Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 14. lipnja 2024.
OEN-2024-2-1/4

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U TRAVNJU 2024.
PRVI REZULTATI

U travnju 2024. količina električne energije raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 359 GWh. U odnosu na ožujak 2024. raspoloživost električne energije za tuzemnu potrošnju smanjena je za 9,0%, a u odnosu na travanj 2023. za 4,4%.

Količina prirodnog plina raspoloživoga za potrošnju u travnju 2024. iznosila je 6 450 TJ, a zalihe su smanjene za 912 TJ. Količina prirodnog plina raspoloživoga za tuzemnu potrošnju u travnju 2024. u odnosu na ožujak 2024. smanjena je za 21,2%, a u odnosu na travanj 2023. za 21,8%.

Količina naftnih derivata raspoloživih za potrošnju u travnju 2024. iznosila je 268 tis. tona, a zalihe su smanjene za 10 tis. tona. Količina naftnih derivata raspoloživih za tuzemnu potrošnju u travnju 2024. povećana je u odnosu na ožujak 2024. za 2,7%, dok je u odnosu na travanj 2023. smanjena za 6,3%.

Količina električne energije raspoložive za potrošnju sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, TRAVANJ 2022. - TRAVANJ 2024.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ukupna bruto proizvodnja 1 671 1 441 1 718 1 347 1 537 1 288 1 473 1 126
Hidroelektrane 856 615 847 589 800 672 785 556
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 446 501 547 420 350 316 320 228
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 95 85 91 86 82 76 80 79
Vjetroelektrane 260 222 207 224 296 209 250 204
Sunčane elektrane  10 13 21 24 10 14 39 59
Geotermalne elektrane 5 5 5 4 - - - -
Ukupna neto proizvodnja 1 637 1 406 1 682 1 318 1 519 1 272 1 457 1 109
Hidroelektrane 853 613 844 586 797 669 782 554
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 423 477 520 402 340 307 310 221
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 88 79 88 79 78 73 78 73
Vjetroelektrane 259 221 206 223 294 208 248 203
Sunčane elektrane  10 13 21 24 10 14 39 59
Geotermalne elektrane 4 4 4 3 - - - -
Uvoz 920 813 832 763 890 884 828 885
Izvoz 911 685 968 652 707 678 785 596
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 27 13 5 7 20 13 7 39
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 619 1 521 1 541 1 422 1 682 1 465 1 493 1 359

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja mil. m3 61 56 62 60 57 53 57 56
  TJ (GOM) 2 446 2 236 2 487 2 378 2 262 2 115 2 268 2 233
Uvoz mil. m3 176 256 205 282 225 176 268 186
  TJ (GOM) 6 982 9 992 8 010 11 342 8 852 6 881 10 502 7 302
Izvoz mil. m3 37 43 85 105 82 87 105 104
  TJ (GOM) 1 428 1 657 3 301 4 183 3 187 3 338 4 026 3 997
Promjena zaliha mil. m3 -68 2 -63 29 -78 -79 12 -19
  TJ (GOM) -2 723 154 -2 542 1 288 -3 020 -3 160 557 -912
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 269 267 245 208 278 222 208 157
  TJ (GOM) 10 723 10 416 9 738 8 249 10 948 8 818 8 187 6 450

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 45 41 45 43 42 39 42 40
Uvoz - - - 106 - 34 89 179
Izvoz - - 56 56 - - 59 -
Promjena zaliha 44 36 -26 91 31 59 69 197
Prerada u rafinerijama 1 5 15 2 11 14 3 22

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 11 14 23 9 21 23 7 42
Uvoz 266 304 259 354 334 320 399 347
Izvoz 72 78 96 75 99 145 136 131
Promjena zaliha 3 17 -78 2 23 -14 9 -10
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 202 223 264 286 233 212 261 268

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 4 3 1 1 15 4 - -
Uvoz 35 36 40 37 50 45 43 33
Izvoz 5 6 7 8 7 36 7 9
Promjena zaliha 3 4 -1 -14 24 -20 2 -23
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 30 29 35 44 34 33 34 47

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 1 - - - - - - 24
Uvoz 201 231 80 266 256 248 321 256
Izvoz 59 66 68 62 86 91 115 117
Promjena zaliha 4 6 -71 26 10 9 18 -15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 139 159 183 178 160 148 188 178

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 2 8 19 5 1 11 1 7
Uvoz 1 1 1 1 1 - - 1
Izvoz 2 2 17 1 2 12 2 2
Promjena zaliha -1 4 -4 -1 -12 -1 -1 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 3 7 6 12 - - 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 4 3 3 3 5 8 6 11
Uvoz 29 36 38 50 27 27 35 57
Izvoz 6 4 4 4 4 6 12 3
Promjena zaliha -3 3 -2 -9 1 -2 -10 23
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 30 32 39 58 27 31 39 42

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 71 73 71 - - 7 62 7
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 17 31 15 -21 -7 3 58 1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 54 42 56 21 7 4 4 6

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 2 2 2 2 2 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 2 2 2 2 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2023. 2024.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci se temelje na više statističkih istraživanja, i to na Mjesečnom istraživanju o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnom istraživanju o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnom istraživanju o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnom istraživanju o elektranama (ERG-1/EL) te na podacima o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnim izvorima podataka (dio podataka o neto proizvodnji električne energije preuzet je od HERA-e i HROTE-a).

Mjesečni podaci služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
HERA Hrvatska energetska regulatorna agencija
HROTE Hrvatski operater tržišta energije
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti