Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 24. travnja 2024.
RAD-2024-3-2

ISSN 1334-0557

AKTIVNO STANOVNIŠTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2023. – PROSJEK GODINE

Prikazani su rezultati Ankete o radnoj snazi (ARS-a) za godišnje razdoblje od siječnja do prosinca 2023.

Prema Anketi o radnoj snazi, u 2023. su u Republici Hrvatskoj bile 1 603 tisuće zaposlenih osoba i 104 tisuće nezaposlenih.

U istome promatranom razdoblju stopa zaposlenosti za osobe u dobi od 15 do 64 godine iznosila je 65,7%, dok je stopa anketne nezaposlenosti za istu dobnu skupinu iznosila 6,2%.

Podaci za 2023. procijenjeni su prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (Popis 2021.), dok su prethodno objavljeni podaci procijenjeni na temelju Popisa 2011. Time je nastao prekid u vremenskoj seriji podataka te podaci za 2023. nisu usporedivi s podacima za prethodne godine. Kako bi se postigla konzistentnost podataka i omogućila njihova usporedivost za 2023. s već objavljenim podacima za prethodne godine, naknadno će se provesti revizija podataka, tako da će podaci za prethodne godine biti usklađeni s rezultatima Popisa 2021. primjenom metode kalibracije.

Budući da je metodologija Ankete o radnoj snazi usklađena s onom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Eurostat), rezultati za Republiku Hrvatsku usporedivi su s rezultatima svih zemalja članica Europske unije. Kontinuirana primjena metodološkog koncepta kakav su propisali Eurostat i Međunarodna organizacija rada, omogućila je da rezultati Ankete o radnoj snazi na godišnjoj razini jasno upućuju na trendove na tržištu rada Republike Hrvatske.

Opsežnije rezultate istraživanja Anketa o radnoj snazi možete preuzeti i s Eurostatovih mrežnih stranica, na poveznici https://ec.europa.eu/eurostat/ web/main/data/database.

Podaci prikazani od 2019. do 2023. prosjeci su četiriju tromjesečnih rezultata.

G-1. KRETANJE KATEGORIJA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA, 2019. − 2023.

 

Usporedba podataka o nezaposlenima dobivenih Anketom s podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) i drugih statističkih praćenja temeljenih na administrativnim izvorima pokazuje da je prosječna stopa nezaposlenosti u 2023. prema podacima administrativnih evidencija bila jednaka stopi anketne nezaposlenosti (6,1%). U tom je razdoblju prosječan broj nezaposlenih prema Anketi bio manji za pet tisuća osoba u usporedbi s podacima HZZ-a. Budući da su se anketirane osobe izjašnjavale o prijavljenosti službi za zapošljavanje, usporedba podataka pokazuje da su, od ukupno 104 tisuće nezaposlenih prema Anketi, njih 74 tisuće ili 71,7% bile prijavljene službi za zapošljavanje, 28,2% anketno nezaposlenih nije bilo zainteresirano za prijavu službi za zapošljavanje, a preostalih 0,1% nije odgovorilo na pitanje o prijavljenosti. Istodobno 34 tisuće ili 31,6% od ukupno 109 tisuća registriranih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nisu zadovoljavale međunarodne kriterije nezaposlenosti.

1. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU1)

tis.

   2020. 2021. 2022. 2023.2)
  Ukupno
Radno sposobno stanovništvo (15+) 3 512 3 508 3 508 3 266
Aktivno stanovništvo 1 792 1 816 1 835 1 707
Zaposleni 1 657 1 678 1 707 1 603
Nezaposleni 135 138 128 104
Neaktivno stanovništvo (15+) 1 720 1 692 1 673 1 559
  %
Stopa aktivnosti 51,0 51,8 52,3 52,3
Stopa zaposlenosti 47,2 47,8 48,7 49,1
Stopa nezaposlenosti 7,5 7,6 7,0 6,1
  Muškarci
Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 679 1 678 1 679 1 565
Aktivno stanovništvo 973 978 978 902
Zaposleni 901 907 918 851
Nezaposleni 72 71 60 51
Neaktivno stanovništvo (15+) 706 700 701 664
  %
Stopa aktivnosti 58,0 58,3 58,2 57,6
Stopa zaposlenosti 53,6 54,1 54,7 54,4
Stopa nezaposlenosti 7,5 7,3 6,1 5,6
  Žene
Radno sposobno stanovništvo (15+) 1 833 1 830 1 829 1 700
Aktivno stanovništvo 819 838 857 805
Zaposleni 757 771 789 752
Nezaposleni 62 67 68 53
Neaktivno stanovništvo (15+) 1 014 992 972 895
  %
Stopa aktivnosti 44,7 45,8 46,9 47,3
Stopa zaposlenosti 41,3 42,1 43,1 44,2
Stopa nezaposlenosti 7,6 8,0 7,9 6,6

1) Ukupni zbroj može se razlikovati od zbroja pojedinačnih kategorija zbog zaokruživanja.
2) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

2. RADNO SPOSOBNO STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI, DOBI I SPOLU

tis.

    2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
  Aktivno stanovništvo Zaposleni  
  Ukupno  
Ukupno 1 792   1 816   1 835   1 707   1 657   1 678   1 707   1 603  
15 – 24  143   142   148   120   113   111   122   97  
25 – 49 1 127   1 128   1 122   1 063   1 045   1 048   1 049   1 005  
50 – 64 494   515   527   493   472   490   500   469  
65 i više 28 p 31 p 37 p 31   28 p 29 p 36 p 31  
55 – 64 286   304   315   298   272   291   300   285  
15 – 64 1 764   1 785   1 797   1 675   1 630   1 649   1 671   1 572  
20 – 64 1 740   1 762   1 774   1 653   1 618   1 634   1 656   1 558  
25 – 29 190   185   184   178   165   162   165   162  
15 – 29 333   327   332   298   277   273   287   259  
  Muškarci  
Ukupno 973   978   978   902   901   907   918   851  
15 – 24  89   85   87   74   72   69   74   61  
25 – 49 601   599   592   561   558   557   557   534  
50 – 64 265   274   275   248   253   261   263   237  
65 i više 18 p 21 p 24 p 19 p 17 p 20 p 23 p 19 p
55 – 64 160   165   167   153   154   158   160   147  
15 – 64 955   957   954   883   883   887   895   832  
20 – 64 942   944   939   868   876   878   883   822  
25 – 29 103   101   99   96   92   89   93   89  
15 – 29 191   186   186   169   164   159   167   150  
  Žene  
Ukupno 819   838   857   805   757   771   789   752  
15 – 24  54   57   61   46   41 p 42   47   36 p
25 – 49 525   529   530   502   487   491   492   472  
50 – 64 229   242   252   245   219   229   237   232  
65 i više 10 n 10 n 14 n 12 n 10 n 9 n 13 n 12 n
55 – 64 125   139   148   145   119   133   140   137  
15 – 64 809   828   843   793   747   762   776   740  
20 – 64 798   818   835   785   743   756   773   735  
25 – 29 87   84   85   82   73 p 73   72   73  
15 – 29 141   141   146   128   114   115   119   109  
  Nezaposleni Neaktivni  
  Ukupno  
Ukupno 135   138   128   104   1 720   1 692   1 673   1 559  
15 – 24  30 p 31 p 27 p 23 p 297   289   275   264  
25 – 49 82   80   73   57   181   164   154   146  
50 – 64 22 p 25 p 27 p 23 p 387   362   346   306  
65 i više .   .   .   .   855   877   898   843  
55 – 64 13 n 13 n 15 p 13 n 313   295   283   253  
15 – 64 134   136   127   104   865   815   775   716  
20 – 64 122   128   119   95   680   635   600   550  
25 – 29 25 n 23 n 19 n 16 n 41 p 40 p 36 p 41 p
15 – 29 55   54   45   39 p 338   329   311   305  
  Muškarci  
Ukupno 72   71   60   51   706   700   701   664  
15 – 24  17 n 16 n 13 n 13 n 137   137   131   125  
25 – 49 44 p 42 p 35 p 27 p 61   55   54   55  
50 – 64 12 n 12 n 12 n 10 n 162   151   148   138  
65 i više .   .   .   .   346   356   368   346  
55 – 64 7 n 7 n 8 n 6 n 127   122   120   109  
15 – 64 72   70   60   50   360   344   333   318  
20 – 64 66   65   56   46   266   253   247   234  
25 – 29 11 n 11 n 6 n 7 n 15 n 14 n 13 n 18 n
15 – 29 28 p 27 p 19 p 19 p 152   150   144   144  
  Žene  
Ukupno 62   67   68   53   1 014   992   972   895  
15 – 24  14 n 15 n 14 n 10 n 160   152   144   139  
25 – 49 38 p 38 p 38 p 30 p 121   108   99   91  
50 – 64 10 n 13 n 15 p 13 n 225   210   198   169  
65 i više .   .   .   .   509   521   530   497  
55 – 64 7 n 6 n 8 n 7 n 185   172   164   144  
15 – 64 62   66   67   53   505   471   442   398  
20 – 64 56   62   63   50   414   382   354   315  
25 – 29 14 n 12 n 13 n 9 n 26 n 26 n 23 p 23 n
15 – 29 28 p 27 p 27 p 19 n 186   179   168   161  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

3. MJERE AKTIVNOSTI STANOVNIŠTVA PREMA DOBI I SPOLU

%

   Stope aktivnosti Stope zaposlenosti Stope nezaposlenosti
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
  Ukupno
Ukupno 51,0   51,8   52,3   52,3   47,2   47,8   48,7   49,1   7,5   7,6   7,0   6,1  
15 – 24  32,5   33,0   35,0   31,2   25,6   25,7   28,7   25,3   21,1 p 21,9 p 18,0 p 19,0 p
25 – 49 86,1   87,3   88,0   88,0   79,9   81,1   82,3   83,2   7,3   7,1   6,5   5,4  
50 – 64 56,1   58,8   60,4   61,7   53,6   55,9   57,2   58,7   4,4 p 4,9 p 5,2 p 4,8 p
65 i više 3,2 p 3,4 p 4,0 p 3,6   3,1 p 3,2 p 3,9 p 3,6   .   .   .   .  
55 – 64 47,8   50,8   52,7   54,1   45,5   48,6   50,1   51,7   4,7 n 4,2 n 4,8 p 4,4 n
15 – 64 67,1   68,7   69,9   70,1   62,0   63,4   64,9   65,7   7,6   7,6   7,1   6,2  
20 – 64 71,9   73,5   74,7   75,1   66,9   68,2   69,7   70,7   7,0   7,2   6,7   5,8  
25 – 29 82,1   82,2   83,7   81,3   71,3   71,9   75,2   74,1   13,2 n 12,5 n 10,2 n 8,9 n
15 – 29 49,6   49,9   51,6   49,4   41,3   41,6   44,6   43,0   16,6   16,6   13,7   13,0 p
  Muškarci
Ukupno 58,0   58,3   58,2   57,6   53,6   54,1   54,7   54,4   7,5   7,3   6,1   5,6  
15 – 24  39,2   38,4   40,0   37,1   31,9   31,1   34,1   30,7   18,7 n 18,9 n 14,8 n 17,2 n
25 – 49 90,8   91,5   91,6   91,1   84,2   85,1   86,2   86,7   7,3 p 7,0 p 5,9 p 4,9 p
50 – 64 62,0   64,4   65,1   64,3   59,3   61,5   62,2   61,6   4,4 n 4,5 n 4,4 n 4,2 n
65 i više 5,0 p 5,6 p 6,0 p 5,3 p 4,8 p 5,3 p 6,0 p 5,2 p .   .   .   .  
55 – 64 55,7   57,4   58,3   58,4   53,4   55,1   55,7   56,2   4,1 n 4,1 n 4,5 n 3,8 n
15 – 64 72,6   73,6   74,1   73,5   67,2   68,2   69,5   69,3   7,5   7,3   6,3   5,7  
20 – 64 78,0   78,9   79,2   78,8   72,5   73,4   74,5   74,6   7,0   6,9   6,0   5,3  
25 – 29 87,3   88,0   88,6   83,9   78,0   78,1   83,2   78,0   10,7 n 11,2 n 6,1 n 7,1 n
15 – 29 55,7   55,3   56,5   54,1   47,7   47,1   50,7   47,9   14,4 p 14,8 p 10,2 p 11,5 p
  Žene
Ukupno 44,7   45,8   46,9   47,3   41,3   42,1   43,1   44,2   7,6   8,0   7,9   6,6  
15 – 24  25,3   27,2   29,7   25,0   19,0 p 20,1   23,0   19,5 p 25,0 n 26,4 n 22,7 n 21,8 n
25 – 49 81,3   83,0   84,2   84,7   75,4   77,0   78,2   79,6   7,3 p 7,2 p 7,2 p 6,0 p
50 – 64 50,5   53,5   55,9   59,2   48,3   50,6   52,6   56,1   4,4 n 5,3 n 6,0 p 5,3 n
65 i više 2,0 n 1,9 n 2,5 n 2,4 n 2,0 n 1,7 n 2,4 n 2,4 n .   .   .   .  
55 – 64 40,4   44,6   47,5   50,1   38,2   42,7   45,0   47,6   5,4 n 4,3 n 5,2 n 5,0 n
15 – 64 61,6   63,7   65,6   66,6   56,9   58,6   60,4   62,1   7,7   8,0   8,0   6,7  
20 – 64 65,9   68,2   70,3   71,4   61,3   63,0   65,0   66,8   7,0   7,6   7,5   6,3  
25 – 29 76,8   76,2   78,6   78,5   64,3 p 65,6   66,9   69,8   16,2 n 13,9 n 15,0 n 11,1 n
15 – 29 43,2   44,2   46,6   44,3   34,7   35,8   38,1   37,7   19,6 p 19,0 p 18,2 p 15,0 n

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

4. STRUKTURA RADNO SPOSOBNOG STANOVNIŠTVA PREMA ŠKOLSKOJ SPREMI I SPOLU

%

   Radna snaga Neaktivni
zaposleni nezaposleni
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
   Ukupno
Ukupno 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Nezavršena osnovna škola 0,6 n 0,4 n 0,2 n .   .   .   .   .   10,3   9,0   8,5   8,2  
Osnovna škola 6,4   6,5   6,0   5,2   8,9 n 9,4 n 10,5 n 10,4 n 29,6   28,9   28,5   28,0  
Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema) 60,5   60,9   61,4   58,6   66,6   68,7   62,4   66,2   41,1   42,7   44,5   43,8  
Gimnazija 2,8 p 3,0 p 3,2   3,2   .   .   4,4 n .   6,8   6,9   6,6   7,0  
Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat) 29,7   29,1   29,1   32,8   20,7 n 18,2 n 21,6 p 18,8 p 12,1   12,5   12,0   13,0  
  Žene
Ukupno 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Nezavršena osnovna škola .   .   .   .   .   .   .   .   13,0   11,5   11,1   10,5  
Osnovna škola 6,4   6,1   5,8   5,0   8,6 n 9,2 n 11,2 n 10,6 n 32,4   31,4   30,9   30,1  
Strukovne škole (niža i srednja stručna sprema) 52,7   53,5   53,3   50,8   60,7 p 64,9 p 59,4 p 60,3 p 35,2   37,5   39,1   39,3  
Gimnazija 3,7 p 3,7 p 4,0 p 3,9 p .   .   .   .   8,2   8,2   7,7   8,0  
Visoko obrazovanje (stručni i sveučilišni studij, magisterij znanosti, doktorat) 36,8   36,5   36,8   40,2   27,3 n 22,2 n 24,2 n 25,7 n 11,2   11,5   11,2   12,1  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

5. ZAPOSLENI PREMA POLOŽAJU U ZAPOSLENJU I SPOLU

tis.

   Ukupno Muškarci Žene
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
  Ukupno
Zaposleni 1 657   1 678   1 707   1 603   901   907   918   851   757   771   789   752  
Zaposlenici 1 452   1 458   1 477   1 386   759   757   762   703   692   701   714   683  
Samozaposleni 190   194   211   203   134   139   147   142   56   54   64   61  
Pomažući članovi 16 n 26 p 20 p 14 p 7 n 11 n 9 n 6 n 9 n 15 n 11 n 7 n
  %
Zaposleni 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Zaposlenici 87,6   86,9   86,5   86,4   84,3   83,4   83,1   82,6   91,5   90,9   90,5   90,9  
Samozaposleni 11,5   11,5   12,3   12,7   14,9   15,3   16,0   16,7   7,4   7,1   8,1   8,1  
Pomažući članovi 0,9 n 1,6 p 1,1 p 0,9 p 0,8 n 1,2 n 1,0 n 0,7 n 1,2 n 2,0 n 1,3 n 1,0 n

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

6. ZAPOSLENI PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

tis.

   Ukupno Muškarci Žene
2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1)
Ukupno2) 1 678   1 707   1 603   907   918   851   771   789   752  
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 114   100   74   76   69   50   38 p 31 p 24 p
Rudarstvo i vađenje .   .   6 n .   .   5 n .   .   .  
Prerađivačka industrija 297   306   270   196   198   173   102   107   96  
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 19 n 17 n 12 n 15 n 14 n 9 n .   .   .  
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 33 p 30 p 30 p 26 p 24 p 25 p 7 n 6 n 5 n
Građevinarstvo 128   126   120   118   118   110   10 n 8 n 9 n
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 235   235   227   103   100   90   132   135   136  
Prijevoz i skladištenje 108   109   100   88   91   81   19 n 18 p 19 p
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 96   107   95   47 p 53 p 47 p 50   54   48  
Informacije i komunikacije  47 p 57 p 62   32 p 39 p 42 p 15 n 19 n 20 n
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 36 p 33 p 29 p 12 n 8 n 8 n 24 p 25 p 22 p
Poslovanje nekretninama 6 n 7 n 5 n .   .   .   .   .   .  
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 70   72   79   31 p 31 p 38 p 39 p 41 p 41 p
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45 p 48   41   26 p 25 p 17 p 19 n 23 p 24 p
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 120   111   115   65   59   59   55   52   56  
Obrazovanje 117   135   140   24 p 27 p 30 p 94   107   110  
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 128   131   117   18 n 22 p 25 p 110   109   92  
Umjetnost, zabava i rekreacija 29 p 28 p 30 p 13 n 16 n 17 n 16 n 12 n 13 n
Ostale uslužne djelatnosti 39 p 42 p 39 p 9 n 12 n 15 n 30 p 30 p 24 p
Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe .   .   .   -   -   .   .   .   .  
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela .   .   .   .   -   -   .   .   .  
Nepoznato 6 n 8 n 11 n .   .   6 n .   .   .  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ".", "n" i "p" zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

7. STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I SPOLU

%

   Ukupno Muškarci Žene
2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1)
Ukupno2) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6,8   5,9   4,6   8,3   7,5   5,9   4,9 p 3,9 p 3,2 p
Rudarstvo i vađenje .   .   0,4 n .   .   0,6 n .   .   .  
Prerađivačka industrija 17,7   17,9   16,8   21,6   21,6   20,4   13,2   13,6   12,8  
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1,1 n 1,0 n 0,7 n 1,7 n 1,5 n 1,1 n .   .   .  
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 2,0 p 1,7 p 1,9 p 2,8 p 2,6 p 2,9 p 1,0 n 0,7 n 0,7 n
Građevinarstvo 7,6   7,4   7,5   13,0   12,9   13,0   1,3 n 1,0 n 1,2 n
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 14,0   13,8   14,1   11,3   10,9   10,6   17,1   17,1   18,1  
Prijevoz i skladištenje 6,4   6,4   6,3   9,8   9,9   9,5   2,5 n 2,3 p 2,6 p
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5,8   6,3   5,9   5,2 p 5,7 p 5,5 p 6,4   6,9   6,4  
Informacije i komunikacije  2,8 p 3,4 p 3,9   3,5 p 4,2 p 4,9 p 1,9 n 2,4 n 2,7 n
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2,1 p 2,0 p 1,8 p 1,4 n 0,9 n 0,9 n 3,1 p 3,2 p 2,9 p
Poslovanje nekretninama 0,3 n 0,4 n 0,3 n .   .   .   .   .   .  
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4,2   4,2   4,9   3,4 p 3,4 p 4,4 p 5,1 p 5,2 p 5,5 p
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  2,7 p 2,8   2,6   2,9 p 2,7 p 2,0 p 2,4 n 2,9 p 3,2 p
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 7,1   6,5   7,1   7,1   6,4   6,9   7,1   6,6   7,5  
Obrazovanje 7,0   7,9   8,7   2,6 p 3,0 p 3,6 p 12,1   13,6   14,6  
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 7,6   7,7   7,3   2,0 n 2,4 p 3,0 p 14,3   13,9   12,2  
Umjetnost, zabava i rekreacija 1,8 p 1,7 p 1,9 p 1,4 n 1,7 n 2,0 n 2,1 n 1,6 n 1,7 n
Ostale uslužne djelatnosti 2,3 p 2,5 p 2,5 p 1,0 n 1,3 n 1,8 n 3,9 p 3,8 p 3,2 p
Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe .   .   .   -   -   .   .   .   .  
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela .   .   .   .   -   -   .   .   .  
Nepoznato 0,3 n 0,5 n 0,7 n .   .   0,7 n .   .   .  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ".", "n" i "p" zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

8. ZAPOSLENI PREMA GLAVNIM RODOVIMA ZANIMANJA NKZ-a 2010. I SPOLU

tis.

   Ukupno Muškarci Žene
2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1) 2021. 2022. 2023.1)
Ukupno2) 1 678   1 707   1 603   907   918   851   771   789   752  
Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice  78   73   96   55   57   73   22 p 16 n 23 p
Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje 291   301   330   108   114   127   183   187   203  
Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice 241   228   215   129   115   108   112   113   108  
Administrativni službenici/administrativne službenice 163   166   137   57   54   38 p 106   112   99  
Uslužna i trgovačka zanimanja 300   329   295   104   121   110   196   208   185  
Poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke i ribari/ribarke, lovci/lovkinje 75   62   40   54   46   29 p 22 p 16 p 12 p
Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 209   216   194   191   200   178   18 n 16 n 15 n
Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice strojeva 173   175   153   133   132   116   41   43   37  
Jednostavna zanimanja 131   137   124   65   64   58   66   73   66  
Vojna zanimanja 11 n 12 n 12 n 9 n 10 n 10 n .   .   .  
Nepoznato .   8 n 6 n .   .   .   .   .   .  
  %
Ukupno2) 100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  
Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice  4,6   4,3   6,0   6,1   6,2   8,6   2,9 p 2,0 n 3,1 p
Znanstvenici/znanstvenice, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje 17,4   17,6   20,6   11,9   12,4   14,9   23,8   23,7   27,0  
Tehničari/tehničarke i stručni suradnici/stručne suradnice 14,4   13,4   13,4   14,2   12,5   12,6   14,6   14,3   14,4  
Administrativni službenici/administrativne službenice 9,7   9,7   8,6   6,3   5,9   4,5 p 13,8   14,2   13,2  
Uslužna i trgovačka zanimanja 17,9   19,3   18,4   11,4   13,2   13,0   25,5   26,4   24,6  
Poljoprivrednici/poljoprivrednice, šumari/šumarke i ribari/ribarke, lovci/lovkinje 4,5   3,6   2,5   5,9   5,0   3,4 p 2,8 p 2,1 p 1,6 p
Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji 12,5   12,7   12,1   21,0   21,8   21,0   2,4 n 2,0 n 2,1 n
Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima, industrijski proizvođači/industrijske proizvođačice i sastavljači/sastavljačice strojeva 10,3   10,2   9,5   14,6   14,4   13,6   5,3   5,4   4,9  
Jednostavna zanimanja 7,8   8,0   7,8   7,2   7,0   6,8   8,6   9,2   8,8  
Vojna zanimanja 0,6 n 0,7 n 0,7 n 1,0 n 1,1 n 1,2 n .   .   .  
Nepoznato .   0,5 n 0,4 n .   .   .   .   .   .  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Zbog nepouzdanih procjena podataka označenih s ".", "n" i "p" zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

9. PROSJEČNI SATI RADA ZAPOSLENIH OSOBA NA GLAVNOM POSLU U REFERENTNOM TJEDNU PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. I SPOLU

   2020. 2021.1) 2022. 2023.2)
  Ukupno
Ukupno 38,0 37,9 37,7 37,9
Poljoprivredne djelatnosti 38,3 37,1 36,7 38,6
Nepoljoprivredne djelatnosti 38,0 38,3 38,0 37,9
Uslužne djelatnosti 38,0 37,8 37,7 37,8
  Muškarci
Ukupno 38,5 38,5 38,3 38,4
Poljoprivredne djelatnosti 39,7 38,6 37,4 40,1
Nepoljoprivredne djelatnosti 38,3 38,6 38,4 38,3
Uslužne djelatnosti 38,5 38,4 38,4 38,4
  Žene
Ukupno 37,4 37,3 37,0 37,3
Poljoprivredne djelatnosti 35,2 33,9 35,1 35,5
Nepoljoprivredne djelatnosti 37,4 37,6 37,1 36,9
Uslužne djelatnosti 37,5 37,4 37,1 37,4

1) Od 2021. na snazi je nova obvezujuća Uredba (EU) 2019/1700 i pripadajuća Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2240 za područje radne snage, čija je primjena prouzročila promjene u metodologiji i prekide u vremenskim serijama podataka o satima rada. Zbog toga podaci za 2021. nisu usporedivi s podacima za prethodna razdoblja.
2) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.

10. NEZAPOSLENI PREMA TRAJANJU TRAŽENJA POSLA

   Ukupno, tis. Ukupno, %
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
Ukupno2) 135   138   128   104   100,0   100,0   100,0   100,0  
Manje od 1 mjeseca 7 n 7 n 7 n 6 n 4,9 n 5,1 n 5,8 n 5,6 n
1 – 5 mjeseci 56   49   47   34 p 41,5   35,8   36,5   33,1 p
6 – 11 mjeseci 32 p 25 p 24 p 21 p 23,7 p 18,1 p 19,2 p 20,5 p
12 – 23 mjeseca 16 n 27 p 18 p 16 n 12,2 n 19,5 p 14,0 p 15,1 n
24 i više mjeseci 17 n 22 n 19 p 15 n 12,6 n 15,7 n 14,9 p 14,9 n

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Zbog neodgovora anketiranih osoba zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

11. REGISTRIRANI NEZAPOSLENI KOJI PREMA ANKETI NISU NEZAPOSLENI

      Ukupno, tis. Ukupno, %
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
  Ukupno
Nezaposleni prema Anketi2) 135   138   128   104   100,0   100,0   100,0   100,0  
Registrirani u HZZ-u 103   92   90   74   76,5   66,4   70,5   71,7  
Neregistrirani u HZZ-u 31 p 46 p 38 p 29 p 23,3 p 33,5 p 29,5 p 28,2 p
Registrirani nezaposleni 151   137   116   109   100,0   100,0   100,0   100,0  
koji prema Anketi nisu nezaposleni 48   45   26   34   31,7   32,9   22,5   31,6  
  Muškarci
Nezaposleni prema Anketi2) 72   71   60   51   100,0   100,0   100,0   100,0  
Registrirani u HZZ-u 51 p 44 p 39 p 33 p 70,5 p 62,5 p 65,5 p 64,6 p
Neregistrirani u HZZ-u 21 n 26 p 21 n 18 n 29,1 n 37,2 p 34,5 n 35,2 n
Registrirani nezaposleni 67   61   49   47   100,0   100,0   100,0   100,0  
koji prema Anketi nisu nezaposleni 16   17   10   14   24,0   27,2   20,5   30,1  
  Žene
Nezaposleni prema Anketi2) 62   67   68   53   100,0   100,0   100,0   100,0  
Registrirani u HZZ-u 52 p 47 p 51   42   83,5 p 70,5 p 74,9   78,5  
Neregistrirani u HZZ-u 10 n 20 n 17 n 11 n 16,5 n 29,5 n 25,1 n 21,5 n
Registrirani nezaposleni 84   76   67   62   100,0   100,0   100,0   100,0  
koji prema Anketi nisu nezaposleni 32   28   16   20   38,0   37,5   24,0   32,7  

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Zbog neodgovora anketiranih osoba zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.

12. USPOREDBA ANKETNIH I ADMINISTRATIVNIH PODATAKA O NEZAPOSLENOSTI PREMA SPOLU

    Ukupno Muškarci Žene
2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1) 2020. 2021. 2022. 2023.1)
Nezaposlene osobe registrirane u HZZ-u, tis.  151 137 116 109 67 61 49 47 84 76 67 62
Nezaposleni prema Anketi, tis. 135 138 128 104 72 71 60 51 62 67 68 53
Stopa anketne nezaposlenosti, % 7,5 7,6 7,0 6,1 7,5 7,3 6,1 5,6 7,6 8,0 7,9 6,6
Stopa registrirane nezaposlenosti2), % 8,9 8,0 6,7 6,1 7,6 6,8 5,4 5,0 10,4 9,3 8,1 7,4

1) Prekid u vremenskoj seriji podataka, vidi komentar Priopćenja.
2) Stope su izračunane iz konačnih revidiranih administrativnih podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Prikazani podaci izračunani su iz podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o radnoj snazi (ARS).

Anketa o radnoj snazi najopsežnije je službeno istraživanje o obilježjima tržišta rada u Republici Hrvatskoj i provodi se na uzorku slučajno odabranih privatnih kućanstava.

Njome se prikupljaju podaci o socioekonomskim i demografskim obilježjima kućanstava s naglaskom na status u aktivnosti prema standardima metodologije Međunarodne organizacije rada (zaposlene osobe, nezaposlene osobe i osobe izvan radne snage), obilježja djelatnosti i zanimanja na sadašnjemu, dodatnome i prethodnom poslu, sate rada i radno vrijeme, obilježja nezaposlenosti te obrazovna obilježja.

Usklađena je s EU-ovim uredbama i Eurostatovom metodologijom propisanima za istraživanje EU-LFS (EU-Labour Force Survey). To je istraživanje obvezujuće na razini EU-a i referentni je izvor podataka kojim se omogućuje praćenje i usporedivost statistike o obilježjima tržišta rada na međunarodnoj razini.

Povijesni pregled

Istraživanje Anketa o radnoj snazi uvedeno je u statistički sustav Republike Hrvatske u studenome 1996. kao godišnje istraživanje. Na isti je način provedeno u lipnju 1997. Od 1998. do 2006. provodilo se anketiranjem kućanstava iz uzorka svakog mjeseca, a rezultati su se objavljivali u polugodišnjoj dinamici.

Od 2007. se provodi kontinuirano svakog tjedna, odnosno kućanstva se anketiraju neprekidno cijele godine. To znači da je svaki tjedan referentni i anketni, odnosno provedbeni. Državni zavod za statistiku obrađuje i objavljuje rezultate u tromjesečnoj dinamici.

Od početka 2016. prikupljanje podataka s pomoću tiskanog obrasca zamijenile su nove metode anketiranja, s pomoću prijenosnog računala i telefona.

Od početka 2021. na snagu je stupila nova Uredba (EU) 2019/1700, čijom je primjenom izvan snage stavljena Uredba (EZ) br. 577/98, koja je bila dotadašnja temeljna pravna podloga za provedbu istraživanja.

Primjena nove pravne podloge prouzročila je promjene u istraživanju, počevši od promjena u dizajnu upitnika, primjene strogo propisanoga i usklađenog redoslijeda pitanja, promjene i uklanjanja postojećih te dodavanja novih pitanja pa sve do promjena u obuhvatu i definiciji zaposlenosti i nezaposlenosti.

S obzirom na te promjene, očekivalo se da podaci prije i nakon primjene nove pravne podloge neće biti dosljedni te da će promjene prouzročiti prekide u vremenskim serijama podataka. Nakon provedenih analiza utvrđeno je da nije došlo do prekida u vremenskim serijama te da su podaci za 2021. usporedivi s podacima za prethodna razdoblja. Kratki pregled pristupa i metodologije primijenjenih za spomenute analize dostupan je na poveznici Methodological summary on the breaks in time series exercise_HR. Iznimka su pokazatelji o satima rada, za koje je utvrđeno da postoje prekidi u vremenskim serijama te stoga nisu usporedivi s podacima za prethodna razdoblja.

Prikupljanje podataka

Anketa o radnoj snazi jest panelno (ponavljajuće) istraživanje koje se provodi svakog tjedna. Svako kućanstvo izabrano u uzorak anketira se četiri puta u tijeku godinu i pol dana prema rotacijskoj shemi 2- (2) -2. Drugim riječima, kućanstva se anketiraju u dva uzastopna tromjesečja, izostavljaju iz uzorka iduća dva tromjesečja te ponovo anketiraju u još dva uzastopna tromjesečja. Tako se omogućuje vremensko praćenje tijekova osoba na tržištu rada, i to u tromjesečnoj i godišnjoj dinamici. Svako kućanstvo izabrano u uzorak zaprima najavno pismo Državnog zavoda za statistiku.

Anketiranje se provodi primjenom metoda prikupljanja podataka CAPI i CATI.

Metoda CAPI (računalno potpomognuto anketiranje) jest osobno anketiranje s pomoću prijenosnih računala. Tako se anketiraju sva kućanstva iz uzorka koja su izabrana prvi put te ona kućanstva koja ne posjeduju telefon/mobitel ili ne žele, iz bilo kojeg razloga, biti anketirana telefonom.

Metoda CATI (računalno potpomognuto telefonsko anketiranje) jest anketiranje telefonom iz Centra za telefonsko anketiranje. Tako se anketiraju sva kućanstva koja su se u prvom anketiranju izjasnila da žele biti anketirana telefonom.

U skladu s tim anketari obilaze kućanstva svakog tjedna i na izabranim adresama obavljaju anketni intervju, koji traje prosječno dvadesetak minuta. Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe.

Za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, od 2020. do drugog tromjesečja 2022., provedba Ankete o radnoj snazi suočavala se s teškoćama u prikupljanju i obradi podataka. Prikupljanje podataka bilo je prilagođeno novonastalim okolnostima te je osobno anketiranje s pomoću prijenosnih računala potpuno ili djelomično zamijenjeno telefonskim anketiranjem. U najavnim pismima od kućanstava se tražilo da dostave svoj telefonski broj preko kojeg je poslije uspostavljen kontakt s njima u slučaju kada njihov telefonski broj nije bio dostupan u telefonskom imeniku.

Temeljna načela i definicije

Istraživanje Anketa o radnoj snazi mjeri ekonomsku aktivnost stanovništva u kratkom razdoblju promatranja od tjedan dana.

Referentno razdoblje jest svaki tjedan u cijeloj godini.

Ciljna populacija jesu sve osobe koje borave u privatnim kućanstvima i čine uobičajeno stanovništvo Republike Hrvatske.

Kućanstvo je mala ekonomska zajednica koja nije uvijek, iako najčešće to jest, zajednica srodnika. Razlikuje se jednočlano od višečlanoga kućanstva, u kojemu dvije ili više osoba zajedno borave u stambenoj jedinici ili dijelu stambene jedinice i zajedno se opskrbljuju hranom i osnovnim potrepštinama za život ili zajedno pridonose dohotku kućanstva i/ili međusobno dijele sve ili veći dio troškova kućanstva.

Radno sposobno stanovništvo čine osobe s navršenih 15 i više godina.

Zaposleni su osobe u dobi od 15 do 89 godina koje su u referentnom tjednu:

a) radile barem jedan sat za plaću ili naknadu u novcu ili naturi, uključujući neplaćene pomažuće članove obitelji

b) bile privremeno odsutne s posla ili iz vlastitog poslovanja zbog godišnjeg odmora, preraspodjele radnog vremena, bolovanja, rodiljnoga ili očinskog dopusta ili osposobljavanja (školovanja) koje je vezano za posao koji inače obavljaju.

U skladu s tim, i umirovljenik, kućanica, student ili osoba koja formalno nije zaposlena mogu se svrstati u zaposlene osobe.

Zaposlenima se smatraju i:

- osobe na roditeljskom dopustu kada primaju i/ili imaju pravo na dohodak ili roditeljsku naknadu povezanu s poslom ili ako njihov roditeljski dopust traje tri mjeseca ili kraće

- sezonski radnici u izvansezonskom razdoblju u slučaju da redovito nastavljaju obavljati zadatke povezane s poslom, u što nije uključeno ispunjavanje zakonskih, poreznih ili administrativnih obveza

- osobe privremeno odsutne s posla zbog nekoga drugog razloga, kada je ukupno očekivano trajanje odsutnosti tri mjeseca ili kraće

- poljoprivrednici koji proizvode poljoprivredna dobra većinom namijenjena prodaji ili razmjeni.

Zaposlene osobe prema položaju u zaposlenju klasificiraju se na zaposlenike, samozaposlene osobe i neplaćene pomažuće članove obitelji.

Zaposlenici su osobe koje rade za poslodavca u državnome ili privatnom sektoru i za svoj rad primaju naknadu u novcu ili naturi.

Samozaposleni su poslodavci koji upravljaju poslovnim subjektom i zapošljavaju jednoga ili više zaposlenika te osobe koje rade za vlastiti račun i ne zapošljavaju zaposlenike.

Neplaćeni pomažući članovi obitelji jesu osobe koje nisu zaposlenici ili samozaposleni, a rade u poslovnom subjektu koji je u vlasništvu člana obitelji i za svoj rad ne primaju naknadu. To mogu biti i rođaci koji ne stanuju u istom kućanstvu u kojemu stanuje vlasnik obiteljskog poduzeća.

Nezaposleni su osobe u dobi od 15 do 74 godine koje zadovoljavaju sljedeća tri kriterija:

a) u referentnom tjednu nisu bile zaposlene

b) bile bi raspoložive za zaposlenje ili samozaposlenje u iduća dva tjedna od kraja referentnog tjedna

c) u protekla su četiri tjedna aktivno tražile zaposlenje ili samozaposlenje ili su pronašle posao na kojem će početi raditi u iduća tri mjeseca od kraja referentnog tjedna.

Aktivno stanovništvo (radnu snagu) čine zaposlene i nezaposlene osobe.

Neaktivno stanovništvo (osobe izvan radne snage) jesu osobe koje pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:

a) osobe mlađe od 15 godina

b) osobe u dobi od 15 do 89 godina koje u referentnom tjednu nisu bile ni zaposlene ni nezaposlene

c) osobe starije od 89 godina.

Stopa aktivnosti jest postotni udio aktivnog stanovništva (radne snage) u radno sposobnom stanovništvu.

Stopa zaposlenosti jest postotni udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

Stopa nezaposlenosti jest postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu (radnoj snazi).

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

 

Promjene u Anketi o radnoj snazi od 2021.

Definicija zaposlenosti

Do 2020. su se kao zaposlene klasificirale osobe osobe s navršenih 15 godina i više, a od 2021. nadalje osobe u dobi od 15 do 89 godina.

Osobe privremeno odsutne s posla koje će se vratiti na posao nakon isteka razloga odsutnosti od 2021. se klasificiraju kao zaposlene samo ako je ukupno očekivano trajanje njihove odsutnosti tri mjeseca ili kraće odnosno ako u tijeku odsutnosti nastavljaju primati plaću ili naknadu za svoj rad. Do 2020. su se sve osobe privremeno odsutne s posla koje će se vratiti na posao nakon isteka razloga odsutnosti (bez obzira na razlog odsutnosti) klasificirale kao zaposlene osobe.

Osobe na roditeljskom dopustu od 2021. se klasificiraju kao zaposlene samo ako primaju i/ili imaju pravo na roditeljsku naknadu povezanu s poslom odnosno ako njihov roditeljski dopust traje tri mjeseca ili kraće. Do 2020. su se sve osobe na roditeljskom dopustu klasificirale kao zaposlene osobe.

Sezonski radnici koji nisu radili u referentnom tjednu (izvansezonsko razdoblje) od 2021. se klasificiraju kao zaposlene osobe ako nastavljaju redovito obavljati zadatke povezane sa sezonskim poslom, u što nije uključeno ispunjavanje zakonskih, poreznih ili administrativnih obveza. Do 2020. su se kao zaposlene osobe klasificirali ako su imali ugovor/dogovor s poslodavcem o povratku na isti posao s početkom nove sezone i/ili ako su u izvansezonskom razdoblju nastavili primati barem 50% ili više od plaće ili naknade.

Osobe koje proizvode poljoprivredne proizvode čija je proizvodnja većinom namijenjena potrošnji u vlastitom kućanstvu do 2020. su se klasificirale kao zaposlene osobe, a od 2021. se isključuju iz zaposlenosti i klasificiraju se kao zaposlene samo ako je njihova poljoprivredna proizvodnja većinom namijenjena prodaji ili razmjeni.

Neplaćeni pomažući članovi obitelji koji obavljaju poslove za članove obitelji, od 2021. se klasificiraju kao zaposlene osobe čak i ako ne stanuju u istom kućanstvu s rođacima koji su vlasnici obrta/poduzeća/poljoprivrednoga gospodarstva, a do 2020. su se klasificirali kao zaposlene osobe samo ako su živjeli s njima u istom kućanstvu.

Definicija nezaposlenosti

Do 2020. su se nezaposlenim osobama smatrale osobe s navršenih 15 godina i više, a od 2021. nadalje osobe u dobi od 15 do 74 godine. Promjene u definiciji nezaposlenosti i neaktivnosti proizlaze iz opisanih promjena u definiciji zaposlenosti.

Dizajn upitnika

Radi poboljšanja usporedivosti podataka među zemljama u upitniku je primijenjen jedinstveni, strogo propisan i usklađen redoslijed pitanja za definiranje ključnih kategorija istraživanja (zaposlene i nezaposlene osobe te osobe izvan radne snage).

Nadalje, uvedena su nova pitanja (npr. pitanja koja se odnose na migracije, ekonomsku i organizacijsku ovisnost samozaposlenih osoba i sl.). Uklonjena su pojedina dosadašnja pitanja, npr. pitanja u vezi sa situacijom ispitanika godinu dana prije anketiranja i određena pitanja koje se odnose na obilježja neformalnog obrazovanja. Određena pitanja i odgovori ponuđeni ispitanicima izmijenjeni su radi standardiziranja pitanja u Anketi o radnoj snazi s pitanjima u skladu s ostalim istraživanjima iz područja društvenih statistika.

Nadalje, pojedini blokovi pitanja, kao što je blok pitanja o satima rada, znatnije su preinačeni (uz uobičajene i stvarno odrađene sate rada u referentnom tjednu, od 2021. se prate i ugovoreni sati rada i sl.). Također, promijenjen je dosadašnji položaj određenih blokova pitanja u upitniku.

Anketni i administrativni izvori

Državni zavod za statistiku uz anketne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti objavljuje i podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema administrativnim izvorima u Republici Hrvatskoj (uključujući registriranu stopu nezaposlenosti).

U nastavku teksta iznose se metodološka obilježja zbog kojih se međusobno razlikuju podaci o zaposlenosti.

Izvor i obuhvat: do 2016. su se podaci prema administrativnim izvorima temeljili na statističkim istraživanjima, mjesečnome i godišnjem istraživanju (obrasci RAD-1 i RAD-1G) kojima su bili obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave na području Republike Hrvatske. Mjesečno istraživanje obuhvaćalo je 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Od 2016. se podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobivaju obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014., i nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima. Podaci o zaposlenima u obrtu i slobodnim zanimanjima te zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Rezultati Ankete o radnoj snazi procjenjuju se na temelju reprezentativnoga statističkog uzorka privatnih kućanstava u Republici Hrvatskoj.

Referentno razdoblje: administrativni podaci o zaposlenim osobama odnose se na posljednji dan prethodnog mjeseca, dok se u Anketi o radnoj snazi prikupljaju podaci za referentni tjedan.

Razdoblje promatranja: administrativni podaci obrađuju se i objavljuju u mjesečnoj dinamici, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi odnose na tromjesečno razdoblje.

Definicije zaposlene osobe: administrativni izvori primjenjuju formalnu definiciju zaposlenosti (zasnivanje radnog odnosa s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe), dok su u Anketi o radnoj snazi kao zaposlene iskazane sve osobe koje su u referentnom tjednu barem jedan sat obavljale bilo kakav posao za novac ili plaćanje u naturi te osobe koje su u referentnom tjednu bile trenutačno odsutne s posla, a vratit će se na rad kod istog poslodavca ili na istu aktivnost nakon prestanka razloga za odsutnost.

Objavljivanje podataka: administrativni podaci o zaposlenim osobama objavljuju se u mjesečnoj dinamici u Priopćenju "Zaposleni po djelatnostima" te u Statistici u nizu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

U Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj'' objavljuju se anketni podaci o zaposlenim osobama u tromjesečnoj dinamici. Rezultati godišnjeg istraživanja RAD-1G objavljuju se i na nižim teritorijalnim razinama, dok su podaci Ankete o radnoj snazi raspoloživi prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o nezaposlenim osobama iz administrativnih izvora i anketne podatke. Ti podaci razlikuju se zbog metodoloških obilježja koja se iznose u nastavku teksta.

Izvor i obuhvat: podaci o registriranoj nezaposlenosti dobiveni su iz Registra nezaposlenih osoba, koji vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, dok se anketni podaci prikupljaju anketnim intervjuom u privatnim kućanstvima. Registar sadržava podatke o svim nezaposlenim osobama u Republici Hrvatskoj, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi procjenjuju na temelju reprezentativnoga statističkog uzorka.

Referentno razdoblje: podaci iz Registra odnose se na posljednji dan svakog mjeseca, dok se u Anketi o radnoj snazi prikupljaju podaci za referentni tjedan.

Razdoblje promatranja: podaci iz Registra preuzimaju se u mjesečnoj dinamici, dok se rezultati Ankete o radnoj snazi obrađuju i objavljuju za tromjesečno razdoblje.

Definicije nezaposlene osobe: registrirane nezaposlene osobe jesu osobe u dobi od 15 do 65 godina, sposobne ili djelomično sposobne za rad, koje nisu u radnom odnosu, aktivno traže posao i raspoložive su za rad te zadovoljavaju kriterije iz odredbi Zakona o tržištu rada, a evidentirane su u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U Anketi o radnoj snazi nezaposlene osobe jesu osobe koje prema međunarodnoj definiciji u referentnom tjednu nisu obavljale posao za plaćanje u novcu ili u naturi, aktivno su tražile posao u razdoblju od četiri tjedna prije anketiranja i eventualni ponuđeni posao mogle bi početi obavljati u sljedeća dva tjedna te osobe koje su pronašle posao na kojem će početi raditi u u sljedeća tri mjeseca.

Objavljivanje podataka: podaci o broju registriranih nezaposlenih osoba i registriranoj stopi nezaposlenosti objavljuju se u mjesečnoj dinamici u Priopćenju "Zaposleni prema djelatnostima" te u Statistici u nizu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku. U Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj'' objavljuje se usporedba anketne i registrirane stope nezaposlenosti u tromjesečnoj dinamici. Istodobno, administrativne podatke o nezaposlenosti objavljuje i Hrvatski zavod za zapošljavanje na nižim teritorijalnim razinama, dok su podaci Ankete o radnoj snazi raspoloživi prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Primijenjene klasifikacije

a) Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007., usporediva s međunarodnom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev. 2, primijenjena je pri šifriranju obilježja djelatnosti.

b) Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ 10., usporediva s međunarodnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08, primijenjena je pri šifriranju obilježja zanimanja.

Obuhvat i usporedivost

Kao okvir za izbor uzorka od 1996. do 1999. poslužili su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 1991. godine. U tom razdoblju hrvatska područja izravno zahvaćena ratom nije bilo moguće uključiti u okvir za izbor jedinica uzorka.

U 2000. i 2001. bio je primijenjen okvir za uzorak temeljen na bazi podataka Hrvatske elektroprivrede koja sadržava adrese svih kućanstava s područja Republike Hrvatske. Stoga se uzorak i podaci koji proizlaze iz Ankete o radnoj snazi, počevši od 2000., odnose na cijelu Republiku Hrvatsku.

Od početka 2002. u provedbi Ankete o radnoj snazi primjenjuje se okvir za uzorak temeljen na podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2001. godine, a od početka 2014. novi okvir za uzorak, koji se temelji na podacima iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

Prema metodologiji Ankete o radnoj snazi, ne obuhvaća se institucionalno stanovništvo (domovi, samostani, bolnice za trajni smještaj osoba i sl.).

Revizija podataka

Kako bi se postigla konzistentnost i omogućila usporedivost podataka za godine od 2014. i nadalje s već objavljenim podacima za prijašnje godine, na podacima od 2007. do 2013. provedena je revizija utežavanja, odnosno podaci su uteženi prema rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine primjenom metode kalibracije. Podaci su objavljeni u Priopćenju ''Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj, 2007. – 2013.'' od 23. prosinca 2014.

Zbog dostupnosti novih i ažurnijih procjena ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske podaci iz Ankete o radnoj snazi od četvrtog tromjesečja 2015. do četvrtog tromjesečja 2016. revidirani su kako bi bili usklađeni s demografskim podacima Republike Hrvatske. Podaci su objavljeni u Priopćenju od 11. travnja 2017., a podaci za preostala tri tromjesečja 2015. dostupni su u Statistici u nizu.

Nacrt uzorka

Anketa o radnoj snazi provedena je na slučajnom uzorku privatnih kućanstava. Od 1996. do 2006. uzorak za Anketu o radnoj snazi bio je posebno definiran za svako provedbeno razdoblje, tj. nije bilo ponovljenog anketiranja odnosno panelnog dijela uzorka. Od 2007. uvedena je panelna komponenta u nacrt uzorka te se kućanstva ponovljeno anketiraju četiri puta. No od početka 2014. prekinuto je ponovljeno anketiranje dotad izabranih kućanstava zbog promjena u metodologiji obrade i provedbe Ankete o radnoj snazi. S obzirom na to da je kao novi okvir za izbor uzorka poslužio Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, sva kućanstva u prvom tromjesečju 2014. izabrana su prvi put, ali je dinamika anketiranja ostala ista.

Od 2014. je utvrđen novi nacrt uzorka. Uzorak se sastoji od četiri nezavisno odabrana poduzorka, rotacijske grupe (panela). Nacrt uzorka jest dvoetapni stratificirani. Okvir za izbor uzorka je stratificiran u sedam stratuma prema razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 te u njihovoj dodatnoj podjeli na urbani i ruralni dio. Slučajni uzorak nastanjenih stanova izabran je u dvije etape, a upotrijebljeni nacrt uzorka jest dvoetapno uzorkovanje grupa. Prije izbora uzorka formirani su tzv. segmenti. Segmenti su teritorijalne jedinice nastale grupiranjem jednoga ili nekoliko susjednih popisnih krugova, a popisni krugovi jesu teritorijalne jedinice formirane za potrebe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

U prvoj je etapi iz svakog stratuma izabran slučajni uzorak segmenata, a u drugoj etapi slučajni uzorak stanova nastanjenih privatnim kućanstvima u izabranim segmentima.

U prva dva tromjesečja 2022. veličina uzorka postupno se povećavala dodavanjem 325 novih kućanstava u svakom panelu odnosno dijelu uzorka koji se anketirao prvi put, čime je završilo predviđeno povećanje koje je započelo u 2021.

Prosječno se u jednom tromjesečju u uzorak izabere 8 580 stanova. Anketirali su se svi članovi privatnih kućanstava koji su u tim stanovima stalno živjeli i prihvatili su sudjelovanje u Anketi o radnoj snazi. U 2023. je u 17 909 kućanstava bilo anketirano 36 955 osoba u dobi od 15 i više godina.

Utežavanje

Postupak utežavanja provodi se radi izračuna procjena za cijelu populaciju kućanstava. Tim postupkom kompenzira se utjecaj nacrta i veličine uzorka te utjecaj neodgovora kućanstava na Anketu o radnoj snazi.

Od početka 2014. utvrđen je novi proces utežavanja prikupljenih podataka. U prvoj fazi utežavanja izračunane su težine izbora jedinica u uzorak iz obje etape uzorkovanja (segmenti i stanovi), a u drugoj fazi težine zbog prilagodbe neodgovoru jedinica iz uzorka. U posljednjoj fazi utežavanja konačne težine iz prve dvije faze kalibrirane su na procjene distribucija stanovništva prema dobnim skupinama, spolu i statističkim regijama 2. razine. Od prvog tromjesečja 2023. i nadalje konačne težine kalibrirane su prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, koji je ažuriran podacima o živorođenim i umrlim osobama te migracijama stanovništva u Republici Hrvatskoj, dok su za prethodne godine konačne težine kalibrirane prema Popisu 2011.

Kalibracija je proces reutežavanja radi uravnoteženja procjena stanovništva prema dobnim skupinama, spolu i razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 iz Ankete o radnoj snazi tako da te procjene na anketnim podacima točno odgovaraju totalima cijele populacije, dakle distribuciji stanovništva Republike Hrvatske prema dobnim skupinama, spolu i razinama klasifikacije HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Stopa neodgovora za 2023. iznosila je 42,9%, a stopa odbijanja 24,3%.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
HR NUTS 2021. Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.
HR NUTS 2 statističke regije 2. razine
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NKZ 10. Nacionalna klasifikacija zanimanja, verzija 2010.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Znakovi  
   
- nema pojave
. podatak je različit od nule, ali se ne objavljuje jer je procjena vrlo neprecizna
n neprecizna procjena
p manje precizna procjena

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Branka Špoljarić, Marina Munitić, Anita Pavlović, Marija Mišir, Ivana Maričić, Ivana Levačić i Sandra Truntić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti