Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 21. svibnja 2024.
RAD-2024-1-5/1

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PREMA SPOLU U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Podaci o prosječnim plaćama prema spolu dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007., stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2024. iznosila je 1 240 eura za žene, a za muškarce 1 297 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne neto plaće za žene porasle su za 16,0%, a za muškarce za 13,3%. Najveći porast prosječnih neto plaća za žene bio je za 24,6%, u Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a za muškarce za 23,9%, u Javnoj upravi i obrani; obveznome socijalnom osiguranju.

U prvom tromjesečju 2024. žene su imale najvišu neto plaću u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 1 538 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 971 euro. Prosječna neto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 005 eura, a najniža u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 006 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u prvom tromjesečju 2024. iznosila je 1 703 eura za žene, a za muškarce 1 784 eura.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prosječne bruto plaće za žene porasle su za 16,2%, a za muškarce za 13,1%. Najveći porast prosječnih bruto plaća za žene bio je u Djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, za 26,6%, a za muškarce za 25,6%, u Javnoj upravi i obrani; obveznome socijalnom osiguranju.

U prvom tromjesečju 2024. žene su imale najvišu prosječnu bruto plaću u djelatnosti Informacije i komunikacije, u iznosu od 2 212 eura, a najnižu u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 1 295 eura. Prosječna bruto plaća za muškarce bila je najviša u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, u iznosu od 2 928 eura, a najniža u Građevinarstvu, u iznosu od 1 349 eura.

U prvom tromjesečju 2024. žene su imale prosječno 166 plaćenih sati, a muškarci 167 plaćenih sati. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu u prvom tromjesečju 2024. za žene je iznosila 7,08 eura, a za muškarce 7,37 eura. Prosječna mjesečna bruto plaća po satu u prvom tromjesečju 2024. iznosila je 9,71 euro za žene, a za muškarce 10,14 eura.

U prvom tromjesečju 2024. žene su imale višu prosječnu bruto plaću po satu od muškaraca u četiri područja djelatnosti, u rasponu od 12,9% u Građevinarstvu do 0,2% u Prijevozu i skladištenju, a u preostalih petnaest područja djelatnosti muškarci imali višu prosječnu bruto plaću po satu od žena, u rasponu od 24,8% u Financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja do 3,5% u Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

        Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
  Ukupno 1 239 1 248 1 326 1 271 113,3 112,8 117,3 114,5
  žene 1 202 1 218 1 300 1 240 113,9 113,6 120,3 116,0
  muškarci 1 271 1 272 1 347 1 297 112,7 112,1 115,0 113,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 115 1 069 1 078 1 087 114,5 113,5 106,6 111,4
  žene 1 024  999 1 016 1 013 113,1 112,8 106,6 110,7
  muškarci 1 148 1 094 1 100 1 114 114,9 113,7 106,5 111,5
B Rudarstvo i vađenje 1 216 1 220 1 266 1 234 108,6 113,5 112,4 111,5
  žene 1 155 1 130 1 163 1 150 112,6 110,8 110,6 111,3
  muškarci 1 223 1 230 1 278 1 244 108,1 113,8 112,6 111,5
C Prerađivačka industrija 1 139 1 186 1 181 1 169 114,1 113,3 111,8 113,1
  žene 1 031 1 110 1 062 1 068 114,9 113,0 112,7 113,6
  muškarci 1 191 1 223 1 239 1 218 113,8 113,3 111,4 112,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 577 1 487 1 563 1 542 119,3 118,4 112,2 116,5
  žene 1 549 1 493 1 547 1 530 117,7 116,8 112,4 115,6
  muškarci 1 585 1 486 1 567 1 546 119,7 118,9 112,1 116,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 123 1 090 1 122 1 112 115,2 115,7 111,5 114,1
  žene 1 121 1 093 1 120 1 112 113,8 114,1 109,3 112,3
  muškarci 1 124 1 089 1 122 1 111 115,6 116,1 112,1 114,4
F Građevinarstvo 1 019 1 010 1 021 1 016 113,7 113,1 110,5 112,4
  žene 1 109 1 094 1 109 1 104 111,3 111,2 109,9 110,8
  muškarci 1 009 1 001 1 011 1 007 114,0 113,4 110,5 112,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 118 1 153 1 160 1 144 113,8 112,4 113,6 113,3
  žene 1 037 1 068 1 064 1 056 114,5 112,5 114,2 113,7
  muškarci 1 211 1 250 1 271 1 244 113,1 112,0 112,9 112,7
H Prijevoz i skladištenje 1 173 1 130 1 178 1 160 112,8 112,8 111,8 112,4
  žene 1 142 1 128 1 157 1 142 113,2 113,8 112,5 113,1
  muškarci 1 182 1 130 1 184 1 165 112,7 112,4 111,5 112,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 001 1 000 1 068 1 024 113,5 114,0 118,3 115,3
  žene  971  964 1 017  984 114,5 114,6 117,0 115,4
  muškarci 1 030 1 037 1 118 1 063 112,4 113,7 119,2 115,3
J Informacije i komunikacije 1 664 1 637 1 833 1 711 107,3 103,0 109,7 106,7
  žene 1 495 1 458 1 634 1 529 107,2 104,0 109,4 106,9
  muškarci 1 749 1 726 1 934 1 803 107,3 102,6 109,8 106,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 529 1 706 1 848 1 693 106,8 110,3 110,9 109,4
  žene 1 394 1 565 1 660 1 538 106,9 110,9 110,8 109,5
  muškarci 1 802 1 991 2 230 2 005 106,9 109,7 110,9 109,1
L Poslovanje nekretninama 1 144 1 163 1 160 1 156 111,9 111,1 109,3 110,8
  žene 1 102 1 121 1 117 1 113 110,9 110,4 109,4 110,2
  muškarci 1 182 1 199 1 197 1 193 113,1 111,7 109,3 111,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 325 1 344 1 402 1 357 111,1 111,4 110,6 111,0
  žene 1 256 1 285 1 342 1 295 111,3 111,9 111,9 111,8
  muškarci 1 388 1 397 1 457 1 414 110,9 111,1 109,5 110,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  996  981  998  992 111,8 113,0 112,6 112,5
  žene  978  963  973  971 111,5 112,8 111,2 111,9
  muškarci 1 009  993 1 017 1 006 112,0 113,2 113,9 112,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 485 1 480 1 682 1 550 117,7 118,0 133,4 123,1
  žene 1 393 1 395 1 553 1 447 117,8 118,3 130,9 122,3
  muškarci 1 575 1 561 1 807 1 648 118,0 118,0 135,7 123,9
P Obrazovanje 1 320 1 313 1 492 1 375 114,3 113,9 127,7 118,6
  žene 1 276 1 270 1 436 1 328 114,5 114,3 127,5 118,9
  muškarci 1 484 1 476 1 704 1 555 114,1 113,4 129,0 118,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 531 1 512 1 768 1 604 116,8 117,6 138,3 124,1
  žene 1 442 1 424 1 661 1 510 117,1 118,1 138,4 124,6
  muškarci 1 811 1 787 2 104 1 901 115,9 116,3 138,0 123,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 140 1 154 1 248 1 181 113,0 113,1 120,6 115,6
  žene 1 090 1 094 1 158 1 114 114,9 114,1 121,0 116,6
  muškarci 1 202 1 226 1 356 1 262 111,1 111,9 119,7 114,3
S Ostale uslužne djelatnosti 1 042 1 038 1 048 1 043 111,1 111,4 110,8 111,1
  žene  990  989  990  990 111,0 111,9 109,9 111,0
  muškarci 1 127 1 121 1 147 1 132 111,4 111,0 112,7 111,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

                    Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
  Ukupno 1 695 1 710 1 834 1 747 113,1 112,4 117,9 114,5
  žene 1 641 1 668 1 797 1 703 113,9 113,2 121,2 116,2
  muškarci 1 741 1 745 1 864 1 784 112,4 111,6 115,2 113,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 486 1 414 1 428 1 442 114,0 112,7 105,0 110,3
  žene 1 365 1 323 1 349 1 346 112,3 111,7 104,8 109,5
  muškarci 1 530 1 448 1 457 1 478 114,4 112,9 105,0 110,6
B Rudarstvo i vađenje 1 657 1 660 1 735 1 684 107,9 113,5 112,5 111,3
  žene 1 596 1 553 1 606 1 584 112,2 110,1 110,0 110,6
  muškarci 1 664 1 673 1 750 1 696 107,5 113,9 112,8 111,4
C Prerađivačka industrija 1 542 1 624 1 609 1 592 114,1 112,9 111,6 112,8
  žene 1 384 1 522 1 435 1 447 114,7 112,2 112,2 113,0
  muškarci 1 619 1 674 1 693 1 662 113,8 113,3 111,2 112,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2 138 1 994 2 123 2 085 121,2 119,8 112,9 117,8
  žene 2 139 2 052 2 147 2 113 119,1 117,6 113,2 116,5
  muškarci 2 138 1 977 2 116 2 077 121,8 120,3 112,8 118,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 504 1 452 1 503 1 486 115,2 115,6 111,2 113,9
  žene 1 518 1 474 1 518 1 504 113,5 113,8 108,4 111,8
  muškarci 1 500 1 446 1 499 1 482 115,7 116,1 111,9 114,5
F Građevinarstvo 1 370 1 354 1 373 1 366 113,2 112,2 109,7 111,6
  žene 1 526 1 499 1 524 1 516 110,6 110,0 108,6 109,7
  muškarci 1 353 1 338 1 357 1 349 113,5 112,3 109,8 111,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 516 1 575 1 587 1 560 113,4 111,6 113,2 112,8
  žene 1 389 1 441 1 436 1 422 113,8 111,5 113,6 112,9
  muškarci 1 664 1 729 1 762 1 718 112,9 111,5 112,7 112,3
H Prijevoz i skladištenje 1 594 1 524 1 601 1 573 112,4 112,1 111,1 111,9
  žene 1 557 1 533 1 582 1 557 112,7 113,1 112,0 112,6
  muškarci 1 605 1 521 1 607 1 577 112,3 111,8 110,8 111,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 343 1 340 1 446 1 378 112,7 113,4 118,5 115,0
  žene 1 298 1 283 1 368 1 317 113,8 113,8 117,1 114,9
  muškarci 1 388 1 398 1 525 1 438 111,7 113,0 119,8 114,9
J Informacije i komunikacije 2 407 2 359 2 692 2 486 106,5 101,5 109,2 105,8
  žene 2 155 2 091 2 388 2 212 106,5 102,8 109,0 106,1
  muškarci 2 534 2 494 2 845 2 625 106,5 101,0 109,2 105,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 167 2 469 2 696 2 441 106,1 110,0 110,4 108,8
  žene 1 958 2 248 2 398 2 199 106,1 110,6 110,4 109,1
  muškarci 2 588 2 911 3 300 2 928 106,0 109,2 110,4 108,5
L Poslovanje nekretninama 1 575 1 605 1 598 1 593 111,2 109,9 108,0 109,7
  žene 1 512 1 544 1 532 1 529 109,8 109,2 108,0 109,0
  muškarci 1 630 1 659 1 654 1 648 112,4 110,7 108,1 110,5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 859 1 890 1 987 1 912 110,5 110,8 109,9 110,4
  žene 1 759 1 809 1 903 1 824 110,9 111,5 111,5 111,3
  muškarci 1 951 1 965 2 064 1 993 110,2 110,5 108,7 109,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 337 1 310 1 339 1 329 110,6 111,7 111,5 111,2
  žene 1 309 1 280 1 297 1 295 110,5 111,3 109,5 110,4
  muškarci 1 357 1 332 1 371 1 353 110,7 112,0 113,0 111,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 025 2 018 2 334 2 126 118,5 118,8 137,0 124,8
  žene 1 925 1 930 2 180 2 012 118,6 119,2 134,1 124,0
  muškarci 2 120 2 102 2 484 2 235 118,6 118,7 139,7 125,6
P Obrazovanje 1 789 1 782 2 058 1 877 114,3 113,9 130,3 119,6
  žene 1 725 1 717 1 975 1 807 114,6 114,3 130,2 119,8
  muškarci 2 033 2 024 2 376 2 144 114,1 113,2 131,6 119,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 124 2 095 2 502 2 241 117,5 118,4 142,6 126,1
  žene 1 988 1 960 2 336 2 096 118,1 119,0 143,0 126,6
  muškarci 2 554 2 517 3 024 2 700 116,4 116,7 141,6 124,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 556 1 578 1 729 1 621 112,7 112,6 121,6 115,7
  žene 1 480 1 486 1 589 1 518 114,6 113,6 122,1 116,8
  muškarci 1 648 1 689 1 897 1 745 110,5 111,5 120,7 114,4
S Ostale uslužne djelatnosti 1 399 1 392 1 408 1 400 110,1 110,3 109,8 110,1
  žene 1 325 1 320 1 322 1 322 110,0 110,7 108,4 109,7
  muškarci 1 522 1 512 1 556 1 530 110,7 110,1 112,7 111,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

3. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

           Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
  Ukupno 6,68 7,33 7,75 7,24 108,8 107,6 127,5 114,6
  žene 6,49 7,17 7,61 7,08 109,6 108,5 130,5 116,1
  muškarci 6,83 7,46 7,86 7,37 108,1 106,9 125,0 113,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6,04 6,31 6,34 6,22 109,6 108,2 115,9 111,3
  žene 5,56 5,92 5,97 5,81 108,6 108,2 115,9 111,1
  muškarci 6,22 6,45 6,48 6,38 109,9 108,0 115,9 111,3
B Rudarstvo i vađenje 6,59 7,12 7,32 7,00 104,9 108,5 119,6 110,9
  žene 6,27 6,69 6,89 6,61 107,9 105,7 121,1 111,7
  muškarci 6,63 7,17 7,37 7,05 104,6 108,8 119,4 110,8
C Prerađivačka industrija 6,13 6,95 6,89 6,64 109,7 108,3 121,7 113,1
  žene 5,57 6,53 6,23 6,09 110,3 108,1 122,9 113,8
  muškarci 6,40 7,15 7,21 6,90 109,2 108,3 121,2 112,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 8,51 8,78 9,20 8,82 114,5 113,6 122,5 116,8
  žene 8,41 8,86 9,18 8,80 113,0 111,6 123,1 115,8
  muškarci 8,53 8,75 9,21 8,82 114,8 114,1 122,5 117,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 6,02 6,39 6,54 6,31 110,7 110,7 121,3 114,3
  žene 6,06 6,45 6,61 6,36 109,2 108,8 119,3 112,4
  muškarci 6,01 6,37 6,52 6,29 111,1 111,2 121,6 114,6
F Građevinarstvo 5,52 5,97 6,01 5,83 109,1 108,0 120,4 112,5
  žene 6,02 6,49 6,57 6,36 106,7 106,0 119,9 111,0
  muškarci 5,46 5,91 5,95 5,77 109,2 108,0 120,4 112,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6,08 6,82 6,81 6,56 109,4 107,2 122,7 113,1
  žene 5,65 6,32 6,23 6,06 109,9 107,7 122,9 113,5
  muškarci 6,57 7,39 7,47 7,13 108,4 106,8 122,5 112,5
H Prijevoz i skladištenje 6,29 6,62 6,84 6,58 108,1 107,6 120,8 112,3
  žene 6,19 6,67 6,82 6,55 108,4 108,3 122,2 112,9
  muškarci 6,32 6,60 6,85 6,59 108,0 107,3 120,4 112,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5,44 5,92 6,26 5,87 109,0 108,8 127,8 115,3
  žene 5,28 5,70 5,97 5,65 110,0 109,4 126,8 115,5
  muškarci 5,60 6,14 6,56 6,09 108,1 108,5 128,9 115,1
J Informacije i komunikacije 9,01 9,68 10,83 9,82 103,0 98,2 119,8 106,9
  žene 8,11 8,64 9,68 8,79 102,9 99,2 119,5 107,1
  muškarci 9,46 10,20 11,41 10,33 102,9 97,8 119,9 106,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 8,30 10,12 10,95 9,73 104,0 105,6 121,3 110,1
  žene 7,57 9,28 9,84 8,84 104,1 106,1 121,2 110,2
  muškarci 9,76 11,79 13,18 11,50 103,5 104,9 121,3 109,6
L Poslovanje nekretninama 6,21 6,89 6,86 6,64 107,3 105,8 119,1 110,7
  žene 5,99 6,66 6,61 6,41 106,2 105,5 119,3 110,3
  muškarci 6,41 7,09 7,07 6,85 108,3 106,3 119,2 111,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 7,19 7,96 8,30 7,80 106,5 106,3 120,8 111,1
  žene 6,82 7,62 7,95 7,45 106,7 106,7 122,3 111,9
  muškarci 7,53 8,27 8,62 8,12 106,4 106,0 119,7 110,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5,36 5,75 5,82 5,64 107,6 108,1 122,3 112,6
  žene 5,29 5,68 5,71 5,56 107,3 107,8 121,0 112,1
  muškarci 5,42 5,80 5,90 5,70 108,0 108,2 123,4 113,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7,93 8,63 9,75 8,75 112,3 111,9 144,2 122,4
  žene 7,48 8,18 9,09 8,23 112,1 112,2 142,0 121,7
  muškarci 8,35 9,05 10,38 9,24 112,4 111,9 146,0 122,9
P Obrazovanje 7,08 7,71 8,75 7,83 109,3 108,6 139,8 118,8
  žene 6,85 7,46 8,43 7,57 109,4 108,9 139,6 119,0
  muškarci 7,93 8,65 9,96 8,82 108,9 108,0 141,1 118,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 8,06 8,67 10,05 8,91 112,9 112,0 149,1 124,1
  žene 7,64 8,23 9,51 8,44 113,4 112,7 149,3 124,5
  muškarci 9,35 10,04 11,70 10,34 112,0 110,8 148,3 122,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 6,19 6,83 7,34 6,77 108,6 107,9 130,4 115,3
  žene 5,93 6,48 6,80 6,39 110,4 108,7 130,3 116,4
  muškarci 6,50 7,24 7,98 7,22 106,4 106,6 130,0 114,1
S Ostale uslužne djelatnosti 5,65 6,13 6,15 5,97 106,6 106,2 120,1 111,0
  žene 5,39 5,87 5,85 5,70 106,7 106,9 119,4 110,9
  muškarci 6,06 6,57 6,66 6,43 106,9 105,6 122,0 111,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

4. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO PLAĆENOM SATU U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU

            Prosječna mjesečna bruto plaća po plaćenom satu, euro Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
I. II. III. I. – III. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. – III. 2024.
I. – III. 2023.
  Ukupno 9,13 10,05 10,72 9,95 108,6 107,3 128,1 114,5
  žene 8,85 9,82 10,52 9,71 109,3 108,1 131,5 116,1
  muškarci 9,36 10,23 10,88 10,14 107,8 106,3 125,2 113,0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,05 8,34 8,40 8,26 109,1 107,2 114,3 110,3
  žene 7,41 7,83 7,93 7,72 107,9 107,1 114,1 109,8
  muškarci 8,29 8,53 8,57 8,46 109,5 107,3 114,3 110,4
B Rudarstvo i vađenje 8,98 9,69 10,03 9,56 104,3 108,4 119,7 110,8
  žene 8,65 9,19 9,51 9,11 107,3 104,9 120,5 111,0
  muškarci 9,01 9,75 10,09 9,61 103,9 108,8 119,7 110,7
C Prerađivačka industrija 8,30 9,51 9,38 9,04 109,5 107,9 121,3 112,9
  žene 7,47 8,95 8,41 8,26 110,0 107,3 122,2 113,3
  muškarci 8,69 9,78 9,85 9,42 109,2 108,2 121,0 112,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 11,53 11,77 12,50 11,92 116,3 114,9 123,4 118,1
  žene 11,61 12,18 12,74 12,16 114,4 112,3 123,9 116,8
  muškarci 11,51 11,65 12,43 11,85 116,9 115,6 123,1 118,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8,06 8,51 8,76 8,43 110,7 110,5 120,8 113,9
  žene 8,20 8,70 8,95 8,61 108,9 108,5 118,2 112,0
  muškarci 8,02 8,46 8,71 8,39 111,1 111,0 121,5 114,6
F Građevinarstvo 7,42 8,00 8,09 7,83 108,5 107,0 119,5 111,7
  žene 8,29 8,89 9,03 8,73 106,0 104,8 118,5 109,8
  muškarci 7,32 7,90 7,99 7,73 108,8 107,2 119,6 111,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 8,24 9,32 9,31 8,94 108,9 106,6 122,2 112,5
  žene 7,57 8,53 8,41 8,16 109,4 106,6 122,2 112,7
  muškarci 9,02 10,23 10,36 9,85 108,2 106,3 122,3 112,2
H Prijevoz i skladištenje 8,55 8,93 9,30 8,92 107,8 106,9 120,2 111,6
  žene 8,44 9,07 9,32 8,93 108,1 107,7 121,7 112,5
  muškarci 8,59 8,88 9,29 8,91 107,8 106,6 119,7 111,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7,30 7,93 8,49 7,90 108,3 108,2 128,2 114,8
  žene 7,05 7,59 8,03 7,55 109,3 108,6 126,9 114,9
  muškarci 7,55 8,27 8,94 8,24 107,4 107,8 129,6 114,8
J Informacije i komunikacije 13,03 13,96 15,90 14,26 102,2 96,7 119,3 105,9
  žene 11,68 12,40 14,14 12,71 102,1 98,0 119,0 106,2
  muškarci 13,70 14,74 16,78 15,04 102,1 96,3 119,3 105,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11,76 14,64 15,97 14,03 103,2 105,2 120,7 109,5
  žene 10,63 13,34 14,22 12,64 103,3 105,9 120,7 109,7
  muškarci 14,02 17,24 19,51 16,80 102,7 104,4 120,7 109,0
L Poslovanje nekretninama 8,55 9,51 9,45 9,15 106,5 104,7 117,8 109,6
  žene 8,22 9,16 9,07 8,80 105,2 104,1 117,8 108,9
  muškarci 8,84 9,81 9,77 9,46 107,7 105,5 117,9 110,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 10,09 11,20 11,76 10,99 106,0 105,8 120,1 110,5
  žene 9,55 10,73 11,27 10,49 106,3 106,3 121,8 111,4
  muškarci 10,58 11,64 12,21 11,45 105,8 105,4 119,0 109,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7,20 7,68 7,81 7,56 106,5 106,7 121,1 111,3
  žene 7,08 7,55 7,61 7,41 106,3 106,3 119,1 110,6
  muškarci 7,29 7,78 7,95 7,67 106,9 107,2 122,5 112,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 10,81 11,77 13,53 12,00 113,0 112,7 148,0 124,0
  žene 10,34 11,32 12,76 11,44 112,9 113,1 145,5 123,3
  muškarci 11,24 12,18 14,27 12,53 113,0 112,5 150,4 124,7
P Obrazovanje 9,60 10,46 12,08 10,68 109,3 108,5 142,8 119,6
  žene 9,27 10,09 11,60 10,29 109,7 109,0 142,5 119,8
  muškarci 10,86 11,86 13,89 12,17 108,9 107,9 144,1 119,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 11,18 12,02 14,22 12,45 113,6 112,9 153,7 126,0
  žene 10,53 11,32 13,37 11,72 114,2 113,5 154,2 126,6
  muškarci 13,18 14,15 16,82 14,69 112,4 111,3 152,4 124,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 8,44 9,34 10,16 9,29 108,2 107,4 131,3 115,4
  žene 8,05 8,81 9,33 8,71 110,1 108,4 131,6 116,4
  muškarci 8,91 9,97 11,17 9,99 105,8 106,2 131,1 114,2
S Ostale uslužne djelatnosti 7,58 8,22 8,26 8,02 105,7 105,2 119,2 110,0
  žene 7,22 7,83 7,81 7,61 105,7 105,7 117,8 109,7
  muškarci 8,18 8,86 9,04 8,69 106,1 104,9 122,0 111,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci, bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata s ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti