Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 09. veljače 2024.
TRAN-2023-2-1/12

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2023.

 

U prosincu 2023. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 339 tisuća putnika, što je za 11,2% više nego u prosincu 2022., kada je ostvaren promet od 305 tisuća putnika.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, 278 tisuća putnika, što je porast od 13,1% u odnosu na prosinac 2022., kada je prevezeno 246 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 38 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 4,8% u odnosu na prosinac 2022., kada je prevezeno 36 tisuća putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 20 tisuća prevezenih putnika, što je porast od 5,2% u odnosu na prosinac 2022., kada je promet iznosio 19 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 78 tisuća putnika, što je za 14,1% više u odnosu na prosinac 2022. Slijede zračne luke Francuske, s 21 tisućom prevezenih putnika, što je za 26,8% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, te zračne luke Nizozemske, s 20 tisuća prevezenih putnika, što je za 4,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u prosincu 2023. iznosio je 4 904, što je porast od 3,5% u usporedbi s prosincem 2022., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 4 739.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u prosincu 2023. iznosio je 873 tone, što je porast od 1,5% u usporedbi s prosincem 2022., kada je promet tereta iznosio 860 tona.

Od siječnja do prosinca 2023. u hrvatskim zračnim lukama ostvarene su 124 tisuće slijetanja i polijetanja zrakoplova, što je porast od 4,9% u odnosu na isto razdoblje 2022. U hrvatskim zračnim lukama u 2023. ukupno su ukrcana i iskrcana 11,3 milijuna putnika, što je porast od 15,2% u usporedbi s 2022. Ukupan promet tereta u zračnim lukama od siječnja do prosinca 2023. pao je za 5,9% u odnosu na isto razdoblje 2022. te je iznosio 9,2 tisuće tona.

 

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD PROSINCA 2020. DO PROSINCA 2023.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

     Mjerna jedinica 2022. 2023. Indeksi
XII. I. – XII. XII. I. – XII. XII. 2023.
XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 4 739 118 272 4 904 124 118 103,5 104,9
Promet putnika  tis. 305 9 786 339 11 272 111,2 115,2
Promet tereta t 860 9 807 873 9 224 101,5 94,1

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2023.

   2023. Indeksi
XII. I. – XII. XII. 2023.
XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Ukupno 339 074 11 271 653 111,2 115,2
Zagreb 277 715 3 696 371 113,1 119,1
Split 37 508 3 336 119 104,8 115,6
Dubrovnik 19 519 2 406 674 105,2 112,5
Zadar 1 378 1 213 247 157,5 112,1
Pula 1 363 413 439 85,5 107,8
Osijek 1 128 36 062 86,9 237,7
Rijeka 456 152 053 34,8 93,9
Mali Lošinj 7 1 754 58,3 110,1
Brač - 15 934 - 121,9

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U PROSINCU 2023.

   Promet putnika Indeksi
XII. 2023.
XII. 2022.
Njemačka 78 098 114,1
Francuska 21 325 126,8
Nizozemska 19 796 104,3
Ujedinjenja Kraljevina 18 901 86,3
Turska 16 123 120,2
Italija 15 560 104,1
Austrija 11 392 125,3
Belgija 10 040 113,7
Katar 9 239 93,4
Švicarska 8 031 98,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
t tona
tis. tisuća
   
   
Znakovi
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti