Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 07. lipnja 2024.
TUR-2024-1-1/4

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U TRAVNJU 2024.

U travnju 2024. u odnosu na travanj 2023. pad dolazaka i noćenja turista

U travnju 2024. ostvareno je 1,0 milijuna dolazaka i 2,8 milijuna noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je za 5,5% manje dolazaka i za 8,8% manje noćenja turista u odnosu na travanj 2023. Od ukupno ostvarenih 2,8 milijuna noćenja turista, 16,8% ostvarili su domaći turisti, a 83,2% strani.

Domaći turisti ostvarili su 218 tisuća dolazaka te 465 tisuća noćenja u travnju 2024., što je za 1,3% manje dolazaka i za 5,9% manje noćenja u odnosu na travanj 2023.

Strani turisti ostvarili su 813 tisuća dolazaka te 2,3 milijuna noćenja u travnju 2024., što je za 6,5% manje dolazaka i za 9,3% manje noćenja u odnosu na travanj 2023.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

G-1. NOĆENJA TURISTA U TRAVNJU, 2021. – 2024.

Turisti iz Njemačke ostvarili najviše noćenja

U travnju 2024. turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja stranih turista, i to 359 tisuća, što je 15,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na travanj 2023. turisti iz Njemačke ostvarili su za 23,1% manje noćenja. Najviše su noćili u Istarskoj (37,4%), zatim u Primorsko-goranskoj (17,5%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (16,6%).

Slijede noćenja turista iz Slovenije (14,1%), Austrije (8,4%), Poljske (7,1%), Ujedinjene Kraljevine (7,0%), Francuske (5,6%), Italije (5,2%) te SAD-a (4,3%). U travnju 2024. u odnosu na travanj 2023. turisti iz Francuske, Poljske, Ujedinjene Kraljevine i SAD-a ostvarili su porast noćenja, dok su turisti iz Austrije, Italije i Slovenije ostvarili manje noćenja.

U Istarskoj županiji u travnju 2024. ostvareno najviše noćenja turista

U travnju 2024. najviše noćenja turista ostvareno je u Istarskoj županiji, i to 766 tisuća, što je 27,6% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj. Domaći turisti u travnju 2024. ostvarili su 115 tisuća noćenja, što je u odnosu na travanj 2023. za 7,9% manje noćenja. Strani turisti u travnju 2024. ostvarili su 651 tisuću noćenja, što je za 27,9% manje noćenja stranih turista u odnosu na travanj 2023.

Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija s ostvarene 432 tisuće noćenja turista, što je 15,6% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj te Splitsko-dalmatinska županija s ostvarene 424 tisuće noćenja, što je 15,3% od ukupno ostvarenih noćenja turista u Hrvatskoj. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u travnju 2024. u odnosu na travanj 2023. ostvaren je porast noćenja i domaćih i stranih turista, i to domaćih za 5,2% te stranih za 18,9%. U Splitsko-dalmatinskoj županiji u travnju 2024. u odnosu na travanj 2023. strani turisti ostvarili su porast noćenja za 2,4%, dok su domaći turisti imali pad noćenja za 7,3%.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2024.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., TRAVANJ 2024.

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno najviše noćenja turista

U skupini Hoteli i sličan smještaj u travnju 2024. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 1,5 milijuna, što je 54,2% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na travanj 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je za 6,4% manje noćenja turista. U skupini Hoteli i sličan smještaj prema veličini smještajnih objekata s obzirom na broj soba najviše noćenja turista ostvareno je u velikim smještajnim objektima (objekti iz skupine Hoteli i sličan smještaj sa 100 ili više soba), i to 1,1 milijun noćenja, što je 76,3% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja turista u skupini Hoteli i sličan smještaj.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 862 tisuće noćenja, što je 31,1% od ukupno ostvarenih noćenja. Ta skupina smještaja imala je pad noćenja za 3,7% u odnosu na travanj 2023.

G-4. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA U SKUPINI HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ PREMA VELIČINI OBJEKATA, TRAVANJ 2024.

U travnju 2024. turistima na raspolaganju bilo 529 tisuća stalnih postelja

U travnju 2024. turisti su na raspolaganju imali 206 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 529 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su na raspolaganju imali 68 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 32,9% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 140 tisuća stalnih postelja (što je 26,5% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U travnju 2024. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 45,9%, a stalnih postelja 41,5%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U travnju 2024. najviše noćenja ostvarili su turisti u dobi od 35 do 44 godine, i to 471 tisuću (što je 17,0% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 45 do 54 godine s ostvarenih 446 tisuća noćenja (što je 16,1% od ukupno ostvarenih noćenja).

U prva četiri mjeseca 2024. ostvareno za 2,2% više noćenja turista

U prva četiri mjeseca 2024. u komercijalnim smještajnim objektima ostvaren je 2,1 milijun dolazaka i 5,4 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka za 4,7% i porast noćenja turista za 2,2% u odnosu na isto razdoblje 2023.

Domaći su turisti u prva četiri mjeseca 2024. ostvarili 640 tisuća dolazaka i 1,4 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 4,0% i porast njihovih noćenja za 3,1%.

Strani su turisti u istom razdoblju ostvarili 1,5 milijuna dolazaka i 4,0 milijuna noćenja, što je za 5,0% više dolazaka i za 1,9% više njihovih noćenja u odnosu na isto razdoblje 2023.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (625 tisuća noćenja, što je 15,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Slovenije (14,6%), Austrije (10,7%), Italije (6,0%), Poljske (4,9%) te Ujedinjene Kraljevine (4,8%). Sve spomenute zemlje osim Poljske i Ujedinjene Kraljevine imale su pad noćenja turista u prva četiri mjeseca 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
IV. 2024. I. – IV. 2024. indeksi
IV. 2024.
IV. 2023.
indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
IV. 2024. I. – IV. 2024. indeksi
IV. 2024.
IV. 2023.
indeksi
I. – IV. 2024.
I. – IV. 2023.
Ukupno 1 031 038 2 111 312 94,5 104,7 2 774 747 5 393 859 91,2 102,2
Domaći turisti 217 565 639 701 98,7 104,0 465 369 1 350 440 94,1 103,1
Strani turisti 813 473 1 471 611 93,5 105,0 2 309 378 4 043 419 90,7 101,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U TRAVNJU 2024.

       Ukupno Domaći Strani Indeksi
IV. 2024.
IV. 2023.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 1 031 038 217 565 813 473 94,5 98,7 93,5
   noćenja 2 774 747 465 369 2 309 378 91,2 94,1 90,7
Zagrebačka županija dolasci 12 960 3 504 9 456 116,3 102,7 122,3
   noćenja 25 278 6 457 18 821 120,7 93,4 134,2
Krapinsko-zagorska županija dolasci 15 350 8 405 6 945 99,2 93,0 107,8
   noćenja 31 652 17 861 13 791 98,9 93,2 107,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 2 293 1 078 1 215 91,2 105,7 81,4
   noćenja 5 829 3 075 2 754 117,5 117,6 117,4
Karlovačka županija dolasci 20 429 3 590 16 839 94,4 112,0 91,3
   noćenja 33 589 5 936 27 653 95,7 104,3 94,0
Varaždinska županija dolasci 7 515 4 150 3 365 101,3 101,5 100,9
   noćenja 17 639 10 232 7 407 103,5 107,4 98,6
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 510 893 617 79,7 71,2 96,4
   noćenja 2 887 1 599 1 288 68,6 61,2 80,6
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 192 1 524 668 97,5 92,0 112,8
   noćenja 6 341 4 727 1 614 97,5 94,4 107,7
Primorsko-goranska županija dolasci 137 466 31 645 105 821 84,0 96,0 80,9
   noćenja 388 164 70 786 317 378 81,1 91,1 79,2
Ličko-senjska županija dolasci 30 419 4 127 26 292 105,6 101,4 106,3
   noćenja 52 524 7 412 45 112 97,8 92,7 98,7
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 727 1 331 396 130,5 132,2 125,3
   noćenja 3 751 2 818 933 130,9 132,7 125,7
Požeško-slavonska županija dolasci 2 165 1 615 550 98,0 97,2 100,4
   noćenja 5 028 3 890 1 138 100,7 100,1 102,9
Brodsko-posavska županija dolasci 3 398 1 564 1 834 96,0 117,1 83,3
    noćenja 5 028 2 530 2 498 90,3 114,3 74,5
Zadarska županija dolasci 80 408 16 711 63 697 110,1 104,2 111,8
    noćenja 214 625 35 750 178 875 100,6 93,1 102,3
Osječko-baranjska županija dolasci 11 541 7 795 3 746 107,8 117,9 91,6
    noćenja 22 522 14 004 8 518 104,7 113,0 93,4
Šibensko-kninska županija dolasci 28 399 9 194 19 205 83,2 68,7 92,6
    noćenja 73 388 18 624 54 764 83,3 66,9 91,0
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 8 768 7 020 1 748 96,0 91,1 122,0
   noćenja 15 500 11 735 3 765 98,0 93,2 117,1
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 146 720 23 808 122 912 101,9 99,4 102,4
    noćenja 423 964 51 944 372 020 101,1 92,7 102,4
Istarska županija dolasci 249 252 48 697 200 555 79,2 96,6 75,9
    noćenja 765 646 114 586 651 060 74,6 92,1 72,1
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 148 614 15 044 133 570 109,3 105,9 109,7
    noćenja 431 514 34 328 397 186 117,7 105,2 118,9
Međimurska županija dolasci 7 288 3 984 3 304 102,6 98,9 107,5
    noćenja 14 910 7 272 7 638 99,0 93,3 105,1
Grad Zagreb dolasci 112 624 21 886 90 738 112,5 113,6 112,3
    noćenja 234 968 39 803 195 165 112,8 107,9 113,9

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VELIČINI OBJEKATA IZ SKUPINE 55.1 HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ U TRAVNJU 2024.

   Broj soba i apartmana Broj stalnih postelja Dolasci Noćenja
ukupno domaći strani ukupno domaći strani
Republika Hrvatska 67 899 140 418 599 736 150 939 448 797 1 504 767 306 718 1 198 049
Mali objekti (manje od 25 soba) 4 973 10 293 44 367 12 160 32 207 84 887 19 401 65 486
Srednje veliki objekti (25 do 99 soba) 13 386 27 072 137 021 36 681 100 340 272 114 63 728 208 386
Veliki objekti (100 ili više soba) 49 540 103 053 418 348 102 098 316 250 1 147 766 223 589 924 177
Veliki objekti (100 do 249 soba) 27 434 58 890 241 572 61 494 180 078 625 095 132 806 492 289
Veliki objekti (250 ili više soba) 22 106 44 163 176 776 40 604 136 172 522 671 90 783 431 888

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.), ti objekti jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15., 127/17. i 33/23.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Prema Uredbi EU br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kriterij za određivanje veličine turističkog smještajnog objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj jest broj soba i apartmana (smještajnih jedinica). Turistički smještajni objekti iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj razvrstavaju se prema broju soba i apartmana na:

– male objekte: manje od 25 soba

– srednje objekte: od 25 do 99 soba

– velike objekte: 100 ili više soba koji se dijele još na dvije skupine: od 100 do 249 soba te 250 ili više soba.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti