Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 29. travnja 2024.
RAD-2024-2-6/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA SPOLU PO ŽUPANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2024.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U ožujku 2024. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 370 586, što čini 22,5% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 16 736, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 182 584, što je 23,9%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 406, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U ožujku 2024. u odnosu na ožujak 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 13 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 3,2%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 11 županija, najviše također u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 2,5%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2024. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u 14 županija, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 2,7%. U pet županija pao je broj zaposlenih, a najviše u Virovitičko-podravskoj županiji, za 1,4%. U Bjelovarsko-bilogorskoj i Osječko-baranjskoj županiji broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u deset županija, u rasponu od 0,4% u Karlovačkoj županiji do 2,2% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Broj zaposlenih žena pao je u deset županija, u rasponu od 0,1% u Koprivničko-križevačkoj i Osječko-baranjskoj županiji do 2,0% u Virovitičko-podravskoj županiji. U Ličko-senjskoj županiji broj zaposlenih žena u pravnim osobama ostao je nepromijenjen.

Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2024. najveća je bila u Virovitičko-podravskoj županiji, 13,5%, što je za 7,3 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 2,9%, što je za 3,3 postotna boda manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Virovitičko-podravskoj županiji, 17,5%, što je za 9,9 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Gradu Zagrebu, 3,1%, što je za 4,5 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2024.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska 1 756 045 1 750 649 1 755 368 1 636 325 1 634 215 1 646 276  119 720  116 434  109 092 6,8 6,7 6,2
Žene  828 753  825 727  826 091  760 231  758 980  763 561  68 522  66 747  62 530 8,3 8,1 7,6
Zagrebačka  144 361  144 426  145 543  139 427  139 631  140 887  4 934  4 795  4 656 3,4 3,3 3,2
Žene  66 045  65 982  66 286  63 424  63 465  63 836  2 621  2 517  2 450 4,0 3,8 3,7
Krapinsko-zagorska  55 122  55 055  55 187  53 108  53 085  53 320  2 014  1 970  1 867 3,7 3,6 3,4
Žene  24 711  24 619  24 729  23 622  23 555  23 702  1 089  1 064  1 027 4,4 4,3 4,2
Sisačko-moslavačka  59 200  59 225  59 223  52 652  52 804  53 128  6 548  6 421  6 095 11,1 10,8 10,3
Žene  27 128  27 137  27 016  23 239  23 334  23 441  3 889  3 803  3 575 14,3 14,0 13,2
Karlovačka  46 972  46 867  46 924  44 357  44 321  44 584  2 615  2 546  2 340 5,6 5,4 5,0
Žene  21 732  21 585  21 631  20 168  20 076  20 250  1 564  1 509  1 381 7,2 7,0 6,4
Varaždinska  73 844  73 727  74 711  71 480  71 506  72 540  2 364  2 221  2 171 3,2 3,0 2,9
Žene  33 814  33 537  34 114  32 563  32 360  32 939  1 251  1 177  1 175 3,7 3,5 3,4
Koprivničko-križevačka  41 932  41 988  41 900  39 967  40 091  40 178  1 965  1 897  1 722 4,7 4,5 4,1
Žene  18 805  18 921  18 837  17 676  17 831  17 849  1 129  1 090   988 6,0 5,8 5,2
Bjelovarsko-bilogorska  40 664  40 421  40 254  36 961  36 873  36 997  3 703  3 548  3 257 9,1 8,8 8,1
Žene  18 745  18 671  18 528  16 609  16 608  16 618  2 136  2 063  1 910 11,4 11,0 10,3
Primorsko-goranska  124 250  123 622  124 161  117 669  117 313  118 313  6 581  6 309  5 848 5,3 5,1 4,7
Žene  59 470  59 115  59 326  55 777  55 574  56 007  3 693  3 541  3 319 6,2 6,0 5,6
Ličko-senjska  18 133  18 135  18 119  16 608  16 598  16 736  1 525  1 537  1 383 8,4 8,5 7,6
Žene  8 125  8 200  8 156  7 298  7 357  7 406   827   843   750 10,2 10,3 9,2
Virovitičko-podravska  28 344  28 167  27 836  23 988  23 955  24 075  4 356  4 212  3 761 15,4 15,0 13,5
Žene  12 948  13 036  12 807  10 393  10 544  10 569  2 555  2 492  2 238 19,7 19,1 17,5
Požeško-slavonska  24 909  24 740  24 619  22 390  22 275  22 356  2 519  2 465  2 263 10,1 10,0 9,2
Žene  11 430  11 372  11 242  9 894  9 878  9 909  1 536  1 494  1 333 13,4 13,1 11,9
Brodsko-posavska  52 877  52 287  52 336  47 133  46 805  47 214  5 744  5 482  5 122 10,9 10,5 9,8
Žene  22 866  22 562  22 404  19 136  18 991  19 090  3 730  3 571  3 314 16,3 15,8 14,8
Zadarska  68 191  68 191  68 498  64 027  64 240  64 854  4 164  3 951  3 644 6,1 5,8 5,3
Žene  32 404  32 293  32 387  29 968  29 978  30 253  2 436  2 315  2 134 7,5 7,2 6,6
Osječko-baranjska  113 244  112 388  112 445  98 477  97 878  98 475  14 767  14 510  13 970 13,0 12,9 12,4
Žene  53 662  53 332  53 336  44 558  44 345  44 645  9 104  8 987  8 691 17,0 16,9 16,3
Šibensko-kninska  39 538  39 347  39 224  34 934  34 881  35 120  4 604  4 466  4 104 11,6 11,4 10,5
Žene  18 855  18 727  18 612  16 254  16 201  16 366  2 601  2 526  2 246 13,8 13,5 12,1
Vukovarsko-srijemska  55 572  55 511  55 544  49 249  49 239  49 553  6 323  6 272  5 991 11,4 11,3 10,8
Žene  25 538  25 465  25 378  21 464  21 409  21 495  4 074  4 056  3 883 16,0 15,9 15,3
Splitsko-dalmatinska  189 886  189 393  189 558  168 282  168 376  169 773  21 604  21 017  19 785 11,4 11,1 10,4
Žene  92 283  91 938  91 721  80 238  80 192  80 729  12 045  11 746  10 992 13,1 12,8 12,0
Istarska  98 947  98 057  98 145  95 321  94 555  95 215  3 626  3 502  2 930 3,7 3,6 3,0
Žene  45 757  45 351  45 281  43 933  43 581  43 783  1 824  1 770  1 498 4,0 3,9 3,3
Dubrovačko-neretvanska  54 418  53 319  52 967  49 069  48 035  48 307  5 349  5 284  4 660 9,8 9,9 8,8
Žene  25 652  25 034  24 724  22 683  22 083  22 103  2 969  2 951  2 621 11,6 11,8 10,6
Međimurska  45 311  45 675  45 647  43 052  43 443  43 519  2 259  2 232  2 128 5,0 4,9 4,7
Žene  20 817  20 942  20 946  19 617  19 776  19 820  1 200  1 166  1 126 5,8 5,6 5,4
Grad Zagreb  379 658  379 448  381 981  367 502  367 651  370 586  12 156  11 797  11 395 3,2 3,1 3,0
Žene  187 794  187 740  188 463  181 545  181 674  182 584  6 249  6 066  5 879 3,3 3,2 3,1

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani podaci o nerezidentima. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2024.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
I. II. III. I. − III. I. 2024.
I. 2023.
II. 2024.
II. 2023.
III. 2024.
III. 2023.
I. − III. 2024.
I. − III. 2023.
Republika Hrvatska 1 419 668 1 416 227 1 425 450 1 420 448 100,9 100,8 101,2 101,0
Žene  670 635  668 966  672 395  670 665 100,6 100,4 100,6 100,6
Zagrebačka  125 872  126 020  127 194  126 362 101,8 101,8 102,4 102,0
Žene  57 821  57 827  58 192  57 947 101,2 101,1 101,5 101,3
Krapinsko-zagorska  46 097  46 024  46 261  46 127 101,5 101,2 101,6 101,4
Žene  21 055  20 982  21 125  21 054 101,6 100,8 101,4 101,2
Sisačko-moslavčka  45 626  45 722  45 990  45 779 99,8 99,8 99,6 99,7
Žene  20 326  20 415  20 499  20 413 100,0 99,7 98,6 99,4
Karlovačka  38 603  38 527  38 741  38 624 100,2 100,0 100,3 100,2
Žene  17 512  17 413  17 569  17 498 100,9 99,9 100,4 100,4
Varaždinska  62 463  62 441  63 418  62 774 100,2 100,0 101,3 100,5
Žene  28 894  28 678  29 236  28 936 99,5 98,7 100,3 99,5
Koprivničko-križevačka  34 130  34 224  34 300  34 218 100,8 101,4 101,0 101,1
Žene  15 225  15 374  15 396  15 332 99,2 100,7 99,7 99,9
Bjelovarsko-bilogorska  31 376  31 261  31 343  31 327 100,2 100,0 99,7 100,0
Žene  14 290  14 272  14 272  14 278 100,3 99,8 98,8 99,6
Primorsko-goranska  100 187  99 789  100 437  100 138 100,7 100,5 101,4 100,9
Žene  48 807  48 579  48 901  48 762 101,0 100,7 101,5 101,1
Ličko-senjska  13 700  13 674  13 734  13 703 100,9 101,4 101,2 101,2
Žene  6 184  6 227  6 237  6 216 99,6 100,8 99,5 100,0
Virovitičko-podravska  18 966  18 902  18 972  18 947 98,2 98,3 99,2 98,6
Žene  8 354  8 501  8 511  8 455 96,8 98,4 98,9 98,0
Požeško-slavonska  18 856  18 716  18 776  18 783 99,3 98,8 99,1 99,1
Žene  8 559  8 526  8 553  8 546 99,8 98,9 98,9 99,2
Brodsko-posavska  39 867  39 483  39 846  39 732 103,2 102,1 102,2 102,5
Žene  16 175  16 008  16 102  16 095 102,6 101,7 100,5 101,6
Zadarska  52 764  52 864  53 305  52 978 101,2 101,7 102,2 101,7
Žene  25 614  25 583  25 805  25 667 100,6 100,9 101,5 101,0
Osječko-baranjska  85 456  84 775  85 315  85 182 100,3 99,9 99,8 100,0
Žene  39 042  38 809  39 086  38 979 100,4 100,0 99,2 99,9
Šibensko-kninska  28 879  28 755  28 855  28 830 100,3 99,3 99,3 99,6
Žene  13 915  13 835  13 929  13 893 99,3 97,6 97,6 98,2
Vukovarsko-srijemska  40 886  40 834  41 080  40 933 99,9 100,4 100,0 100,1
Žene  18 112  18 059  18 110  18 094 99,9 99,8 98,0 99,2
Splitsko-dalmatinska  142 205  141 999  142 835  142 346 101,1 101,2 101,6 101,3
Žene  69 972  69 864  70 124  69 987 100,9 100,7 101,0 100,8
Istarska  77 802  76 963  77 111  77 292 101,4 101,6 101,9 101,6
Žene  37 057  36 697  36 630  36 795 101,2 101,6 101,6 101,5
Dubrovačko-neretvanska  41 201  40 153  40 145  40 500 102,7 102,3 103,2 102,7
Žene  19 881  19 277  19 204  19 454 102,6 101,4 102,5 102,2
Međimurska  38 765  39 129  39 196  39 030 98,9 99,6 99,6 99,4
Žene  17 744  17 873  17 915  17 844 98,9 99,2 99,2 99,1
Grad Zagreb  335 295  335 312  338 050  336 219 101,1 100,9 101,6 101,2
Žene  165 924  165 999  166 832  166 252 100,7 100,6 101,0 100,8
Nerezidenti   672   660   546   626 109,8 104,1 84,0 99,1
Žene   172   168   167   169 155,0 125,4 110,6 128,0

1) Privremeni podatak
2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Nerezidenti jesu zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske koji nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti