Priopćenje

Godina: LXI.
Zagreb, 05. srpnja 2024.
POLJ-2024-1-1

ISSN 1334-0557

INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2023.

Fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje u 2023. u odnosu na 2022. smanjen je za 1,2%.

Na pad poljoprivredne proizvodnje u 2023. u usporedbi s 2022. utjecao je pad stočne proizvodnje za 13,2%, dok je biljna proizvodnja porasla za 6,5%.

Na porast biljne proizvodnje u 2023. utjecao je rast većine proizvoda s većim udjelom u biljnoj proizvodnji (kukuruz, za 21,3%, soja, za 9,4%, i suncokret, za 3,1%).

U 2023. u odnosu na 2022. pala je proizvodnja svih proizvoda koji imaju znatniji udio u stočnoj proizvodnji, osim proizvodnje peradi, koja je porasla za 1,5%.

U ukupnoj bruto proizvodnji u 2023. biljna proizvodnja sudjeluje sa 65,5%, a stočna proizvodnja s 34,5%.

1. VERIŽNI INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

    Indeksi
2023.
2022.
Poljoprivreda – bruto 98,8
Biljna proizvodnja 106,5
Stočna proizvodnja 86,8
Poljoprivreda – neto 100,1

G-1. UDIO BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDNOJ BRUTO PROIZVODNJI U 2023.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se iz podataka dobivenih redovitim istraživanjima statistike poljoprivrede, a to su:

  1. Tromjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici (obrazac PO-31a/Q)
  2. Tromjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (obrazac PO-31b/Q)
  3. Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34)
  4. Godišnje istraživanje o biljnoj i stočnoj proizvodnji (poslovni subjekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) (obrazac PO-71)
  5. Administrativni podaci – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
  6. Podaci o uvozu i izvozu živih životinja.

Obuhvat i usporedivost

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., izračunavanje fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje obuhvaća područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, i to odjeljak 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima, isključujući skupinu 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima.

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na temelju podataka o proizvodnji 65 poljoprivrednih proizvoda.

Ponderacijski čimbenik za obračun indeksa jest pomični trogodišnji prosjek prosječnih proizvođačkih cijena iz izvještaja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q).

Definicije

Neto indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunani su iz vrijednosti cjelokupne proizvodnje umanjene za vrijednost proizvoda upotrijebljenih za ishranu stoke.

Verižni indeksi poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na temelju podataka o ostvarenoj proizvodnji, koji se množe ponderima (trogodišnji pomični prosjek cijena dobivenih statističkim istraživanjima o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda) za tekuću i za prethodnu godinu. Verižni indeksi dobivaju se stavljanjem u odnos tekuće i prethodne godine.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti