Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 12. travnja 2023.
TRAN-2023-2-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2023.

 

U veljači 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 256 tisuća putnika, što je za 44,8% više nego u veljači 2022., kada je ostvaren promet od 177 tisuća putnika. U odnosu na veljaču 2019., kada je promet iznosio 252 tisuće putnika, promet putnika u veljači 2023. viši je za 1,9%.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 207 tisuća putnika, što je porast od 40,1% u odnosu na veljaču 2022., kada je prevezeno 148 tisuća putnika, i porast od 15,2% u odnosu na veljaču 2019., kada je promet iznosio 179 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 29 tisuća putnika, što je porast od 55,2% u odnosu na veljaču 2022., kada je prevezeno 19 tisuća putnika, i pad od 12,1% u odnosu na veljaču 2019., kada je promet iznosio 33 tisuće putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 18 tisuća putnika, što je porast od 91,7% u odnosu na veljaču 2022., kada je promet iznosio samo 9 tisuća putnika, te pad od 47,6% u odnosu na veljaču 2019., kada je promet iznosio 34 tisuće putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 55 tisuća putnika, što je za 51,9% više u odnosu na veljaču 2022. i za 23,7% manje u odnosu na veljaču 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s 21 tisućom prevezenih putnika, što je više za 99,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 120,2% više u odnosu na veljaču 2019., te zračne luke Nizozemske s 19 tisuća prevezenih putnika, što je više za 40,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 63,0% više u odnosu na veljaču 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u veljači 2023. iznosio je 4 180, što je porast od 8,4% u usporedbi s veljačom 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 3 857, i za 5,9% manje u odnosu na veljaču 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 442.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u veljači 2023. iznosio je 680 tona, što je pad od 4,8% u usporedbi s veljačom 2022., kada je promet tereta iznosio 714 tona, a u odnosu na veljaču 2019. pad od 7,4%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD VELJAČE 2020. DO VELJAČE 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
II. I. – II. II. I. – II. II. 2023.
II. 2022.
I. – II. 2023.
I. – II. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 3 857 7 856 4 180 8 764 108,4 111,6
Promet putnika  tis. 177 347 256 525 144,8 151,2
Promet tereta t 714 1 393 680 1 335 95,2 95,8

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2023.

     Promet putnika Indeksi
II. 2023.
II. 2022.
Ukupno 256 497 144,8
Zagreb 206 692 140,1
Split 29 094 155,2
Dubrovnik 17 613 191,7
Pula 1 005 157,3
Osijek 993 259,3
Zadar 898 190,3
Rijeka 185 163,7
Brač 12 100,0
Mali Lošinj 5 55,6

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U VELJAČI 2023.

     Promet putnika Indeksi
II. 2023.
II. 2022.
Njemačka 55 196 151,9
Ujedinjenja Kraljevina 21 036 199,8
Nizozemska 19 272 140,8
Francuska 16 143 131,4
Turska  13 106 139,1
Italija 10 850 130,0
Austrija 8 804 1)
Belgija 7 155 151,7
Švicarska 5 892 151,2
Danska 4 797 189,8

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti