba i apartmana na:

– male objekte: manje od 25 soba

– srednje objekte: od 25 do 99 soba

– velike objekte: 100 ili više soba koji se dijele još na dvije skupine: od 100 do 249 soba te 250 ili više soba.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti