Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 25. travnja 2024.
ZUDP-2023-1-2

ISSN 1334-0557

OSNOVNE KARAKTERISTIKE POTROŠNJE KUĆANSTVA U 2022.

Osnovne karakteristike potrošnje kućanstava izračunane su na temelju podataka prikupljenih istraživanjem Anketa o potrošnji kućanstava. Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava. S obzirom na to da su podaci prikupljeni u 2022., iskazani su u kunama.

U anketni uzorak 2022. bilo je izabrano 5 616 stambenih jedinica nastanjenih privatnim kućanstvima, od kojih je uspješno anketirano 1 391. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 28,0%.

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava, izdaci za potrošnju u 2022. iznosili su u prosjeku 110 446 kuna po kućanstvu.

Struktura izdataka kućanstava iskazana je s pomoću trinaest glavnih skupina proizvoda i usluga u skladu s Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni – COICOP, verzija 2018.

Promatrano po glavnim skupinama, u 2022. najveći udio u izdacima činili su izdaci za Hranu i bezalkoholna pića, 27,0%. Slijedili su izdaci za Prijevoz, 15,5%, i izdaci za Stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i ostala goriva, 14,5%. U ukupnim izdacima izdaci za Odjeću i obuću imali su udio od 7,2%, za Informacije i komunikacije udio od 6,3%, za Namještaj, kućansku opremu i redovito održavanje kućanstva udio od 6,2%, a za skupine Osobna njega, socijalna skrb i ostala dobra te Restorani i usluge smještaja udjele od po 4,9%. Sve ostale skupine u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od 4,0%.

G-1. STRUKTURA IZDATAKA ZA POTROŠNJU U 2022. – GODIŠNJI PROSJEK PO KUĆANSTVU

U tablici 1. prikazana je visina i struktura prosječnih izdataka po kućanstvu u 2022. prema glavnim skupinama, podskupinama i razredima definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni. Skupine s najvećim udjelima u ukupnim izdacima kućanstava i njihovi prosječni iznosi u 2022. bili su kako slijedi.

Izdaci za skupinu Hrana i bezalkoholna pića iznosili su u prosjeku 29 811 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine pretežni dio činili su izdaci za hranu, 91,9%.

Izdaci za skupinu Prijevoz iznosili su u prosjeku 17 167 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine veći su udio činili izdaci za održavanje osobnih prijevoznih sredstava, 73,0%.

Izdaci za skupinu Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva iznosili su u prosjeku 16 062 kune po kućanstvu, a unutar te skupine najveći udio činili su izdaci za električnu energiju, plin i ostala goriva, 62,5%, i izdaci za opskrbu vodom i ostale usluge vezane za stanovanje, 26,9%.

Izdaci za skupinu Odjeća i obuća u prosjeku su iznosili 7 922 kune po kućanstvu, a unutar te skupine veći udio imali su izdaci za odjeću, 73,0%.

U izdacima za skupinu Informacije i komunikacije, koji su u prosjeku iznosili 6 985 kuna po kućanstvu, najveći udio činili su izdaci za informatičke i komunikacijske usluge, 87,4%. Izdaci za skupinu Namještaj, kućanska oprema i redovito održavanje kućanstva u prosjeku su iznosili 6 870 kuna po kućanstvu, a unutar te skupine najveći udio činili su izdaci za proizvode i usluge za redovito održavanje kućanstva, 31,9%, te izdaci za namještaj, kućansku opremu, tepihe i podne prostirke, 31,2%. Izdaci za skupinu Osobna njega, socijalna skrb i ostala dobra u prosjeku su iznosili 5 437 kuna po kućanstvu, a za skupinu Restorani i usluge smještaja u prosjeku su iznosili 5 422 kune po kućanstvu.

1. IZDACI ZA OSOBNU POTROŠNJU, PROSJEK PO KUĆANSTVU U 2022.

  Skupine izdataka Izdaci, kune Struktura, %  
00 Izdaci za potrošnju – ukupno1) 110 446 100,0  
01 Hrana i bezalkoholna pića 29 811 27,0  
01.1 Hrana 27 390 91,9  
01.1.1 Žitarice i proizvodi od žitarica 4 426 16,2  
01.1.2 Meso  7 973 29,1  
01.1.3 Riba i ostali plodovi mora 1 245 4,5  
01.1.4 Mlijeko, ostali mliječni proizvodi i jaja 4 197 15,3  
01.1.5 Ulja i masnoće  1 154 4,2  
01.1.6 Voće i orašasti plodovi 1 846 6,7  
01.1.7 Povrće 3 314 12,1  
01.1.8 Šećer, konditorski proizvodi i slatkiši 1 783 6,5  
01.1.9 Gotova jela i ostali prehrambeni proizvodi, d. n. 1 453 5,3  
01.2 Bezalkoholna pića 2 387 8,0  
01.2.1 Sokovi od voća i povrća 258 10,8  
01.2.2 Kava i nadomjesci za kavu 921 38,6  
01.2.3 Čaj i ostali biljni pripravci za čaj 179 7,5  
01.2.5 Voda 376 15,8  
01.2.6 Osvježavajuća pića 383 16,1  
01.2.9 Ostala bezalkoholna pića 269 11,3  
01.3 Usluge prerade primarnih proizvoda za hranu i bezalkoholna pića 34 0,1 p
02 Alkoholna pića i duhan 3 410 3,1  
02.1 Alkoholna pića 1 437 42,1  
02.1.1 Žestoka pića i likeri 293 20,4 p
02.1.2 Vino 472 32,9  
02.1.3 Pivo 647 45,0  
02.1.9 Ostala alkoholna pića 25 1,8 p
02.2 Usluge proizvodnje alkoholnih pića . .  
02.3 Duhan 1 971 57,8  
03 Odjeća i obuća 7 922 7,2  
03.1 Odjeća 5 780 73,0  
03.1.1 Materijal za odjeću . .  
03.1.2 Odjeća 5 663 98,0  
03.1.3 Ostali odjevni predmeti i dodaci 58 1,0 p
03.1.4 Čišćenje, popravci, šivanje i posudba odjeće 48 0,8 p
03.2 Obuća 2 142 27,0  
03.2.1 Cipele i ostala obuća  2 141 99,9  
03.2.2 Popravak, čišćenje i posudba obuće . .  
04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva2)  16 062 14,5  
04.1 Najamnine za stanovanje 686 4,3 p
04.3 Održavanje, popravci i sigurnost u stanu 1 012 6,3  
04.3.1 Sigurnosna oprema i materijali za održavanje i popravke stana 461 45,6 p
04.3.2 Usluge za održavanje, popravke i sigurnost u stanu 551 54,4 p
04.4 Opskrba vodom i ostale usluge vezane za stanovanje 4 325 26,9  
04.4.1 Opskrba vodom 1 993 46,1  
04.4.2 Odvoz smeća  835 19,3  
04.4.3 Kanalizacija 856 19,8  
04.4.4 Ostale usluge vezane za stanovanje, d. n. 640 14,8  
04.5 Električna energija, plin i ostala goriva 10 039 62,5  
04.5.1 Električna energija 4 327 43,1  
04.5.2 Plin 2 300 22,9  
04.5.3 Tekuća goriva 285 2,8 p
04.5.4 Kruta goriva 2 853 28,4  
04.5.5 Ostala energija za grijanje i hlađenje 273 2,7 p
05 Namještaj, kućanska oprema i redovito održavanje kućanstva 6 870 6,2  
05.1 Namještaj i oprema, tepisi i podne prostirke 2 146 31,2 p
05.1.1 Namještaj, pokućstvo i podne prostirke 2 132 99,4 p
05.1.2 Popravci, montaža i najam namještaja, pokućstva i podnih prostirki . .  
05.2 Tekstilni proizvodi za kućanstvo 238 3,5  
05.2.1 Tekstilni proizvodi za kućanstvo 237 99,4  
05.2.2 Popravak, unajmljivanje i šivanje tekstila za kućanstvo . .  
05.3 Kućanski aparati  1 430 20,8  
05.3.1 Veliki kućanski aparati (električni i neelektrični) 1 236 86,4  
05.3.2 Mali električni kućanski aparati 167 11,7 p
05.3.3 Popravak, montaža i najam kućanskih aparata 27 1,9 p
05.4 Stakleno i stolno posuđe te kućanske potrepštine 324 4,7  
05.5 Alati i oprema za kuću i vrt 543 7,9  
05.5.1 Motorni alati i oprema 269 49,6 p
05.5.2 Nemotorizirani alati i razni pribor  257 47,4  
05.5.3 Popravak i najam alata i opreme 17 3,1 p
05.6 Proizvodi i usluge za redovito održavanje kućanstva 2 189 31,9  
05.6.1 Potrošni proizvodi za kućanstvo 2 091 95,6  
05.6.2 Usluge plaćenog osoblja i kućanske usluge 97 4,4 p
06 Zdravstvo 2 988 2,7  
06.1 Medicinski i zdravstveni  proizvodi 2 018 67,5  
06.1.1 Lijekovi 1 526 75,6  
06.1.2 Medicinski proizvodi  216 10,7  
06.1.3 Pomoćna pomagala 272 13,5 p
06.1.4 Popravak, najam i održavanje medicinskih proizvoda i pomagala . .  
06.2 Izvanbolnička zdravstvena skrb 830 27,8 p
06.2.1 Usluge preventivne skrbi 111 13,3 p
06.2.2 Stomatološke usluge 481 58,0 p
06.2.3 Ostale usluge izvanbolničke skrbi   239 28,8 p
06.3 Bolnička zdravstvena skrb . .  
06.4 Ostale zdravstvene usluge 68 2,3 p
06.4.1 Dijagnostika i laboratorijske usluge 68 100,0  
06.4.2 Usluge hitnog prijevoza pacijenata i hitnog spašavanja - -  
07 Prijevoz 17 167 15,5  
07.1 Kupovina vozila 3 806 22,2 p
07.1.1 Motorna vozila 3 635 95,5 p
07.1.2 Motocikli . .  
07.1.3 Bicikli 123 3,2 p
07.2 Održavanje osobnih prijevoznih sredstava 12 530 73,0  
07.2.1 Dijelovi i pribor 988 7,9  
07.2.2 Goriva i maziva 9 200 73,4  
07.2.3 Održavanje i popravci 665 5,3 p
07.2.4 Ostale usluge vezane uz osobna prijevozna sredstva 1 677 13,4  
07.3 Usluge prijevoza putnika 759 4,4 p
07.3.1 Željeznički prijevoz putnika  70 9,2 p
07.3.2 Cestovni prijevoz putnika 311 41,0 p
07.3.3 Zračni prijevoz putnika . .  
07.3.4 Prijevoz putnika morem i unutarnjim vodenim putevima 45 5,9 p
07.3.5 Kombinirani prijevoz putnika 143 18,8 p
07.3.6 Ostale usluge u prijevozu . .  
07.4 Usluge prijevoza robe 72 0,42 p
07.4.1 Poštanske i kurirske usluge 63 87,0 p
07.4.9 Ostali prijevoz robe 9 13,0 p
08 Informacije i komunikacije 6 985 6,3  
08.1 Informatička i komunikacijska oprema 870 12,5  
08.1.1 Fiksna telefonska oprema 4 0,4 p
08.1.2 Mobilna telefonska oprema 394 45,3 p
08.1.3 Informatička oprema 261 30,0 p
08.1.4 Oprema za prijem, snimanje i reprodukciju zvuka i slike 163 18,7 p
08.1.5 Mediji za snimanje zapisa 8 1,0 p
08.1.9 Ostala informatička i komunikacijska oprema i dodaci 40 4,6 p
08.2 Računalni programi (isključuje igrice) . .  
08.3 Informatičke i komunikacijske usluge 6 108 87,4  
08.3.1 Usluge fiksne komunikacije 165 2,7 p
08.3.2 Usluge mobilne komunikacije 2 804 45,9  
08.3.3 Usluge pristupa internetu i mrežnom skladištenju 16 0,3 p
08.3.4 Paketi telekomunikacijskih usluga 2 101 34,4  
08.3.5 Popravak i najam informatičke i komunikacijske opreme . .  
08.3.9 Ostale informatičke i komunikacijske usluge 1 011 16,6  
09 Rekreacija, sport i kultura 4 230 3,8  
09.1 Trajna dobra za rekreaciju . .  
09.1.1 Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti . .  
09.1.2 Veća trajna dobra za rekreaciju . .  
09.2 Ostala  dobra za rekreaciju  600 14,2  
09.2.1 Igre, igračke i hobiji 363 60,4 p
09.2.2 Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenome  238 39,6 p
09.3 Oprema za vrtove i kućni ljubimci 1 165 27,6  
09.3.1 Proizvodi za vrt, bilje i cvijeće 520 44,6  
09.3.2 Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce 645 55,4  
09.4 Usluge za rekreaciju  1 025 24,2  
09.4.1 Najam i popravak fotografske i kinematografske opreme - -  
09.4.2 Najam, održavanje i popravak većih trajnih dobara . .  
09.4.3 Najam i popravak igara, igrački i hobi artikala . .  
09.4.4 Najam i popravak opreme za sport, kampiranje i rekreaciju . .  
09.4.5 Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce 162 15,8 p
09.4.6 Rekreacijske i sportske usluge 657 64,1 p
09.4.7 Igre na sreću 186 18,2 p
09.5 Kulturna dobra . .  
09.5.1 Glazbeni instrumenti . .  
09.5.2 Audiovizualni mediji . .  
09.6 Usluge u kulturi 427 10,1  
09.6.1 Usluge kina, kazališta, koncertnih prostora 285 66,8  
09.6.2 Usluge muzeja, knjižnica, kuturnih znamenitosti 58 13,7 p
09.6.3 Fotografske usluge 35 8,2 p
09.6.9 Ostale usluge u kulturi 48 11,3 p
09.7 Novine, knjige i papirna konfekcija 748 17,7  
09.7.1 Knjige 426 57,0  
09.7.2 Novine i časopisi 132 17,7 p
09.7.3 Raznovrsni tiskani materijal 7 1,0 p
09.7.4 Papirna konfekcija, pisaći i crtaći pribor 182 24,4  
09.8 Paket-aranžmani 201 4,8 p
10 Usluge obrazovanja 793 0,7 p
10.1 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje 355 44,8 p
10.2 Srednjoškolsko obrazovanje . .  
10.4 Visokoškolsko obrazovanje 274 34,6 p
10.5 Obrazovanje ne definirano razinama 98 12,4 p
11 Restorani i usluge smještaja 5 422 4,9  
11.1 Ugostiteljske usluge 4 236 78,1  
11.1.1 Restorani, kafići i slično 3 958 93,4  
11.1.2 Usluge kantina 278 6,6 p
11.2 Usluge smještaja 1 186 21,9 p
12 Osiguranje i financijske usluge 3 348 3,0  
12.1 Osiguranje 2 920 87,2  
12.1.2 Osiguranje vezano uz zdravstvo  1 147 39,3  
12.1.3 Osiguranje vezano uz stanovanje 115 4,0 p
12.1.4 Osiguranje vezano uz prijevoz 1 650 56,5  
12.1.9 Ostalo osiguranje 8 0,3 p
12.2 Financijske usluge 428 12,8  
12.2.2 Eksplicitne naknade depozitnih korporacija 427 99,8  
12.2.9 Ostale financijske usluge . .  
13 Osobna njega, socijalna skrb i ostala dobra i usluge 5 437 4,9  
13.1 Osobna njega 4 400 80,9  
13.1.1 Električni uređaji za osobnu njegu 39 0,9 p
13.1.2 Ostali uređaji, predmeti i prozvodi za osobnu njegu 2 804 63,7  
13.1.3 Frizerski saloni i centri za njegu 1 557 35,4  
13.2 Ostali osobni predmeti 340 6,3 p
13.2.1 Nakit i satovi 63 18,4 p
13.2.2 Vjerski predmeti . .  
13.2.9 Ostali osobni predmeti 267 78,5 p
13.3 Socijalna skrb 175 3,2 p
13.9 Ostale usluge 522 9,6 p

1) Zbog manje preciznih i vrlo nepreciznih procjena podataka označenih . i oznakom 'p' zbroj podataka nižih razina ne daje ukupno.
2) Izdaci za skupinu Stanovanje i voda, električna energija, plin i ostala goriva ne uključuju imputiranu najamninu.

 

U tablici 2. prikazani su podaci o utrošenim količinama prehrambenih proizvoda i pića – godišnji prosjek po članu kućanstva. Utrošene količine obuhvaćaju hranu i piće kupljene za potrošnju u kućanstvu, utrošenu hranu i piće iz vlastite proizvodnje te hranu i piće koje je kućanstvo primilo na dar. Podaci ne uključuju količine hrane i pića koje su kupljene i konzumirane u ugostiteljskim objektima (restorani, hoteli, kavane, zalogajnice, kantine, dostava hrane u kuću).

2. PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA UTROŠENI U KUĆANSTVIMA, PROSJEK PO ČLANU KUĆANSTVA U 2022.

  Mjerna jedinica Utrošene količine  
Kruh i žitarice      
Riža kg 3,5  
Brašno  kg 16,0  
Ostale žitarice  kg 0,5 p
Kruh i pecivo kg 42,4  
Ostali pekarski proizvodi (svježi, zamrznuti) kg 11,9  
Tjestenina kg 6,5  
Pahuljice, muesli kg 1,7  
Ostali proizvodi od žitarica kg 2,5  
Meso      
Govedina, teletina  kg 7,4  
Svinjetina kg 17,6  
Janjetina, jaretina kg .  
Meso peradi kg 17,2  
Ostalo meso (divljač, konjetina)  kg 0,4 p
Jestive iznutrice kg 1,5 p
Sušeno, soljeno ili dimljeno meso1) kg 4,4  
Pripravci od mesa1) kg 16,6  
Riba i plodovi mora      
Riba, svježa i zamrznuta kg 4,9 p
Plodovi mora i slatkih voda, svježi i zamrznuti kg 0,6 p
Sušena, dimljena i usoljena riba i plodovi mora kg .  
Konzervirana i prerađena riba i plodovi mora kg 1,3  
Mlijeko, sir i jaja      
Mlijeko l 54,6  
Jogurt i slični proizvodi1) kg 13,7  
Sirevi svih vrsta kg 9,7  
Ostali mliječni proizvodi1) kg 6,7  
Jaja  kom. 134,0  
Ulja i masnoće      
Maslac kg 0,9  
Margarin i ostale biljne masti1) kg 1,2  
Maslinovo ulje l 1,6 p
Suncokretovo i biljno ulje l 10,0  
Ostala jestiva ulja (bučino, kokosovo i sl.) l 0,1 p
Ostale životinjske masti1) kg 1,1 p
Voće       
Svježe ili ohlađeno      
Južno voće  kg 12,8  
Banane kg 13,0  
Jabuke kg 11,6  
Kruške i dunje kg 1,5 p
Koštuničavo voće  kg 4,4 p
Bobičasto voće1)
kg 1,0 p
Grožđe kg 1,8 p
Ostalo svježe voće  kg 6,2 p
Zamrznuto voće kg 0,3 p
Sušeno voće i orašasti plodovi1) kg 1,7 p
Konzervirano i prerađeno voće i orašasti plodovi1) kg 0,6 p
Povrće      
Svježe ili hlađeno      
Lisnato povrće  kg 7,2  
Zeljasto povrće  kg 7,0  
Plodovito povrće  kg 14,5  
Korjenasto povrće  kg 15,8  
Gljive  kg 1,2  
Zamrznuto povrće, osim krumpira i ostalog gomoljastog povrća kg 3,1  
Suho povrće  kg 2,1 p
Konzervirano i prerađeno povrće kg 10,4  
Krumpir, svježi i zamrznuti kg 32,1  
Ostalo gomoljasto povrće  kg 0,4 p
Proizvodi od gomoljastog povrća kg 1,6 p
Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi      
Šećer  kg 7,1  
Džem, marmelade kg 0,8 p
Med kg 1,1 p
Maslaci i namazi na bazi orašastih plodova kg 0,8 p
Čokolada  kg 2,8  
Kakao i čokolada u prahu kg 0,4 p
Čokoladne bombonijere, bomboni i praline kg 0,4 p
Konditorski proizvodi kg 0,9  
Sladoled l 3,3 p
Ostali prehrambeni proizvodi      
Umaci (senf, majoneza, kečap itd.) kg 2,6  
Ocat l 2,3  
Sol  kg 2,6  
Začini kg 1,2  
Jestive sjemenke  kg 0,3 p
Gotova jela1)  kg 3,7  
Dječja hrana kg 0,7 p
Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.1) kg 0,6  
Bezalkoholna pića      
Kava  kg 3,7  
Čaj   kg  0,2  
Mineralna ili izvorska voda – bez okusa l 31,5  
Osvježavajuća pića1) l 23,6  
Energetski napitci l 0,3 p
Voćni sokovi  l 10,5  
Sirupi za pripremu napitaka l 1,6 p
Koncentrati za pripremu napitaka kg 0,9 p
Alkoholna pića      
Žestoka pića l 1,2 p
Vino  l 8,1  
Pivo l 17,4  
Ostala alkoholna pića l 0,7 p

1) Podaci nisu usporedivi s prethodnim godinama zbog drugačijeg obuhvata proizvoda unutar kategorije.

 

Prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava u 2022., tablica 3., većina kućanstava živi u vlastitom stanu ili kući, 92,7%. Prema opremljenosti trajnim dobrima, većina kućanstava raspolaže osnovnim trajnim dobrima, kao što su hladnjak, televizor i stroj za pranje rublja. Automobil ima 78,6% kućanstava, mikrovalnu pećnicu 65,1% kućanstava, stroj za pranje posuđa 62,8% kućanstava, a klimatizacijski uređaj ima 55,1% kućanstava.

3. STATUS STANOVANJA I OPREMLJENOST KUĆANSTAVA TRAJNIM DOBRIMA U 2022.

Status stanovanja, %  
Vlastiti stan ili kuća 92,7
Unajmljeni stan ili kuća 7,3
Trajna dobra, %  
Televizor 99,4
Hladnjak 99,9
Zamrzivač 66,9
Stroj za pranje rublja 99,6
Stroj za pranje posuđa 62,8
Automobil 78,6
Drugi automobil 28,1
Mikrovalna pećnica 65,1
Klimatizacijski uređaj  55,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) jest istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava te podaci o socioekonomskim i demografskim obilježjima kućanstava.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni. U Anketi za 2022. primijenjena je Klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni ꟷ COICOP, verzija 2018. Stoga podaci za 2022., prikazani u tablicama 1. i 2., nisu potpuno usporedivi s podacima iz prethodnih godina zbog razlike u broju glavnih skupina i njihovu obuhvatu. Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalna kućanstva (npr. osobe koje žive u domovima umirovljenika, bolnicama za trajni smještaj osoba, zatvorima, samostanima i sl.) te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Svrha provedbe Ankete o potrošnji kućanstava jest dati sliku visine i strukture izdataka za potrošnju kućanstava prema skupinama definiranima Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni te prema različitim socioekonomskim obilježjima kućanstava. Osim o izdacima kućanstva, Anketa pruža i podatke o opremljenosti trajnim dobrima, uvjetima stanovanja i sl. Podaci Ankete koriste se za izračun pondera za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za izračun finalne potrošnje kućanstava (dio sustava nacionalnih računa).

Prikupljanje podataka

Anketni podaci prikupljaju se za 12 mjeseci te se to razdoblje poklapa s kalendarskom godinom. Anketiranje na terenu provodi se u 26 dvotjednih intervala tijekom cijele godine. To znači da se svaka dva tjedna anketira dio kućanstava iz uzorka, a rezultati se objavljuju na godišnjoj razini.

Podaci Ankete prikupljaju se elektroničkim upitnikom (metodom CAPI) i dnevnikom. Intervjuiranjem izabranih kućanstava prikupljaju se podaci o socioekonomskim obilježjima članova kućanstava te većina podataka o izdacima za osobnu potrošnju. Dnevnikom koji vodi kućanstvo tijekom 14 dana prikupljaju se podaci o potrošnji hrane, pića, duhana i izabranih proizvoda široke potrošnje. Anketiranje kućanstava na terenu provode posebno educirani anketari. Njihov rad organizira Državni zavod za statistiku koji prikupljene podatke kontrolira, obrađuje i tabelira. Zbog okolnosti prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19 tijekom 2022. uz uobičajeno anketiranje metodom CAPI iznimno je bilo omogućeno i telefonsko anketiranje metodom CATI.

Prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), zajamčena je tajnost svih podataka koje ispitanici daju o sebi i o članovima svoga kućanstva. Prikupljeni podaci upotrebljavaju se isključivo za statističke svrhe te se objavljuju u zbirnom obliku.

Osnovne definicije

Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, hrana i drugo). Kućanstvom se smatra i svaka osoba koja živi sama (jednočlano kućanstvo).

Izdaci za potrošnju kućanstva podrazumijevaju novčanu i naturalnu potrošnju proizvoda i usluga koji služe za podmirivanje životnih potreba članova kućanstva. Prema Klasifikaciji osobne potrošnje prema namjeni − COICOP, verzija 2018., izdaci za potrošnju razvrstani su u 13 glavnih skupina: 01 Hrana i bezalkoholna pića, 02 Alkoholna pića i duhan, 03 Odjeća i obuća, 04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, 05 Namještaj, kućanska oprema i redovito održavanje kućanstva, 06 Zdravstvo, 07 Prijevoz, 08 Informacije i komunikacije, 09 Rekreacija, sport i kultura, 10 Obrazovne usluge, 11 Restorani i usluge smještaja, 12 Osiguranje i financijske usluge te 13 Osobna njega, socijalna skrb i ostala dobra. U tablici 1. podaci za skupinu 04 ne uključuju iznos imputirane najamnine. Pri usporedbi podataka s drugim zemljama EU-a imputirana najamnina uključuje se u izdatke kućanstava radi jednakog mjerenja troškova stanovanja koji ovise o tipu vlasništva nad stambenom jedinicom (različito od zemlje do zemlje).

Skupina 01 Hrana i bezalkoholna pića uključuje izdatke za kruh i proizvode od žitarica, meso i mesne prerađevine, ribu i riblje prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, ulja i masnoće, voće i povrće, šećer, džem, konditorske proizvode, ostale prehrambene proizvode i bezalkoholna pića te usluge prerade primarnih proizvoda, koje je proizvelo kućanstvo, u hranu i bezalkoholna pića, a koriste se za potrebe potrošnje u tom kućanstvu (npr. usluga mljevenja žitarica u brašno).

Skupina 02 Alkoholna pića i duhan uključuje izdatke za sve vrste alkoholnih pića i duhanske proizvode te usluge prerade primarnih proizvoda, koje je proizvelo kućanstvo, u alkoholna pića, a koriste se za potrebe potrošnje u tom kućanstvu.

Skupina 03 Odjeća i obuća uključuje izdatke za sve vrste muške, ženske i dječje odjeće i obuće te njihov popravak, čišćenje i posuđivanje.

Skupina 04 Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva uključuje izdatke za plaćanje najamnine, imputiranu najamninu, izdatke za komunalije, električnu energiju, vodu, plin, materijal i usluge za održavanje, popravke i sigurnost u stanu. U prikazanim podacima za izdatke ove skupine nije uključena imputirana najamnina. Imputirana najamnina odnosi se na kategorije vlasnika stana (kuće) i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari i predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za najam stana koju bi kućanstvo koje stanuje u vlastitom stanu platilo kada bi isti takav stan trebalo unajmiti za svoje potrebe.

Skupina 05 Namještaj, kućanska oprema i redovito održavanje kućanstva uključuje izdatke za kupnju namještaja, tekstilnih proizvoda za kućanstvo, popravke namještaja i opreme za kućanstvo, izdatke za kupnju posuđa i kućanskih aparata, alata i pribora za kuću i vrt te izdatke za proizvode i usluge za održavanje kućanstva.

Skupina 06 Zdravstvo uključuje izdatke za kupnju farmaceutskih proizvoda (lijekovi, pripravci, cjepiva, biljni i homeopatski lijekovi), medicinskih proizvoda (npr. testovi za kontrolu zdravlja, tlakomjeri) te pomoćnih medicinskih pomagala. Uključuje i izdatke za zdravstvene usluge (izvanbolničke i bolničke usluge).

Skupina 07 Prijevoz uključuje izdatke za kupnju osobnih vozila i rezervnih i dijelova te izdatke za održavanje i njihov popravak, kupnju goriva i maziva te izdatke za usluge prijevoza putnika. Isto tako uključuje izdatke za poštanske i kurirske usluge te ostale usluge prijevoza roba.

Skupina 08 Informacije i komunikacije uključuje izdatke za telefonske usluge i opremu te kupnju informatičke opreme, televizijskih uređaja i antena te medija za snimanje zapisa. Isto tako uključuje izdatke za televizijsku i radijsku pretplatu, usluge interneta i razne pakete telekomunikacijskih usluga.

Skupina 09 Rekreacija, sport i kultura uključuje izdatke za kupnju opreme za sport, rekreaciju i kulturu, izdatke za kućne ljubimce, izdatke za usluge vezane za sportske i kulturne događaje, za igre na sreću, kupnju školskih i ostalih knjiga, pribora za crtanje i pisanje te izdatke za paket-aranžmane.

Skupina 10 Usluge obrazovanja obuhvaća izdatke za obrazovne usluge. Obuhvat obrazovnih usluga temelji se na kategorijama obrazovanja definiranima Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 2011). Uključeni su izdaci za predškolsko obrazovanje djece u dobi od tri i više godina, izdaci za upisnine i školarine u osnovnoškolskome, srednjoškolskome i visokoškolskom obrazovanju te izdaci za neformalno obrazovanje. Važno je napomenuti da su izdaci koji se odnose, npr. na kupnju knjiga uključeni u skupinu 09, dok su, npr. izdaci za smještaj u studentskom domu uključeni u skupinu 11, a ne u skupinu 10.

Skupina 11 Restorani i usluge smještaja uključuje izdatke za ugostiteljske usluge (u gostionicama, restoranima, kafićima, kantinama i sl.), izdatke za usluge smještaja u hotelima, motelima, hostelima, apartmanima, planinarskim domovima i kampovima te usluge smještaja u đačkim i studentskim domovima.

Skupina 12 Osiguranje i financijske usluge uključuje izdatke za razne vrste osiguranja (npr. vezano za zdravstvo, stanovanje, prijevozna sredstva) te financijske usluge (npr. usluge banaka i financijskih savjetnika).

Skupina 13 Osobna njega, socijalna skrb i ostala dobra i usluge uključuje izdatke za proizvode i usluge za osobnu njege (npr. usluge frizerskih salona), kupnju osobnih predmeta, plaćanje usluga socijalne skrbi (npr. domovi za starije) te ostale usluge (npr. javni bilježnici).

Nacrt i veličina uzorka

Anketa je provedena na uzorku slučajno izabranih privatnih kućanstava na području Republike Hrvatske. Stambene jedinice koje se nalaze na otocima čine specifičnu prostornu cjelinu i zbog svoje ograničene dostupnosti nisu izabrane u anketni uzorak osim onih stambenih jedinica koje se nalaze na otocima koji su mostom povezani s kopnom (Krk, Čiovo, Vir, Murter i Pag). Okvir za izbor uzorka stanova nastanjenih privatnim kućanstvima temeljio se na podacima dobivenima Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

Uzorak za Anketu o potrošnji kućanstava u 2022. izabran je u dvije etape. U prvoj etapi izabrano je 468 segmenata (segmenti su teritorijalne jedinice koje se sastoje od jednoga ili nekoliko susjednih popisnih krugova). U drugoj etapi iz svakog od izabranih segmenata slučajnim izborom izabrano je 12 nastanjenih stanova. Tako je u uzorak izabrano 5 616 stanova nastanjenih privatnim kućanstvima.

Uspješno je anketirano 1 391 privatno kućanstvo. Stopa odgovora na razini kućanstva iznosila je 28,0%.

 

Kratice  
   
CAPI računalno potpomognuto osobno anketiranje
CATI računalno potpomognuto telefonsko anketiranje
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
l litra
kg kilogram
kom. komad

 

Znakovi  
   
. podatak je različit od nule, ali se ne objavljuje jer je procjena vrlo neprecizna
- nema pojave
p manje precizna procjena

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Hrvoje Žagmeštar, Andreja Pajtak i Andreja Zrnčić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti