Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. travnja 2023.
TRAN-2023-1-2

ISSN 1334-0557

REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA I CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2022.

 

Porast broja registriranih i pad broja prvi put registriranih cestovnih vozila u Republici Hrvatskoj

Broj registriranih cestovnih vozila u 2022. iznosio je 2 456 017, što je u odnosu na 2021. više za 3,0%. Broj registriranih osobnih vozila u 2022. iznosio je
1 840 767, što je u odnosu na 2021. više za 2,5%.

Broj prvi put registriranih cestovnih vozila iznosio je 147 768, što je u odnosu na 2021. manje za 2,6%. Broj prvih registracija smanjen je kod kamiona, osobnih vozila, specijalnih vozila i prikolica, dok je porast ostvaren kod autobusa, motocikla, mopeda, cestovnih tegljača, poluprikolica i poljoprivrednih traktora.

Broj prvih registracija osobnih vozila u 2022. iznosio je 106 455, što je u odnosu na 2021. manje za 5,2%. Na pad broja prvih registracija osobnih vozila u 2022. utjecao je znatan pad broja prvih registracija polovnih vozila (42,8%).

Povećanje broja nastradalih u cestovnim prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj

U 2022. bilo je 10 005 cestovnih prometnih nesreća s nastradalim osobama, što je u odnosu na 2021. više za 9,4%.

U cestovnim prometnim nesrećama u 2022. poginulo je 275 osoba, što je u odnosu na 2021. manje za 5,8%.

Ozlijeđenih osoba bilo je 13 329, što je u odnosu na 2021. više za 11,8%.

G-1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA OD 2018. DO 2022.

G-2. PRVA REGISTRACIJA OSOBNIH VOZILA OD 2018. DO 2022.

1. REGISTRIRANA CESTOVNA VOZILA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

      Ukupno Fizičke osobe Pravne osobe
svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila svega prvi put registrirana cestovna vozila
Mopedi 75 421 2 855 69 428 2 062 5 993 793
Motocikli 92 597 8 435 86 377 7 101 6 220 1 334
Osobna vozila 1 840 767 106 455 1 621 090 62 326 219 677 44 129
Autobusi 5 633 647 68 5 5 565 642
Kamioni 208 352 14 241 61 533 2 495 146 819 11 746
Cestovni tegljači 15 371 1 981 156 1 15 215 1 980
Specijalna vozila 17 079 1 436 3 803 198 13 276 1 238
Poljoprivredni traktori 143 447 6 770 120 608 3 450 22 839 3 320
Prikolice 40 008 3 129 21 128 1 220 18 880 1 909
Poluprikolice 17 342 1 819 871 13 16 471 1 806

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

2. CESTOVNE PROMETNE NESREĆE U 2022.

        2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Cestovne prometne nesreće s nastradalim osobama, broj 9 146 10 005 109,4
Poginule osobe, broj 292 275 94,2
Ozlijeđene osobe, broj 11 918 13 329 111,8

Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju registriranih cestovnih motornih i priključnih vozila te cestovnim prometnim nesrećama dobiveni su od Ministarstva unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o prvi put registriranim vozilima obuhvaćaju potpuno nova vozila i polovna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj.

Podaci o broju poginulih i ozlijeđenih osoba u prometnim nesrećama obuhvaćaju sve sudionike prometnih nesreća na teritoriju Republike Hrvatske bez obzira na državljanstvo. Osobom poginulom u prometnoj nesreći smatra se svaka osoba smrtno stradala na mjestu nesreće i umrla unutar 30 dana od posljedica nesreće na teritoriju Republike Hrvatske, bez obzira na državljanstvo.

Definicije

Motorno vozilo jest svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora osim vozila koja se kreću tračnicama.

Moped je vozilo na motorni pogon s dva, tri ili četiri kotača čiji radni obujam motora nije veći od 50 cm3 i koji na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 50 km na sat.

Motocikl je motorno vozilo s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri ili četiri kotača ako njegova masa nije veća od 400 kg.

Osobno vozilo jest motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala.

Autobus je motorno vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.

Kamion je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu prijevozu robe.

Cestovni tegljač je cestovno motorno vozilo namijenjeno u prvom redu vuči drugih cestovnih vozila koja nemaju vlastiti pogon (uglavnom poluprikolice).

Specijalno vozilo je cestovno motorno vozilo za posebnu namjenu različitu od prijevoza putnika ili robe.

Poljoprivredni traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Prikolica je priključno vozilo konstruirano tako da ukupnu masu preko svojih osovina prenosi na kolnik.

Poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine konstruirano tako da dio ukupne mase prenosi na vučno vozilo preko svojega prednjeg dijela kojim se oslanja na vučno vozilo.

 

Kratice
 
cm3 kubični centimetar
kg kilogram
km kilometar
   
   

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti