Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 11. srpnja 2024.
TUR-2024-2-2/1

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
u razdoblju od siječnja do svibnja 2024.

 

Strani brodovi za kružna putovanja ostvarili više putovanja i doveli više putnika

U razdoblju od siječnja do svibnja 2024. u hrvatske morske luke uplovilo je 40 stranih brodova za kružna putovanja te su ostvarili 144 kružna putovanja. Na tim brodovima bilo je 208 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 331 dan.

Broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja u razdoblju od siječnja do svibnja 2024. veći je za 14,3% u odnosu na prvih pet mjeseci 2023., a broj putnika na tim brodovima veći je za 27,9%. Broj dana boravka tih brodova u teritorijalnome moru Republike Hrvatske veći je za 10,7%.

Najviše kružnih putovanja ostvarili brodovi pod zastavom Malte

Strani brodovi za kružna putovanja u prvih pet mjeseci 2024. doplovili su pod zastavama devet zemalja. Najviše kružnih putovanja ostvarili su brodovi pod zastavom Malte, i to 45 putovanja, što je 31,3% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih pet mjeseci 2024. Slijede kružna putovanja stranih brodova ostvarena pod zastavama Bahama (27 putovanja), Paname (22 putovanja) i Norveške (21 putovanje).

Od ukupno 144 kružna putovanja stranih brodova najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (43,8%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (25,0%), što je ukupno 68,8%. Preostalih 31,2% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Zadarskoj (15,3%), Istarskoj (6,2%), Primorsko-goranskoj (5,5%) te Šibensko-kninskoj (4,2%).

Najposjećenija luka Dubrovnik

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (92 posjeta), slijede luke Split (70 posjeta), Zadar (45 posjeta), Korčula i Šibenik (svaka po 16 posjeta), Hvar (13 posjeta) te Rovinj (12 posjeta).

Napomena

Detaljni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se godišnje.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

    I. − V. 2023. I. − V. 2024. Indeksi
I. − V. 2024.
I. − V. 2023.
Strani brodovi za kružna putovanja 40 40 100,0
Putovanja 126 144 114,3
Dani boravka brodova 299 331 110,7
Putnici na brodu 162 555 207 911 127,9

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2023. I 2024.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2024.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
V. I. – V. V. I. – V. V. I. – V.
Ukupno 78 144 148 331 124 759 207 911
Bahami 23 27 50 56 40 180 46 837
Bermudi 2 7 3 11 4 803 18 282
Italija 5 12 5 12 11 195 26 024
Malta 27 45 60 181 36 055 39 267
Maršalovi Otoci 4 6 6 10 4 258 6 672
Nizozemska 2 2 4 4 3 855 3 855
Norveška 6 21 11 32 5 503 19 209
Panama 9 22 9 22 18 910 45 962
Ujedinjena Kraljevina - 2 - 3 - 1 803

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2023. I 2024.

     Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2023. 2024. indeksi
2024.
2023.
2023. 2024. indeksi
2024.
2023.
2023. 2024. indeksi
2024.
2023.
Ukupno 126 144 114,3 299 331 110,7 162 555 207 911 127,9
I. 1 5 500,0 1 16 1) 944 3 550 376,1
II. 2 6 300,0 21 40 190,5 94 1 152 1)
III. 10 13 130,0 50 49 98,0 3 606 11 031 305,9
IV. 42 42 100,0 85 78 91,8 54 909 67 419 122,8
V. 71 78 109,9 142 148 104,2 103 002 124 759 121,1

1) Indeks je veći od 999.

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO SVIBNJA 2024.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja na putu pristaje u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

Kratice

NN Narodne novine

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti