Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 13. ožujka 2024.
TUR-2024-1-1/1

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U SIJEČNJU 2024.

U siječnju 2024. više dolazaka, ali manje noćenja nego u siječnju 2023.

U siječnju 2024. ostvarena je 231 tisuća dolazaka i 594 tisuće noćenja turista u komercijalnim smještajnim objektima, što je za 1,0% više dolazaka, ali za 1,2% manje noćenja u odnosu na siječanj 2023. Od ukupno ostvarenih 594 tisuće noćenja turista, 42,3% ostvarili su domaći turisti, a 57,7% strani turisti.

Domaći turisti ostvarili su 113 tisuća dolazaka te 251 tisuću noćenja u siječnju 2024., što je za 0,8% manje dolazaka i za 0,7% manje noćenja u odnosu na siječanj 2023.

Strani turisti ostvarili su 118 tisuća dolazaka te 343 tisuće noćenja u siječnju 2024., što je za 2,9% više dolazaka, ali za 1,6% manje noćenja u odnosu na siječanj 2023.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U SIJEČNJU, 2021. – 2024.

Iz susjedne Slovenije najviše noćenja stranih turista

Turisti iz Slovenije ostvarili su najviše noćenja stranih turista u siječnju 2024., i to 47 tisuća noćenja, što je 13,6% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U siječnju 2024. turisti iz Slovenije ostvarili su za 8,1% manje noćenja nego u siječnju 2023. Najviše su noćili u Istarskoj (50,8%) te u Primorsko-goranskoj županiji (16,3%).

Slijede noćenja turista iz Njemačke (10,4%), Austrije (10,3%), Italije (8,9%) te Bosne i Hercegovine (7,4%). Svi turisti iz spomenutih zemalja ostvarili su manje noćenja u siječnju 2024. nego u siječnju 2023., osim turista iz Bosne i Hercegovine, koji su ostvarili za 3,8% više noćenja.

Turisti najviše noćili u Gradu Zagrebu

Grad Zagreb ostvario je najviše noćenja turista u prvom ovogodišnjemu mjesecu, i to 133 tisuće noćenja, što je 22,4% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. U Gradu Zagrebu ostvareno je za 4,5% više noćenja turista u odnosu na siječanj 2023. Od ukupno ostvarenih noćenja u Gradu Zagrebu, domaći turisti ostvarili su 39 tisuća noćenja, a strani turisti 95 tisuća noćenja. Najviše noćenja stranih turista u Gradu Zagrebu ostvarili su turisti iz Italije (10,2%), Njemačke (8,3%), Bosne i Hercegovine (6,7%), Srbije (6,1%) te SAD-a (5,9%).

Nakon Grada Zagreba županije s najviše ostvarenih noćenja jesu Istarska (123 tisuće noćenja) te Primorsko-goranska županija (92 tisuće noćenja).

G-2. STRUKTURA NOĆENJA DOMAĆIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SIJEČANJ 2024.

G-3. STRUKTURA NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., SIJEČANJ 2024.

Najviše noćenja u skupini Hoteli i sličan smještaj

U skupini Hoteli i sličan smještaj u siječnju 2024. ostvareno je najviše noćenja turista, i to 370 tisuća, što je 62,3% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na siječanj 2023. u skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je za 3,8% više noćenja turista. U skupini Hoteli i sličan smještaj prema veličini smještajnih objekata s obzirom na broj soba najviše noćenja turista ostvareno je u velikim smještajnim objektima (objekti iz skupine Hoteli i sličan smještaj sa 100 i više soba), i to 249 tisuća noćenja, što je 67,4% noćenja turista od ukupno ostvarenih noćenja turista u skupini Hoteli i sličan smještaj.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 202 tisuće noćenja, što je 34,0% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova skupina smještaja imala je pad noćenja za 7,6% u odnosu na siječanj 2023.

G-4. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA U SKUPINI HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ PREMA VELIČINI OBJEKATA, SIJEČANJ 2024.

U siječnju 2024. turisti na raspolaganju imali 168 tisuća stalnih postelja

U siječnju 2024. turisti su na raspolaganju imali 73 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 168 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su na raspolaganju imali 35 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 48,7% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 69 tisuća stalnih postelja (što je 40,9% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U siječnju 2024. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 24,1%, a stalnih postelja 20,8%.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

U siječnju 2024. turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 117 tisuća (što je 19,7% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede turisti u dobi od 25 do 34 godine s ostvarenih 109 tisuća noćenja (što je 18,3% od ukupno ostvarenih noćenja).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
I. 2023. I. 2024. indeksi
I. 2024.
I. 2023.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 228 812 231 187 101,0 601 677 594 373 98,8 100,0 2,6
Domaći turisti 114 227 113 329 99,2 252 929 251 190 99,3 42,3 2,2
Strani turisti 114 585 117 858 102,9 348 748 343 183 98,4 57,7 2,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U SIJEČNJU 2024.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
I. 2024.
I. 2023.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 231 187 113 329 117 858 101,0 99,2 102,9
    noćenja 594 373 251 190 343 183 98,8 99,3 98,4
Zagrebačka županija dolasci 6 724 3 223 3 501 113,1 110,3 115,8
    noćenja 12 680 6 291 6 389 107,1 107,0 107,2
Krapinsko-zagorska županija dolasci 11 409 8 669 2 740 91,5 95,0 82,0
   noćenja 27 660 20 822 6 838 93,1 95,0 87,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 475 930 545 105,6 109,2 100,0
   noćenja 3 901 2 720 1 181 103,2 103,8 101,9
Karlovačka županija dolasci 4 890 2 885 2 005 84,3 76,1 99,8
   noćenja 9 770 5 984 3 786 84,7 72,7 114,8
Varaždinska županija dolasci 4 787 3 455 1 332 105,3 107,9 99,2
   noćenja 12 491 9 493 2 998 110,6 117,1 94,1
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 072 661 411 139,4 158,9 116,4
   noćenja 3 021 1 873 1 148 137,7 157,0 114,7
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 922 1 404 518 96,9 96,3 98,5
   noćenja 6 140 4 523 1 617 96,3 95,0 99,9
Primorsko-goranska županija dolasci 29 699 15 950 13 749 97,1 94,2 100,6
   noćenja 92 435 37 309 55 126 94,3 95,4 93,6
Ličko-senjska županija dolasci 5 682 2 729 2 953 93,4 76,8 116,8
   noćenja 10 023 5 868 4 155 90,9 81,4 108,9
Virovitičko-podravska županija dolasci 784 547 237 108,4 115,6 94,8
   noćenja 1 967 1 452 515 139,1 172,4 90,0
Požeško-slavonska županija dolasci 1 082 878 204 98,4 92,7 133,3
   noćenja 3 594 3 118 476 99,8 95,8 137,2
Brodsko-posavska županija dolasci 2 120 703 1 417 106,1 95,5 112,3
   noćenja 3 257 1 190 2 067 106,0 99,2 110,3
Zadarska županija dolasci 9 680 5 187 4 493 105,9 98,2 116,5
   noćenja 24 781 11 292 13 489 103,5 106,5 101,2
Osječko-baranjska županija dolasci 5 742 4 090 1 652 89,0 91,8 82,9
   noćenja 11 072 7 279 3 793 82,4 91,1 69,7
Šibensko-kninska županija dolasci 3 280 2 160 1 120 70,4 65,7 81,8
   noćenja 10 307 6 062 4 245 81,5 74,9 93,2
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 6 405 5 840 565 110,1 111,6 96,9
   noćenja 8 645 7 378 1 267 113,1 115,1 102,8
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 18 846 9 207 9 639 108,7 119,8 99,9
   noćenja 51 063 18 335 32 728 96,3 115,6 88,1
Istarska županija dolasci 35 946 15 753 20 193 99,8 99,9 99,8
   noćenja 122 501 42 149 80 352 99,8 99,4 100,1
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 11 560 4 181 7 379 96,0 86,5 102,3
   noćenja 32 468 10 018 22 450 99,7 95,0 101,9
Međimurska županija dolasci 5 783 4 222 1 561 93,7 99,4 81,1
   noćenja 13 233 9 375 3 858 93,4 98,4 83,2
Grad Zagreb dolasci 62 299 20 655 41 644 107,8 108,6 107,4
   noćenja 133 364 38 659 94 705 104,5 104,0 104,7

3. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA PREMA VELIČINI OBJEKATA IZ SKUPINE 55.1 HOTELI I SLIČAN SMJEŠTA U SIJEČNJU 2024.

     Broj soba i apartmana Broj stalnih postelja Dolasci Noćenja
Ukupno Domaći Strani Ukupno Domaći Strani
Republika Hrvatska 35 345 68 917 162 654 76 730 85 924 370 303 157 006 213 297
    Mali objekti (manje od 25 soba) 3 028 6 166 16 091 7 858 8 233 28 575 13 316 15 259
    Srednje veliki objekti (25 do 99 soba) 7 859 15 062 48 296 22 389 25 907 92 306 40 502 51 804
    Veliki objekti (100 i više soba) 24 458 47 689 98 267 46 483 51 784 249 422 103 188 146 234
      Veliki objekti (100 do 249 soba) 13 678 27 013 56 659 26 823 29 836 130 384 54 196 76 188
      Veliki objekti (250 i više soba) 10 780 20 676 41 608 19 660 21 948 119 038 48 992 70 046

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.), ti objekti jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15., 127/17. i 33/23.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Prema Uredbi EU br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kriterij za određivanje veličine turističkog smještajnog objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj jest broj soba i apartmana (smještajnih jedinica). Turistički smještajni objekti iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj razvrstavaju se prema broju soba i apartmana na:

— male objekte: manje od 25 soba

— srednje objekte: od 25 do 99 soba

— velike objekte: 100 ili više soba koji se dijele još na dvije skupine: od 100 do 249 soba te 250 ili više soba.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti