Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 29. svibnja 2024.
RAD-2024-1-6/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju svaka tri mjeseca. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. porasla je u svim županijama. Najviše je porasla u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 17,4%, a najmanje u Gradu Zagrebu, za 13,0%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2024. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 1 494 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 114 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. porasla je u svim županijama. Najviše je porasla u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za 17,5%, a najmanje u Zagrebačkoj županiji, za 12,6%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u prvom tromjesečju 2024. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 2 155 eura, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 1 471 euro.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2024. II. 2024. III. 2024. I. – III. 2024. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. - III. 2024.
I. - III. 2023.
Republika Hrvatska 1 239 1 248 1 326 1 271 113,3 112,8 117,3 114,5
Zagrebačka 1 244 1 255 1 323 1 274 112,8 111,9 115,6 113,4
Krapinsko-zagorska 1 196 1 190 1 269 1 219 113,9 113,0 117,2 114,8
Sisačko-moslavačka 1 158 1 149 1 230 1 180 115,0 114,8 120,4 116,8
Karlovačka 1 212 1 207 1 296 1 238 113,8 112,9 117,2 114,6
Varaždinska 1 167 1 170 1 219 1 186 115,1 115,5 117,6 116,2
Koprivničko-križevačka 1 135 1 124 1 216 1 158 113,7 114,2 117,7 115,2
Bjelovarsko-bilogorska 1 122 1 108 1 201 1 144 114,3 114,3 119,6 116,1
Primorsko-goranska 1 239 1 247 1 311 1 266 113,9 114,0 117,7 115,2
Ličko-senjska 1 148 1 147 1 212 1 169 113,0 113,8 120,4 115,7
Virovitičko-podravska 1 095 1 091 1 156 1 114 114,9 115,0 119,5 116,4
Požeško-slavonska 1 121 1 117 1 188 1 142 114,3 114,4 120,0 116,2
Brodsko-posavska 1 114 1 113 1 176 1 135 114,3 113,9 117,6 115,3
Zadarska 1 150 1 150 1 223 1 174 113,1 113,9 118,5 115,2
Osječko-baranjska 1 173 1 162 1 240 1 192 115,0 114,6 119,7 116,4
Šibensko-kninska 1 157 1 153 1 229 1 180 115,1 115,3 120,6 117,1
Vukovarsko-srijemska 1 118 1 108 1 193 1 140 115,1 115,3 121,9 117,4
Splitsko-dalmatinska 1 191 1 196 1 270 1 219 114,4 114,7 119,2 116,1
Istarska 1 166 1 170 1 249 1 195 112,9 112,8 116,8 114,2
Dubrovačko-neretvanska 1 157 1 148 1 227 1 178 113,0 113,0 118,7 114,9
Međimurska 1 156 1 141 1 191 1 163 114,0 113,9 113,3 113,8
Grad Zagreb 1 437 1 474 1 570 1 494 112,1 110,7 116,0 113,0

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euri Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. 2024. II. 2024. III. 2024. I. – III. 2024. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. - III. 2024.
I. - III. 2023.
Republika Hrvatska 1 695 1 710 1 834 1 747 113,1 112,4 117,9 114,5
Zagrebačka 1 682 1 700 1 806 1 730 111,8 110,6 115,1 112,6
Krapinsko-zagorska 1 600 1 594 1 717 1 637 114,3 113,3 118,5 115,4
Sisačko-moslavačka 1 553 1 540 1 667 1 587 115,1 114,9 121,6 117,3
Karlovačka 1 619 1 609 1 751 1 660 113,7 112,5 117,8 114,7
Varaždinska 1 575 1 580 1 659 1 605 115,6 115,9 118,8 116,8
Koprivničko-križevačka 1 517 1 501 1 646 1 555 113,6 114,2 118,4 115,4
Bjelovarsko-bilogorska 1 479 1 460 1 602 1 514 113,5 113,9 120,0 115,8
Primorsko-goranska 1 701 1 715 1 815 1 744 114,0 114,0 118,5 115,6
Ličko-senjska 1 532 1 533 1 634 1 566 113,4 114,1 122,2 116,5
Virovitičko-podravska 1 442 1 434 1 535 1 471 114,4 114,2 119,9 116,2
Požeško-slavonska 1 482 1 475 1 587 1 516 113,5 113,5 120,5 115,9
Brodsko-posavska 1 477 1 473 1 571 1 507 113,8 113,2 117,9 115,0
Zadarska 1 531 1 531 1 646 1 570 112,4 113,2 118,8 114,9
Osječko-baranjska 1 568 1 549 1 669 1 596 114,3 113,6 119,7 115,9
Šibensko-kninska 1 552 1 545 1 664 1 587 114,7 114,8 121,2 116,9
Vukovarsko-srijemska 1 462 1 446 1 573 1 494 114,8 114,7 122,6 117,5
Splitsko-dalmatinska 1 613 1 622 1 739 1 658 114,0 114,5 119,9 116,1
Istarska 1 574 1 581 1 704 1 620 112,5 112,4 117,3 114,1
Dubrovačko-neretvanska 1 545 1 533 1 656 1 578 112,0 112,0 118,8 114,3
Međimurska 1 536 1 511 1 588 1 545 114,5 114,2 113,8 114,1
Grad Zagreb 2 058 2 124 2 281 2 155 112,3 110,6 116,8 113,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti