Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 31. svibnja 2024.
KUL-2024-4-1

ISSN 1334-0557

KINEMATOGRAFIJA U 2023.

U 2023. je radilo 113 kina. U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom (HAVC) od 2023. je povećan broj registriranih kinoprikazivača jer su u obuhvat ušli obrti i nezavisne udruge koje prema očevidniku Hrvatskoga audiovizualnog centra obavljaju djelatnost prikazivanja filmova. Spomenuto povećanje broja kinoprikazivača, većinom u ruralnim naseljima, upućuje na zaključak i o rastu broja izvještajnih jedinica u odnosu na prijašnje godine. U 2023. je od ukupnog broja stalnih kinoprikazivača 78 njih imalo jednu dvoranu/ekran, a 28 više dvorana. Samostalnih kinoprikazivača bilo je 23, a u sastavu drugih poslovnih subjekata njih 90, i to 12 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 55 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 23 u sastavu drugih ustanova/poduzeća.

Većina kinoprikazivača prikazivala je predstave cijele godine, osim sezonskih i onih u potresom pogođenu području Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na prethodnu godinu, kada je 81% kinoprikazivača predstave prikazivalo više od šest mjeseci, u 2023. je taj udio porastao na 89%. U odnosu na 2022. broj kinoprojekcija u 2023. veći je za 2%, a posjetilo ih je 23% više gledatelja. Udio kinoprojekcija i gledatelja domaćih filmova iznosio je 7% u 2023., a 4% u 2022.

Uz šest registriranih ljetnih kinoprikazivača, u 2023. je bilo osam dodatnih kinoprikazivača sa stalnom dvoranom koji su u toplijim mjesecima imali kinoprojekcije na otvorenome. Nakon turbulentnih godina prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19, u 2023. se primjećuje postupan pad povremenih kinoprojekcija na otvorenome koje su pojedini kinoprikazivači održavali u ljetnim mjesecima. Povremenih predstava na otvorenome ukupno je bilo 27% manje, a pogledalo ih je 31% manje posjetitelja.

U hrvatskim su kinima od nekinematografskog sadržaja u 2023. prikazana ukupno 1 194 kratkometražna filma, koje je pogledalo ukupno 32 240 gledatelja. Uz kratkometražni film, tu su i drugi alternativni sadržaji, kao što su opera, balet te sportske i glazbene manifestacije, koje su pogledale 35 564 osobe.

Zbog povećanja obuhvata kinoprikazivača u 2023. je vidljivo da se broj zaposlenih u njima povećao za 32%, a broj volontera za 41%.

Prihod kinoprikazivača od prodaje ulaznica

Nakon uvođenja eura kao službene valute u 2023. zamjetan je i porast prihoda kinoprikazivača od prodaje ulaznica, za 32%. Stalnim kinoprikazivačima s jednom dvoranom, kojih je bitno više u obuhvatu 2023., prihodi su porasli za 79%, kinoprikazivačima s više dvorana za 28%, a ljetnim i pokretnim kinoprikazivačima za 51%. Prihodi od alternativnog sadržaja u kinima, kao što su koncerti te predstave i sportske priredbe, također su nastavili znatno rasti, 135% u odnosu na 2022.

G-1. KINOPRIKAZIVAČI PO ŽUPANIJAMA U 2023.

1. KINOPRIKAZIVAČI, SJEDALA, PREDSTAVE, GLEDATELJI I ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U 2023.

Županija Kinoprikazivači Dvorane/ekrani Sjedala Predstave Gledatelji Zaposleni
ukupno od toga s punim radnim vremenom
Republika Hrvatska   113   228  45 740  184 764 3 880 772   673   648
Zagrebačka   5   6  1 516  1 820  66 062   24   23
Krapinsko-zagorska   5   5  1 358   435  23 967   17   10
Sisačko-moslavačka   5   5  1 332   488  15 802   33   31
Karlovačka   4   5   995   287  27 514   12   12
Varaždinska   5   10  1 785  9 800  179 507   18   18
Koprivničko-križevačka   2   2   272  1 414  41 354   9   9
Bjelovarsko-bilogorska   3   3   678  1 305  62 476   12   12
Primorsko-goranska   13   24  5 141  13 777  315 473   53   51
Ličko-senjska   4   4   839   197  5 461   13   13
Virovitičko-podravska   2   3   572   673  16 639   7   7
Požeško-slavonska   3   3   570   224  7 057   9   9
Brodsko-posavska   2   5   723  6 356  94 395   17   17
Zadarska   4   9  1 792  9 195  153 500   15   9
Osječko-baranjska   5   14  2 566  15 221  241 052   27   26
Šibensko-kninska   4   8  1 357  7 735  87 550   32   31
Vukovarsko-srijemska   1   3   419  4 446  37 728   7   7
Splitsko-dalmatinska   17   35  6 143  29 651  534 887   129   127
Istarska   6   8  1 934  6 240  149 570   50   50
Dubrovačko-neretvanska   7   13  2 445  5 513  87 889   55   54
Međimurska   3   3  1 131   785  24 326   29   27
Grad Zagreb   13   60  12 172  69 202 1 708 563   105   105

2. KINOPRIKAZIVAČI PREMA VRSTI, ORGANIZACIJSKOM OBLIKU I BROJU DVORANA/EKRANA U 2023.

   Kinoprikazivači Prema organizacijskom obliku Broj dvorana/ ekrana
ukupno od toga privatni samostalni u sastavu
poduzeća za prikazivanje filmova kulturno-obrazovnih ustanova drugih ustanova/ poduzeća
Ukupno 113 30 23 12 55 23 228
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 78 7 11 1 47 19 78
Stalni s više dvorana/ekrana 28 21 12 11 4 1 144
Ljetni 6 1 - - 4 2 6
Pokretni 1 1 - - - 1 -

3. KINOPRIKAZIVAČI PREMA VRSTI I PREMA BROJU MJESECI U KOJIMA PRIKAZUJU PREDSTAVE U 2023.

    Ukupno Kinoprikazivači prema broju mjeseci
povremeno 2 mjeseca i manje 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 tijekom cijele godine
Ukupno 113 - 2 8 5 6 19 13 60
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 78 - 2 4 3 4 18 10 37
Stalni s više dvorana/ekrana 28 - - 1 1 1 1 2 22
Ljetni 6 - - 3 1 1 - 1 -
Pokretni 1 - - - - - - - 1

4. KINOPRIKAZIVAČI PREMA VRSTI I PREMA PROSJEČNOM BROJU PRIKAZANIH PREDSTAVA U TJEDNU U 2023.

     Ukupno Kinoprikazivači prema prosječnom broju predstava u tjednu
1 – 3 4 – 10 11 – 20 21 – 40 41 – 100 101 – 200 201 i više
Ukupno 113 55 28 6 6 3 9 6
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 78 49 22 5 2 - - -
Stalni s više dvorana/ekrana 28 2 3 1 4 3 9 6
Ljetni 6 3 3 - - - - -
Pokretni 1 1 - - - - - -

5. KINOPRIKAZIVAČI PREMA VRSTI, BROJU SJEDALA, PREDSTAVAMA I GLEDATELJIMA U 2023.

    Kinoprikazivači Sjedala Predstave Gledatelji
ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova
Ukupno   113  45 740  184 764  12 045  172 402 3 880 772  258 657 3 609 941
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   78  19 995  14 170  1 698  12 155  532 365  90 500  429 691
Stalni s više dvorana/ekrana   28  24 563  170 117  10 295  159 822 3 311 009  164 818 3 146 191
Ljetni   6  1 182   340   36   304  28 801  2 669  26 132
Pokretni   1 -   137   16   121  8 597   670  7 927

5.1. KINOPRIKAZIVAČI S POVREMENIM PREDSTAVAMA NA OTVORENOME U 2023.

   Kinoprikazivači Broj lokacija Broj predstava Broj posjetitelja
Ukupno   8   8   75  5 997
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   8   8   75  5 997

5.2. KINOPRIKAZIVAČI, PREDSTAVE I POSJETITELJI KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA, TE POSJETITELJI ALTERNATIVNOG SADRŽAJA U 2023.

     Kratkometražni filmovi Posjetitelji alternativnog sadržaja
Filmovi Predstave Gledatelji
ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno domaćih filmova stranih filmova ukupno opera balet sport / glazba ostalo
Ukupno  1 194   488   706   688   322   366  32 240  18 045  14 195  35 564   860  2 299  18 460  13 945
Stalni s jednom dvoranom/ekranom   817   347   470   362   179   183  19 751  11 388  8 363  17 425   235  1 094  2 151  13 945
Stalni s više dvorana/ekrana   377   141   236   326   143   183  12 489  6 657  5 832  18 139   625  1 205  16 309 -

6. KINOPRIKAZIVAČI PREMA BROJU SJEDALA U 2023.

Kinoprikazivači Broj sjedala
do 100 sjedala 101 – 200 201 – 300 301 – 400 401 – 500 501 – 600 601 – 1 000 1 001 – 1 500 1 501 – 2 000 2 001 i više
112 12 20 38 10 7 8 9 4 3 1
  Struktura, %
100 11 18 34 9 6 7 8 3 3 1

7. KINOPRIKAZIVAČI PREMA VRSTI, TE ZAPOSLENI U KINIMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU, KINOOPERATERI I VOLONTERI U 2023.

     Zaposleni S punim radnim vremenom Volonteri
ukupno od toga ukupno od toga
žene kinooperateri žene kinooperateri
Ukupno 673 386 89 648 372 84 104
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 388 225 62 364 212 57 68
Stalni s više dvorana/ekrana 237 137 27 236 136 27 21
Ljetni 40 20 - 40 20 - 12
Pokretni 8 4 - 8 4 - 3

8. KINOPRIKAZIVAČI I KINOPROJEKTORI PREMA TIPU I GODINI PROIZVODNJE U 2023.

    Kinoprikazivači prema broju kinoprojektora Kinoprojektori
ukupno s jednim kinoprojektorom s dva kinoprojektora s tri ili više kinoprojektora ukupno prema tipu prema godini proizvodnje
16 / 35 / 70 mm digitalni do 1990. 1991. – 2010. 2011. – 2023.
Ukupno 113 73 12 28 258 22 236 9 33 216
Stalni s jednom dvoranom/ekranom 78 66 8 4 99 14 85 7 10 82
Stalni s više dvorana/ekrana 28 - 4 24 152 8 144 2 23 127
Ljetni 6 6 - - 6 - 6 - - 6
Pokretni 1 1 - - 1 - 1 - - 1

9. PRIHODI KINEMATOGRAFA OD PRODAJE ULAZNICA, USPOREDBA 2022. I 2023.

    Prihodi od prodaje ulaznica u 2022.1) Prihodi od prodaje ulaznica u 2023. Prosječna cijena ulaznice
redoviti filmski sadržaj alternativni sadržaj, bruto redoviti filmski sadržaj alternativni sadržaj, bruto prihod
bruto neto bruto neto
Ukupno 14 755 985 14 054 121  227 896 19 414 268 18 512 960  536 650   4
Stalni s jednom dvoranom/ekranom  867 597  821 551  18 931 1 552 645 1 489 084  60 983   3
Stalni s više dvorana/ekrana 13 788 267 13 137 233  208 965 17 710 708 16 880 147  475 667   4
Ljetni i pokretni  100 121  95 337 -  150 915  143 729 -   4

1) Prihodi od prodaje ulaznica za 2022. izraženi su u eurima.

10. FILMOVI I VIDEOFILMOVI U PROMETU PREMA ZEMLJI PODRIJETLA FILMA U 2023.

    Ukupno filmova1) Zemlja podrijetla filma
Hrvatska Australija Francuska Italija Kanada Njemačka SAD Španjolska Ujedinjena Kraljevina ostale zemlje
Distributeri filmova 274 12 2 26 5 4 17 150 7 19 322)
Distributeri videofilmova 181 - 5 30 7 4 8 67 4 18 383)

1) Podaci se odnose na sve filmove i videofilmove koji su bili u prometu u 2023. bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju.
2) Ostale zemlje: Belgija, Češka, Danska, Irska, Južna Afrika, Kina, Meksiko, Norveška, Peru, Poljska, Slovenija, Srbija, ŠvIcarska i Ukrajna
3) Ostale zemlje: Australija, Belgija, Bugarska, Danska, Hong Kong – Kina, Indija, Iran, Irska, Izrael, Južna Koreja, Letonija, Libanon, Nizozemska, Rusija, Švedska i Švicarska

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), a poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5).

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinoprikazivači, poslovni subjekti za promet filmova i izdavači. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Kino je prostor u kojem se prikazuju filmovi.

Kinoprikazivač je fizička ili pravna osoba koja javno prikazuje filmove, registrirana za javno prikazivanje audiovizualnih djela, koja raspolaže prostorom i opremom u skladu s posebnim propisima i koja je upisana u očevidnik prikazivača koji vodi Hrvatski audiovizualni centar.

Javnim prikazivanjem smatra se prikazivanje filmova tako da budu dostupni većem broju ljudi u kinematografima i na drugim organiziranim javnim projekcijama.

Stalni kinoprikazivači prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.

Ljetni kinoprikazivači prikazuju filmove na stalnom prostoru na otvorenome.

Pokretni kinoprikazivači nemaju stalnu dvoranu, nego prikazuju filmove u mjestu sjedišta ili izvan njega, u dvorani ili na otvorenome.

Kinoprojekcija jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcije cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.

Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.

Distributer je fizička ili pravna osoba koja obavlja promet audiovizualnim djelima, registrirana za promet audiovizualnim djelima i upisana u očevidnik distributera koji vodi Hrvatski audiovizualni centar.

Audiovizualna djela su igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi, alternativni filmovi, eksperimentalni filmovi te sva druga audiovizualna djela koja su umjetnički i/ili autorski izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala, podlogu na kojoj su fiksirana te način na koji se prikazuju.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2023.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
mm milimetar
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti