Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 11. srpnja 2023.
TRAN-2023-2-1/5

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2023.

 

U svibnju 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 049 tisuća putnika, što je za 21,9% više nego u svibnju 2022., kada je ostvaren promet od 860 tisuća putnika. Ukupno je od siječnja do svibnja 2023. prevezena 2 661 tisuća putnika, što je za 30,0% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 327 tisuća putnika, što je porast od 24,0% u odnosu na svibanj 2022., kada su prevezene 263 tisuće putnika. Slijedi zračna luka Split, s 314 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 25,7% u odnosu na svibanj 2022., kada ih je prevezeno 250 tisuća, te zračna luka Dubrovnik, s 275 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 28,7% u odnosu na svibanj 2022., kada je promet iznosio 214 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 226 tisuća putnika, što je za 13,9% više u odnosu na svibanj 2022. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine, sa 178 tisuća prevezenih putnika, što je za 9,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Francuske, s 87 tisuća prevezenih putnika, što je za 9,1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u svibnju 2023. iznosio je 11 817, što je porast od 7,4% u usporedbi sa svibnjem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 004.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u svibnju 2023. iznosio je 811 tona, što je porast od 0,2% u usporedbi sa svibnjem 2022., kada je promet tereta iznosio 809 tona.

NAPOMENA: Detaljni mjesečni podaci dostupni su na poveznici Statistika u nizu.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD SVIBNJA 2020. DO SVIBNJA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
V. I. – V. V. I. – V. V. 2023.
V. 2022.
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 11 004 31 766 11 817 34 821 107,4 109,6
Promet putnika  tis. 860 2 046 1 049 2 661 121,9 130,0
Promet tereta t 809 3 719 811 3 650 100,2 98,1

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2023.

      Promet putnika Indeksi
V. 2023.
V. 2022.
Ukupno 1 048 791 121,9
          Zagreb 326 567 124,0
          Split 313 618 125,7
          Dubrovnik 274 769 128,7
          Zadar 87 911 100,0
          Pula 32 569 106,7
          Rijeka 10 317 79,4
          Osijek 1 930 160,0
          Brač 1 014 99,4
          Mali Lošinj 96 73,8

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U SVIBNJU 2023.

    Promet putnika Indeksi
V. 2023.
V. 2022.
Njemačka 225 762 113,9
Ujedinjenja Kraljevina 178 414 109,1
Francuska 86 534 109,1
Nizozemska 62 041 110,1
Italija 42 929 141,2
Austrija 42 305 114,0
Irska 34 995 112,1
Poljska 32 805 133,6
Švedska 29 605 134,1
Finska 28 723 196,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti