Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. ožujka 2023.
TRAN-2023-2-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2023.

 

U siječnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 269 tisuća putnika, što je za 57,8% više nego u siječnju 2022., kada je ostvaren promet od 170 tisuća putnika. U odnosu na siječanj 2019., kada je promet putnika iznosio 257 tisuća putnika, promet putnika u siječnju 2023. viši je za 4,4%.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 220 tisuća putnika, što je porast od 58,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je prevezeno 139 tisuća putnika, i porast od 16,3% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 189 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 31 tisućom putnika, što je porast od 58,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je prevezeno 20 tisuća putnika, i pad od 10,7% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 35 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 14 tisuća putnika, što je porast od 50,0% u odnosu na siječanj 2022., kada je promet iznosio 9 tisuća putnika, te pad od 47,5% u odnosu na siječanj 2019., kada je promet iznosio 26 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 60 tisuća putnika, što je za 68,3% više u odnosu na siječanj 2022. i za 20,9% manje u odnosu na siječanj 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s 21 tisućom prevezenih putnika, što je više za 164,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 105,8% više u odnosu na siječanj 2019., te zračne luke Nizozemske s 19 tisuća prevezenih putnika, odnosno za 43,6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 64,7% više u odnosu na siječanj 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u siječnju 2023. iznosio je 4 584, što je porast od 14,6% u usporedbi sa siječnjem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 3 999, i za 2,3% manje u odnosu na siječanj 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 692.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u siječnju 2023. iznosio je 655 tona, što je pad od 3,5% u usporedbi sa siječnjem 2022., kada je promet tereta iznosio 679 tona, a u odnosu na siječanj 2019. pad od 8,0%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SIJEČNJA 2020. DO SIJEČNJA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica I. 2022. I. 2023. Indeksi
I. 2023.
I. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 3 999 4 584 114,6
Promet putnika  tis. 170 269 157,8
Promet tereta t 679 655 96,5

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2023.

     Promet putnika Indeksi
I. 2023.
I. 2022.
Ukupno 268 599 157,8
Zagreb 220 053 158,0
Split 30 999 158,0
Dubrovnik 13 797 150,0
Pula 1 329 138,3
Osijek 1 136 176,1
Zadar 822 177,5
Rijeka 457 749,2
Mali Lošinj 6 200,0
Brač - -

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SIJEČNJU 2023.

          Promet putnika Indeksi
I. 2023.
I. 2022.
Njemačka 59 537 168,3
Ujedinjenja Kraljevina 20 707 264,6
Nizozemska 19 101 143,6
Francuska 16 432 167,9
Turska  13 288 150,1
Italija 12 936 197,4
Austrija 7 964 736,0
Belgija 7 571 192,5
Švicarska  6 632 177,8
Irska 5 723 131,8

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti