Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. svibnja 2023.
TRAN-2023-2-1/3

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2023.

 

U ožujku 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 374 tisuće putnika, što je za 44,6% više nego u ožujku 2022., kada je ostvaren promet od 258 tisuća putnika. U odnosu na ožujak 2019., kada je promet iznosio 346 tisuća putnika, promet putnika u ožujku 2023. viši je za 8,1%.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 263 tisuće putnika, što je porast od 34,8% u odnosu na ožujak 2022., kada je prevezeno 195 tisuća putnika, i porast od 13,8% u odnosu na ožujak 2019., kada je promet iznosio 231 tisuću putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 50 tisuća putnika, što je porast od 97,6% u odnosu na ožujak 2022., kada je prevezeno 25 tisuća putnika, i pad od 13,4% u odnosu na ožujak 2019., kada je promet iznosio 58 tisuća putnika, te zračna luka Split, s 49 tisuća putnika, što je porast od 56,7% u odnosu na ožujak 2022., kada je promet iznosio 31 tisuću putnika i porast od 1,9% u odnosu na ožujak 2019., kada je promet iznosio 48 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 80 tisuća putnika, što je za 29,3% više u odnosu na ožujak 2022. i za 23,5% manje u odnosu na ožujak 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s 32 tisuće prevezenih putnika, što je više za 53,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 103,2% više u odnosu na ožujak 2019., te zračne luke Nizozemske s 25 tisuća prevezenih putnika, što je više za 38,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 74,6% više u odnosu na ožujak 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u ožujku 2023. iznosio je 5 604, što je porast od 12,7% u usporedbi s ožujkom 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 974, i za 2,5% manje u odnosu na ožujak 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 5 747.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u ožujku 2023. iznosio je 808 tona, što je porast od 2,4% u usporedbi s ožujkom 2022., kada je promet tereta iznosio 789 tona, i također porast od 2,4% u odnosu na ožujak 2019.

NAPOMENA: Detaljni mjesečni podaci dostupni su na poveznici Statistika u nizu.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD OŽUJKA 2020. DO OŽUJKA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
III. I. – III. III. I. – III. III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 974 12 830 5 604 14 368 112,7 112,0
Promet putnika  tis. 258 606 374 899 144,6 148,3
Promet tereta t 789 2 182 808 2 143 102,4 98,2

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2023.

    Promet putnika Indeksi
III. 2023.
III. 2022.
Ukupno 373 530 144,6
Zagreb 262 545 134,8
Dubrovnik 50 068 197,6
Split 49 030 156,7
Zadar 8 368 201,2
Pula 2 357 152,0
Osijek 964 190,9
Rijeka 157 20,0
Mali Lošinj 32 320,0
Brač 9 180,0

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U OŽUJKU 2023.

     Promet putnika Indeksi
III. 2023.
III. 2022.
Njemačka 79 957 129,3
Ujedinjenja Kraljevina 32 497 153,5
Nizozemska 25 205 138,0
Francuska 22 880 143,9
Italija 18 949 138,6
Turska  17 527 131,4
Austrija 15 102 291,8
Belgija 12 745 154,6
Poljska 9 087 307,1
Švicarska 8 131 172,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti