Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. lipnja 2023.
TRAN-2023-2-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2023.

 

U travnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 714 tisuća putnika, što je za 23,0% više nego u travnju 2022., kada je ostvaren promet od 580 tisuća putnika. Ukupno je od siječnja do travnja 2023. prevezeno 35,9% više putnika nego u istom razdoblju prošle godine.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 320 tisuća putnika, što je porast od 26,2% u odnosu na travanj 2022., kada je prevezeno 254 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, sa 167 tisuća putnika, što je porast od 42,5% u odnosu na travanj 2022., kada je prevezeno 117 tisuća putnika, te zračna luka Split, sa 156 tisuća putnika, što je porast od 18,5% u odnosu na travanj 2022., kada je promet iznosio 132 tisuće putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 155 tisuća putnika, što je za 9,9% više u odnosu na travanj 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s 88 tisuća prevezenih putnika, što je za 10,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine te zračne luke Francuske sa 62 tisuće prevezenih putnika, što je za 7,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u travnju 2023. iznosio je 8 574, što je porast od 8,1% u usporedbi s travnjem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 7 932.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u travnju 2023. iznosio je 696 tona, što je pad od 4,4% u usporedbi s travnjem 2022., kada je promet tereta iznosio 728 tona.

NAPOMENA: Detaljni mjesečni podaci dostupni su na poveznici Statistika u nizu.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD TRAVNJA 2020. DO TRAVNJA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
IV. I. – IV. IV. I. – IV. IV. 2023.
IV. 2022.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 7 932 20 762 8 574 22 942 108,1 110,5
Promet putnika  tis. 580 1 186 714 1 612 123,0 135,9
Promet tereta t 728 2 910 696 2 839 95,6 97,6

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2023.

      Promet putnika Indeksi
IV. 2023.
IV. 2022.
Ukupno 713 743 123,0
Zagreb 320 246 126,2
Dubrovnik 167 281 142,5
Split 155 902 118,5
Zadar 51 391 87,4
Pula 13 753 118,6
Rijeka 3 135 51,0
Osijek 1 689 150,0
Brač 259 281,5
Mali Lošinj 87 263,6

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U TRAVNJU 2023.

     Promet putnika Indeksi
IV. 2023.
IV. 2022.
Njemačka 154 813 109,9
Ujedinjenja Kraljevina 87 808 110,3
Francuska 62 349 107,5
Nizozemska 43 124 118,7
Italija 41 373 128,6
Austrija 32 026 140,6
Poljska 25 173 243,5
Turska  21 141 116,2
Irska 21 140 102,0
Belgija 20 358 95,1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti