Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 18. srpnja 2023.
POLJ-2023-3-6 CORR

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA U 2022.

 

U Priopćenju POLJ-2023-3-6 Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2022., od 16. lipnja 2023., u tablici 1. Mlijeko i mliječni proizvodi u 2022. nastala je pogreška pri prijenosu podatka.

Stoga molimo korisnike da se koriste ispravljenim podatkom koji ovdje prilažemo.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2022.1)

  Količina, t Indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Raspoloživost      
Prikupljeno kravlje mlijeko 428 665 405 425 94,6
Prikupljeno ovčje mlijeko 2 756 2 231 81,0
Prikupljeno kozje mlijeko 3 882 3 556 91,6
Vrhnje z z z
Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare 145 868 175 777 120,5
Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare z z z
Uvoz vrhnja – samo mljekare 4 892 7 719 157,8
Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare z z z
Proizvodnja svježih proizvoda      
Mlijeko za piće (konzumno) 264 776 277 769 104,9
Neobrano i sirovo mlijeko 137 135 144 465 105,3
Djelomično obrano mlijeko 125 123 130 208 104,1
Obrano mlijeko 2 518 3 096 123,0
Mlaćenica z z z
Vrhnje 32 096 32 458 101,1
S < 29% m. m. 21 027 21 601 102,7
S > 29% m. m. 11 069 10 857 98,1
Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.) 89 917 90 069 100,2
S dodacima 17 856 19 040 106,6
Bez dodataka 72 061 71 029 98,6
Napici s mliječnom bazom 22 512 20 012 88,9
Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.) z z z
Proizvodnja ostalih proizvoda      
Mliječni proizvodi u prahu z z z
Maslac 4 064 4 172 102,7
Ostali proizvodi od žutih masnoća z z z
Sir od kravljeg mlijeka (čisti) 32 356 33 239 102,7
Sir od ovčjeg mlijeka (čisti) 245 221 90,2
Sir od kozjeg mlijeka (čisti) 142 136 95,8
Ostali sirevi (miješani) 10 14 140,0
Mekani sir (> 68% vlage) 1 498 538 35,9
Srednje mekani sir (62% – 68% vlage) 169 166 98,2
Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage) 12 901 12 942 100,3
Tvrdi sir (47% – 55% vlage) 1 010 833 82,5
Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage) 427 2 313 541,7
Svježi sir  16 748 16 818 100,4
Prerađeni sir 2 865 2 782 97,1
Sirutka – ukupno 37 358 34 832 93,2
Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare z z z

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

 

Kratice

m. m. mliječna mast
t tona
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

-              nema pojave
˂ manje od
˃ veće od

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti